Jak získat co nejlepší práci jako zdravotní asistentka

Zdravotní asistentka či zdravotní sestra hraje v moderní zdravotní péči nepostradatelnou roli, neboť kombinuje klinické dovednosti s administrativními schopnostmi a péčí o pacienta. Tato klíčová profese významně ovlivňuje hladký provoz zdravotnických zařízení a poskytování kvalitní péče o pacienty.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu

Kateřina Vzorková
Zdravotní sestra
777 123 456  
katerinavzorkova@gmail.com  
www.linkedin.com/in/katerina-vzorkova

Oddaná zdravotní sestra s mnohaletými zkušenostmi v různorodých oblastech péče o pacienty. Zkušenosti s péčí o pacienty v nemocničním prostředí, včetně sledování životních funkcí, podávání léků a asistence při široké škále lékařských procedur. Flexibilní a empatická osobnost, schopná rychle se přizpůsobit novým situacím a spolupracovat v rámci multidisciplinárního týmu. Mám vynikající schopnost efektivně komunikovat s pacienty, poskytovat vysoce kvalitní péči a neustále se rozvíjet ve svém oboru.  

Pracovní zkušenosti:  

Zdravotní sestra, Nemocnice U Kříže, Praha
2019 - doposud

 • Poskytování kvalitní péče pacientům na chirurgickém oddělení, působení na JIP  
 • Měření životních funkcí, sledování stavu pacientů a zaznamenávání dat do lékařských záznamů  
 • Pomoc během chirurgických zákroků a pooperační péče  
 • Podávání léků podle předpisu a sledování odpovědí pacientů na léčbu  
 • Komunikace s pacienty o jejich potřebách, obavách a poskytovat informace o jejich léčbě  


Zdravotnický asistent, Mediclinic a.s., Praha
2016 - 2019

 • Práce na pozici zdravotnický asistent v ambulanci polikliniky  
 • Administrativní činnosti v ambulanci praktického lékaře pro dospělé  
 • Práce se zdravotnickými přístroji  
 • Příprava a organizace preventivních prohlídek, asistence lékaři při prohlídkách  
 • Správa kartotéky pacientů  


Vzdělání:  

Diplomovaná zdravotní sestra, Vyšší odborná škola zdravotnická 5. května, Praha
2019

 • Příprava na schopnost podílet se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče, připravovat pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádět nebo při nich asistovat, zajišťovat při těchto výkonech ošetřovatelskou péči.  
 • Příprava také na to, jak při práci s přístroji bezpečné pracovní postupy, podporovat v rámci ošetřovatelské péče zdraví jedinců, rodin a skupin, spolupracovat na realizaci programů zaměřených na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva  


Odborné střední vzdělání s maturitou, Střední zdravotnická škola 5. května, Praha
2017

 • Systematická příprava k výkonu práce praktické sestry, poskytující ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým.  
 • Odborná příprava na výkon povolání zdravotní sestra v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru.  


Dovednosti:  

 • Klinická odbornost  :
  Schopnost posuzovat a sledovat životní funkce pacientů, rozpoznat změny zdravotního stavu a poskytovat okamžité zásahy, ošetřovat rány, podávat injekce a řídit intravenózní terapii.  
 • Chirurgická podpora  :
  Zkušenosti s asistováním během chirurgických zákroků, udržováním sterilního prostředí a poskytováním pooperační péče. Znalost různých chirurgických přístrojů a zařízení.  
 • Podávání léků :
  Vysoká kompetentnost v oblasti přesné přípravy a podávání léků, včetně intravenózních léků, a sledování pacientů z hlediska možných vedlejších účinků nebo nežádoucích reakcí.  
 • Komunikace s pacienty :
  Efektivní komunikace s pacienty, vysvětlování lékařských postupů a řešení jejich obav a otázek. Soucitná posluchačka, poskytující emocionální podporu pacientům a jejich rodinám.  
 • Interdisciplinární spolupráce :
  Bezproblémová spolupráce s lékaři, chirurgy a dalšími zdravotnickými pracovníky, k zajištění komplexní péče o pacienta. Schopnost efektivně sdělovat informace o pacientech, aktuální informace a doporučení.  
 • Elektronické zdravotní záznamy :
  Dovednost používat elektronické systémy zdravotních záznamů k přesnému zaznamenávání informací o pacientech, léčebných plánech a zákroků.  
 • Emergency Response :
  Schopnost účinně a rychle reagovat na nouzové zdravotní stavy, provádět CPR a poskytovat první pomoc v kritických situacích.  
 • Schopnost přizpůsobit se :
  Prokázaná schopnost pracovat v rychle se měnícím prostředí a přizpůsobit se měnícím se potřebám pacientů a lékařským situacím.

V tomto článku se zaměříme na to, jak vytvořit efektivní životopis pro zdravotní asistentku, který zdůrazňuje všechny základní dovednosti a kvalifikace potřebné pro tuto náročnou, ale zároveň odměňující úlohu.


zdravotní asistentka

Zdravotní asistentka slouží jako životně důležité spojení mezi lékařským týmem a pacienty. Její práce zahrnuje řadu úkolů, včetně měření vitálních funkcí, asistence při lékařských procedurách, odběru krevních vzorků, správy lékařských záznamů a zajištění pohodlí pacienta. Často také řeší administrativní povinnosti, jako je plánování schůzek, správa lékařských dokumentů a kontaktování poskytovatelů pojištění.

Zdravotní asistentka představuje zásadní most mezi dalším zdravotnickým personálem a pacienty, využívá svou empatii, pečlivost a kvalifikaci k vytvoření prostředí, ve kterém se pacienti cítí podporováni a dobře ošetřováni. V dnešním rychle se měnícím prostředí zdravotní péče je úloha zdravotní asistentky nenahraditelná. Její přítomnost umožňuje lékařům poskytovat efektivnější péči o pacienty a zajišťuje hladký provoz zdravotnických zařízení.

Význam životopisu

Proto je velmi důležité, aby životopis zdravotní asistentky odrážel její odborné dovednosti, zkušenosti a schopnost komunikovat jak s pacienty, tak s kolegy. Význam životopisu je zřejmý v různých situacích, kdy zdravotní asistentka hledá nové pracovní příležitosti nebo si klade za cíl posunout svou kariéru na vyšší úroveň. Kromě toho může potřebovat životopis, když se uchází o místo ve specializovaném oddělení, chce být součástí lékařského týmu s většími povinnostmi nebo má za cíl získat stipendium na další vzdělání v lékařské oblasti.

Životopis se stává také zásadním přínosem v situacích, kdy má zdravotní asistentka či zdravotní sestra za cíl přesvědčit potenciálního zaměstnavatele o svých schopnostech poskytovat kvalitní péči o pacienta, fungovat jako cenná součást zdravotnického týmu a provádět administrativní úkoly s přesností a spolehlivostí. Vypracováním komplexního životopisu má zdravotní sestra příležitost předvést své dosavadní úspěchy, které mohou zahrnovat efektivní komunikaci, rychlou reakci na nepředvídané situace a schopnost dobře pracovat pod tlakem.

Prostřednictvím profesionálně vytvořeného životopisu může zdravotní sestra získat a udržet pozornost potenciálních zaměstnavatelů, což jí umožňuje vyniknout z konkurence a prokázat, že je ideálním kandidátem na danou pozici. V dalších částech tohoto článku se zaměříme na klíčové prvky, které by měl obsahovat životopis zdravotní asistentky, a poskytneme cenné informace o tom, jak tento dokument účinně prezentovat.


zdravotní asistentka

Struktura životopisu

Účinně organizovaný životopis hraje klíčovou roli při prezentaci vašich dovedností, kvalifikace a pracovních zkušeností potenciálním zaměstnavatelům nebo klientům jako zdravotní sestra. Dobře strukturovaný životopis nabízí rychlý a efektivní přehled o vašem profesním profilu a zdůrazňuje vaši schopnost splnit konkrétní požadavky na pracovní místo nebo projekt. Je důležité zaměřit se na klíčové části a prezentovat informace v logickém pořadí, aby byl váš životopis jasný a snadno čitelný.

V následujících oddílech se zaměříme na hlavní složky životopisu a stručně představíme obsah, který by měl obsahovat každý oddíl. Následně vám poskytneme příklad životopisu přizpůsobeného úloze zdravotní asistentky.

Záhlaví

Úvodní část životopisu obsahuje vaše kontaktní údaje, jako je vaše jméno, telefonní číslo a e-mail. Můžete také začlenit odkazy na svůj profil na příslušných sociálních platformách, jako je LinkedIn. Tento oddíl má zásadní význam, protože umožňuje zaměstnavatelům snadno se s vámi spojit ohledně možných pracovních příležitostí. Záhlaví by také mělo vytvářet vizuálně přitažlivý dojem, aby upoutalo pozornost čtenáře.


zdravotní asistentka

Profil

Tato část poskytuje stručný přehled o vašich základních dovednostech, zkušenostech a kvalifikacích v oblasti zdravotnictví. Použijte několik vět, abyste zdůraznili své odborné znalosti v dané oblasti a jak můžete přispět k potřebám zaměstnavatelů nebo klientů. Buďte v této části struční a působiví a přizpůsobte ji konkrétní příležitosti, o kterou máte zájem.

Pracovní zkušenosti

V tomto segmentu se podrobně zabývejte svými předchozími pracovními pozicemi. Uveďte jméno zaměstnavatele, své povinnosti a úspěchy. Představení vašich úspěchů zde zdůrazní vaši profesionalitu a praktické schopnosti. Uvádějte své pracovní zkušenosti v opačném chronologickém pořadí.

Vzdělání

V této sekci uveďte své formální vzdělání, včetně názvu instituce, oboru studia a dosaženého titulu (začněte od nejnovějšího vzdělání a postupujte zpětně v čase). Tato část potvrzuje vaše akademické znalosti a jejich význam pro pracovní pozici zdravotnický asistent. Pokud jste se zúčastnili workshopů, seminářů nebo významných konferencí souvisejících s vaší prací, nezapomeňte je zde uvést.

Dovednosti

V této části stručně uveďte své klíčové dovednosti, které jsou relevantní pro vaši roli zdravotní asistentky. Můžete zdůraznit své odborné znalosti v oblasti lékařských postupů, péče o pacienty, administrativních úkolů a komunikace v rámci zdravotní péče. Uveďte, že jste obeznámeni s obsluhou lékařského vybavení, monitorováním životních funkcí, dokumentací o anamnéze pacienta a plánováním schůzek. Zdůrazněte svou schopnost účinně pomáhat lékařským pracovníkům, dodržovat protokoly a udržovat bezpečné a organizované prostředí.

Kromě toho, když ukážete své dovednosti v empatické interakci s pacientem, přesné vedení záznamů a spolupráci se zdravotním týmem, přidáte hodnotu ke svému životopisu. Seznamem svých základních dovedností pomáháte potenciálním zaměstnavatelům pochopit vaše schopnosti a jak můžete přispět k jejich lékařské praxi, vytváříte důvěryhodný obraz a nabízíte přesvědčivý důvod, proč jste vhodným kandidátem na tuto pozici.


zdravotní asistentka

Závěrem

Přejeme vám mnoho úspěchů ve vašem náročném a záslužném povolání. Držíme palce, ať získáte přesně takovou práci jako zdravotní sestra či zdravotnický asistent, po jaké toužíte, a doufáme, že vám náš článek pomůže k úspěchu!

📌 - Tip na závěr:

Usnadněte si vytvoření CV s využitím online dostupných šablon .


Další články pro inspiraci:


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis