Jak napsat skvělý životopis zdravotnického asistenta?

Hledáte si práci ve zdravotnictví na pozici asistenta? Prvním krokem je sepsání působivého životopisu. Tady jste na správném místě! Díky našim praktickým příkladům a profesionálním šablonám vytvoříte životopis zdravotnického asistenta, který udělá skvělý dojem!

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový životopis zdravotnického asistenta

Ludmila Kubíková
Zdravotní asistentka
721 349 866
ludmila.kubikova@gmail.com
Kroměříž

O mně
Jsem pracovitá a pečlivá zdravotnická asistentka s odbornou způsobilostí a téměř osmiletou praxí v oblasti poskytování zdravotnické péče. Moje profesní dráha vedla od malých soukromých klinik až po velké městské nemocnice. Zastávala jsem převážně administrativní funkce, ale rovněž mám bohaté zkušenosti s individuální péčí o pacienty. Vynikám empatií a komunikačními schopnostmi, jsem empatická a umím jednat s pacienty i kolegy se zájmem a pochopením.

Pracovní zkušenosti
Krajská nemocnice České Budějovice, Gynekologicko-porodnická klinika
Zdravotnická asistentka
Leden 2017 – září 2022

 •  Poskytování přímé zdravotnické péče pod dohledem lékaře
 •  Zajišťování komunikace mezi ordinací a pacientem
 •  Záznam a založení anamnézy pacientů, karty a informace o pojištění.
 •  Regulace toku příjmu nových pacientů v ordinaci


Soukromá klinika Hrušínská, České Budějovice
Zdravotnická asistentka
Září 2015 – červen 2017

 •  Odborné zdravotnické úkony
 •  Každodenní administrativní povinnosti, včetně vyplňování formulářů a zadávání údajů o pacientech, a další kancelářské povinnosti
 •  Komunikace s pacienty osobně nebo prostřednictvím telefonu a e-mailu


Vzdělání

Střední zdravotnická škola České Budějovice, Husova 3
Obor Zdravotnický asistent ukončený maturitní zkouškou
Září 2011 – červen 2015

 •  Ochrana veřejného zdraví
 •  Klinická propedeutika
 •  Výchova ke zdraví
 •  Psychologie a komunikace
 •  Ošetřovatelství
 •  Ošetřování nemocných


Základní škola Mánesova, Kroměříž
Září 2002 – červen 2011

Dovednosti

 •  Poskytnutí první pomoci
 •  Základní znalost práce na PC
 •  Práce ve zdravotnickém systému DolBa
 •  Empatie a schopnost rozpoznat a vyřešit potřeby klientů
 •  Samostatnost a rozhodnost
 •  Pozitivní a vstřícný přístup
 •  Zodpovědnost a pečlivost
 •  Výborné komunikační schopnosti
 •  Výborné organizační schopnosti
 •  Zdravotní způsobilost
 •  Flexibilita


Odborná způsobilost

Způsobilost k výkonu povolání zdravotnické asistentky

Kurzy a školení

 •  Psychologie ve zdravotnictví a komunikace s příbuznými, MediEdu, Kroměříž, 2020
 •  Poskytování zdravotnické péče pro děti a dorost, FNČB, České Budějovice, 2019
 •  Farmakologie ve veřejném zdravotnictví, Zentiva s.r.o., České Budějovice, 2018


Jazyky

 •   Český jazyk    : rodilá mluvčí
 •   Anglický jazyk    : komunikativní úroveň B1/B2


Zájmy a záliby

 •  Procházky v přírodě
 •  Venčení pejsků z útulku
 •  Zahradničení

Jako zdravotnický asistent hrajete zásadní roli v každodenním provozu nemocnic, soukromých ordinací i klinik ve veřejném nebo soukromém zdravotnictví. Máte na starosti plánování schůzek a zaznamenávání informací o pacientech, asistenci a přípravu pacientů na vyšetření, odebírání vzorků krve nebo podávání léků pod dohledem lékaře.

Práce v tomto oboru vyžaduje jak zdravotnické, tak administrativní povinnosti, musíte proto být organizovaní a komunikativní, abyste na této pozici vynikli. O odborné a zdravotní způsobilosti ani nemluvě! Jak všechny tyto informace vměstnat do jednostránkového dokumentu? Poradíme!

Následující průvodce psaním CV pro zdravotnické asistenty obsahuje:

 • Vzorový životopis zdravotnického asistenta pro vaši inspiraci
 • Formální náležitosti životopisu včetně ideálního formátu, přehledného rozvržení a vhodné struktury CV
 • Detailně popsané jednotlivé části životopisu s praktickými příklady
 • Profesionální tipy, jak životopis dovést k dokonalosti a zajistit si pozvání na pohovor
📌 Tip: Napište životopis za pár minut díky jedné z našich profesionálních šablon CV , do které stačí vepsat potřebné informace a stáhnout ve formátu PDF.

Níže začínáme vzorovým příkladem životopisu zdravotnického asistenta. Podívejte se i na další příklady životopisů pracovníků ve zdravotnictví :


životopis zdravotnického asistenta

Další příklady životopisů podle oboru naleznete na našich stránkách.

📌 Tip: Hledáte si práci zdravotnického asistenta v zahraničí? Zjistěte, jak napsat bezkonkurenčně dobrý životopis v angličtině , němčině nebo francouzštině .

Měsíční plat a hodinová mzda zdravotnického asistenta

Kolik si můžete vydělat jako zdravotnický asistent? Průměrná mzda na pozici zdravotnického asistenta v České republice dosahuje hodnoty 31 201 Kč , což při práci na plný úvazek odpovídá hodinové mzdě ve výši 177 Kč (zdroj: prumerneplaty.cz ).

Jedná se však pouze o orientační hodnotu. Reálná výše platu bude záležet na mnoha proměnných, jako je odborná kvalifikace, míra zkušeností, místo výkonu práce nebo sektor zdravotnictví (veřejný vs. soukromý).

Pro srovnání níže uvádíme průměrné platy dalších pracovníků ve zdravotnictví :

 • Zdravotnický záchranář: Platové rozmezí 52 000 Kč až 79 000 Kč (zdroj: cz )
 • Porodní asistentka : 34 203 Kč, při práci na plný úvazek činí hodinová mzda 192 Kč
 • Všeobecná sestra : 41 426 Kč, při práci na plný úvazek dosahuje hodinová mzda 232 Kč (zdroj: cz )
 • Praktická sestra : 23 500 Kč
 • Sálová sestra : 39 500 Kč
 • Dětská sestra : 35 500 Kč (zdroj: cz )

životopis zdravotnického asistenta

Jak napsat nejlepší CV zdravotnického asistenta?

Tak zaprvé nikdy neposílejte obecný životopis na všechny pozice, na které se hlásíte. Než začněte cokoliv psát, nejprve si pečlivě pročtěte konkrétní nabídku práce, identifikujte v ní klíčová slova a ty následně začleňte do životopisu. Jedině životopis přizpůsobený na míru pracovní pozici má šanci uspět!

Při psaní životopisu si kromě obsahu (informace, které uvádíte) dejte rovněž záležet na formě (způsobu, jakým informace uvádíte). Vaše CV zdravotnického asistenta totiž musí být nejen dobře napsané, ale také maximálně přehledné a snadno čitelné . V následujících odstavcích se zaměříme právě na formální stránku životopisu.

Nepodceňte formální stránku životopisu

Formát

Formát určuje způsob řazení informací v životopise . Obecně existují tři typy formátů CV , ze kterých můžete vybírat, a to na základě pracovních zkušeností.
 • Obráceně chronologický formát : Jedná se o nejčastěji používaný způsob řazení informací vhodný pro zkušenější zdravotnické pracovníky. Poslední nebo současná zpracovní zkušenost je uvedena jako první a za ní následují všechny ostatní.
 • Funkční formát : Jedná se o formát zdůrazňující dovednosti. Je vhodný pro kandidáty, kteří jsou čerstvě po škole a nemají zatím dostatek zkušeností.
 • Kombinovaný (hybridní) formát : Je kombinací dvou výše uvedených formátů. Tento formát mohou zvolit uchazeči s mnoha zkušenostmi, kteří chtějí rovněž zdůraznit své dovednosti.

Rozvržení

Rozvržení udává celkovou přehlednost a čitelnost dokumentu . Postupujte podle následujících formálních pravidel:

 • Životopis vytvořte na jednu stranu velikosti A4.
 • Použijte profesionální písmo životopisu, které není příliš výstřední. Nejvíce záleží na čitelnosti. Doporučujeme Arial, Times New Roman, Calibri nebo Cambria.
 • Nedopusťte, aby bylo písmo příliš drobné. Velikosti mezi 11 až 12 body jsou skvělou volbou. Nadpisy mohou být o 2 až 4 body větší.
 • Nastavte okraje životopisu na velikost 2,5 cm po všech stranách dokumentu.
 • Zvolte řádkování o velikosti 1,5 nebo 1,5.
 • Pokud není v inzerátu práce uvedeno jinak, uložte životopis do formátu PDF. Wordovské dokumenty mají tendenci se rozhodit.
📌 Tip: Pokud se nechcete trápit se složitým formátováním, použijte jednu z našich profesionálně naformátovaných šablon CV dostupných ke stažení ve formátu PDF.


životopis zdravotnického asistenta

Struktura

Rozdělte si životopis zdravotnického asistenta na části označené příslušnými nadpisy. Jaké to jsou?

 • Záhlaví : V horní části dokumentu by mělo být záhlaví životopisu, do kterého umístíte své kontaktní údaje.
 • Profesní shrnutí (O mně) : Další částí je uvedení vašeho životopisu. Nejčastěji ve formě krátkého odstavce.
 • Pracovní zkušenosti : Část věnovaná profesním praxi, která podrobně popisuje vaše dosavadní pracovní povinnosti.
 • Vzdělání : Oddíl o vzdělání, který poskytuje náhled na vaše nejvyšší dosažené vzdělání.
 • Dovednosti : Seznam dovedností, ve kterém uvedete jak tvrdé, tak měkké dovednosti.
 • Další sekce CV zdravotnického asistenta, které ukazují vaše další dovednosti, např. jazyky, odborná kvalifikace atd.

Začněte kontaktními údaji

Záhlaví dokumentu vložte část s kontaktními údaji, která by měla obsahovat následující informace:

 • Celé jméno a příjmení
 • Profesní titul : v našem případě “zdravotnický asistent”
 • Telefonní číslo : zkontrolujte, zda je uvedeno správně
 • E-mailová adresa : Používejte profesionální e-mailovou adresu ( jméno.příjmení@platforma .cz ), nikoli e-mail z dětství ( kopretinka123@gmail.com ).
 • Místo bydliště : dostačující je název města, nemusíte vypisovat celou fyzickou adresu
⚠️ Varování: Nesprávně vyplněná sekce kontaktů může mít za následek, že vám personalista nebude moci nabídnout práci. Prostě se vám nedovolá! Dejte si proto pozor na překlepy!


životopis zdravotnického asistenta

Příklady

Správně

Daniel Farejt

Zdravotnický asistent

723 499 830

daniel.farejt@seznam.cz

Česká Lípa


Chybně

Daniel Farejt

Zdravotnický asistent

Datum narození: 5.6. 1996

Rodinný stav: Svobodný

723 499 830

danielek96@seznam.cz

Děčínská 340, 740 00, Česká Lípa


Mezi kontaktními údaji nemusíte uvádět osobní informace, jako je rodinný stav, věk nebo datum narození.

💡 Poznámka : Všimli jste si, jak profesionálně působí emailová adresa s přezdívkou? Založte si nový email, pokud nemáte pracovní emailovou adresu.

Přidejte fotografii

Vhodně zvolenou fotkou uděláte dobrý první dojem. Přiložte však pouze profesionální portrét , který zobrazuje vaši tvář a ramena na neutrálním pozadí.

📌 Tip: Zapomeňte na selfíčka z koupelny nebo na momentky z večírku. Ty se do životopisu absolutně nehodí! Podívejte se na vhodné i nevhodné příklady fotek do životopisu. Naleznete je v tomto článku na našem kariérním blogu.

Detailně popište pracovní zkušenosti

Zaměstnavatelé chtějí mít jistotu, že jejich nový zdravotnický asistent odvede dobrou práci. Nejlepším způsobem, jak zaměstnavateli poskytnout důvěru, je prokázat pracovní zkušenosti.

Doporučujeme uvádět pracovní zkušenosti v následujícím formátu:

 • Název zaměstnavatele, místo výkonu práce
 • Název pozice
 • Dobu, po kterou jste na pozici působili
 • Povinnosti a dosažené výsledky v několika málo stručných bodech

Příklad

Všeobecná fakultní nemocnice Praha Motol, lůžkové oddělení pooperační péče

Zdravotnický asistent

Leden 2017 – současnost

 • Poskytování ošetřovatelské péče dětem i dospělým
 • Neodkladná, léčebná, rehabilitační a dispenzární péče
 • Komunikace s lékaři a dalším zdravotnickým personálem i příbuznými pacientů

Jak napsat CV zdravotnického asistenta bez zkušeností?

Jako zdravotnický asistent máte i čerstvě po škole mnoho hodin odborné praxe a výcviku v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení. Do sekce pracovních zkušeností tak můžete rozvést jakékoliv zkušenosti, které jste získali již při škole.

Dále doporučujeme více rozvést sekci vzdělání a umístit ji v životopisu nad pracovní zkušenosti, aby tak lépe vynikla.

Další možností je použití funkčního formátu životopisu , díky kterému se můžete více soustředit na dovednosti než na odnorný výcvik či praxi.


životopis zdravotnického asistenta

Podrobně uveďte dosažené vzdělání

Profesi zdravotnického asistenta nemůžete vykonávat bez potřebné odborné způsobilosti, kterou získáte absolvováním zdravotnické školy. Vzdělání je proto velmi důležité a tuto část životopisu nemůžete jen tak vynechat.

Dosažené vzdělání uvádějte v následujícím formátu:

 • Název školy, místo
 • Název studovaného oboru, způsob ukončení studia
 • Doba, po kterou jste studovali
 • Několik stručných bodů s hlavní náplní práce

Příklady

Střední a vyšší odborná zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí

Obor zdravotnický asistent zakončený maturitní zkouškou

Září 2014 – červen 2018

 • První pomoc
 • Ošetřovatelství
 • Ošetřování nemocných
 • Komunikace a psychologie ve zdravotnictví

Vyberte nejlepší dovednosti

Zaměstnavatel chce vysoce kvalifikovaného zdravotnického asistenta. Proto bude při procházení vašeho životopisu hledat určité dovednosti. Usnadněte mu práci tím, že je vypíšete do speciální sekce, a to jak tvrdé , tak měkké dovednosti . Níže uvádíme některé z nejběžnějších a nejžádanějších dovedností zdravotnického asistenta.

Tvrdé dovednosti

Do této kategorie patří dovednosti, které jste se naučili na zdravotnické škole nebo při výkonu práce . Mezi důležité tvrdé dovednosti zdravotnického asistenta patří například:

 • Poskytování první pomoci
 • Vyhodnocování stavu pacientů
 • Zaznamenávání anamnézy pacienta
 • Příprava pacienta na operaci
 • Podávání injekcí
 • Plánování návštěv u lékaře
 • Sterilizace zdravotnického vybavení
 • Inventarizace zdravotnického materiálu
 • Práce na PC

životopis zdravotnického asistenta

Měkké dovednosti

Do této kategorie patří povahové rysy a osobní vlastnosti , které jsou vrozené, nicméně tréninkem je můžete dále posilovat. Mezi měkké dovednosti zdravotnického asistenta patří například:

 • Komunikace
 • Organizace
 • Time-Management
 • Empatie
 • Týmová práce
 • Pečlivost
 • Svědomitost
 • Zodpovědnost
 • Pracovitost
 • Flexibilita
📌 Tip: Tápete, jaké dovednosti do životopisu vybrat? Poradíme vám v tomto článku !

Jak vyniknout? Přidejte další sekce CV zdravotnického asistenta

Chcete jít ještě dál? Můžete také přidat následující volitelné sekce a vyniknout tak v záplavě ostatních kandidátů:

 • Absolvované kurzy nebo školení
 • Jazykové dovednosti
 • Ocenění a úspěchy
 • Dobrovolnická činnost
 • Osobní projekty
 • Zájmy a záliby

Jak napsat přesvědčivé profesní shrnutí?

Při náboru nových zaměstnanců se na stole vždy sejdou desítky životopisů. Osoba pověřená náborem bude každý životopis číst jen několik vteřin. Jednoduše pohledem přelétne dokument, a pokud neupoutá pozornost, odloží jej stranou a už možná nikdy nedočte.

Udělejte dobrý dojem sepsáním profesního shrnutí, což je krátký odstavec umístěný na začátek životopisu, který ve 2 až 5 větách shrnuje vaše pracovní zkušenosti, kvalifikace, dovednosti a další silné stránky.

Příklady

Správně

Jsem odborně způsobilý zdravotnický asistent, který chce využít dovednosti v oblasti péče o pacienty na pooperačním oddělení vaší klinky. Mám za sebou více než 5 let zkušeností práce na pohotovosti, kde jsem vyhodnocoval závažnost stavu přijatých pacientů, měřil životní funkce a asistoval při poskytování urgentní péče. Vynikám skvělými organizačními dovednostmi, jsem pohotový, empatický a dovedu vždy vyjít jak s pacienty, tak s kolegy na směně.


Chybně

Jsem zdravotnický asistent, který chce využít dovednosti na vaší klinice. Mám za léta zkušeností a vynikám dovednostmi, které využiji při práci s pacienty i kolegy na směně.


Všimli jste si rozdílu? První kandidát nejenže uvádí hlavní náplň práce v předešlém zaměstnání, ale také zmiňuje dovednosti i povahové rysy, které jej k práci zdravotnického asistenta skvěle kvalifikují. Druhý kandidát naopak nezmiňuje žádné relevantní informace, ve svých vyjádřeních je vágní a jeho shrnutí nepřináší žádnou hodnotu.


životopis zdravotnického asistenta

Tipy, jak životopis dovést k dokonalosti

V neposlední řadě vám přinášíme několik užitečných tipů, jak posílit životopis a zvýšit své šance na získání požadovaného zaměstnání:

 • Váš životopis by měl být stručný a správně naformátovaný. Profesionální šablona CV zajistí perfektní vzhled!
 • Každý odeslaný životopis přizpůsobte na míru pracovní nabídce, na kterou odpovídáte. Nikdy neposílejte obecný životopis!
 • Nezapomínejte na korekturu textu. Před odesláním životopisu zaměstnavateli si jej nezapomeňte znovu přečíst a zjistit, zda v něm nejsou gramatické a stylistické chyby nebo překlepy.
 • Sepište personalizovaný motivační dopis, který zvýší vaši šanci na získání pohovoru.

Shrnutí na závěr anev jak napsat nejlepší CV zdravotnického asistenta

 • Do záhlaví umístěte kontaktní údaje. Dejte si pozor na překlepy.
 • Vždy začněte profesním shrnutím, které bude souborem zkušeností, dovedností vlastností a osobnostních rysů, které z vás dělají ideálního kandidáta. Je to vaše příležitost odlišit se od ostatních uchazečů a ukázat svou individualitu.
 • Pracovní historie by měla být uvedena v obráceném chronologickém pořadí, od nejnovější po nejstarší pozici, kterou jste zastávali. Při uvádění pracovních zkušeností nezapomeňte uvést data a konkrétní zaměstnavatele.
 • Pokud jste čerstvým absolventem školy, dopodrobna popište studijní praxi a další odbornou průpravu.
 • Popište získané vzdělání včetně hlavní náplně studia.
 • Namixujte do životopisu tvrdé i měkké dovednosti, které vás předurčují k výkonu profese.
 • Přidejte další sekce, kterými se odlišíte od konkurence.
 • Životopis zdravotnického asistenta uložte ve formátu PDF a odešlete společně s motivačním dopisem.

životopis zdravotnického asistenta

Nezapomeňte přiložit motivační dopis

Pokud stále váháte, zda potřebujete motivační dopis, pak ano, potřebujete! Skvělý motivační dopis, který odpovídá vašemu životopisu a je na míru přizpůsobený pracovní nabídce, vám poskytne výhodu před ostatními kandidáty.

Jak napsat chytlavý motivační dopis?

 • Motivační dopis adresujte osobě pověřené náborem.
 • Začněte napsáním poutavého prvního odstavce motivačního dopisu, který čtenáře zaujme a představí vás.
 • Poté uveďte, proč jste se rozhodli ucházet právě o práci v dané společnosti a zmiňte, jak můžete pomoci dosáhnout jejích cílů.
 • Připojte několik svých úspěchů, abyste poskytli důkaz o své vhodnosti.
 • Motivační dopis zakončete výzvou k akci.
📌 Tip: Nevíte, jak životopis s motivačním dopisem odeslat? Dozvíte se to tady !

Často kladené otázky (FAQ)

Jaký je rozdíl mezi zdravotní sestrou a zdravotnickým asistentem?

Při projíždění pracovních nabídek zjistíte, že jsou hledáni současně zdravotní sestra a zdravotnický asistent. Je to z toho důvodu, že se jejich pracovní povinnosti v mnoha případech překrývají. Odborná způsobilost zdravotní sestry je však vyšší. To v praxi znamená, že zdravotní sestra může některé výkony provádět samostatně, zatímco zdravotnický asistent veškeré výkony provádí pod odborným dohledem lékaře nebo pod přímým vedením všeobecné sestry.

Do jaké sekce mám uvést odborné kurzy?

Dlouhodobější profesní kurzy doporučujeme uvést do sekce vzdělání, krátkodobější kurzy, školení a semináře můžete vyčlenit zvlášť do speciální části životopisu.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá