Pohovor a zdůvodnění odchodu z předchozí práce

Odchod z práce je rozhodnutí, které často provází smíšené emoce - vzrušení z nového začátku spojené s obavami z toho, že budete muset potenciálním novým zaměstnavatelům vysvětlit okolnosti odchodu z předchozího zaměstnání.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
Obsah
Obsah

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Ať už hledáte lepší příležitosti k růstu, příznivější pracovní prostředí nebo následujete svou vášeň, je důležité, abyste během pohovoru na novou pozici dokázali správně sdělit své důvody, proč jste opustili předchozí práci. V tomto článku se zaměříme na nejčastější důvody, proč lidé opouštějí práci, a na to, jak je v rámci pracovního pohovoru efektivně zformulovat.

Nejčastější důvody odchodu ze zaměstnání a jak o nich mluvit na pohovoru


Pracovní pohovor a důvody odchodu ze stávajícího zaměstnání


V následujících odstavcích si probereme některé z nejčastějších důvodů odchodu ze zaměstnání. A jakým způsobem je vysvětlovat při pohovoru na nové místo.

Pokrok v kariéře

Jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé opouštějí zaměstnání, je snaha o kariérní postup. Ať už se jedná o povýšení, strategický přesun, aby získali nové dovednosti, nebo o přechod do pozice s většími povinnostmi, kandidáti často hledají příležitosti, které jsou v souladu s jejich dlouhodobými kariérními cíli.

Při rozhovoru o tomto důvodu zdůrazněte, jak vás vaše současná role připravila na další krok a jak nová příležitost představuje jasnou cestu k dalšímu růstu a rozvoji. Dobře promyslete také případné dotazy, proč nebyl kariérní růst možný u původního zaměstnavatele.

Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

V dnešním rychle se měnícím pracovním prostředí je stále důležitější dosáhnout zdravější rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Pokud opouštíte svou současnou práci z tohoto důvodu, zaměřte se na to, jak nová příležitost nabízí flexibilnější pracovní rozvrh, možnosti práce na dálku nebo jiné výhody, které vám umožní udržet lepší rovnováhu mezi profesním a osobním životem. Dávejte si ale pozor, aby to nevyznělo, že se vám "nechce moc pracovat".

Nesoulad v firemní kultuře

Nesoulad v firemní kultuře může vést k nespokojenosti a nakonec zaměstnance k hledání nových příležitostí. Pokud odcházíte z důvodu kulturních rozdílů, zdůrazněte, jak se hodnoty a pracovní prostředí nové společnosti úzce shodují s vašimi vlastními, podporují pocit sounáležitosti a spolupráce, který chyběl ve vaší předchozí roli.

Hledání lepšího odměňování

Finanční aspekty často hrají významnou roli při změnách zaměstnání. Pokud opouštíte svou současnou práci, abyste získali lepší odměnu, zaměřte se na hodnotu, kterou přinášíte, a na to, jak nová příležitost nabízí konkurenceschopnější plat, další výhody nebo příležitosti k bonusům a pobídkám, které lépe odrážejí vaše dovednosti a příspěvky.

Touha po profesním rozvoji

Neustálé učení a růst jsou základními aspekty uspokojující kariéry. Pokud opouštíte svou práci, abyste získali příležitosti k dalšímu profesnímu rozvoji, proberte, jak nová role nabízí přístup k vzdělávacím programům, příležitostem k mentorství nebo seznámení s novými technologiemi a metodikami, které zvýší vaše dovednosti a odbornost.

Nejčastější chyby při rozhovoru o předchozím zaměstnání


Pracovní pohovor a důvody odchodu ze stávajícího zaměstnání


Poučte se z chyb, které udělali druzí. Níže vám přinášíme přehled nejčastějších chyb, jichž se lidé dopouštějí při rozhovoru o předchozí práci v rámci náborového procesu.

Mluvení negativně o předchozích zaměstnavatelích nebo kolezích

Jedním z nejčastějších úskalí při diskuzi o předchozím zaměstnání je mluvení negativně o bývalých zaměstnavatelích nebo spolupracovnících. Bez ohledu na jakékoliv negativní zkušenosti, které jste možná měli, je důležité zachovat profesionalitu a zdržet se znevažujících poznámek. Spíše se zaměřte na pozitivní aspekty své předchozí role a na to, co jste se naučili z jakýchkoli problémů, se kterými jste se setkali.

Uvádění nejasných nebo protichůdných důvodů

Další chybou je uvádění nejasných nebo protichůdných důvodů pro opuštění předchozí pozice. Zaměstnavatelé oceňují transparentnost a konzistentnost odpovědí uchazečů. Buďte připraveni jasně a stručně uvést důvody svého odchodu a podpořit je konkrétními příklady nebo zkušenostmi, které vaše rozhodnutí podpoří.

Obviňování druhých z nespokojenosti s prací

Je snadné spadnout do pasti obviňování druhých z nespokojenosti s prací, ať už je to váš nadřízený, kolegové nebo pravidla firmy. Pokud však během pracovního pohovoru přenášíte vinu na někoho jiného, špatně to odráží vaši profesionalitu a schopnost řešit problémy. Místo toho se ujměte vlastnictví svých rozhodnutí a zaměřte se na to, co jste se naučili z minulých zkušeností, abyste se zlepšili a rostli v budoucích rolích.

Nedostatečné zdůraznění úspěchů a přispění

Někteří kandidáti přehlížejí důležitost zdůraznění svých úspěchů a toho, jak zaměstnavateli přispěli, v předchozích rolích. Během pracovního pohovoru se zaměstnavatelé zajímají o to, jak mohou vaše dovednosti a zkušenosti jejich organizaci prospět. Využijte této příležitosti k tomu, abyste ukázali konkrétní úspěchy a to, jak jsou v souladu s požadavky nové role.

Nedostatečná jasnost ohledně kariérních cílů

Konečně, pokud nedáte jasně najevo své kariérní cíle a to, jak se vztahují k nové příležitosti, může to snížit vaše šance na úspěch při pracovním pohovoru. Zaměstnavatelé chtějí vědět, že máte jasný smysl pro směr a účel své kariéry. Vyjádřete své krátkodobé a dlouhodobé cíle a ukažte, jak se nová role hodí do vaší celkové kariéry.

Pokud se vyhnete těmto běžným chybám a k rozhovorům o předchozím zaměstnání přistoupíte profesionálně, upřímně a jasně, můžete účinně představit svou kvalifikaci a vhodnost pro novou příležitost.

Co když jste byli propuštěni?


Pracovní pohovor a důvody odchodu ze stávajícího zaměstnání


Pokud byl váš předchozí pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele, může být hovor na toto téma při pohovoru výzvou. Jak tedy na to? Přinášíme vám cenné rady v několika bodech.

  • Tématu se nevyhýbejte

Pokud jste byli propuštěni z předchozího zaměstnání, je velmi důležité, abyste to během pohovoru řešili napřímo. Buďte upřímní, co se týče okolností, které vedly k vašemu propuštění, ale vyhněte se obviňování nebo mluvení negativně o bývalém zaměstnavateli. Místo toho se na pohovoru zaměřte na to, co jste se z té zkušenosti naučili a jak jste v důsledku toho osobně i profesionálně vyrostli.

  • Zdůrazňujte pozitivní aspekty své zkušenosti

Navzdory tomu, že jste byli propuštěni, zdůrazněte pozitivní aspekty svého předchozího zaměstnání, jako jsou úspěchy, získané dovednosti nebo úspěšně dokončené projekty. Tím ukážete, že vaše ukončení pracovního poměru nebylo ukazatelem vašeho celkového výkonu a že máte cenné zkušenosti, které můžete nabídnout potenciálním zaměstnavatelům.

  • Zmiňte, co jste udělali, abyste se zlepšili

Je důležité, abyste na pohovoru ukázali, že jste schopni se z výpovědi poučit a podniknout proaktivní kroky ke zlepšení. Promluvte si o všech opatřeních, která jste podnikli, abyste vyřešili důvody svého propuštění, jako je například získání dalšího vzdělání, zdokonalení svých dovedností nebo zlepšení pracovních návyků. To dokazuje váš závazek k osobnímu a profesnímu růstu.

  • Zaměřte se na to, že jste vhodní pro novou roli

Přesměrujte konverzaci na pohovoru na to, jak jsou vaše dovednosti a zkušenosti vhodné vůči požadavkům nové role. Zdůrazněte své nadšení z této příležitosti a to, jak věříte, že váš vaše pracovní historie činí vhodným pro úspěch v této pozici. Tím, že se zaměříte na svou kvalifikaci, můžete se prezentovat jako silný kandidát navzdory minulým neúspěchům.

  • Připravte si promyšlené odpovědi na otázky

Předvídejte otázky týkající se vašeho ukončení pracovního poměru a předem si připravte promyšlené odpovědi. Trénujte se v tom, jak stručně a profesionálně formulovat své odpovědi, zdůrazňovat klíčové poznatky a ukazovat, že jste připraveni pokročit v kariéře.

Tím, že se postavíte ke své výpovědi čelem, upřímně a promyšleně, zdůrazníte své pozitivní vlastnosti a ukážete svou ochotu se učit a růst. Tak můžete během pracovního pohovoru efektivně navigovat diskuse o minulém zaměstnání a představit se jako silný kandidát na novou roli.

Závěrem


Pracovní pohovor a důvody odchodu ze stávajícího zaměstnání


Ať už vaše předchozí zaměstnání skončilo jakkoli, připravte se na to, že při hledání nové práce budou tyto okolnosti potenciálního nového zaměstnavatele zajímat. Věříme, že vám náš článek poskytl cenné rady, jak k tomuto tématu přistupovat při pohovor dovedně, a přejeme vám mnoho úspěchu v hledání další mety vaší kariéry.

Bonusy na závěr

Při hledání nové práce budete také potřebovat nový nebo zaktualizovaný životopis. Skvělé výsledku bez zbytečné námahy můžete dosáhnout, když využijete online dostupné šablony.

Načerpejte další inspiraci tím, že si přečtete některé z našich článků na téma přípravy životopisu pro různé pracovní pozice:

Životopis provozního manažera - jak na to
Životopis správce nemovitosti - jak na to

Kariéra v oblasti likvidace pojistných událostí – úloha životopisu

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis