Výkonný ředitel: Životopis, se kterým se stanete nejvyšším představitelem firmy

Jako výkonný ředitel jste zodpovědný za řízení vize organizace a vedení jejího týmu k úspěchu. Váš životopis výkonného ředitele by měl odrážet vaše strategické myšlení, vůdčí schopnosti a schopnost řídit růst. V tomto komplexním průvodci vás provedeme základními kroky k vytvoření působivého životopisu výkonného ředitele, který vás odliší od konkurence.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano
📌 Tip : Nechce se vám ztrácet čas s komplikovaným formátováním životopisu? Nechte tvrdou práci na nás a stáhněte si předpřipravenou šablonu . Stačí vyplnit informace a je hotovo!

Lákají vás i jiné pozice? Přečtěte si našeho průvodce psaním životopisu na pozici vedoucího kanceláře , provozního ředitele nebo třeba úředníka . Další příklady životopisů společně s podrobnými návody, jak takový životopis napsat, naleznete na našich stránkách v sekci " Příklady ".

Kolik si můžete jako výkonný ředitel vydělat?

V České republice průměrný plat na pozici ředitele dosahuje hodnoty 61 001 Kč hrubého měsíčně. Tato částka by v případě práce na plný úvazek odpovídala sazbě 342 Kč za hodinu (zdroj: prumerneplaty.cz ).

💡 Poznámka : Praha a další velká města vévodí, co se výše platu týče. Tam si obvykle výkonný ředitel přijde nad průměrnou částku. Mezi další faktory ovlivňující výši platu patří typ zaměstnavatele (veřejný vs. soukromý sektor, mezinárodní vs. národní společnost, průmyslový obor a zaměření výroby atd.).


výkonného ředitele

Tvorba životopisu na pozici výkonného ředitele krok za krokem

Chcete-li se stát úspěšným uchazečem o zaměstnání v jakémkoli oboru, pomůže vám komplexní životopis. Prohlédněte si našeho průvodce psaním CV výkonného ředitele, abyste se dozvěděli, jak zprostředkovat své vlastní dovednosti a zkušenosti.

Začněte výběrem nejvhodnějšího formátu

Výběr správného formátu životopisu je pro efektivní prezentaci vašich zkušeností a dovedností zásadní. Existují tři hlavní formáty životopisu, které je třeba zvážit:

 • Chronologický : Tento formát uvádí vaše pracovní zkušenosti v obráceném chronologickém pořadí a zaměřuje se na váš kariérní postup. Je ideální pro výkonné ředitele se stabilní kariérou ve stejném odvětví.
 • Funkční : Tento formát klade důraz spíše na vaše dovednosti a úspěchy než na vaši pracovní historii. Může být užitečný pro ty, kteří mají v kariéře mezery nebo přecházejí na pozici výkonného ředitele z jiného oboru.
 • Hybridní/kombinovaný : Tento formát kombinuje prvky chronologického i funkčního formátu a zdůrazňuje relevantní dovednosti a úspěchy a zároveň ukazuje vaše pracovní zkušenosti. Je vhodný pro výkonné ředitele s různými zkušenostmi a zázemím.

Uspořádejte jednotlivé části životopisu do oddělených sekcí

 • Kontaktní údaje
 • Profesní shrnutí
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Dovednosti
 • Relevantní doplňkové sekce (třeba jazyky nebo počítačové dovednosti)

Kontaktní údaje se vyplatí umístit do záhlaví dokumentu

Životopisy je nutné začít kontaktními údaji, které je vhodné vložit do záhlaví dokumentu, což mimo jiné šetří prostor. Začněte svým celým jménem a příjmením , to vám také poslouží jako nadpis celého životopisu. Mezi další údaje, které se sluší uvést, patří:

 • Název pozice, o kterou se ucházíte
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Místo bydliště
 • Odkaz na profil na síti LinkedIn
⚠️ Varování : Omezte tuto sekci na kontaktní informace a nezatěžujte personalisty osobními údaji, jako je váš rodinný stav apod.


výkonného ředitele

Pracovním zkušenostem vyčleňte největší část!

Bez pracovních zkušenostní to nepůjde! Věnujte jim proto nejvíce místa a ujistěte se, že uvádíme dostatek konkrétních příkladů z praxe, které dokládáte čísly a statistikami tak, jak je tomu v níže uvedeném příkladu.

Příklad

FeroGroup a.s., Praha
Výkonný ředitel sekce výrobní kvality
Leden 2013 až květen 2021
 • Zvýšení kvality přepracováním plánu neustálého zlepšování kvality a sepsáním průvodce interními postupy v oblasti kvality a znásobením počtu nových auditů o 45 %, aby se zvýšil počet odhalených a opravených chyb
 • Zkrácení doby vykazování pracovníků řízení programu až o 85 % a zkrácení doby administrativního vykazování o 34 % zefektivněním procesů a mechanismů vykazování pro 12 smluvních poskytovatelů
 • Snížení neefektivních postupů o 20 % nalezením okamžitých potřeb změn a zahájením projektů procesů/procedur

Pokračujte nejvyšším dosaženým vzděláním

Uveďte své tituly a příslušná osvědčení, počínaje nejvyšším dosaženým vzděláním. Pokud jste se zúčastnili programů profesního rozvoje nebo seminářů, uveďte je také. Velkým plus bude absolvování MBA programu v oblasti, na kterou se soustředíte. Vysokoškolský titul je v podstatě nutností.

Jestliže se v oboru pohybujete již řadu let, nemusíte uvádět u vzdělání příliš podrobností. Postačí název školy, název oboru a doba trvání studia.

Přidejte nejsilnější dovednosti

Chcete-li v životopise výkonného ředitele prezentovat své klíčové dovednosti, vytvořte zvláštní oddíl, který zdůrazní vaše nejdůležitější dovednosti a odborné znalosti. Tato část by měla být snadno prohlédnutelná a přizpůsobená konkrétní pozici, o kterou se ucházíte. Zde se dozvíte, jak efektivně prezentovat své klíčové dovednosti:

 • Projděte si popis pracovní pozice : Pečlivě si přečtěte popis pracovní pozice a zjistěte, jaké nejdůležitější dovednosti a odborné znalosti zaměstnavatel hledá. Udělejte si seznam těchto požadavků, abyste se ujistili, že se jimi budete zabývat v části věnované klíčovým dovednostem.
 • Vyberte 8-10 relevantních dovedností : Vyberte ze seznamu nejrelevantnější dovednosti, které odpovídají požadavkům na pracovní místo a prokazují vaši schopnost vyniknout na pozici výkonného ředitele. Měly by zahrnovat kombinaci tvrdých a měkkých dovedností, které prokáží vaše vůdčí schopnosti, strategické myšlení a znalosti specifické pro dané odvětví.
 • Uspořádejte své dovednosti : Uspořádejte své klíčové dovednosti logicky, aby působily vyváženě. Náborovým pracovníkům to pomůže rychle projít oddíl a identifikovat vaše nejvýznamnější dovednosti.

výkonného ředitele

Tvrdé dovednosti

 • Strategické plánování
 • Stanovení vize
 • Finanční řízení
 • Sestavování rozpočtů
 • Získávání finančních prostředků
 • Navazování strategických partnerství
 • Mentoring a koučování
 • Vedení zaměstnanců
 • Management a marketing

Měkké dovednosti

 • Vyjednávací a rozhodovací dovednosti
 • Kritické a analytické myšlení
 • Komunikace a organizace
 • Delegování a stanovování priorit
 • Flexibilita a odolnost
 • Práce pod tlakem
 • Ochota za prací cestovat
 • Orientace na výsledky

Na konec životopisu vložte další doplňkové sekce, které vám při náboru pomohou

Máte-li na konci životopisu místo, doporučujeme přidat jakékoliv další sekce, kterými zvýšíte svou hodnotu na trhu práce. Může se jednat o jazykové dovednosti, počítačové dovednosti, absolvované kurzy a školení či semináře. Účast na oborových konferencích, veletrzích apod.

Na závěr vytvořte profesní shrnutí, které vyzdvihne nejdůležitější body z CVčka

Výstižné shrnutí životopisu výkonného ředitele by mělo být stručné , poutavé a přizpůsobené dané pozici. Musí zdůrazňovat vaše nejvýznamnější úspěchy, relevantní dovednosti a zkušenosti, které ukazují vaši vhodnost pro danou pozici.

Zde je návod, jak krok za krokem napsat přesvědčivé shrnutí pro životopis výkonného ředitele:

 • Začněte působivým přídavným jménem : Začněte shrnutí výrazným, popisným přídavným jménem, které vystihuje váš styl práce nebo přístup k práci, například "orientovaný na výsledky", "efektivní" nebo "inovativní".
 • Upřesněte své zkušenosti : Uveďte jasně své dlouholeté zkušenosti na pozici výkonného ředitele nebo v příbuzné vedoucí funkci. Tato informace pomůže náborovým pracovníkům pochopit úroveň vašich odborných znalostí v dané oblasti.
 • Zdůrazněte své hlavní přednosti : Zaměřte se na své nejdůležitější dovednosti a oblasti odborných znalostí, které se vztahují k funkci výkonného ředitele, jako je strategické plánování, fundraising, rozvoj programu nebo vedení týmu.
 • Uveďte kvantifikovatelné úspěchy : Uveďte konkrétní úspěchy ze své kariéry, které dokládají váš vliv a schopnost dosahovat výsledků. Pokud je to možné, použijte pro kvantifikaci těchto úspěchů čísla nebo procenta.
 • Přizpůsobte se dané roli : Přizpůsobte své shrnutí tak, aby odpovídalo konkrétním požadavkům pozice výkonného ředitele, o kterou se ucházíte. Projděte si popis pracovní pozice a upravte svůj souhrn tak, aby zdůrazňoval dovednosti a zkušenosti, které zaměstnavatel hledá.

Příklad

Jsem výkonný ředitel s více než 12 lety zkušeností s vedením neziskových organizací k úspěchu. Mohu nabídnout odborné znalosti v oblasti strategického plánování, fundraisingu a rozvoje programů s prokazatelnými výsledky v oblasti zvýšení ročních příjmů o 35 % a rozšíření komunitního dosahu o 50 %. Také jsem silný vůdce s výjimečnými komunikačními schopnostmi a schopnostmi řízení týmu, odhodlaný řídit pozitivní změny a maximalizovat dopad organizace.


výkonného ředitele

Profesionální tipy, bez kterých se váš životopis neobejde!

 • Životopis výkonného ředitele by měl obsahovat silné dovednosti v oblasti strategického plánování, řízení podniku, vedení a řízení projektů.
 • Jako výkonný ředitel máte mnoho zkušeností a úspěchů, které chcete ve svém životopise prezentovat. Od výkonných ředitelů se očekává, že budou silnými lídry, proto zdůrazněte své zkušenosti s řízením týmů, tvorbou strategií a vedením změn.
 • Použijte konkrétní příklady z praxe a čísla, abyste ukázali, jaký vliv jste měli na předchozí organizace.
 • Přizpůsobte svůj životopis popisu práce a organizaci, do které se hlásíte. Použijte klíčová slova z popisu práce a ujistěte se, že vaše zkušenosti odpovídají požadavkům dané pozice.
 • Na závěr si po sobě celý text několikrát projděte, opravte chyby, překlepy a jakékoliv jiné formální či jazykové nedostatky.

Pojďme si to shrnout!

Výkonný ředitel je nejvyšší vedoucí pracovník organizace odpovědný za řízení a dohled nad všemi operacemi a za přijímání strategických rozhodnutí. Strategicky byste si měli počínat i při psaní životopisu, logicky jej uspořádat, zvolit si nejvhodnější formát a použít pouze relevantní informace. Cokoliv se vám nevleze do životopisu, můžete vždy podrobněji rozvést v motivačním dopise!

Motivační dopis je nutností!

Efektivní motivační dopis na pozici výkonného ředitele by měl být přizpůsoben konkrétnímu pracovnímu místu a měl by jasně ukazovat vaše zkušenosti s vedením, nadšení pro poslání organizace a hodnotu, kterou můžete této pozici přinést.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis