Životopis manažera IT projektů s praktickými příklady a předpřipravenými šablonami CV

Životopis projektového manažera pro oblast IT by měl ukázat schopnosti kandidáta úspěšně vést projekt až do konce. Vedle toho by měl také prokázat vysokou úroveň technických znalostí a schopnost snadno a efektivně vést týmy složené z IT odborníků. Náboroví manažeři a personalisté dostávají desítky až stovky žádostí o jedno pracovní místo.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Proto byste jim měli co nejvíce usnadnit čtení svého životopisu. Váš životopis manažera IT projektů by měl nejen obsahovat všechny požadované prvky, ale měl by je také zaujmout. Ukážeme vám, jak takový životopis napsat!

📌 Tip : Vytvořte svůj životopis IT projektového manažera během pár chvil díky některé z našich profesionálních šablon CV . Do předpřipravené šablony s přehledným rozvržením a moderním designem stačí vložit informace a stáhnout dokument v požadovaném formátu.

Není IT projektový manažer to, co hledáte? Připravili jsme si pro vás další životopisy z oblasti IT. Všechny je můžete nalézt na našich stránkách v sekci „Příklady“. Prohlédnout si můžete například obecný životopis pro oblast IT nebo čerpat inspiraci z životopisů jiných IT profesí, například z CV programátora nebo správce IT systémů .


IT projektového manažera

Jak je to s platem projektového manažera? Kolik si lze v oblasti IT managementu v průměru vydělat?

Jako project manager v oblasti IT si v České republice můžete měsíčně v průměru přijít na služné peníze. A to konkrétně na 83 163 Kč , což odpovídá hodinové mzdě ve výši 466 Kč (zdroj: prumerneplaty.cz ).

💡 Poznámka : Plat se vždy bude lišit v závislosti na místě výkonu práce, typu pracovního úvazku nebo na míře praxe v oboru.

Jak napsat životopis pro oblast IT projektového managementu?

Formát

V závislosti na vašem konkrétním vzdělání zvolte pro svůj životopis projektového manažera IT ten nejlepší formát, který zdůrazní vaše silné stránky. Proto je třeba zjistit, který formát životopisu manažera IT projektů se k vám dobře hodí.

Existují 3 typy profesionálních formátů životopisu manažera IT projektů, které můžete použít, a to: chronologický, funkční a hybridní/kombinovaný.

📌 Tip : Pro tvorbu životopisu juniorního IT projektového manažera se doporučuje funkční nebo hybridní/kombinovaný formát. Těm, kteří mají solidní zkušenosti, se pro životopis manažera IT projektů doporučuje použít chronologický formát.

Struktura

Rozhodnout se, které sekce uvést v životopise manažera IT projektů, může být náročné, protože je třeba zvážit mnoho různých prvků.

Ať už píšete životopis na juniorské, nebo na seniorské úrovni, tato část vás provede psaním profesionálního životopisu, který bude jistě vynikat. Uveďte následující sekce:

 • Záhlaví s kontaktními údaji
 • Profesní shrnutí
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Technické a měkké dovednosti
 • Doplňkové sekce (speciální programy a softwary, jazyky, kurzy a školení, zájmy a záliby apod.)
💡 Poznámka : Pořadí vašich sekcí se může lišit v závislosti na míře vašich zkušeností a také podle toho, jaké informace chcete v životopise zdůraznit. Project manager na juniorní úrovni by měl jako první uvést své vzdělání a až poté praxi.


IT projektového manažera

Váš životopis by měl začínat v záhlaví, a to kontaktními údaji

Do záhlaví životopisu vložte potřebné kontaktní údaje, ujistěte se, že jsou aktuálně platné a neobsahují překlepy. Mezi kontakty uveďte:

 • Celé jméno a příjmení
 • Název profese
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Místo bydliště
 • Profil na LinkedIn
⚠️ Varování : Neuvádějte osobní informace nebo příliš citlivé údaje. Váš rodinný stav nebo počet dětí nikdo nepotřebuje vědět.

Pracovní zkušenosti jsou nejdůležitější částí vašeho životopisu. Nepodceňte jejich podrobné předvedení

Jako manažer IT projektů budete muset prezentovat své zkušenosti s úsporami nákladů, rozpočty a výsledky, aby váš životopis vynikl mezi konkurencí. Budou chtít také vidět konkrétní projekty, které jste vedli, metodiku, kterou jste používali, a veškerá školení, kterými jste prošli. To vám pomůže získat pohovor u správného zaměstnavatele.

Vzhledem k tomu, že jsou projektoví manažeři velmi žádaní, mohou pracovat v různých odvětvích a mají širokou specializaci. V životopise musíte zdůraznit své předchozí zkušenosti v rámci dané specializace. Musíte mít dobře sledovatelné zkušenosti jako technický nebo IT projektový manažer. Soustřeďte svůj životopis na pracovní pozice, o které máte zájem.

Příklad

BankTech Solutions s.r.o., Praha
IT projektový manažer pro bankovní a finanční sektor
Listopad 2017 až červen 2023
 • Vedení týmů více než 20 vývojových, technických, produktových, designových a marketingových odborníků ve všech fázích dodávky vlastních produktových řešení od shromažďování požadavků přes sestavení, testovací fáze, QA, spuštění a podporu pro klienty z oblasti bankovnictví a finančních služeb
 • Řízení koncepce až po spuštění front-endového řešení pro komerční bankovnictví, které umožňuje sledování online transakcí zákazníků v reálném čase. Nejprodávanější produkt od svého uvedení na trh v roce 2013 vygeneroval více než 15 milionů dolarů.
 • Dokončení vývoje a uvedení na globální trh špičkového řešení SaaS pro platební aktivity, které zrychlilo průměrnou dobu zpracování transakcí z 24 hodin na méně než jednu minutu.
 • Vedení vývoje sady mobilních aplikací, které klientům banky poskytují možnost provádět rychlé a bezpečné transakce (např. výběry z účtu na účet, převody, vklady a platby) i dotazy na zůstatek prostřednictvím mobilních zařízení

Vzdělání v oblasti IT a managementu z vás dělá ideálního kandidáta

Stejně jako pracovní zkušenosti i sekci vzdělání přizpůsobte na míru pro danou pozici. Jestliže jste studovali project management nebo IT obor, budete mít velikou konkurenční výhodu! Využijte ji na maximum a k popisu dosaženého vzdělání připojte i hlavní náplň studia! Vedli jste při studiu IT projekty a řídili týmy studentů? Uveďte jakékoliv relevantní informace, které vám při výběrovém řízení pomohou, a to zejména pokud za sebou nemáte příliš dlouhé praxe po studiu.

Nejrelevantnější dovednosti do životopisu pro danou pozici manažera IT projektů

V životopise projektového manažera IT by měly být zdůrazněny technické dovednosti a schopnosti uchazeče a jeho zkušenosti s řízením technických projektů. Životopis manažera IT projektů by měl obsahovat jak tvrdé, tak měkké dovednosti. Tento typ životopisu by měl být napsán podle zaměstnavatelem preferované metodiky s příklady jednotlivých dovedností. Měkké dovednosti se však nevyučují ve škole ani na univerzitách a získávají se na základě zkušeností.

Tvrdé dovednosti v oblasti IT a řízení projektů

 • Technické znalosti jsou pro manažery IT projektů klíčové pro zajištění úspěšné realizace projektu. Musí dobře rozumět různým technologiím, programovacím jazykům a softwarovým nástrojům.
 • Manažeři IT projektů musí být dobře obeznámeni s metodikami řízení projektů, jako jsou Agile, Scrum a Waterfall.
 • Programovací jazyky, jako je Java, Python nebo C++: V části životopisu věnované technickým dovednostem uveďte programovací jazyky, které ovládáte.
 • Metodiky řízení projektů, jako je agilní metodika: Vyzdvihněte metodiky, se kterými máte zkušenosti, a své znalosti řízení projektů pomocí těchto metodik.

Měkké dovednosti v oblasti managementu

 • Efektivní komunikační dovednosti jsou pro manažery IT projektů nezbytné pro komunikaci se zúčastněnými stranami, členy týmu a ostatními odděleními. Měli by umět srozumitelně předávat složité technické informace.
 • Vedení a řízení týmu jsou pro manažery IT projektů důležité pro řízení týmu vývojářů, testerů a dalších technických odborníků.
 • Dovednosti v oblasti řízení času jsou nezbytné pro řízení časového harmonogramu, termínů a rozpočtů projektů.

IT projektového manažera

Doplňkové sekce, díky kterým váš životopis projektového manažera v oboru IT vynikne

Při psaní životopisu na závěr zvažte přidání jakýchkoliv relevantní sekcí, kterými můžete zvýšit hodnotu svého životopisu. Může se jednat například o následující části:

 • Speciální softwary a programy IT
 • Jazykové dovednosti
 • Osobní projekty
 • Zájmy a záliby

Profesní shrnutí vás musí prezentovat jako schopného profesionála, který rozumí IT oboru

Profesní shrnutí životopisu stručně vysvětluje vaše nejvýznamnější profesní úspěchy IT projektového manažera, který vás přijímá do zaměstnání. Mělo by se jednat o krátký odstavec o několika málo větách, který umístíte na začátek svého životopisu. Vložte jej mezi záhlaví s kontaktními údaji a sekci s pracovní historií.

Výstižné profesní shrnutí životopisu manažera IT projektů je zásadní, protože personalisté se rozhodnou, zda budou pokračovat ve čtení vašeho životopisu, během pouhých několika málo sekund. Efektivní shrnutí životopisu řekne zaměstnavateli vše, co potřebuje vědět, aniž by musel číst celý váš životopis – ale přesto ho přiměje číst dál.

Do profesního shrnutí uveďte základní informace, jako je název vaší současné pozice, jak dlouho pracujete v oboru a vaše hlavní pracovní povinnosti. Přidejte pozoruhodné úspěchy, projekty, dovednosti a kvalifikaci. Pokud je to alespoň trochu možné, své úspěchy demonstrujte pomocí čísel a konkrétních příkladů z praxe.

📌 Tip : Profesní shrnutí životopisu berte jako svůj medailonek. Nabijte ho informacemi, ale buďte struční. Je to také skvělé místo pro zařazení klíčových slov z nabídky práce.

Příklad

Jsem efektivní IT projektová manažerka s více než 11 lety zkušeností s vedením multifunkčních týmů při plánování, vývoji, spouštění a řízení prvotřídních řešení SaaS. Při práci kombinuji technologické dovednosti s rozsáhlými zkušenostmi s Agile/Scrum, hlubokými znalostmi marketingu a analytickými schopnostmi pro rozvoj produktové strategie. Dovedu si stanovovat priority a řídit různé projekty při dodržování specifikací a finančních omezení. Dále mohu nabídnout schopnost řídit více projektů, dodávat řešení včas a v rámci rozpočtu a přizpůsobovat se častým změnám proměnných a směřování projektu v jeho průběhu.

Rady a tipy, jak napsat bezkonkurenčně nejlepší životopis

Zde je několik tipů, jak napsat technický životopis projektového manažera, který bude vynikat:

 • Začněte silným shrnutím : Shrnutí vašeho životopisu je první příležitostí, jak udělat dobrý dojem. Dbejte na to, abyste zdůraznili své zkušenosti a úspěchy v oblasti řízení projektů způsobem, který upoutá pozornost čtenáře.
 • Používejte názvy a popisy bohaté na klíčová slova : Při tvorbě životopisu pro řízení projektů dbejte na to, abyste používali názvy a popisy bohaté na klíčová slova. To pomůže zajistit, aby váš životopis potenciální zaměstnavatelé snadno našli, když hledají kandidáty se zkušenostmi s řízením projektů.
 • Zdůrazněte své technické dovednosti : Jako projektový manažer máte pravděpodobně bohaté technické dovednosti. Nezapomeňte tyto dovednosti v životopise zdůraznit, protože zaměstnavatele budou zajímat. Zmiňte zejména software nebo programovací jazyky, které ovládáte, a také software, který je specifický pro řízení projektů a který znáte.
 • Přizpůsobte svůj životopis každé žádosti o zaměstnání : Při podávání žádostí o pozice v oblasti řízení projektů je důležité přizpůsobit životopis popisu práce. V celém životopise používejte jazyk a klíčová slova specifická pro dané odvětví, abyste se ujistili, že je přizpůsoben pozici, o kterou se ucházíte.
 • Efektivně prezentujte své zkušenosti : Uveďte podrobnosti o svých předchozích projektech, popište rozsah, rozpočet a časový plán každého projektu. Ukažte svou schopnost efektivně řídit technické týmy zdůrazněním příkladů úspěšného vedení týmu.

Dodržováním těchto tipů si můžete být jisti, že váš životopis v oblasti řízení IT projektů udělá na potenciální zaměstnavatele silný dojem.


IT projektového manažera

Motivační dopis je vždy dobrý nápad!

Motivační dopis IT projektového manažera je příležitostí ukázat se zaměstnavateli jako dobrý kandidát s osobním přístupem. Efektivní motivační dopis IT projektového manažera by měl obsahovat následující údaje:

 • Kontaktní údaje : Uveďte své jméno, e-mail a telefonní číslo.
 • Úvodní informace : Uveďte své jméno a příjmení: Na začátku motivačního dopisu pro manažera IT projektů se představte. Neměl by to být dlouhý odstavec, takže se věnujte jen základním informacím.
 • Motivace (záměr podat žádost): V motivačním dopise manažera IT projektů vysvětlete, proč je pro vás společnost, do které se hlásíte, vhodná. Tento segment odráží, jaký vztah můžete mít k dané organizaci.
 • Kvalifikace : Zde máte možnost blíže vysvětlit a doložit "dovednosti" a "úspěchy" uvedené v životopise IT manažera. Ve vyprávění v první osobě vyprávějte o svých dosavadních zkušenostech souvisejících s řízením projektů a o tom, čeho jste dosáhli díky vedení a řízení.
 • Závěr : V závěru motivačního dopisu IT projektového manažera sdělte, že se těšíte, až se vám brzy po odeslání ozvou.

Často kladené otázky (FAQ)

Co přesně má project manager pro oblast IT v popisu práce?

IT Project Manager plánuje, organizuje a integruje projekty informačních technologií, které mají významný rozsah a dopad. Koordinuje práci dalších IT odborníků a administrativních pracovníků při tvorbě nového softwaru nebo systému.

Jak dlouhý životopis by měl napsat projektový manažer?

Doporučujeme při tvorbě životopisu nepřesáhnout délku jedné stránky. Jestliže máte v oboru více než deset let zkušeností, můžete napsat CV dlouhé dvě strany. Nikdy však nepřesahujte tuto délku. Příliš dlouhé dokumenty se nikdo nebude obtěžovat číst.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis