Životopis zástupce zákaznického servisu - jak na to

Zákaznický servis je klíčovou součástí mnoha společností a zástupce, pracovník zákaznického servisu je tím, kdo se přímo stará o potřeby a požadavky zákazníků.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Pokud máte zájem pracovat v této oblasti, je důležité mít kvalitní životopis, který vás prezentuje jako kompetentního profesionála schopného vykonávat tuto roli.


Zástupce zákaznického servisu

Pracovník zákaznického servisu životopis: Jak se prezentovat jako profesionál

Zástupce, pracovník zákaznického servisu je klíčovou součástí týmu, který se stará o spokojenost zákazníků a udržování kvalitního vztahu s nimi. Pracuje v různých odvětvích, jako jsou například e-commerce, telekomunikace, bankovnictví nebo cestovní ruch, a je mnohdy prvním kontaktem zákazníků s firmou.

Jako zástupce zákaznického servisu jste nejen zodpovědný za poskytování vynikajícího zákaznického servisu, ale také za vyřizování dotazů, stížností, reklamací a řešení problémů zákazníků. Jste důležitým prostředníkem mezi firmou a zákazníkem, a proto vaše práce vyžaduje silné komunikační dovednosti, technickou zdatnost a schopnost efektivně řešit konflikty.

Ve svém životopisu se zástupce zákaznického servisu prezentuje jako profesionál s potřebnými dovednostmi a zkušenostmi, který je schopen poskytnout vynikající zákaznický servis a udržovat pozitivní vztahy se zákazníky.

V tomto článku se podíváme na klíčové sekce, které by měl váš životopis obsahovat: Záhlaví, Profil, Pracovní zkušenosti, Vzdělání a Dovednosti.

Záhlaví

Záhlaví je první částí vašeho životopisu, kterou zákazníci uvidí. Obsahuje vaše jméno, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu) a možná také vaši fotografii. Je důležité, aby bylo záhlaví profesionální a přehledné. Použijte čitelné písmo a zvýrazněte své jméno, abyste vytvořili silný první dojem.

🎁 Tip: Využijte profesionální šablony:Bezchybného a skvěle vypadajícího životopisu můžete snadno dosáhnout pomocí profesionálních šablon.

Profil

Profil je krátký a stručný úvod do vašeho životopisu. Měl by obsahovat informace o vašem profesním zaměření, vašich dovednostech a zkušenostech, které jsou relevantní pro pozici zástupce zákaznického servisu. Zaměřte se na to, jak můžete přinést hodnotu společnosti a jaké jsou vaše silné stránky, které by vás měly kvalifikovat pro tuto roli.

Příklad:

Profesionální a komunikativní zástupce zákaznického servisu s více než 5 lety zkušeností v oboru. Mám skvělé komunikační schopnosti a silnou empatii, což mi umožňuje efektivně komunikovat s klienty a vyřešit jejich problémy. Jsem schopen pracovat v rychle se měnícím prostředí a udržovat klid v stresových situacích.

Mým cílem je vždy poskytovat vynikající zákaznický servis a dosáhnout maximální spokojenosti klientů. Mám širokou škálu dovedností v oblasti zákaznického servisu, včetně telefonní a e-mailové komunikace, řešení stížností, vyřizování objednávek a správy účtů. Jsem také technicky zdatný a schopen rychle se seznámit s novými systémy a softwarem.

Jsem týmový hráč s pozitivním přístupem a schopností spolupracovat s různými odděleními a týmy. Snažím se neustále zdokonalovat své dovednosti a poskytovat vynikající zákaznický servis na vysoké profesionální úrovni.Zástupce zákaznického servisu

✒️ Poznámka: Tento text je jen příklad a můžete ho upravit, aby odpovídal vašim vlastním schopnostem, dovednostem a zkušenostem. Je důležité, aby váš profil byl autentický a odrážel váš vlastní profesionální obraz. Můžete také uvést konkrétní úspěchy nebo ocenění, které jste dosáhli ve své kariéře, abyste si zvýšili atraktivitu pro zaměstnavatele.

Pracovní zkušenosti

V této sekci popište své dosavadní pracovní zkušenosti, které jsou relevantní pro pozici zástupce zákaznického servisu. Uveďte název společnosti, datum, kde jste pracovali, a vaše pracovní povinnosti. Zahrňte také informace o tom, jak jste se starali o zákazníky, jaké problémy jste řešili a jak jste poskytovali vynikající zákaznický servis. Pokud jste získali nějaká ocenění nebo dosáhli vynikajících výsledků, uveďte je zde.

Příklad:

Zástupce zákaznického servisu ABC Company, Praha, Česká republika

Březen 2018 - současnost

 • Poskytování profesionálního a efektivního zákaznického servisu prostřednictvím telefonu, e-mailu a online chatu pro klienty z různých zemí.
 • Řešení stížností a problémů klientů s ohledem na jejich potřeby a požadavky, a to s důrazem na vysokou spokojenost klientů.
 • Správa objednávek, vrácení a reklamací, včetně komunikace s interními odděleními a logistikou, za účelem rychlého a efektivního vyřešení požadavků klientů.
 • Poskytování informací o produktech, cenách, dostupnosti a dopravě, a to v souladu s interními politikami společnosti.
 • Aktualizace a správa zákaznických účtů a databází, včetně aktualizace kontaktů, fakturačních údajů a platebních informací.
 • Spolupráce s týmy prodeje, marketingu a logistiky, aby se zlepšil celkový zákaznický servis a dosáhlo se vynikajících výsledků.
 • Sledování a reportování zákaznických dotazů a komunikace, včetně analýzy trendů a identifikace příležitostí pro zlepšení zákaznického servisu.

Vzdělání

V této sekci uveďte informace o vašem vzdělání, které je relevantní pro pozici zástupce zákaznického servisu. Zahrňte název školy nebo univerzity, kterou jste absolvovali, studijní obor, datum ukončení studia a případné akademické tituly nebo certifikace, které jste získali. Popište také relevantní kurzy, školení nebo odborné stáže, které jste absolvovali a které by mohly být relevantní pro danou pozici.

Příklad:

Bakalářský titul v oboru Ekonomie, Vysoká škola ekonomická, Praha, Česká republika

Září 2011 - Červen 2015

 • Absolvování bakalářského studia v oboru Ekonomie se zaměřením na podnikovou ekonomiku a management.
 • Získání širokých znalostí v oblasti ekonomie, financí, marketingu, řízení lidských zdrojů a podnikového práva.
 • Účast na projektech a seminářích zaměřených na praktické uplatnění teoretických znalostí v reálném podnikovém prostředí.
 • Získání dovedností v analýze a řešení ekonomických a podnikových problémů, komunikaci a prezentaci v obchodním prostředí.

Dovednosti

V této sekci zdůrazněte své dovednosti, které jsou relevantní pro pozici zástupce zákaznického servisu. Zahrňte dovednosti, které jste vyvinuli v průběhu své pracovní kariéry, ale také dovednosti, které máte jako jedinec, například komunikační schopnosti, organizační dovednosti, schopnost pracovat pod tlakem, empatii, znalost profesní etiky nebo dovednosti v řešení problémů. Uveďte také jakýkoli jazykový nebo technický jazyk, který ovládáte, pokud to může být relevantní pro konkrétní pozici, o níž se ucházíte.

Příklad:

Komunikační dovednosti:

 • Vynikající verbální a písemná komunikace s důrazem na profesionální a respektující komunikaci se zákazníky
 • Schopnost naslouchat a porozumět potřebám zákazníků a nalézt efektivní řešení
 • Schopnost vytvářet pozitivní vztahy s klienty a udržovat dlouhodobé zákaznické vztahy
 • Schopnost pracovat s náročnými zákazníky a řešit stížnosti nebo konfliktní situace

Technické dovednosti:

 • Zkušenosti s používáním CRM systémů (Customer Relationship Management) pro správu zákaznických dotazů, žádostí a reklamací
 • Znalost základních technických pojmů a schopnost poskytovat základní technickou podporu zákazníkům, např. s používáním webových aplikací nebo hardwarových zařízení
 • Schopnost rychlého a efektivního vyhledávání informací a používání interních nástrojů a databází

Organizační dovednosti:

 • Schopnost spravovat a organizovat vlastní pracovní čas a priority
 • Schopnost sledovat a dokumentovat zákaznické požadavky, problémy a řešení
 • Schopnost pracovat s různými kanály komunikace, jako jsou telefon, e-mail, chat nebo sociální média

Týmové dovednosti:

 • Schopnost spolupracovat s týmem a koordinovat se s dalšími členy týmu a odděleními
 • Schopnost sdílet informace, zkušenosti a nejlepší postupy s ostatními členy týmu
 • Schopnost aktivně se podílet na týmových schůzkách, školeních nebo trénincích

Jazykové dovednosti:

 • Zkušenosti s komunikací se zákazníky v angličtině (slovem plynule)

Další informace

V této sekci, nazvěme ji "bonusovou", můžete uvést další informace, které mohou být relevantní pro vaši žádost o práci pracovníka zákaznického servisu. Zejména pokud vám obsah ostatních sekcí CV připadá trochu chudý. Sekce Dalších informací může zahrnovat vaše zájmy nebo koníčky, dobrovolnickou činnost, členství v profesních organizacích nebo dovednosti, které nejsou přímo spojeny s prací, ale které by mohly být hodnotné pro potenciálního zaměstnavatele.


Zástupce zákaznického servisu

Při úsilí o získání pozice pracovníka zákaznického servisu může být frustrující, když zjistíte, že váš životopis je příliš podobný životopisům ostatních uchazečů. Jedním způsobem, jak se odlišit a zvýšit své šance na získání zaměstnání, je přidat do svého životopisu relevantní koníčky. Koníčky jsou aktivity, které vás baví a dobrovolně se jim věnujete ve svém volném čase. Zde je několik tipů, jak mohou koníčky přispět k vašemu životopisu zástupce zákaznického servisu.

1. Organizační dovednosti:

Pokud máte rádi plánování a organizaci a tyto dovednosti uplatňujete ve svých koníčcích, můžete je zahrnout do svého životopisu. Například, pokud jste organizátoři dobrovolnické akce nebo jste aktivní v komunitních nebo sportovních organizacích, můžete zdůraznit svou schopnost efektivně organizovat a koordinovat různé aktivity, což jsou důležité dovednosti pro zástupce zákaznického servisu.

2. Komunikační dovednosti:

Jako zástupce zákaznického servisu je komunikace s klienty klíčovou částí vaší práce. Pokud máte koníčky, které vám umožňují rozvíjet své komunikační dovednosti, měli byste je určitě zahrnout do svého životopisu. Například, pokud se zajímáte o veřejné projevy, psaní, moderování diskusních skupin nebo jste aktivní v debatním klubu, můžete zdůraznit svou schopnost komunikovat jasně, efektivně a přesvědčivě s různými typy lidí.


Zástupce zákaznického servisu

3. Empatie a sociální dovednosti:

Jako zástupce zákaznického servisu budete mít často kontakt s různými typy lidí a budete se muset umět vcítit do jejich situace a projevit jim empatii. Pokud máte koníčky, které vás učí rozvíjet sociální dovednosti a empatii, můžete je zahrnout do svého životopisu. Například, pokud se věnujete dobrovolnické činnosti, pracujete s dětmi, staršími lidmi nebo lidmi s postižením, můžete zdůraznit svou schopnost být vnímavým a empatickým posluchačem a komunikátorem.

4. Analytické dovednosti:

Jako zástupce zákaznického servisu budete často řešit různé problémy a situace, které vyžadují analytické myšlení a schopnost rychle se rozhodovat. Pokud máte koníčky, které vám pomáhají rozvíjet analytické dovednosti, můžete je zahrnout do svého CV. Například, pokud se zajímáte o matematiku, statistiku, programování nebo řešení logických úkolů, můžete zdůraznit svou schopnost analyzovat situace, identifikovat problémy a hledat efektivní řešení.

Závěrečné tipy pro psaní životopisu zástupce zákaznického servisu

Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci napsat efektivní CV zástupce zákaznického servisu:

1. Přizpůsobte OBSAH "NA MÍRU":

Přizpůsobte svůj životopis konkrétní pozici zástupce zákaznického servisu, o kterou se ucházíte. Zdůrazněte dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro tuto konkrétní roli.

2. Důkladně popište své zkušenosti:

V sekci Pracovní zkušenosti detailně popište své předchozí pracovní zkušenosti v oblasti zákaznického servisu. Zmiňte konkrétní situace, které jste řešili, a jak jste dosáhli pozitivních výsledků.

3. Zdůrazněte své dovednosti v komunikaci:

Zdůrazněte své schopnosti v komunikaci, neboť to je jedna z klíčových dovedností pro zástupce zákaznického servisu. Zahrňte dovednosti jako aktivní naslouchání, empatii, schopnost vyjádřit se jasně a srozumitelně, a schopnost efektivně komunikovat s různými typy zákazníků.

4. Uveďte své dosažené výsledky:

Mějte na paměti, že se zaměstnavatelé často zajímají o konkrétní výsledky, kterých jste dosáhli ve svých předchozích pracovních zkušenostech. Zdůrazněte dosažené úspěchy, jako například zvýšení spokojenosti zákazníků, zlepšení procesů, snížení reklamací nebo zvýšení prodejů.

5. Odkažte na své dovednosti v řešení problémů:

Zástupce zákaznického servisu často čelí různým problémům a stresovým situacím. Ukažte, že máte schopnost efektivně řešit problémy a nacházet kreativní a pragmatická řešení. Můžete uvést konkrétní příklady situací, ve kterých jste byli schopni úspěšně vyřešit problém zákazníka.

6. Uveďte své technické dovednosti:

V dnešní digitální době je často důležité mít technické dovednosti, které jsou relevantní pro zákaznický servis. Uveďte dovednosti v používání softwaru, aplikací nebo systémů, které jsou běžně používány v zákaznickém servisu, jako například CRM systémy, e-mailové platformy, chatovací nástroje nebo sociální média.

7. Zdůrazněte svou schopnost práce v týmu:

Zástupce zákaznického servisu často pracuje v týmovém prostředí, takže je důležité zdůraznit svou schopnost spolupracovat s kolegy a přispívat k pozitivnímu pracovnímu prostředí. Můžete uvést konkrétní příklady projektů nebo týmových aktivit, na kterých jste se podíleli, a jak jste přispěli k úspěchu týmu.


Zástupce zákaznického servisu

8. Buďte strukturovaní a přesní:

Při psaní životopisu buďte strukturovaní a přesní. Ujistěte se, že životopis je dobře formátovaný, má srozumitelné nadpisy a je snadno čitatelný. Použijte jednotný styl a formátování pro celý životopis a vyhněte se překlepům a gramatickým chybám. Uveďte relevantní informace o svých pracovních zkušenostech, vzdělání a dovednostech, a to v chronologickém pořadí s nejnovějšími informacemi na začátku.

9. Přidejte reference:

Pokud máte reference od předchozích zaměstnavatelů nebo klientů, uveďte je na konci životopisu. Reference mohou poskytnout další potvrzení o vašich dovednostech a schopnostech v zákaznickém servisu.

10. Revize a kontrola:

Nezapomeňte provést závěrečnou detailní korekturu svého životopisu, abyste odstranili případné chyby a zajistili, že je kompletní a profesionální. Můžete si také nechat životopis zkontrolovat od někoho dalšího, abyste získali objektivní pohled a zpětnou vazbu.

11. Přidejte motivační dopis:

Motivační dopis umožňuje kandidátovi vyjádřit svůj zájem o danou pozici, zdůraznit své motivace a projevit osobnost. Je to příležitost, jak se odlišit od ostatních uchazečů a upoutat pozornost zaměstnavatele. Přidání motivačního dopisu k životopisu může poskytnout hlubší a osobnější pohled na kandidáta, jeho schopnosti, hodnoty a cíle, což může být rozhodující faktor při výběru adepta na pozici zástupce zákaznického servisu.

Shrnutí

Životopis zástupce zákaznického servisu je klíčovým nástrojem pro získání zaměstnání v této oblasti. Sledováním uvedených tipů a pokynů můžete vytvořit profesionální a účinný životopis, který upoutá pozornost zaměstnavatelů a zvýší vaše šance na získání pracovní pozice. Nezapomeňte se zaměřit na svůj profil, pracovní zkušenosti, vzdělání a dovednosti, a zdůraznit svou schopnost komunikace, řešení problémů, práce v týmu a technické dovednosti relevantní pro zákaznický servis. Korektura a celková kontrola jsou důležité kroky na závěr, abyste měli životopis bez chyb a co nejefektivnější.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis