Manažer stavebního projektu: Životopis, se kterým rychle dostanete vysněnou práci

Od doby, kdy jste dostali svou první sadu lega, jste ušli dlouhou cestu. Teď jste manažeři stavebních projektů, o kterých jste vždycky snili. Získejte práci, o které jste vždy toužili tím, že prokážete svůj manažerský potenciál.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Pokud jde o výstavbu, od fáze plánování až po dokončení stavebního projektu, víte všechno. Pomocí tohoto průvodce se dozvíte, jak sestavit životopis manažera stavebních projektů , který vám zajistí pozvání na pracovní pohovor.

📌 Tip : Pomůžeme vám s tvorbou životopisu po obsahové i formální stránce. Skvělou úpravu životopisu si zajistíte v případě, že použijete některou z našich moderních šablon CV .

Necítíte se ještě inspirováni? Pokud si stále nejste jisti, kde začít, postupujte podle našich příkladů životopisů a tipů pro manažery stavebních projektů uvedených níže v tomto průvodci.


Manažer stavebního projektu životopis

Kolik si můžete vydělat jako projektový manažer v oblasti stavebnictví?

Jak na tom je projektový manažer ve stavebnictví, co se platových podmínek týče? Podle celonárodního průměru si manažer ve stavebnictví přijde na slušných 46 688 Kč hrubého měsíčně. V případě práce na plný úvazek by tato částka odpovídala hodinové mzdě ve výši 262 Kč (zdroj: prumerneplaty.cz ).

💡 Poznámka : Praha a další velká města nabízí nejen více pracovních příležitostí, ale také vyšší platy. Dále se bude platové ohodnocení odvíjet od typu zaměstnavatele, míry zkušeností či praxe a ochoty cestovat za prací.

Jak vytvořit po formální i obsahové stránce dokonalý životopis?

Životopis musí zdůraznit vaše dovednosti a zkušenosti v oblasti stavebnictví a vedení projektů. K tomu doporučujeme používat více nadpisů a odrážek, aby se personalisté snadno a rychle zorientovali ve vaší kvalifikaci.

Obecné pokyny pro psaní životopisu:

Přizpůsobte svůj životopis tak, že zdůrazníte dovednosti a zkušenosti, které odpovídají popisu pracovní pozice.

 • Při popisu své kvalifikace a dosažených výsledků používejte jasný a stručný jazyk.
 • Délku životopisu omezte na jednu, maximálně dvě strany.
 • Uveďte konkrétní příklady svých pracovních zkušeností a úspěchů.
 • Při popisu svých povinností a úspěchů používejte čísla a fakta.
 • Používejte odrážky, aby se životopis snadno četl.

Jaké by mělo být uspořádání, formát a struktura životopisu?

Ideální struktura životopisu:
 • Jméno a titul
 • Profesní shrnutí
 • Profesní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Dovednosti

Manažer stavebního projektu životopis

Je-li to relevantní, měli byste připojit i další části životopisu pro doplnění vaší kvalifikace. Mělo by se jednat například o jazyky, počítačové dovednosti, certifikace či odborné kurzy a školení.

Přehledné rozvržení CV:

 • V celém životopise používejte jednotné formátování, například zarovnání veškerého textu do bloku.
 • Dále vám doporučujeme zvolit profesionální písmo, jako je třeba Arial nebo Calibri. Písma nestřídejte, držte se jednoho jediného.
 • Používejte bílé místo, které vložíte mezi jednotlivé sekce, abyste dosáhli čistého a profesionálního vzhledu.
 • Uložte vytvořený životopis jako typ souboru PDF. Jako soubor DOC životopis odešlete jen v případě, že to zaměstnavatel výslovně požaduje. Formátování ve Wordu (DOC) se totiž často změní, jakmile je dokument otevřen v jiném zařízení.

Ideální formát životopisu:

Obráceně chronologický formát je zaměřen na pracovní zkušenosti uchazeče o zaměstnání a uvádí zaměstnání v obráceném chronologickém pořadí, přičemž nejnovější zaměstnání je na prvním místě. Tento formát je nejvhodnější pro ty, kteří mají konzistentní kariérní postup a v jejich pracovní historii nejsou žádné mezery.

Funkční formát je zaměřen na dovednosti a úspěchy uchazeče o zaměstnání, je užitečný pro ty, kteří mají v historii zaměstnání mezery nebo chtějí změnit svou kariéru. V tomto formátu nejsou názvy pracovních pozic a data zaměstnání tak podstatné, nejdůležitější jsou získané dovednosti.

V neposlední řadě je tu smíšený formát, známý také jako "hybridní" formát . Ten vám umožní zdůraznit jak vaše profesní zkušenosti, tak vaše relevantní dovednosti.

Jak životopis nadepsat a uvést kontaktní informace?

V záhlaví životopisu by mělo být uvedeno vaše celé jméno, titul (máte-li), název pozice, kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa, lokalita a odkaz na profil na síti LinkedIn.

Jako nadpis vám poslouží vaše jméno, uveďte jej větším písmem, které můžete označit tučně .

Příklady

Správně

Šimon Hanák

Projektový manažer ve stavebnictví

345 678 901

Simon.hanak@platforma.com

Liberec

LinkedIn.com/in/simonhanak


Správný příklad záhlaví je přehledný, snadno čitelný a obsahuje důležité informace, jako je jméno uchazeče o zaměstnání, kontaktní údaje spolu s profilem na síti Linkedin.

Chybně

Šimon Hanák

Projektový manažer ve stavebnictví

Rodinný stav: Rozvedený, 2 děti

Věk: 37 let

345 678 901

Simon.hanak@platforma.com

Nádražní 32, 130 00 Liberec


Naopak špatný příklad je nepřehledný a neposkytuje dostatek informací o uchazeči o zaměstnání, nebo obsahuje citlivé osobní informace, které by neměly být uváděny.


Manažer stavebního projektu životopis

Pracovní zkušenosti a jejich správné uvedení do CV

Je to samozřejmé, ale vaše pracovní zkušenosti jsou nejdůležitější částí vašeho životopisu. A protože se ucházíte o manažerskou pozici, která vyžaduje velkou zodpovědnost, náborový manažer bude chtít vidět, že jste "to zažili a udělali". Zde se dozvíte, jak správně strukturovat oddíl o pracovních zkušenostech:

 • Název společnosti
 • Název pozice
 • Data nástupu do práce a ukončení pracovního poměru
 • Odpovědnosti a dosažené výsledky

Příklad

Building a.s., Praha

Projektový manažer zodpovědný za vedení celého projektu

Září 2013 až prosinec 2019

 • Zodpovědnost za časový a finanční harmonogram přípravy stavebního projektu
 • Kontrola a pravidelný reporting postupu projektu investorům a vedení společnosti
 • Koordinace činnosti interního týmu i partnerské organizace zodpovědné za přípravu projektu
 • Jednání s dodavateli a orgány stavební správy

Vysokoškolské vzdělání je v podstatě nutností! Dokažte, že jej máte!

Další částí životopisu manažera stavebních projektů je "Vzdělání". Vzdělání musí být zdokumentováno tak, aby na vás vrhalo co nejlepší světlo. Přeci jen - většina zaměstnavatelů vyžaduje specifické vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření nebo manažerského směru (řízení projektů).

Uveďte následující:
 • Název univerzity
 • Typ studia a obor
 • Roky studia
 • Náplň studia, vyznamenání, hlavní předměty, diplomová práce apod.
A uveďte to následujícím způsobem:
 • Přidejte nejprve seznam svého posledního nebo nejpokročilejšího vzdělání (tj. přidejte magisterský titul před bakalářský).
 • Uveďte zaměření, které jste vystudovali, název a lokalitu vysoké školy a datum ukončení studia.
 • Uveďte všechny kurzy týkající se projektového řízení, vedení a výstavby.
 • Pokud máte nějaká ocenění, úspěchy nebo jiné relevantní doplňky, uveďte je v pododdíle.

Příklad

Vysoká škola stavební, Zlín

Magisterský obor Project management ve stavebnictví (výuka v anglickém jazyce)

Září 2012 až červen 2014

 • Vedení stavebních projektů od stanovení rozpočtu po závěrečný reporting
 • Řízení lidských zdrojů a zajištění dodavatelského řetězce

Čtení projektové dokumentace a další dovednosti do CV


Manažer stavebního projektu životopis

Když si personalista prohlíží váš životopis, chce vidět, že máte vysokou kvalifikaci. Náboroví manažeři budou informováni o tom, jaké dovednosti mají hledat. Nebezpečí spočívá v tom, že pokud své dovednosti neuvedete, náborový manažer váš životopis pravděpodobně zcela přeskočí.

Zde je návod, jak při volbě dovedností postupovat:
 • Promyslete si různé dovednosti, které máte v životopise a které se týkají stavebnictví a řízení projektů.
 • Nestyďte se! Musíte ukázat dobrou kombinaci měkkých i tvrdých dovedností.
 • Chcete-li najít nejlepší klíčová slova, která do životopisu zahrnout, věnujte pozornost tomu, co je napsáno v části pracovních povinností týkajících se řízení stavebních projektů.
 • Pokud si všimnete, že některá z dovedností odpovídá vlastnosti, kterou hledají u vedoucího projektu na stavbě, přidejte ji do svého životopisu.

Potřebujete dávku inspirace? Zde jsou některé z nejčastějších dovedností manažera stavebních projektů:

Tvrdé dovednosti

 • Řízení a plánování projektů
 • Komerční a rezidenční výstavba
 • Zdraví a bezpečnost práce na staveništi
 • Stavební inženýrství
 • Čtení technické dokumentace
 • Správa majetku v oblasti potrubí
 • Stavební předpisy a regulace

Měkké dovednosti

 • Komunikace
 • Organizace
 • Multitasking
 • Time management
 • Vyjednávání
 • Budování týmu
 • Vedení lidí
 • Odolnost vůči stresu
 • Řízení rizik
 • Flexibilita
📌Tip: Měkké dovednosti jsou pro manažerské pozice důležité, ale obecně doporučujeme to s nimi nepřehánět. Obecné měkké dovednosti se hůře dokládají, a proto téměř každý životopis obsahuje stejné měkké dovednosti, které mají jen malou vypovídající hodnotu.

Doplňkové sekce, kterými životopis nabušíte

Chcete životopis pro práci projektového manažera ve stavebnictví pevný jako nosná zeď?Přidejte několik dalších částí, které ho doplní. Pro pracovní pozice projektového manažera ve stavebnictví je zde několik ideálních doplňků:

 • Certifikace z odborných kurzů
 • Školení, semináře, workshopy
 • Znalost druhého jazyka
 • Stavební projekty
 • Ocenění a úspěchy
 • Členství ve stavebních sdruženích a organizacích
 • Zájmy a záliby

Jak napsat efektivní profesní shrnutí?


Manažer stavebního projektu životopis

Shrnutí životopisu označované také jako „O mně“ by mělo obsahovat stručný přehled vaší kvalifikace, zkušeností a klíčových dovedností.

Profesní shrnutí poskytuje personalistovi rychlý přehled o vašich dovednostech a odborných znalostech, který mu pomůže vybrat váš životopis z užšího výběru ostatních kandidátů.

Tuto část uvádějte vždy na úvod životopisu za svými kontaktními údaji. Vytvořte jej ale až v závěru poté, co budete mít hotové ostatní části. Tímto způsobem vám bude jasné, co v profesním shrnutí vyzdvihnout.

Chcete-li upoutat pozornost náboráře, musíte psát poutavěji než ostatní uchazeči. Zapomeňte na trpný rod, obecný jazyk a dlouhá prohlášení plná nesmyslných nebo nejednoznačných pojmů. Nejlépe uděláte, když do textu zařadíte klíčová slova z pracovní nabídky, kdykoli je to možné.

Příklady

Správně
Jsem organizovaný projektový manažer s více než osmiletou praxí ve stavebnictví pro firemní i soukromé klienty. Mohu nabídnout solidní historii vedení rozsáhlých stavebních projektů s dodržením časového harmonogramu a požadavků na rozpočet. Vynikám v koordinaci složitých, neustále se měnících plánů projektů a zároveň trvale překračuji očekávání v oblasti kvality.

Chybně
Jsem projektový manažer s určitou mírou pracovních zkušeností. Mám vzdělání technického směru a chuť učit se nové věci. Zaměstnejte mne a neprohloupíte.

Při sestavování shrnutí je důležité zaměřit se na nejdůležitější kvalifikace a zkušenosti a použít konkrétní příklady podložené čísly, které ilustrují vaše dovednosti.

📌Tip: Použijte klíčová slova, která odpovídají popisu pracovní pozice, abyste zvýšili své šance, že si vás potenciální zaměstnavatel všimne.

Tipy, jak CV doladit a zajistit si pozvání na pohovor

 • Životopis napište na míru dané pozici : Vyvarujte se používání jednoho životopisu pro více žádostí a místo toho každý životopis přizpůsobte práci, o kterou se ucházíte. K tomu v životopise použijte klíčová slova, která pomohou vašemu životopisu projít do užšího výběru.
 • Zaměřte se na formální stránku : Zvažte použití profesionální šablony životopisu , která vám pomůže strukturovat životopis.
 • Proveďte jazykovou korekturu : Před odesláním životopisu zkontrolujte, zda v něm nejsou pravopisné a stylistické chyby.
 • Doplňte žádost o zaměstnání průvodní dopisem : Skombinujte životopis s průvodním dopisem, který připojíte k žádosti – a to i v případě, že není povinný. Získáte tím plusové body.

Závěrečné shrnutí hlavních bodů z průvodce psaním CV

Shrňme si klíčové body týkající se psaní dokonalého životopisu:

 • Tvorbu životopisu započněte v záhlaví, do kterého vložíte své aktuálně platné kontaktní údaje.
 • Zahrňte silné profesní shrnutí. Zmiňte úspěchy, které podložte příklady a čísly.
 • Zdůrazněte relevantní zkušenosti a kvalifikaci v sekci věnované pracovním zkušenostem. I zde používejte konkrétní příklady a vyčíslete dosažené výsledky.
 • Zdůrazněte svoje technické dovednosti, vyjednávání, komunikaci, organizaci a koordinaci nebo další měkké i tvrdé dovednosti.
 • V případě potřeby uveďte jazykové znalosti a jakékoliv další doplňkové sekce.
 • Dvakrát zkontrolujte, zda v něm nejsou chyby a nesrovnalosti.
 • Doplňte CV o motivační dopis!

Dokažte svůj zájem o pozici průvodním dopisem!


Manažer stavebního projektu životopis

U některých pracovních pozic se může stát, že průvodní dopis posílat nemusíte, ale pokud tomu tak není, doporučujeme jej vždy přiložit k životopisu.

Průvodní dopis prokazuje náborovým manažerům vaše tvrdé dovednosti a další vlastnosti a vysvětluje, jak mohou tyto dovednosti přispět společnosti.

Na našich webových stránkách si můžete přečíst průvodce psaním motivačního dopisu , jehož součástí jsou i příklady průvodních dopisů, a vytvořit tak profesionální životopis a průvodní dopis během chvilky.

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké jsou kladeny požadavky na projektového manažera v oblasti stavebnictví?

Tak zaprvé je zapotřebí komplexní zkušenost s rozsáhlými projekty stavebního zaměření. Co se vzdělání týče, pak po vás bude na pozici projektového manažera požadován vysokoškolský titul ze studia ideálně zaměřeného na stavebnictví nebo projektový management.

Z kategorie tvrdých dovedností bude požadována znalost anglického jazyka nebo jiné cizí řeči. dále pokročilé znalosti práce s MS Office, znalost programů AutoCAD či GIS, schopnost čtení projektové dokumentace nebo řidičský průkaz sk. B.

Z měkkých dovedností budete potřebovat komunikační dovednosti, schopnost jednání s dodavateli, schopnost pracovat pod tlakem a perfektně si organizovat práci, dále profesionální vystupování a časovou flexibilitu.

Jaká je pracovní náplň projektového manažera v oblasti stavebnictví?

Manažeři stavebních projektů dohlíží na průběh stavby. Jejich rozhodnutí mají mít přímý vliv na časový harmonogram stavby, termíny, rozpočty a vše ostatní, co s tím souvisí. Mezi jejich hlavní povinnosti bude patřit např.:

 • Spolupráce s inženýry a architekty
 • Rozdělování zdrojů
 • Vytváření referenčních hodnot
 • Stanovování projektových cílů
 • Najímání a propouštění pracovníků

Co napsat místo profesních zkušeností, pokud nemáte žádnou praxi?

Pokud jste nováček a nemáte odborné zkušenosti, můžete uvést následující části:

 • Dobrovolnické zkušenosti : Uveďte jakoukoli dobrovolnickou práci, kterou jste v minulosti vykonávali, zejména pokud je relevantní pro vaši profesní oblast.
 • Projekty na volné noze : Uveďte všechny projekty na volné noze, které jste vedli nebo se na nich podíleli a které souvisejí s vaším oborem.
 • Profesní rozvoj : Zdůrazněte všechny kurzy nebo semináře profesního rozvoje, které jste absolvovali a které se týkají vaší oblasti.

Další možností je úplné vynechání profesních zkušeností, což bude možné díky funkčnímu formátu životopisu.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá