Životopis hasič | Návod, jak napsat CV hasiče snadno a rychle

O tom, že se stanete hasičem, sníte asi tak od svých pěti let? Hasiči jsou hrdinové všedního dne, kteří riskují život při každém výjezdu. Bojují s požáry nebo přírodními živly.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Kompletní příklad životopisu hasiče

David Nový
Profesionální hasič
606 776 348
david.novy@gmail.com
České Budějovice

O mě
Jsem zkušený hasič s více než osmiletou praxí v oblasti hasičské a záchranné péče u jednotky požární ochrany. Kromě standardních činností HZS jsem zvyklý mít na starosti také poskytování první pomoci při úrazech nebo kontrolu a údržbu technických a věcných prostředků. Mám řidičské oprávnění skupiny C, odbornou způsobilost strojníka PO a zdravotní způsobilost pro výkon práce hasiče a záchranáře. Jsem fyzicky zdatný a ve výborném zdravotním stavu.

Pracovní zkušenosti
Hasičská a zdravotnická služba města České Budějovice
Hasič a záchranář
Červen 2017 – současnost

 •  Zachraňování a vyprošťování osob, zvířat a majetku při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích
 •  Provádění technických zásahů při úniku nebezpečných látek
 •  Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, České Budějovice
Hasič-asistent
Září 2014 – Březen 2017

 •  Asistence záchranářům při poskytování první pomoci při mimořádných událostech
 •  Provádění oprav, údržby a čištění přidělené hasičské techniky
 •  Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
 •  Vedení předepsané služební agendy a dokumentace, dokumentace prováděných šetření apod.

Vzdělání
Střední průmyslová škola Hranice, České Budějovice
Obor požární ochrana zakončený maturitní zkouškou
Září 2010 – Červen 2014

 •  Zdolávání mimořádných událostí
 •  Technické prostředky v požární ochraně
 •  Organizace a řízení požární ochrany
 •  Technický výcvik
 •  Zdravotnická příprava

Základní škola T. G. Masaryka, České Budějovice
Září 2001 – Červen 2010

Odborné kurzy

 •  Kurz strojníků kategorie JPO V, VI s CAS, 2014
 •  Záchranářský kurz pro hasiče, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, 2014
 •  Kurz poskytování první pomoci, AZ Medica Educa, 2013

Dovednosti

 •  Poskytování první pomoci
 •  Zdravotní způsobilost pro výkon práce hasiče
 •  Fyzická zdatnost
 •  Krizové řízení a řešení problémů
 •  Opravy techniky a údržba vybavení
 •  Technické kreslení
 •  Komunikace

Řidičská oprávnění

 •  Skupina B
 •  Skupina C

Dobrovolnická činnost

Leden 2018 – současnost

 •  Pravidelné vedení přednášek na téma “Požární bezpečnost” na základních školách

Zájmy a záliby

 •  Plavání
 •  Judo
 •  Kuželky
 •  Pub kvízy


Pomáhají tam, kam se jiná pomoc nedostane. Navíc při výkonu svého povolání musí vždy dodržovat protokoly, aby zajistili bezpečnost nejen civilistů, ale také ostatních členů svého týmu. Zní to jako povolání vašich snů?

Ať už si hledáte práci jako profesionální hasič, či hasič dobrovolník, ucházíte se o juniorskou pozici hasiče-asistenta, nebo naopak velitele hasičů, budete muset vytvořit silný životopis hasiče , který vás dostane do hasičského týmu. Pokud se ucházíte o zaměstnání u hasičského sboru, a to zejména jako začínající hasič, musíte ve svém životopise vhodně uvést nejen své dovednosti, ale také odbornou praxi, dosažené vzdělání a potřebné certifikace, abyste získali výhodu před podobně kvalifikovanými kandidáty.

Nevíte, jak všechny tyto informace zakomponovat do životopisu? Nezoufejte. V následujícím podrobném průvodci psaním životopisu hasiče mimo jiné naleznete:

 • Konkrétní příklady životopisů hasičů pro inspiraci
 • Ideální formát životopisu hasiče a další formální náležitosti
 • Detailně popsané jednotlivé části životopisu hasiče
 • Profesionální tipy, jak napsat po všech stránkách skvělý životopis hasiče, který vám zajistí pozvání na pohovor
📌 Tip: Chcete si ušetřit čas? Stáhněte si profesionální šablonu životopisu hasiče ve formátu PDF, díky které budete mít CVčko hotové za pár minut.

Pojďme začít kompletním příkladem životopisu hasiče, kterým se můžete inspirovat při vytváření vlastního CVčka. Další příklady životopisů podle oboru naleznete na našem webu.

Kolik si měsíčně vydělá hasič?

Jak je na tom hasič z finančního hlediska? Průměrný plat na pozici hasiče činí 35 499 Kč , což při práci na plný úvazek odpovídá hodinové mzdě ve výši 199 Kč (zdroj: prumerneplaty.cz ). Jedná se však pouze o průměrnou hodnotu, individuální plat hasiče záleží na tarifní třídě a stupni, které jsou dány kvalifikací a mírou zkušeností.

Po absolvování vstupního odborného kurzu a dalších odborných kurzů tedy dochází k platovému navýšení. Plus je tu rizikový příplatek ve výši 5 600 Kč, příplatek za používání dýchací techniky ve výši 500 Kč, nebo odměna za služební pohotovost ve výši okolo 3 500 Kč až 4 500 Kč (zdroj: www.kr-ustecky.cz ).


životopis hasič

Jak napsat skvělé CV hasiče?

Některá z nejrizikovějších povolání jsou zároveň nejpřínosnější. Povolání hasiče není výjimkou. Dá se říci, že jako hasič děláte práci, před kterou většina utíká hodně daleko. Vy jí ale chcete jít naproti. Prvním krokem je sepsání skvělého životopisu, který obsahuje nejen všechny náležité informace, ale také splňuje určité formální požadavky. Jaké? Právě na to se zaměříme v následujících odstavcích.

Ideální formát, rozvržení a struktura CV hasiče

Jako první je tu formát životopisu . Jedná se o způsob řazení informací v sekci pracovních zkušeností. Doporučujeme použít obráceně chronologický formát, který na první místo umisťuje vaši poslední nebo současnou pozici a postupně se vrací v čase až k nejstarší pracovní pozici.

Další možností je funkční formát , který klade důraz na dovednosti, a je tak vhodnější pro začínající hasiče, kteří ještě nemají pracovní zkušenosti. V neposlední řadě existuje hybridní (kombinovaný) formát , který kombinuje dva výše uvedené a vyzdvihuje jak dovednosti, tak zkušenosti. Je vhodný pro kandidáty, kteří mění obor a mají přenositelné dovednosti z předešlých zaměstnání.

📌 Tip: Přecházíte k hasičům z jiné profese? Zdůrazněte přenositelné dovednosti. Nejlépe to udělá kombinovaný formát životopisu.

Pak je tu rozvržení životopisu , které by mělo být následující:

 • Obsah CV hasiče si rozvrhněte na jednu stránku. Pokud máte problém vměstnat všechny informace na omezený prostor, stáhněte si šablonu životopisu ve formátu PDF, který je profesionálně naformátovaná a uspořádaná tak, aby se vše potřebné přehledně vešlo na jeden list.
 • Vyberte si dobře čitelný styl písma. Vhodný je například Times New Roman, Georgia, Calibri nebo Arial.
 • Nepište příliš malé písmo. Ideální velikost je 10 až 12 bodů pro běžný text a 12 až 14 bodů pro nadpisy.
 • Mezi jednotlivými částmi životopisu nechte dostatek bílého písma, abyste je od sebe vizuálně oddělili a usnadnili orientaci v textu.
 • Velikost řádkování nastavte na 1,15 nebo 1,5. Okraje pak nastavte na 2,5 cm po všech stranách.
 • Nakonec uložte svůj životopis ve formátu PDF. Wordovský dokument se totiž může rozhodit, je-li otevřen na jiném zařízení. Všechny práce, kterou jste věnovali formátování, by tak přišla vniveč.

životopis hasič

Čím začít? Kontaktními údaji!

Na úplný začátek životopisu umistěte kontaktní údaje, a to konkrétně:

 • Celé jméno a příjmení
 • Název profese
 • Telefonní číslo
 • Emailovou adresu
 • Místo bydliště

Příklady

Správně

Filip Bláha

Harič-technik

728 322 986

filip.blaha@seznam.cz

Olomouc


Chybně

Filip Bláha

Harič-technik

Datum narození: 17.6. 1991

Rodinný stav: Ženatý

728 322 986

filip.blaha@seznam.cz

Dlouhá třída 133/890, 130 02 Olomouc


V kontaktních údajích nemusíte uvádět datum narození ani věk nebo rodinný stav. V případě bydliště postačí název města či obce, nemusíte vypisovat celou fyzickou adresu. Při psaní telefonního čísla si dejte pozor na překlepy. U emailové adresy zase dbejte na profesionální formát. Máte-li email ještě ze školních let s přezdívkou místo reálného jména, založte si novou profesionální emailovou adresu.

Hodí se do životopisu hasiče fotka?

V záplavě dalších životopisů vaše CVčko s přiloženou fotku vynikne. K životopisu však přiložte jedině profesionální portrét , který zobrazuje tvář a ramena na neutrálním pozadí. Selfíčka za volantem auta nebo u zrcadla v koupelně jsou absolutně nevhodné, stejně tak momentky z večírku nebo snaha vyříznout svůj obličej z hromadných fotek. To už je lepší nepřikládat žádnou fotku.

📌 Tip: Podívejte se na konkrétní příklady vhodných a nevhodných fotek do CVčka, abyste se ujistili, že se neshodíte špatně zvolenou fotkou.


životopis hasič

Jak správně uvést pracovní zkušenosti do životopisu hasiče

Pracovní zkušenosti jsou nejdůležitější částí životopisu hasičů! Proč? Zaměstnavatelé chtějí zkušené hasiče! Ale na CVčko nemůžete prostě napsat “zkušený hasič”. Své pracovní zkušenosti musíte dokázat. Právě k tomu slouží tato sekce.

Jak ji správně formátovat? U každé pracovní zkušenosti uveďte:

 • Název zaměstnavatele, místo výkonu práce
 • Název zastávané pozice
 • Dobu, po kterou jste na pozici působili
 • Několik stručných bodů s hlavní náplní práce, pracovními povinnostmi a osvojenými dovednostmi

Pokud si nejste jisti, jak v životopise popsat své zkušenosti hasiče, zde je několik témat, na která se můžete zaměřit:

 • Počet hasičů, které jste řídili nebo se kterými jste spolupracovali (jak velký byl váš tým)
 • Zkušenosti s prováděním záchranářských zákroků zachraňujících život
 • Vybavení, které jste pomáhali kontrolovat a provádět jeho údržbu
 • Veškerá školení, kterých jste se buď účastnili, nebo jste je osobně vedli
 • Počet požárů, které jste zastavili nebo pomohli zvládnout
 • Počet lidí, které jste pomohli zachránit

Níže uvádíme příklady, jak v životopise zkušenosti hasiče uvést.

Příklady pracovních zkušeností hasiče

Sbor dobrovolných hasičů Středočeského kraje, Kladno

Dobrovolný hasič-strojní služba

Srpen 2017 – současnost

 • Plnění úkolů na daném úseku služební agendy dle řádů, metodik a platných právních předpisů Hasičského záchranného sboru ČR
 • Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
 • Provádění oprav, údržby a čištění přidělené hasičské techniky
 • Obsluha speciální techniky při požárních, záchranných a technických zásazích
 • Obsluha požární techniky, speciální požární a vyprošťovací techniky při zásazích, během výcviku apod.

Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

Velitel hasičského sboru

Leden 2015 – Červen 2019

 • Určování postupů při řízení jednotek požární ochrany a koordinaci složek integrovaného záchranného systému
 • Organizování odborné přípravy jednotek požární ochrany
 • Řízení jednotek požární ochrany při hasebních a záchranářských zásazích a výcviku
 • Řízení činnosti zásahové techniky Hasičského záchranného sboru ČR při složitých požárních a chemických zásazích, havarijních a vyprošťovacích pracích
 • Vedení předepsané služební agendy a dokumentace, dokumentace prováděných šetření apod.

Jak napsat CV hasiče bez zkušeností?

Máte čerstvě vystudovaný některý z doporučovaných středoškolských oborů (požární ochrana a průmyslová bezpečnost) vhodných pro výhon práce hasiče? Pak jste absolvovali hodiny technického výcviku a máte odbornou praxi v tenéru. V životopise se proto zaměřte na zkušenosti, které jste získali v rámci studia.

V případě, že měmíte obor, zaměřte se na přenositelné pracovní zkušenosti a dovednosti, jako je poskytování první pomoci, fyzická zdatnost, schopnost racionálně myslet v krizových situacích apod.

Důležité je také zmínit rekvalifikační a odborné kurzy, školení a certifikace. Rovněž přidejte dobrovolnickou činnost a další relevantní informace, které dokazují, že se pro práci hasiče hodíte.


životopis hasič

Vzdělání hasiče. Proč je důležité a jak jej vhodně uvést?

Ujasněme si jednu věc. Hasiči nepotřebují akademické tituly, vystačí si s maturitou. Ale je lepší ho mít a nepotřebovat, než ho potřebovat a nemít. Jinými slovy, vzdělání musíte doložit, ať už jste studovali vysokou školu, nebo ne. Vždy uveďte nejvyšší dosažené vzdělání. A to v následujícím formátu:

 • Název a místo školy
 • Studovaný obor a způsob jeho zakončení
 • Roky strávené ve škole
 • Několik stručných bodů s hlavní náplní studia nebo největšími školními úspěchy

Pojďme si to ukázat na dvou konkrétních příkladech, a to jak středoškolského, tak vysokoškolského vzdělání

Příklady

Střední průmyslová škola chemická, Pardubice

Obor průmyslová bezpečnost zakončený maturitní zkouškou

Červen 2011 – Září 2015

 • Forenzní věda
 • Ochrana osob a majetku
 • Odborná chemie
 • Technické materiály
 • Zdravotnická průprava, odborný výcvik a praxe

Technická univerzita Ostrava

Bakalářský titul v oboru Požární ochrana, požární bezpečnost staveb

Červen 2017 – Září 2020

 • Prevence závažných havárií
 • Detekce a identifikace škodlivin
 • Protivýbuchová obrana
 • Inženýrské metody v PO


životopis hasič

Nejlepší dovednosti do životopisu hasiče

Další důležitou součástí životopisu je část věnovaná dovednostem. V této sekci je nezbytné uvést jak tvrdé, tak měkké dovednosti potřebné k adekvátní reakci na požár a jeho zvládnutí a k provádění život zachraňujících technik u obětí na místě nehody, dokud nebudou převezeny do nemocnice.

Níže uvádíme nejčastější příklady dovedností hasiče, kterými se můžete inspirovat.

Tvrdé dovednosti

Jedná se o osvojené dovednosti, které jste se naučili ve škole nebo v práci. Co se týče tvrdých dovedností, mezi základní dovednosti, které by hasiči měli znát, patří ovládání vodních čerpadel a hydrantů, porozumění technickému vybavení a provádění jeho údržby, znalost požární bezpečnosti staveb a elektrických zařízení (při průchodu hořícími domy a budovami).

Dále můžete vybírat z následujících dovedností:

 • Havárie a krizové řízení
 • Zdolávání mimořádných událostí
 • Protipožární prevence
 • Zjišťování příčin požárů
 • Zdravotnická příprava
 • Poskytování první pomoci
 • Řízení motorových vozidel (zejména sk.C)
 • Opravy techniky

Měkké dovednosti

Do této kategorie dovedností patří osobní vlastnosti a povahové rysy, se kterými se rodíte, nicméně pravidelným tréninkem je lze posilovat. Hasiči budou muset mít vynikající měkké dovednosti, jako je komunikace, týmová práce, organizační schopnosti a schopnost řešit problémy, aby mohli efektivně předávat informace na místě a zároveň v týmu vypočítat, jak nejlépe bezpečně evakuovat budovu a zvládnout požár.

Vybírejte proto z následujícího:

 • Komunikace
 • Týmový hráč
 • Organizace práce i času
 • Odolnost vůči stresu
 • Fyzická zdatnost
 • Dobrý zdravotní stav
 • Časová flexibilita

Jaké další části se hodí do CV hasiče?

Kromě výše uvedených povinných částí vám doporučujeme zahrnout další části životopisu hasiče, které vás odliší od konkurence. Co dalšího se vyplatí přidat?

 • Certifikace : Uveďte jakými výcviky jste si jako hasič nebo záchranář prošli, jakou máte další odbornou průpravu či jaké dodatečné kurzy jste absolvovali.
 • Řidičská oprávnění nebo specifické počítačové či technické dovednosti : Máte řidičský průkaz sk. C nebo umíte ovládat systémy GIS v PO? Nezapomeňte to uvést!
 • Dobrovolnická činnost : Hasič musí být obětavý! Jak lépe tuto vlastnost dokázat, než dobrovolnictvím?
 • Zájmy a záliby : Práce hasiče je především práce v týmu. Dokažte, že je na vás spolehnutí a že se s vámi dobře pracuje. Uveďte například týmový sport, kterému se věnujete, nebo jakoukoliv společenskou aktivitu.

životopis hasič

Profesní shrnutí aneb jak se prodat v pár větách

Začněte svůj životopis skvělým úvodem, což je ideální způsob, jak vzbudit zájem velitele sboru hasičů. Napište profesní shrnutí, ve kterém v několika málo větách popíšete svou kvalifikace, zkušenosti, dovednosti a další silné stránky.

📌 Tip: Ačkoliv je profesní shrnutí umístěno hned za kontaktními údaji, vy jej napište až na úplný konec. Budete totiž vědět, co jste do CVčka napsali a jaké informace v profesním shrnutí vyzdvihnout.

Níže uvádíme příklady profesního shrnutí do životopisu hasiče.

Příklady

Správně

Jsem obětavý profesionální hasič a záchranář s pětiletou zkušeností práce v rámci složek Integrovaného záchranného systému. Mám řidičské oprávnění skupiny C a zkušenosti s řízením hasičského vozu při mimořádných událostech, záchranných a likvidačních pracech. Jsem týmový hráč, který si umí zachovat chladnou hlavu i v krizových situacích.


Chybně

Jsem profesionální hasič s praxí, který věří, že bude pro váš hasičský sbor velkou podporou a cenným členem týmu. Vynikám skvělými dovednostmi a mám všechny potřebné kvalifikace.


Všimli jste si rozdílu mezi výše uvedenými příklady? Zatímco první jasně konkretizuje kvalifikaci, praxi i dovednosti, druhý příklad je vágní a vychloubačný, avšak bez jakékoliv vypovídající hodnoty.

Jak napsat CV hasiče, kterému nikdo neodolá

 • Nepište obecný životopis! Upravte svůj životopis na míru pracovní pozici. Zjistěte, co zaměstnavatel požaduje, a pak v životopisu dokažte, že tyto požadavky splňujete.
 • Dbejte na detaily a vyvarujte se pravopisným chybám. Po dokončení CVčka si celý dokument znovu několikrát pročtěte a odstraňte veškeré hrubky a překlepy či chyby ve formátování.
 • Kromě správného jazyka je stejně důležitá vizuální stránka dokumentu. Váš životopis hasiče musí být čistý, přehledný a snadno čitelný. Použijte profesionální šablonu , která vám všechny tyto prvky zajistí!
 • Rozhodně napište motivační dopis, kterým dáte veliteli sboru důvod, aby si přečetl právě váš životopis.

životopis hasič

Shrnutí klíčových informací: Napište CV, které vynikne

Zde je krátké shrnutí, jak napsat CV hasiče v kostce:

 • Napište jednostránkový dokument!
 • Začněte kontaktními informacemi. Vyvarujte se překlepů.
 • Napište profesní shrnutí, které bude stručné a výstižné.
 • Pokračujte pracovními zkušenostmi v obráceně chronologickém formátu.
 • Nezapomeňte zmapovat své vzdělání.
 • Pokračujte svými tvrdými i měkkými dovednostmi.
 • Přidejte další části, které dokazují vaše schopnosti hasiče. V životopise hasiče záchranáře to obvykle znamená ukázat, že jste týmový hráč, nikoliv stydlivý introvert.
 • Výsledný dokument uložte ve formátu PDF a zašlete jej společně s motivačním dopisem.

Nezapomeňte na motivační dopis!

Mylíte si, že vám práce hasiče spadne do klína? Nespadne! Ačkoliv se jedná o fyzicky i duševně náročnou práci, konkurence je vysoká. Dokažte, že o práci hasiče máte opravdový zájem všemi možnými prostředky. Jedním z nich je motivační dopis.

Zbavte se dojmu, že motivační dopis nikdo nečte. Čte! Doporučujeme vám napsat motivační dopis i v případě, že v pracovní nabídce není výslovně požadován. Proč? Jsou to plusové body navíc téměř zadarmo.

Vyvarujte se zasílání obecného motivačního dopisu na všechny pozice, na které se hlásíte. Takovým motivačním dopisem ničeho nedocílíte. Stejně jako životopis, i motivační dopis konkretizujte, přizpůsobte na míru pracovní nabídce a udělejte osobním. Třeba tím, že jej budete adresovat osobě pověřené náborem.

📌 Tip: Pokud si nevíte rady s posláním životopisu a motivačního dopisu, přečtěte si tohoto podrobného průvodce , ve kterém jsme popsali vše podstatné.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis