Absolutně nejlepší ENTJ práce: Jaká profese je pro ENTJ nejvhodnější?

Objektivní, analytický a sebevědomý. To jsou některé z nejčastějších vlastností, které se u ENTJ projevují jak v osobním životě, tak na pracovišti. Pokud si hodně zakládáte na komunikaci, vzrušuje vás teoretická metodika a své projekty plánujete daleko dopředu, pak jste pravděpodobně ENTJ.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
Obsah
Obsah

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Ale víte, jaká profese nebo obor je pro vás jako typ osobnosti ENTJ nejvhodnější? V tomto článku si představíme pozice a obory, ve kterých bývají ENTJ nejefektivnější. Také si představíme kariérní dráhy, kterým je lepší se vyhnout.

📌 Tip: Použijte při tvorbě životopisu profesionální šablonu a neuteče vám žádná pozice vhodná pro váš typ osobnosti ENTJ.

entj prace

Na jaké profese ENTJ jsou vhodní? Kompletní seznam


📌 Tip: Další příklady životopisů na jednotliví obory naleznete na našem webu v sekci příklady.

entj prace

Podívejte se na naše další expertní články: 👇

 📌 Tip: Další užitečné články, které oceníte, ať už je váš typ osobnosti jakýkoliv, naleznete na našem kariérním blogu.

Co je to ENTJ?


Pokud jde o práci, každý typ osobnosti má své vlastní aspirace, motivace a jedinečné preference. Někteří lidé rádi odvádějí práci sami, zatímco jiní jsou dobří v týmové práci. Někteří mají abstraktní myšlení, zatímco jiní jsou logičtí a pragmatičtí.

Pokud neznáte vzorec 16 typů osobnosti, pravděpodobně vás zajímá, co znamená zkratka ENTJ. ENTJ jsou extrovertní (E), intuitivní (N), myslící (T) a posuzující (J). Jedná se o způsob kategorizace přirozených sklonů a vlastností lidí. Například díky své preferenci Intuice jsou ENTJ přitahováni k povoláním, která jim umožňují přijímat budoucí příležitosti.

Nejlepší kariéry ENTJ


Vzhledem k tomu, že jsou ENTJ přirozenými vůdci, mají schopnost a sebedůvěru převzít vedení v mnoha situacích - zejména na pracovišti. Umí dobře motivovat ostatní a rozhodovat, takže se pro ně skvěle hodí vedoucí nebo manažerské pozice. Kariéra ENTJ těmto lidem také umožňuje vést a zlepšovat procesy v rámci odvětví nebo společnosti.

entj prace
💡 Poznámka: Pokud si nejste jisti, jaký typ osobnosti jste, pak si můžete udělat náš bezplatný osobnostní test a určit svůj typ osobnosti.

Projektový manažer

Protože jsou ENTJ přirozenými vůdčími osobnostmi, daří se jim na odpovědných pozicích. Mají jasnou vizi budoucnosti a vědí, jak věci dělat efektivně a účinně. Jako projektoví manažeři jsou ENTJ schopni motivovat členy svého týmu k dosažení společných cílů. Jsou také dobří v řešení problémů pomocí praktických a logických řešení. Tito lidé jsou potřební ve všech odvětvích, ale obzvláště žádaní jsou projektoví manažeři v oblasti IT.

Finanční ředitel

Baví je vytvářet strategie, které mění pravidla hry. Mají silné interpersonální dovednosti a svým vášnivým komunikačním stylem dokáží ovlivnit ostatní k dosažení společných cílů. Jako finanční ředitelé udávají ENTJ tón dlouhodobému úspěchu organizace prostřednictvím efektivního plánování a realizace projektů.

Auditor

Auditoři potřebují vynikající komunikační dovednosti, aby dokázali identifikovat rizika v organizaci a vysvětlit svá zjištění vedení. Musí také umět kriticky myslet a mít dobré matematické schopnosti. Jako auditoři ENTJ vytvářejí dlouhodobé strategie prostřednictvím efektivního plánování a realizace projektů.

Manažer prodeje

Obchodníci pomáhají lidem řešit problémy prostřednictvím produktu, který prodávají. Díky tomu je tato profese skvělou volbou pro osobnostní typy ENTJ, protože mohou využít svou nadšenou povahu a schopnost řešit problémy, aby pomohli prodat produkt. Nakonec se prodejci mohou vypracovat na manažery prodeje, kteří pomáhají vést tým prodejců. To je pro ENTJ přirozená kariérní dráha.

entj prace

Lékař

Kariéra lékaře patří mezi nejlepší povolání pro ENTJ. Osobnostní typ ENTJ je vysoko na seznamu osobnostních typů, které jsou schopny zvládat vedoucí funkce. Dokážou být rozhodní a rychle přemýšlet pod tlakem, což se jim může hodit při lékařských pohotovostech. ENTJ mají také rádi, když mají na mysli nějaký cíl nebo konečný cíl, takže jsou často motivováni k tomu, aby se dále učili nové informace o medicíně a pomáhali tak řešit problémy s pacienty.

Zubař

Jako zubaři ENTJ vytvářejí dlouhodobé strategie prostřednictvím efektivního plánování a realizace projektů. Zubní lékaři mají potřebné vůdčí schopnosti, aby dokázali řídit personál a spolupracovat s ostatními zdravotnickými pracovníky. Musí být také schopni posoudit riziko, porozumět složitým lékařským informacím a poskytovat pacientům poradenství.

Strojní inženýr

Strojní inženýři potřebují vynikající schopnosti řešit problémy, aby byli schopni navrhovat a vyvíjet nové výrobky. Musí být také schopni porozumět složitým technickým informacím a efektivně komunikovat s ostatními inženýry a zákazníky.

Jako strojní inženýři mohou využívat své schopnosti logického myšlení při navrhování a dohledu nad výrobou strojů a dalších zařízení. ENTJ mají obvykle velký zájem o matematiku a přírodní vědy, což je pro tuto profesi velmi vhodné.

Průmyslový inženýr

Průmysloví inženýři se zaměřují na zvyšování efektivity a produktivity jednotlivců, týmů a organizací. Při vyhodnocování procesů ve firmě nebo organizaci používají systémové myšlení.

ENTJ jsou v této profesi dobří díky svému sklonu k organizaci. ENTJ se zaměřují na celkový obraz a nezabředávají do detailů. Zajímají se spíše o to, co je třeba udělat, než o to, jak se to stane, což jim umožňuje překonávat byrokracii a přicházet s efektivními řešeními (např. vybudování nového procesu, který by zefektivnil nějaký proces) a mít úspěšnou kariéru.

Méně vhodné profese & obory pro ENTJ aneb čemu se raději vyhnout


entj prace


ENTJ jsou vedeni k úspěchu a efektivitě a mají také silné vůdčí schopnosti, což z nich dělá dobré manažery a přirozené vůdce. Měli by se však vyhýbat povoláním, kde tyto vlastnosti nemusí být tolik užitečné nebo ceněné. Například kariéry, které jsou více kreativní, nemusí být pro ENTJ nejvhodnější.

Zde jsou čtyři kariéry ENTJ, které se pro jejich osobnost příliš nehodí:

 • Psycholog: ENTJ v mnoha pracovních situacích raději přebírají vedoucí úlohu. To jim může ztěžovat budování důvěry potřebné k vytvoření úspěšných terapeutických vztahů s klienty.
 • Grafický designér: ENTJ dávají přednost struktuře a logickému myšlení a práci s fakty a daty a mají malý zájem o umělecké vyjádření nebo design.
 • Spisovatel: Psaní může být někdy vnímáno tak, že nikdy nedospěje ke konečnému výsledku. Někdy slova skončí na papíře, ale nikdy nejsou publikována. To je v rozporu s osobností ENTJ, kteří jsou poháněni uskutečňováním kroků k dosažení konečného cíle.
 • Umělecký ředitel: Tvořivý proces je často nepředvídatelný a řízení týmu tvůrců může být pro ENTJ náročné.

Pro ENTJ je objektivní, analytický a sebevědomý: Jaké jsou jeho další vlastnosti?


ENTJ - jeden ze 16 typů osobnosti definovaných podle Myers-Briggsova typového indikátoru (MBTI) - jsou cílevědomí, rozhodní a společenští lidé, kteří rádi řídí. Mají přirozené sebevědomí, které vychází z jejich výrazného osobnostního typu.

Kariéra ENTJ nabízí těmto ambiciózním lidem možnost zastávat vedoucí pozice, které naplňují jejich cílevědomé způsoby. Než se dostaneme k tomu, jaké tyto kariéry jsou, pojďme si trochu více přiblížit, jací ENTJ jsou.

entj prace

Jaký je ENTJ?

ENTJ jsou rození vůdci. Mají rozhodnou povahu a rádi dohlížejí na plány, činnosti a další věci. Jsou společenští a vyžívají se v sociálních interakcích, což z nich dělá vynikající obchodníky a vedoucí pracovníky.

Další slova, která se používají k popisu ENTJ podle definice MBTI, jsou:

 • Nadšený
 • Vůdčí osobnost
 • Otevřený
 • Spravedlivý
 • Řešitelé problémů
 • Přímý
 • Objektivní

V rámci osobnostního typu ENTJ však existují dva podtypy: asertivní ENTJ a turbulentní ENTJ.

ENTJ-A

ENTJ-A - písmeno "A" znamená "asertivní" - typicky využívají stresové situace jako palivo a stres zvládnou uvnitř. Stres obvykle nemá na ENTJ-A - ani na ENTJ-T - negativní vliv, ani je neuzavírá, ale asertivní ENTJ mají tendenci se stresu častěji zbavovat a přecházet ho.

ENTJ-T

ENTJ-T jsou ve svém myšlení spontánnější a inovativnější, ale i oni mohou někdy dopustit, aby stres ovlivnil jejich rozhodování. Jsou o něco více v kontaktu se svými pocity, přičemž 70 % ENTJ-T uvedlo, že "ve svém pokoji uchovávají mnoho věcí, které pro ně mají zvláštní sentimentální hodnotu".

entj prace

Silné stránky ENTJ na pracovišti


ENTJ mají mnoho silných stránek, které z nich dělají vynikající zaměstnance. Jsou to přirození vůdci, kteří se rádi ujímají vedení. Umí dobře motivovat ostatní a rozhodovat, což je předurčuje pro manažerské nebo vedoucí pozice. Nejlépe se jim daří, když mohou do těchto typů pozic růst.

Mají silné vůdčí vlastnosti, které přitahují ostatní, což jim usnadňuje delegování úkolů v rámci týmu. ENTJ mají také silné analytické schopnosti a dobře si poradí se strategickým myšlením. Jsou organizovaní a efektivní, což z nich dělá dobré pracovníky, kteří svou práci odvedou včas a bez chyb.

Slabé stránky ENTJ na pracovišti


ENTJ mají na pracovišti slabé stránky stejně jako silné. Perfekcionismus a vášnivá osobnost ENTJ jim někdy mohou bránit v důsledné práci na projektech, protože budou neustále hledat způsoby, jak je vylepšit. To může být frustrující pro ostatní, kteří čekají na jejich práci a dodržení termínu.

Vzhledem k tomu, že ENTJ rádi pracují na konečném cíli, mohou být také frustrovaní, pokud kolegové z týmu nebo jiné zúčastněné strany postupují příliš pomalu nebo se jim nezdá, že by postupovali správným směrem. Jsou efektivnější, když dokáží využít své silné komunikační schopnosti k vyjádření, jak věci dokončit, aniž by plýtvali časem nebo zdroji.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis