Svářeč: Životopis a jeho tvorba krok za krokem

Chcete-li na potenciální zaměstnavatele zapůsobit svou kvalifikací profesionálního svářeče, budete potřebovat silný životopis svářeče, který vás v přeplněné řadě uchazečů o zaměstnání odliší.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Svařování je řemeslný obor, a proto jsou pro náboráře rozhodující především zkušenosti a dovednosti. Ve svém životopise byste měli zdůraznit techniky svařování, které znáte, projekty, na kterých jste pracovali, a nástroje, které umíte používat. Kromě toho byste se měli prezentovat jako osoba, která je orientovaná na detail a dokáže řešit nečekané problémy.

O dalších zákonitostech psaní životopisu si povíme v následujícím průvodci psaním CV svářeče. Kromě konkrétních příkladů jednotlivých částí CV se s vámi podělíme i o skvělé rady a tipy, jak životopis svářeče dovést k dokonalosti.

📌 Tip : Pomocí naší přehledné šablony CV napíšete profesionální životopis svářeče, který ukáže vaše silné dovednosti a zdůrazní profesní úspěchy.

Jaký je průměrný plat na pozici svářeč?

Kolik si jako svářeč můžete v České republice vydělat? Dle serveru Průměrné platy se měsíční průměrný plat na pozici svářeče pohybuje na hodnotě 31 666 Kč hrubého. Tato částka by při práci na plný úvazek odpovídala hodinové mzdě ve výši 177 Kč .

💡 Poznámka : Vezměte na vědomí, že výše vašeho platu na pozici svářeče se bude odvíjet zejména od míry praxe, odborných zkušeností a lokalitě. Geografická poloha může výrazně ovlivnit výdělky v této profesi. Pokud budete pracovat v Praze a dalších velkých městech, pravděpodobně si vyděláte více, než v menších regionálních obcích.

Jak by měl životopis vypadat po obsahové i formální stránce?


Svářeč životopis

Jste odborník na svařování věcí dohromady. Přečtěte si našeho průvodce a sestavte si po obsahové i formální stránce ten nejlepší životopis svářeče , jaký kdy zaměstnavatelé viděli.

Obsah rozdělte do strukturovaných sekcí

Začněte tím, že se pozorně podíváte na naše příklady životopisů a rozdělíte svůj vlastní dokument na podobné části, jako je vzdělání a školení, základní dovednosti a relevantní zkušenosti. V horní části stránky uveďte shrnutí, které stručně vyzdvihne nejdůležitější prvky vašeho profilu. V doplňkových částí životopisu nezapomeňte uvést všechny aktivní licence a certifikáty a veškerá specializovaná školení, která jste absolvovali a která by zaměstnavatel mohl považovat za cenná.

Pro začátek by měl životopis svářeče obsahovat všechny následující části:
 • Záhlaví s kontaktními údaji
 • Profesní shrnutí životopisu
 • Přehled vašich pracovních zkušeností
 • Rekapitulaci vašeho vzdělání
 • Přehled vašich dovedností
 • Další části, jako jsou certifikace, jazyky nebo projekty

Zvolte si nejvhodnější formát

Ačkoli životopisy svářečů mají obvykle stejnou strukturu (viz výše), můžete zvolit různé formáty podle toho, jaké informace chcete zdůraznit. Můžete použít tyto tři formáty :

 • Obráceně chronologický :
  První na seznamu je nejoblíbenější volbou formátu, a to z dobrého důvodu. Obráceně chronologický formát zdůrazňuje vaše pracovní zkušenosti, přičemž začíná vaším současným nebo posledním zaměstnáním a postupuje v čase zpět. V případě životopisu svářeče, ve kterém by měly hrát prim vaše dovednosti a zkušenosti, dává tento formát největší smysl. Poskytuje dobrý přehled o tom, co zvládnete na základě objektivních pracovních zkušeností.

 • Funkční formát :
  Funkční formát je lepší volbou pro životopisy začínajících svářečů. Namísto zaměření na pracovní zkušenosti tento formát zdůrazňuje vaše přenositelné dovednosti a znalosti. Běžně se používá u svářečů, kteří jsou v oboru noví, nebo u lidí, kteří mění profesi.

 • Kombinovaný nebo hybridní formát :
  V neposlední řadě tu máme kombinovaný neboli hybridní formát. Jak název napovídá, tento formát kombinuje aspekty obou výše uvedených možností tím, že nastoluje rovnováhu mezi pracovními zkušenostmi a přenositelnými dovednostmi. Ačkoli to může znít jako nejlepší volba, musíte mít na paměti, že životopis musí být stručný. Tento formát zvolte, pokud máte pocit, že vaše pracovní zkušenosti samy o sobě neposkytují dostatečné informace, ale mějte na paměti délku životopisu.
📌 Tip : Stále váháte, jaký formát zvolit? Přečtěte si náš užitečný článek s praktickým popisem všech výše uvedených formátů.


Svářeč životopis

Informace si přehledně rozvrhněte

Co se týče vzhledu rozvržení životopisu, měli byste se držet následujících formálních pravidel, díky kterým vytvoříte snadno čitelný dokument:

 • Okraje: stejně velké (2,5 cm) na všech stranách.
 • Styl písma: použijte neutrální písmo, například Calibri, Arial, Times New Roman nebo Cambria.
 • Velikost písma: 10 až 12 bodů. Nadpisy 12 až 14 bodů.
 • Řádkování: 1: 1,0 nebo 1,15.
 • Délka životopisu: Ne delší než jedna strana.

Jedním z nejdůležitějších aspektů životopisu je, aby byl stručný a snadno čitelný. Dodržování výše uvedených pokynů by vám mělo pomoci toho dosáhnout. Jestliže s formátováním bojujete, použijte profesionální šablonu . Stačí do ní vyplnit informace.

Uvedení kontaktních údajů

Je velmi důležité, aby vaše záhlaví a kontaktní údaje byly správně naformátovány, protože to jsou první věci, které potenciální zaměstnavatel na vašem životopise uvidí. Zde si nemůžete dovolit žádnou chybu. Se špatně uvedeným telefonním číslem se vám nikdo nedovolá a práci nenabídne.

Kontaktní část umístěná do záhlaví životopisu by měla obsahovat v tomto konkrétním pořadí:

 • vaše celé jméno,
 • název pracovní pozice,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • město, ve kterém žijete,
 • a buď váš profesní profil ze sítě LinkedIn, nebo osobní blog či webové stránky (nepovinné, nicméně účinné).
⚠️ Varování : Mezi kontaktem neuvádějte osobní údaje. Váš věk ani rodinný stav by při hledání zaměstnání neměly hrát roli.

Příklady
Správně

Takto vypadá dobrá hlavička:

Luboš Dvořák
Svářeč
234 567 890
lubor.dvorak@platforma.cz
Písek

Chybně
Luboš Dvořák
Svářeč
Věk: 43 let
Rodinný stav: Rozvedený
234 567 890
lubor.dvorak@platforma.cz
Písek

Pracovní zkušenosti svářeče: Pochlubte se profesní historií!


Svářeč životopis

Tato část tvoří jádro životopisu svářeče. Zde ukážete, že máte vše, co je pro danou práci potřeba. Ve svářečském oboru jsou vaše pracovní zkušenosti prezentační vizitkou, která potvrzuje vaše dovednosti a znalosti.

Díky tomu, že se potenciální zaměstnavatel podívá na vaše předchozí zaměstnání a projekty, může rychle zjistit, jaké máte dovednosti a zda odpovídají kritériím, které potřebuje.

V této části se vyplatí dodržovat obrácený chronologický formát. To znamená, že začnete od svého posledního zaměstnání a vrátíte se zpět v čase.

U každé zkušenosti uveďte:
 • název zaměstnavatele a místo,
 • svou pozici,
 • dobu, po kterou jste tam pracovali,
 • a 3 až 5 svých úspěchů nebo odpovědností během této doby.

Zde je příklad, jak by to mělo vypadat:

Příklad
Vehicle Automatization s.r.o., Slaný
Svářeč
Leden 2024 až květen 2020
 • Provádění oprav na vozech metra (a to pomocí metody 111 a135)
 • Svařování 2mm plechů (a to pomocí metody 135)
 • Sváření CO2 a TIG

Nemáte prozatím zkušenosti jako svářeč?

Pokud máte jen malé nebo žádné zkušenosti v oboru, klaďte důraz na kurzy nebo specializované studijní obory, které souvisejí se svařováním. Také se soustřeďte na získané dovednosti. Jejich zdůraznění vám umožní funkční formát životopisu.

Co se týče oddílu o skutečných pracovních zkušenostech, můžete jej vynechat a více se zaměřit na své dovednosti, cíle a případné svářečské projekty, které jste realizovali a které by mohly pomoci ukázat váš talent.

Vzdělání a jak jej nejlépe uvést

Svářeči musí mít minimálně středoškolské (SOU, vyučení) nebo rovnocenné vzdělání v podobě rekvalifikačního kurzu. Aspirující svářeči často navštěvují kurzy technického vzdělávání během střední školy, aby si osvojili základní dovednosti a zjistili, zda je tento typ práce baví.

Vyhlídky na zaměstnání se zvyšují pro uchazeče, kteří pokračují v získávání svářečských certifikací. Také znalost robotického svařování může přitáhnout pozornost zejména vedoucích pracovníků. Všichni noví zaměstnanci by měli počítat s významnou dobou zaškolení na pracovišti, aby se dobře seznámili s postupy svého zaměstnavatele. Zkušení svářeči někdy pokračují v kariéře jako svářečští inspektoři nebo mistři dílen.

Příklad
Střední odborná škola strojní, Kralupy nad Vltavou
Vyučení v oboru Svářeč kovů
2012 až 2015
 • Spojování součástí pájením
 • Čtení výkresové dokumentace
 • Bezpečnost práce


Svářeč životopis

Čtení výkresové dokumentace a další dovednosti do CV svářeče

Stejně jako u jiných profesí je i svářečství profesí zaměřenou na vaše technické dovednosti. Potenciální zaměstnavatel si proto z vašeho životopisu musí udělat dobrou představu o tom, co umíte. To však neznamená, že byste měli uvádět každou jednotlivou věc, kterou dokážete. Musíte se zaměřit především na dovednosti, které jsou relevantní pro konkrétní pracovní místo, o které se ucházíte.

Od vás jako svářeče se bude očekávat, že budete číst a rozumět výkresové dokumentaci a podkladům projektů, které budete zpracovávat. Zásadní je také přesnost a smysl pro detail. Nemluvě o tom, že musíte prokázat, že znáte konkrétní svařovací techniky nebo technologie používané v daném odvětví.

Nejlepším způsobem, jak to prokázat, je předložit seznam dovedností, který kombinuje tvrdé i měkké dovednosti. Tvrdé dovednosti jsou ty, na které jste se vyučili nebo naučili studiem, jako jsou svařovací techniky, manipulace s nástroji nebo používání softwaru specifického pro dané odvětví. Naproti tomu měkké dovednosti souvisejí s tím, kdo jste jako člověk, a týkají se spíše vašich duševních a fyzických schopností.

Vaše sekce věnovaná dovednostem by měla obsahovat oba typy dovedností, přičemž se musí stále zaměřovat na dovednosti, které nejvíce souvisejí s požadavky aplikace.

Níže uvádíme některé z nejžádanějších tvrdých a měkkých dovedností pro svářečský průmysl:

Tvrdé dovednosti
 • Svařování metodou TIG
 • Svařování metodou MIG
 • Svařování kyslíko-acetylenem
 • Obloukové svařování plynem
 • Obloukové svařování v plynném wolframu
 • Plazmové obloukové řezání
 • Poloautomatické svařování
 • Bodové svařování
 • Svařování pod tavidlem
 • Obloukové řezání vzduchem
 • Svařování tyčí
 • Výroba prototypů
 • Čtení podkladů a výkresové dokumentace
 • Typy svařovacích zařízení, jako je ruční nářadí
Měkké dovednosti

Co se týče osobních a mezilidských dovedností, dobrý svářeč by měl mít následující vlastnosti:

 • Pozornost k detailům
 • Spolupráce a komunikace
 • Řešení problémů
 • matematické dovednosti
 • řízení času a organizace
 • Pevné ruce a dobrá koordinace rukou a očí
 • Fyzická a psychická odolnost
 • obratnost, pohyblivost a flexibilita
 • schopnost učit se novým technologiím a technikám

Doplňkové sekce, které doplní vaši žádost


Svářeč životopis

Poslední sekce životopisu mohou pomoci doplnit vaši žádost o zaměstnání o užitečné informace. Příkladem mohou být vaše svářečské certifikáty, ocenění, osobní projekty, zájmy a koníčky nebo jazyky.

Tyto sekce mohou pomoci učinit váš životopis jedinečnějším a poskytnout vám výhodu oproti ostatním uchazečům. Toto jsou některé z dalších částí, které můžete použít pro svářečský životopis:

 • Certifikáty : Svářečské certifikáty mohou pomoci prokázat vaše schopnosti, ověřit úroveň kvality a ukázat vaši všestrannost.
 • Koníčky : Můžete také zahrnout oddíl "Zájmy a záliby", abyste zdůraznili, jaké máte koníčky nebo vášně, které by se mohly hodit k této práci.
 • Jazyky : Ovládání více jazyků není nutně něco, co budete jako svářeč potřebovat, ale není na škodu to zahrnout.
 • Projekty : Pokud jste měli vedlejší zakázky nebo pracovali na osobních projektech souvisejících se svařováním, nezapomeňte uvést i ty.

Profesní shrnutí: Medailonek s vaší prezentací

Zaujměte na první dobrou, a to pomocí profesního shrnutí! Profesní shrnutí životopisu je váš úvodní medailonek. Je to krátký odstavec o 2 až 3 řádcích, který personalistovi poskytne konkrétní, ale stručný pohled na to, kdo jste a co umíte.

Příklady
Správně
Jsem manuálně zručný svářeč s vyučením v oboru strojní mechanik a s více než čtyřmi lety zkušeností se svářením. Mohu nabídnout certifikáty pro metody 111 a135 dle ČSN EN ISO 9606-1, dále také odpovědný přístup k práci a schopnost pracovat samostatně dle výkresové dokumentace.

Tento uchazeč suverénně prokazuje svou kvalifikaci, dokazuje ji tvrdými čísly a jasnými fakty.

Chybně
Jsem svářeč s kvalifikací. Momentálně jsem nezaměstnaný, takže mohu do zaměstnání nastoupit okamžitě.

Tento uchazeč neuvedl žádné relevantní informace, díky kterým by si jej zaměstnavatel vybral do pracovního týmu. Neuvádí žádnou svou znalost, odbornou zkušenost ani dovednost.

📌 Tip : Jestliže nemáte mnoho pracovních zkušeností, můžete profesní shrnutí životopisu nahradit cílem životopisu. V něm vyjádříte své kariérní aspirace.

Rady a tipy, které vám pomohou vytvořit nejlepší CV

Životopis svářeče, který je přizpůsoben práci, o kterou se ucházíte, si povede mnohem lépe než ten obecný. Zde je několik tipů, které vám pomohou přizpůsobit životopis pro každou příležitost:

 • Věnujte pozornost klíčovým slovům, která náborový manažer používá v popisu práce. Zrcadlete tato slova přirozeně ve svém životopise, abyste prošli do užšího výběru.
 • Přizpůsobte svůj životopis pro každou konkrétní pracovní pozici tak, jak je to jen možné. To může znamenat změnu formátu, změnu pořadí vašich dovedností podle relevance nebo nahrazení některých dalších částí jinými, které jsou důležitější na základě kontextu.
 • Je důležité, abyste ke kvantifikaci svých úspěchů používali čísla. Konkrétnost je přitažlivější než vágní prohlášení.
 • Dbejte na to, aby byl váš životopis stručný a výstižný, protože by neměl být delší než jedna strana.
 • Nezapomeňte zkontrolovat a opravit případné gramatické nebo pravopisné chyby.

Závěrečné shrnutí hlavních bodů

V tuto chvíli byste měli vědět vše, co potřebujete k napsání dokonalého životopisu svářeče. Abychom vám pomohli dát si vše dohromady, přinášíme vám stručnou rekapitulaci hlavních bodů našeho průvodce:

 • Struktura vašeho životopisu by měla být následující: záhlaví, shrnutí životopisu, pracovní zkušenosti, vzdělání, dovednosti a nakonec další části.
 • Délku životopisu omezte na jednu stránku.
 • Ujistěte se, že záhlaví neobsahuje žádné chyby a že obsahuje aktuální kontaktní údaje.
 • Čas je velmi důležitý, proto se ujistěte, že cíl vašeho shrnutí životopisu dokáže potenciálního zaměstnavatele zaujmout hned na začátku.
 • Pokud máte pracovní zkušenosti, použijte obrácený chronologický formát, abyste je zdůraznili. Pokud máte omezené nebo žádné pracovní zkušenosti, použijte místo nich funkční formát životopisu.
 • Doplňte svůj životopis o další části, například o svářečské certifikáty nebo projekty, na kterých jste pracovali.

Motivační dopis tvoří součást silné žádosti o práci


Svářeč životopis

Nevynechávejte motivační dopis pro svářeče. Proč? Většina zaměstnavatelů se nespokojí pouze se svářečským životopisem.

Zde je návod, jak napsat motivační dopis pro svářečské pozice, který si zamilují:

 • Než začnete, vyberte si skvělý formát motivačního dopisu.
 • Začněte svůj motivační dopis přesvědčivě.
 • Předveďte své zkušenosti a dovednosti v oblasti svařování.
 • Přidejte klíčové svářečské úspěchy, abyste jim dokázali svou hodnotu.
 • Motivační dopis zakončete silným závěrečným prohlášením.
📌 Tip : Máme pro vás skvělé tipy na motivační dopis , které vám pomohou zformulovat silný dopis, který připojíte ke svému životopisu. Podívejte se na ně!

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké požadavky bývají kladeny na pozici svářeče?

Tak zaprvé je to odborné vzdělání. Svářeč potřebuje absolvovat střední odbornou školu s vyučením nebo maturitní zkouškou v technickém oboru zámečník, strojní mechanik apod. Dále bývají podle typu svářečské práce požadovány certifikáty na nejrůznější metody sváření za použití různé techniky a různého nářadí.

Z měkkých dovedností bývá vyžadováno vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita nebo schopnost samostatné práce dle výkresové dokumentace.


Svářeč životopis

Jaké jsou povinnosti a zodpovědnosti svářeče?

I když povaha činnosti zaměstnavatele hraje velkou roli při určování každodenní práce svářeče, některé úkoly jsou společné pro většinu svářečů na této pozici. Z našeho průzkumu pracovních nabídek vyplývá, že pro tuto profesi jsou společné následující základní činnosti:

Čtení výkresové dokumentace :
Svářeči věnují velkou pozornost informacím, které jim jsou předkládány na výkresech, náčrtech a podobně. To, co vyrobí, musí odpovídat očekávání, aby byla zajištěna kvalita, bezpečnost a funkčnost.

Sváření kovů :
Podstatou svařování je tavení a spojování kovů pomocí tepla. To může znamenat spojení určitých kusů k sobě, aby se zkonstruoval dopravní sloup, nebo spojení ocelových nosníků, aby se vytvořil superpevný most. Po pečlivém rozvržení prvků, které mají být rozřezány nebo spojeny, používají svářeči k fyzickému úkonu hořáky a podobné přístroje pro výrobu vysokého tepla.

Kontrola svářečských prací:
Svářeči kontrolují svou práci, aby se ujistili, že odpovídá specifikacím kontroly kvality. Nevyhovující práce by mohla mít katastrofální následky, například odlomení dílu z automobilu. Prohlížejí také používané materiály, aby se ujistili, že odpovídají normě. Mohou například zkontrolovat, zda byly ocelové součásti řádně natřeny, aby se zabránilo korozi.

Zachování bezpečnosti:
Vzhledem k tomu, že tato profese se vyznačuje vysokou mírou rizika úrazu, musí být bezpečnost na prvním místě. Kromě nošení vhodného oblečení se svářeči řídí firemními směrnicemi, například zajišťují správnou cirkulaci vzduchu nastavením přenosného ventilátoru. Společnosti často poskytují bezpečnostní kontrolní seznamy, které mají svářeči denně dodržovat.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis