Nejlepší ESFP práce: Jaké obory a povolání by si měli vybírat lidé s typem osobnosti ESFP?

Zahradní architekt, PR manažer nebo třeba sociální pracovník...to jsou jen některé z profesí vhodných pro osobnostní typ ESFP.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
Obsah
Obsah

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Pokud hledáte novou práci, pak pro vás máme ideální obory i profese pro ESFP, ve kterých zazáříte. Zároveň se s vámi podělíme o povolání, kterým je lepší se vyhnout.

📌 Tip: Využijte přítomný okamžik k sepsání dokonalého životopisu. Vzbuďte u personalistů nadšení a touhu pozvat vás na pracovní pohovor díky profesionální šabloně CV. Nové zážitky na pracovišti na vás čekají!

Jaké obory a profese jsou pro ESFP vhodné?


Z těchto lidí vyzařuje charisma, nadšení a kreativita. ESFP jsou známí svou živou osobností a láskou k životu. Daří se jim v prostředí, kde mohou komunikovat s ostatními, projevit svůj tvůrčí talent a okamžitě zapůsobit.

esfp prace


Které profesní směry však nejlépe využívají jejich jedinečné přednosti a preference? Pojďme to zjistit:

 • Zdravotnictví, pečovatelství a sociální práce
 • Plánování akcí a pohostinství
 • Prodej a marketing
 • Divadelní umění
 • Kreativní design

ESFP se bude dařit v zaměstnání s vysokou mírou osobní interakce a tvůrčí svobody, kde žádné dva dny nejsou úplně stejné. Zde jsou čtyři nejlepší povolání, která tato kritéria splňují:  

Zahradní architekt

ESFP mají často velký zájem o estetiku a zkrášlování, což znamená, že jsou ideálními kandidáty pro vytváření atraktivních krajin. A jejich schopnost porozumět potřebám a přáním druhých jim pomůže vytvářet návrhy, které si jejich klienti zamilují. Neustálá práce s novými klienty jim navíc poskytne rozmanitost a spolupráci, po které touží.

Pohotovostní zdravotní péče

Tento typ osobnosti umí skvěle řešit konflikty a miluje nové vzrušující výzvy. Díky těmto vlastnostem se skvěle hodí pro jakoukoli profesi v oblasti pohotovostní zdravotní péče, jako je záchranář, zdravotník nebo zdravotní sestra. ESFP jsou velmi vynalézaví a skvěle myslí pohotově, takže je každý tým chce mít v případě nouze u sebe.

Obor zdravotnictví jim také poskytuje příležitost spolupracovat se spolupracovníky, uplatnit své dovednosti v oblasti práce s lidmi a pozitivně ovlivňovat své okolí.  

Manažer pro vztahy s veřejností  

ESFP si budou užívat kreativní aspekt této profese a budou umět přicházet s novými nápady na propagaci svých klientů.

Tento typ osobnosti je přátelský a společenský, ale dokáže se také naladit na pocity druhých. Díky těmto vlastnostem a smyslu pro sociální náznaky dokáží neuvěřitelně dobře předvídat, jak je bude veřejnost vnímat, jak se budou orientovat v reakcích a jak se jim nakonec bude dařit ve vztazích s veřejností.

Sociální pracovník

Hlavním posláním sociálních pracovníků je pomáhat druhým lidem zvládat konflikty a podporovat je v těžkých chvílích. Protože ESFP věří v povzbuzování a pomoc druhým, jsou z nich vynikající sociální pracovníci. Možnost budovat vztahy a zlepšovat svět kolem sebe je pro tento typ osobnosti také nesmírně naplňující.

esfp prace

Seznam povolání vhodných pro osobnostní typ ESFP


Mezi další nejvhodnější profese pro ESFP patří:

 • Učitel na základní škole
 • Speciální pedagog
 • Vychovatel
 • Sociální pracovník
 • Zdravotní sestra
 • Pediatr
 • Asistent lékaře
 • Fyzioterapeut
 • Masér
 • Ergoterapeut
 • Veterinární asistent
 • Fitness trenér
 • Zubní hygienistka
 • Dietolog
 • Poskytovatel péče o děti
 • Vedoucí maloobchodu
 • Nákupčí
 • Manažer pro styk s veřejností
 • Koordinátor akcí
 • Firemní školitel
 • Realitní makléř
 • Pojišťovací agent
 • Maloobchodní prodejce
 • Plánovač zboží
 • Hostinský v restauraci
 • Recepční
 • Letuška, stevard
 • Módní návrhář
 • Návrhář interiérů
 • Klenotník
 • Krajinářský architekt
 • Kuchař
 • Květinář
 • Zahradník
 • Hudebník
 • Umělec
 • Kostymérka
 • Fotograf
 • Policejní důstojník
 • Hasič
 • Cvičitel zvířat
 • Poradce
esfp prace


Doporučujeme vám četbu našich dalších článků:👇

📌 Tip: Další užitečné články na téma, jak napsat nejlepší životopis, motivační dopis nebo se připravit na pracovní pohovor, naleznete na našem kariérním blogu.

Proč se na některé profese ESFP nehodí?


Přestože umí tento "Bavič" zazářit ve většině prostředí, existuje několik profesí, které mohou jeho energii tlumit.  Pravděpodobně jste si všimli, že struktura, rozvrh a opakování jsou pro ESFP největší zlo.

Obecně se ESFP nehodí do následujících oblastí:

 • Práce bez styku s lidmi (ve výzkumných ústavech, laboratořích, archivech apod.)
 • Práce založená na exaktním zkoumání dat, datové analýze apod.
 • Technicky založená povolání, jako je inženýrství, strojírenství, IT oblast

Dávají přednost rozmanitosti před strnulostí a vzrušení před dlouhodobými projekty. Navíc se mohou cítit izolovaní v rolích s omezenou interakcí s lidmi. Pro ESFP světa je tedy nejlepší vyhnout se povoláním uvedeným v seznamu níže:

esfp prace

Účetní

ESFP se nemusí dobře hodit pro kariéru účetního, protože tato práce vyžaduje hodně práce zaměřené na detaily, což obvykle není něco, co by je bavilo. Účetnictví obvykle vyžaduje také hodně samostatné práce, což může u ESFP vyvolat pocit nemotivovanosti nebo odloučení.

Chemický inženýr

Mezilidské dovednosti jsou pro ESFP nejsilnější stránkou a rádi je uplatňují! Měli by se tedy vyhnout jakékoli roli s omezenou interakcí s lidmi nebo takové, která je zaměřena na nestranné rozhodování založené na datech. Jde jim především o lidský kontakt a spontánnost - dvě věci, které se ve světě chemického inženýrství ne vždy vyskytují.  

Ekonom

Stejně jako role chemického inženýra jsou i každodenní úkoly ekonoma pro ESFP pravděpodobně málo zajímavé. Ekonomové se při analýze dat a předpovídání tržních trendů spoléhají na matematické modely. Tato role je také zaměřena na nestranný výzkum a rozhodování, což je v rozporu s láskou ESFP k řešení problémů na základě pocitů.

Seznam profesí, kterým je lepší se jako ESFP vyhnout


Níže přikládáme další pozice, které mohou být pro osobnostní typy ESFP méně vhodné:

 • Správce datových vstupů
 • Technický spisovatel
 • Auditor
 • Správce školy
 • Datový analytik
 • Komerční řidič
 • Finanční plánovač
 • Laboratorní technik
esfp prace

Kdo přesně je ESFP: Definice tohoto osobnostního typu


ESFP je osobnostní typ založený na Myers-Briggsově testu. Zkratka znamená:

 • Extrovertní: pobyt mezi lidmi ho spíše omlazuje, než vyčerpává
 • Vnímavý: zaměřujete se spíše na detaily než na abstraktní myšlenky
 • Pocitový: rozhodujete se na základě svých hodnot
 • Vnímavý: dává přednost flexibilitě a spontánnosti před plánem

Optimističtí, podporující a energičtí mohou být všichni ESFP, ale ve skutečnosti existují dvě varianty tohoto osobnostního typu:

 • ESFP-asertivní
 • ESFP-turbulentní

Zde se dozvíte, jak je rozlišit:

ESFP-Asertivní (ESFP-A)

ESFP-A je spontánnější a akčnější z obou typů. V důsledku toho je méně pravděpodobné, že je bude přitahovat kariéra zahrnující mnoho struktur nebo pravidel - dávají přednost zaměstnání, které jim umožňuje svobodu projevu. A protože ESFP-A mají obvykle vyšší sebevědomí na pracovišti, cítí se lépe v rolích, které vyžadují, aby se řídili pravidly. Také je méně brzdí stres, což jim umožňuje dobře pracovat pod tlakem a rychle se rozhodovat.  

ESFP-Turbulentní (ESFP-T)

ESFP-T mají tendenci být o něco introspektivnější než ESFP-A. V porovnání s ESFP-A jsou jejich povahy poněkud odlišné. To jim sice pomáhá činit promyšlená rozhodnutí, ale může to být také velkou brzdou a příčinou nerozhodnosti. Jejich introspekce je však také více než ESFP-A přiklání k sebezdokonalování a osobnímu rozvoji.

ESFP-T také o něco lépe vnímají své pocity a pocity svého okolí, což z nich dělá odborníky na zvládání citlivých situací.

Jací jsou ESFP v práci?


Jako soucitným a praktickým lidem se jim daří v prostředí, které je poutavé a kreativní. Osobnosti ESFP přátelští a flexibilní lidé, kteří se rádi učí novým dovednostem společně s ostatními.

esfp prace


ESFP jsou plní energie, když jsou s ostatními, jsou praktičtí a orientovaní na detaily, motivovaní svými empatickými a soucitnými instinkty a spíše žijí okamžikem, než aby plánovali dopředu. Jsou okouzlující, poutaví a podporující, rádi jsou uprostřed dění, ať už jako hlavní aktéři večírku, nebo při uspokojování potřeb druhých. ESFP se dívají na světlé stránky a snaží se žít naplno, ale mohou se snadno nudit, vyhýbat se konfliktům, i když jsou nezbytné, a mají problémy s dlouhodobým plánováním.

Silné stránky ESFP

 • Vynikající schopnosti jednat s lidmi
 • Snadno vychází s druhými lidmi
 • Spontánní a kreativní
 • Vřelost k lidem
 • Týmoví hráči
 • Umí si užívat život
 • Odvážní a energetičtí
 • Kreativní
 • Umělecky založení
 • Přirozený bavič
 • Praktičtí

Slabé stránky ESFP

 • Zranitelnost vůči kritice
 • Neochota ke konfliktům
 • Boj s dlouhodobými plány
 • Může snadno ztratit pozornost a nudit se
 • Rádi se předvádí a bývají dramatičtí

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké ESFP práce patří mezi nejlépe placené?

ESFP se daří v povoláních, kde mohou podávat výkony. Lidé s osobnostním typem ESFP chtějí využívat svou kreativitu a vynalézavost k tomu, aby pomáhali druhým a dělali svět krásnějším. Některé vědecké a zdravotnické pozice jsou dobře placené. Platy pediatrů se mohou lišit, ale v průměru dosahují 81 948 Kč za měsíc (zdroj: Národní soustava povolání). Jedná se tak o jednu z nejlépe placených povolání.

Vynikají ESFP obecně v manažerských funkcích? ESFP se na manažera nehodí?!

Ano i ne. ESFP mají sociální dovednosti, díky nimž se všichni cítí dobře a jsou motivováni. Mohou však mít potíže s administrativními a organizačními aspekty. Pokud tedy patříte mezi ESFP a pokukujete po manažerské pozici, zvažte spolupráci s někým, kdo doplňuje váš soubor dovedností.

Mohou ESFP uspět v kariéře související s technologiemi?

I když svět technologií nemusí být pro ESFP přirozený, je zde prostor pro úspěch, pokud tato role zahrnuje týmovou práci, interakci s klienty nebo kreativní řešení problémů. Dobrou volbou by mohl být prodej technologií nebo vztahy se zákazníky v technologické společnosti.

Jak si ESFP vedou v kariéře na volné noze ve srovnání s tradičním zaměstnáním na 9-5 hodin?

Práce na volné noze může být fantastická pro osoby s osobností ESFP, které touží po rozmanitosti a svobodě výběru projektů, které je baví. Nevýhodou je nedostatek stabilního příjmu a potřeba sebekázně.

Je ESFP vzácný typ osobnosti?

Ne. 9 % populace má typ osobnosti ESFP. Ze 16 typů osobnosti je třetí nejčastější mezi ženami a sedmý nejčastější mezi muži.

Může být ESFP dobrým lídrem?

ESFP mají tendenci být empatičtí, což je skvělá vůdčí vlastnost. Před rozhodnutím mají tendenci zvažovat více perspektiv, což je užitečné i při vedení týmů.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis