Zdravotní péče: Životopis, se kterým získáte vytouženou práci ve zdravotnictví

První dojem je důležitý, zejména pokud jde o zásadní pracovní místa ve zdravotnictví. Poskytovatelé zdravotní péče hledají talentované odborníky a nejprve se podívají na jejich životopisy, aby zjistili, co jim uchazeč přináší. Aby byl váš životopis v oblasti poskytování zdravotní péče pro zaměstnavatele přesvědčivý, musíte se zaměřit na vytvoření přehledného a promyšleného životopisu, který ukáže vaši kvalifikaci jako zdravotnického pracovníka.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

V našem podrobném průvodci pro tvorbu životopisu speciálně pro uchazeče o zaměstnání ve zdravotnictví se dozvíte vše, co potřebujete vědět, včetně formátování a detailního popisu jednotlivých sekcí CV.

📌 Tip : Zapůsobte perfektně vytvořeným životopisem, který nejenže obsahuje všechny potřebné informace, ale také je skvěle naformátovaný. To se vám podaří pomocí profesionální šablony , kterou si můžete stáhnout na našich stránkách.

Kolik si vydělá zdravotní sestra, praktický lékař či záchranář? Průměrné platy ve zdravotnictví

Průměrné platy pracovníků ve zdravotnictví v ČR dosahují různých hodnot v závislosti na konkrétní profesi. Pro srovnání si níže uvedeme základní průměrné platy několika zdravotnických pracovníků:

 • Zdravotní sestra : 34 169 Kč hrubého měsíčně
 • Praktický lékař : 50 596 Kč hrubého měsíčně
 • Zdravotnický záchranář : 65 000 Kč hrubého měsíčně
💡 Poznámka : O výši platu bude mimo jiné rozhodovat míra praxe a počet odpracovaných let, typ zdravotnického zařízení (soukromé, veřejné), specializace a v neposlední řadě lokalita.

Jak napsat životopis pro práci ve zdravotnictví?


Zdravotní péče životopis

Hlavním cílem zdravotnického životopisu je přesvědčit personalisty, že máte potřebné kompetence v oblasti zdravotnictví. CV slouží k tomu, abyste ukázali, že máte dovednosti, lékařské či zdravotnické vzdělání a odborné znalosti, které jsou vyžadovány pro pracovní pozici, o niž se ucházíte. To platí bez ohledu na to, zda začínáte s nástupní prací ve zdravotnictví, nebo chcete postoupit v kariéře díky povýšení.

Váš životopis ve zdravotnictví vám dává ideální příležitost zanechat na potenciální zaměstnavatele dobrý první dojem. Dobře zpracovaný profesionální životopis udává tón zbytku přijímacího procesu. Jako zdravotnický pracovník využijte příklady lékařských životopisů , šablony životopisů a další užitečné články pro tvorbu životopisů. Tímto způsobem můžete zdokonalit proces psaní životopisu a vytvořit ten nejlepší životopis.

Začněte výběrem vhodného formátu životopisu

Ve zdravotnictví existuje mnoho různých typů pozic - a pozice, o kterou se ucházíte, ovlivňuje, jaký formát životopisu bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

Co se týče životopisů, existují tři hlavní formáty , mezi kterými si můžete vybrat pro standardní životopis: obráceně-chronologický, funkční a kombinaci obou dvou (hybridní neboli kombinovaný životopis).

 • Obráceně-chronologické životopisy jsou vhodné pro zkušené uchazeče o zaměstnání, kteří mají dostatečně relevantní pracovní historii, aby mohli vyplnit velkou hlavní část životopisu. Jedná se také o nejběžnější typ formátu životopisu, takže zaměstnavatelé se v tomto formátu snáze vizuálně i textově orientují.
 • Funkční životopisy upouštějí od důrazu na pracovní zkušenosti a místo toho kladou důraz na dovednosti, vzdělání, certifikace a další oddíly, které životopis může obsahovat. Tento formát někdy upřednostňují čerství absolventi vysokých škol, kteří mohou mít neplacené zkušenosti z praxe, ale jen málo formálních pracovních míst, která by mohli prezentovat.
 • Kombinované životopisy jsou vhodné pro zkušené kandidáty s více jak desetiletou praxí a velkým množstvím přenositelných dovedností. Cílí jak na pracovní zkušenosti, tak na dovednosti.

Následně si životopis správně rozvrhněte

Rozvržení je stejně důležité jako formátování. Při tvorbě životopisu ve zdravotnictví zvolte profesionální rozvržení. Zlepšete čitelnost použitím záhlaví, odrážek a tučného textu, kde je to vhodné. Obecně platí, že životopis pro zdravotnictví rozvrhněte pomocí:

 • 12 bodovým písmem, nadpisy mohou být větší (cca 14 bodů)
 • 2,5 cm široké okraje
 • dostatečné využití bílého místa
 • nadpis pro každou část
 • čtyři až pět odrážek pro každou pracovní pozici
 • omezení délky CV na jednu stránku (dvě stránky mohou být vhodné pro více než 10 let praxe)
📌 Tip : Převedení životopisu do formátu PDF: Pokud zaměstnavatel v popisu práce neuvádí jinak, před odesláním žádosti si životopis převeďte do formátu PDF. Životopis ve formátu PDF umožní personalistovi otevřít a přečíst si váš životopis na jakémkoli zařízení. Také zabraňuje tomu, aby váš životopis upravoval a používal někdo jiný.

Struktura

Zdravotnické životopisy obvykle obsahují část s kontaktními údaji, shrnutím životopisu, přehledem dovedností, zkušenostmi, vzděláním a osvědčeními. Můžete mít také další sekce, jako jsou úspěchy, ocenění, ceny a publikace. Zde je vzorová šablona toho, co má životopis ve zdravotnictví obsahovat:

 • Záhlaví (jméno a profesní titul, pokud již nějaký máte)
 • Kontaktní údaje (telefon, e-mail, LinkedIn)
 • Shrnutí životopisu (dvě až tři věty vysvětlující vaše profesní cíle a záměry)
 • Vzdělání (název univerzity a udělený titul v obráceném chronologickém pořadí; případně uveďte také studijní pobyty nebo stipendia)
 • Pracovní zkušenosti (organizace, název práce, povinnosti, používané dovednosti, ocenění atd. uvedené v obráceném chronologickém pořadí)
 • Dovednosti (seznam technických i pracovních dovedností se stručnými příklady, jak jste tyto dovednosti uplatnili)
💡 Poznámka : Pořadí těchto oddílů můžete změnit podle zvoleného formátu a tyto prvky můžete vynechat nebo doplnit v závislosti na úrovni svého vzdělání a zkušeností.

Váš životopis začněte kontaktními údaji

V záhlaví dokonalého životopisu budou uvedeny vaše kontaktní údaje včetně jména, telefonního čísla a e-mailové adresy. Může obsahovat také odkaz na vaše profesní online portfolio, například na LinkedIn. Uvedení úplných a přesných informací umožní náborovým pracovníkům kontaktovat vás za účelem pohovoru.

Příklady

Správně
Marie Hluchá
Zdravotní sestra
123 456 789
marie.hlucha@platforma.com
České Budějovice
LinkedIn.com/in/mariehlucha

Chybně
Marie Hluchá
Zdravotní sestra
Rodinný stav: Svobodná
Věk: 24 let
123 456 789
kopretinka@platforma.com
České Budějovice
LinkedIn.com/in/mariehlucha

⚠️ Varování : Vynechejte ze záhlaví osobní informace, které zaměstnavateli neslouží k tomu, aby vás mohl kontaktovat. Vyvarujte se použití neprofesionální e-mailové adresy!


Zdravotní péče životopis

Pracovní historie v životopise zdravotnického personálu hraje prim!

Při psaní části o pracovních zkušenostech je důležité uvést co nejvíce svých úspěchů a klíčových povinností.

Nechcete, aby popis vašich pracovních zkušeností působil příliš fádně nebo obyčejně. Zásadní je používat klíčová slova z pracovní nabídky, které zdůrazní vaše zapojení v předchozích zaměstnáních, a uvádět konkrétní a vyčíslitelné údaje týkající se vašich úspěchů.

Zde je příklad dobře napsaného záznamu o pracovních zkušenostech v životopise zdravotnického pracovníka:

Příklad

Fakultní nemocnice Ústí nad Labem
Zdravotní administrátor
Červen 2017 až leden 2021
 • Nástup a koordinace péče o více než 200 pacientů
 • Zavedení nového systému plánování, který zvýšil retenci pacientů o 20 % a snížil náklady na plánování o 35 %
 • Týdně přezkoumání více než 100 lékařských žádostí

Pracovní zkušenosti s minimem praxe po škole

Nezoufejte, pozici ve zdravotnictví můžete získat i bez dlouhé pracovní historie. Většina pracovních míst ve zdravotnictví vyžaduje předchozí praxi s minimálně středoškolským vzděláním a osvědčením. Existuje však mnoho pracovních pozic, na kterých jsou vítáni začínající odborníci s malou praxí. Zdravotnické profese mají tu výhodu, že mnoho praxe získají již při škole.

Při tvorbě životopisu v oblasti zdravotnictví využijte i další profesní zkušenosti, které vám pomohou rozvinout vaše dovednosti v oblasti zdravotnictví. Mezi příklady těchto profesních zkušeností patří dobrovolnictví, stáže, nástupní pozice, akce pro navazování profesních kontaktů, konference nebo semináře. Cílem je získat reálné zkušenosti, které vám umožní uplatnit vaše dovednosti.

Dosažené vzdělání: Jak jej správně popsat pro potřeby zdravotnického sektoru?

V životopise zdravotnického pracovníka je důležitá část věnovaná vzdělání - někdy dokonce více než pracovní zkušenosti.

I když chcete uvést všechny důležité informace o svém vzdělání, jako je univerzita, název oboru a roky trvání studia, pravděpodobně budete muset uvést také spoustu certifikátů. Ať už jste je získali v rámci svého studijního programu, nebo jste si další kvalifikace hledali sami, jejich uvedení v životopise je klíčové.

Pokud jde o to, kam je zařadit, záleží na tom, kolik jich máte. Pokud máte 1 až 3 dodatečné certifikáty mimo svůj titul, můžete je zahrnout do části o vzdělání.

Doporučujeme však vytvořit speciální oddíl o certifikacích, který by se nacházel vedle oddílu o vzdělání. Tímto způsobem budou vaše certifikace pěkně uspořádané, aniž byste sekci o vzdělání přeplnili příliš velkým množstvím sdružených informací.

Příklad

Střední zdravotnická škola, Hradec Králové
Čtyřletý obor Ošetřovatelství zakončený maturitní zkouškou
2016 až 2020

📌 Tip : Jste-li čerstvě po zdravotnické škole, zahrňte i hlavní náplň studia nebo školní a akademické úspěchy. Uvádějte je do odrážek pod každé ze studií.

Jaké jsou požadované dovednosti na pozici zdravotní sestry a dalších zdravotnických pracovníků?

Vaše dovednosti jako zdravotnického pracovníka by měly být v životopise okamžitě patrné a měly by být zahrnuty v celém životopise, zejména v oblastech, kde je třeba vysvětlit odborné zkušenosti a vzdělání. Zaměstnavatelům by mělo být jasné, jak jste se naučili rozhodujícím dovednostem, jak jste tyto dovednosti budovali a rozvíjeli a jak se na ně hodláte spoléhat na pozici, o kterou se ucházíte. Za tímto účelem životopis vhodně naformátujte a opřete se o příklady z praxe a minulé zkušenosti, abyste dovednosti potřebné pro danou pozici nejen vyjmenovali, ale také vysvětlili.

Uveďte pouze dovednosti, které jsou pro danou pozici relevantní!

Zaměstnavatelé by měli být schopni rychle posoudit, zda vaše dovednosti odpovídají popisu pracovní pozice, nebo ne. Přizpůsobte své dovednosti popisu pracovní pozice tím, že uvedete konkrétní dovednosti, na které se v popisu práce odkazuje. Nejenže to náborovým pracovníkům a zaměstnavatelům pomůže posoudit vaši kvalifikaci pro danou pozici, ale také to zvýší vaše šance, že bude váš životopis vybrán softwarem pro sledování uchazečů. Ten využívá klíčová slova a konkrétní fráze z popisu práce k efektivnějšímu vyhledávání ideálních kandidátů. Optimalizujte svůj životopis pomocí těchto klíčových slov a uvádějte pouze dovednosti relevantní pro danou pracovní pozici.


Zdravotní péče životopis

Tvrdé dovednosti

Nejlepší tvrdé dovednosti, které je vhodné uvést v životopise pro zdravotnictví:

 • Resuscitace a první pomoc
 • Vedení záznamů o pacientech
 • Zajištění kvality poskytované péče
 • Sestavování zdravotnického rozpočtu
 • Zadávání dat
 • Odchozí/příchozí hovory
 • Urgentní péče
 • Podávání léčiv

Měkké dovednosti

Nejlepší měkké dovednosti, které lze uvést v životopise pro zdravotnictví

 • Komunikace
 • Pozitivita
 • Aktivní naslouchání
 • Soucit a empatie
 • Emocionální podpora
 • Zvládání konfliktů a stresu
 • Řízení času
 • Pracovní etika
 • Profesionalita
 • Pozornost věnovaná detailům

Nicméně neberte tento seznam jen tak a nepřidávejte ho rovnou do svého životopisu pro práci ve zdravotnictví. To by u personalisty vyvolalo nepříznivou reakci. Budou v něm chybět zásadní položky a zároveň budou zahrnuty položky zbytečné.

Zde je lepší způsob, jak na to jít:

 • Když přemýšlíte o všech dovednostech, které byste měli do životopisu uvést, zahrňte do něj jak měkké, tak tvrdé dovednosti.
 • Zapište si ty, které se týkají práce ve zdravotnictví a lékařství.
 • Vytáhněte si popis práce, kde byla pracovní pozice ve zdravotnictví inzerována.
 • Vyhledejte nejlepší klíčová slova v životopise tak, že si projdete jejich požadavky na pracovní pozici.
 • Máte-li dovednost z požadavků na pracovní místo, uveďte ji do svého životopisu pro zdravotnictví.
📌 Tip : Ve zdravotnictví nejsou lékařské dovednosti jediné, o kterých je třeba mluvit. Zdravotníci by měli hovořit o měkkých dovednostech, jako je empatie a přátelskost, a pracovníci pracující na administrativních a kancelářských pozicích ve zdravotnictví musí mít solidní znalosti o financích a administrativních povinnostech.

Další sekce, které ve vašem životopise nesmí chybět!

Váš lékařský životopis již nyní obsahuje všechny povinné části. Nicméně - může být lepší, když jednoduše přidáte jednu nebo dvě části navíc, abyste manažerovi nemocnice nebo vedoucímu zdravotnického zařízení ukázali, že jste nejlepší volbou.

Zde je několik zdravých doplňků k životopisu pro práci ve zdravotnictví:

 • Licence a osvědčení
 • Jazykové znalosti
 • Počítačové dovednosti
 • Úspěchy v životopise
 • Členství ve zdravotnických sdruženích
 • Zájmy a záliby
 • Dobrovolnická práce

Profesní shrnutí: Uveďte své nejsilnější stránky

Upoutejte pozornost výrazným shrnutím nebo cílem životopisu ve zdravotnictví v horní části dokumentu.

V oblasti zdravotnictví náboráři často dostávají záplavu životopisů na každou pozici. Každému z nich věnují jen několik vteřin.

Shrnutí vašeho životopisu funguje jako stručný úvod, který upoutá jejich pozornost hned na začátku. Umožní vám zdůraznit vaši klíčovou kvalifikaci, relevantní zkušenosti a hodnotu, kterou přinášíte. Vytvoření přesvědčivého shrnutí vám pomůže vyniknout mezi množstvím uchazečů a zajistí, že vašemu životopisu bude věnována pozornost, kterou si zaslouží.


Zdravotní péče životopis

Příklady

Chybně

Chybný příklad shrnutí životopisu ve zdravotnictví:

Jsem zdravotnický pracovník s dlouholetou praxí v oblasti zdravotnické administrativy a řízení kanceláří. Mám dobrou znalost lékařské terminologie a vynikající komunikační dovednosti.

Co je na tomto příkladu špatně? Přestože jsou zde uvedeny některé dobré údaje, například zkušenosti uchazeče jako zdravotnického administrátora, tento souhrn postrádá konkrétnost. U tohoto typu shrnutí chcete zdůraznit své nejlepší úspěchy a kvalifikaci, abyste pomohli svému životopisu vyniknout nad životopisy konkurence.

Správně

Opravený příklad shrnutí životopisu ve zdravotnictví:

Jsem organizovaný zdravotnický pracovník s více než pětiletou praxí v oblasti lékařské administrativy a řízení kanceláří. Mám hluboké znalosti v oblasti správy záznamů o pacientech, vyúčtování lékařských služeb a nemocničních výdajů. Na předchozí pozici jsem zavedl nový systém plánování pacientů, který zvýšil retenci pacientů o 20 %.

Proč je to lepší? V tomto příkladu uchazeč uvádí konkrétní údaje týkající se let praxe a typů odpovědností, které zastával. Kromě toho uvádí významný úspěch, kterým je zvýšení retence pacientů - tím zdůrazňuje hodnotu, kterou může přinést novému zaměstnavateli.

Tipy, díky kterým napíšete nejlepší životopis

Na dnešním trhu práce je mezi pracovními místy ve zdravotnictví velká konkurence. O stejnou pracovní pozici se obvykle ucházejí desítky podobně kvalifikovaných uchazečů. Proto chcete zajistit, aby váš životopis ve zdravotnictví vyčníval z davu. Zde je několik cenných rad pro vytvoření životopisu ve zdravotnictví, který na potenciální zaměstnavatele zapůsobí:

 • Popisy pracovních pozic jsou často bohaté na klíčová slova a dovednosti, které zaměstnavatel od uchazečů požaduje. Jejich nalezení a uvedení v životopise vám pomůže nejen zapůsobit na zaměstnavatele, ale také ukáže, že věnujete pozornost detailům.
 • Zdůrazněte své vzdělání a certifikace v oblasti zdravotnictví. Vaše příslušné zdravotnické certifikáty by měly být v samostatné sekci. Zaměstnavatelé hledají vaši potřebnou kvalifikaci pro danou práci dříve, než začnou číst další informace. Vaše vzdělání a příslušné certifikace by tedy měly být snadno k nalezení.
 • Zachovejte profesionální a jednoduchý formát, rozvržení a design životopisu. Nepoužívejte efektní nebo barevné návrhy životopisů. Pro obsah používejte písmo o velikosti 10-14 bodů a profesionální fonty, například Arial.
 • Používejte klíčová slova specifická pro danou pracovní pozici. Pokud například pracovní pozice vyžaduje zkušenosti s očkováním proti COVID-19 a chřipce, najděte ve své minulosti pracovní zkušenosti, které odpovídají tomuto požadavku, jako např.: "podávání očkování proti COVID-19, chřipce a BBD". Dovednosti, které uvedete ve svém životopise, budou nakonec záviset na tom, o jakou pozici ve zdravotnictví se ucházíte.
 • Využijte výhod průvodního dopisu. Doplňte svou žádost o zaměstnání pomocí motivačního dopisu, který vám poskytne příležitost dále rozvinout vaši kvalifikaci a silné stránky.

Shrnutí základních poznatků ohledně tvorby CV pro oblast zdravotnictví

Po zdravotnických pracovnících je velká poptávka. O stejnou pracovní pozici se ucházejí stovky podobně kvalifikovaných zdravotníků. Největším nástrojem zdravotnického pracovníka při hledání práce je tedy jeho životopis pro práci ve zdravotnictví. Uchazeči o zaměstnání by si měli prohlédnout vzory životopisů zdravotnických pracovníků a mít na paměti důležité prvky, které je třeba v životopise zdůraznit. Tím zvýší své šance na získání perfektní práce ve zdravotnictví!

 • Životopis začíná v záhlaví, kam patří kontaktní informace.
 • Dále následuje sekce profesního shrnutí.
 • Pokračujte sekcí věnované pracovním zkušenostem.
 • Navažte nejvyšším dosaženým vzděláním.
 • Zvolte do CV tvrdé a měkké dovednosti.
 • Vložte další sekce, jako jsou kurzy, certifikace, jazyky či počítačové dovednosti.
 • Přiložte k CV motivační dopis!

Motivační dopis se vždy hodí!

Motivační dopisy jsou skvělou příležitostí, jak přesně vysvětlit, jak by vaše dovednosti mohly být pro zaměstnavatele přínosem. Použijte motivační dopis jako úvodní slovo a dále v něm rozveďte, jaké máte dovednosti a jak se na ně hodláte spolehnout.

Vyzdvihněte profesní zkušenosti nebo poukažte na úspěchy či ocenění, které ilustrují, jak jste díky těmto dovednostem získali dovednosti a profesní úspěchy. Nezapomeňte své dovednosti spojit s konkrétní pozicí nebo pracovní náplní.


Zdravotní péče životopis

Často kladené otázky (FAQ)

Co obnáší tvorba životopisu pro zdravotnictví?

Zdravotnický životopis představuje vzdělání, dovednosti a zkušenosti uchazeče o zaměstnání ve zdravotnictví. Zdravotnictví zahrnuje širokou škálu profesí, které vyžadují přesvědčivý životopis. Mezi tyto pozice patří např.:

 • zdravotnický asistent
 • všeobecná zdravotní sestra
 • lékař
 • zubař
 • psycholog či psychiatr
 • záchranář
 • a řada dalších

Jaká je kromě péče o pacienty pracovní náplň pracovníků ve zdravotnictví?

Zdravotnický pracovník je pracovní kategorie, která se skládá z mnoha pracovních pozic a oborů péče o pacienty. Zdravotničtí pracovníci mají na starosti širokou škálu povinností od zlepšování pohody pacientů až po diagnostiku, léčbu a prevenci onemocnění pacientů. Zaměstnavatelé ve zdravotnictví používají životopisy zdravotnických pracovníků k porovnání kandidátů a zjištění, co mohou přinést týmu.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá