Jak napsat životopis pro Singapur a úspěšně se ucházet o práci

Singapur je jedním z nejdynamičtějších trhů práce na světě, kde se oceňují inovace, kvalifikace a pružnost. Právě proto je důležité vytvořit dokonalý životopis, který vynikne mezi ostatními a přesně odpovídá očekáváním místních zaměstnavatelů. Jak tedy napsat životopis, který upoutá pozornost na trhu práce v Singapur? Jaké dovednosti a zkušenosti jsou v tomto regionu nejžádanější? A jaké jsou nejčastější chyby, kterých by se kandidáti měli vyvarovat?
Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

V následujících řádcích se budeme věnovat tomu, jak napsat dokonalý životopis pro singapurský pracovní trh a poskytneme vám také tipy, jak efektivně hledat práci v Singapuru a jak se na ni úspěšně ucházet. Cílem je vám poskytnout návod, jak se prezentovat jako ideální kandidát pro zaměstnavatele v Singapuru a jak se vypořádat s místní konkurencí. Je důležité pochopit, že dobrý a přesvědčivý životopis je klíčovým nástrojem při hledání práce, který může rozhodnout o tom, zda budete pozváni k dalšímu pohovoru či nikoli. Pro singapurský trh je možné životopis napsat v angličtině, která je jedním z oficiálních jazyků země, ale někteří zaměstnavatelé mohou vyžadovat znalost dalších jazyků, jako je mandarínština, malajština nebo tamilština.

Průvodce hledáním a ucházením se o práci v Singapuru

 1. Odstavec:

Singapur je moderní metropole, která je domovem mnoha mezinárodních společností. Tato země nabízí širokou škálu pracovních příležitostí. Pokud se chystáte hledat práci v Singapur, zde jsou některé tipy, které by vám mohly pomoci:

 • Začněte svůj průzkum na internetu. Existuje mnoho pracovních portálů a online fór, které nabízejí pracovní příležitosti v Singapur.
 • Připravte si silný životopis a motivační dopis. Tyto dokumenty jsou často prvním kontaktem s potenciálním zaměstnavatelem.
 • Vytvořte si síť kontaktů. Networking je v Singapur velmi důležitý a může vám pomoci získat práci.
 • Učte se anglicky. Singapur je multikulturní země, ale angličtina je zde obchodním jazykem.
 • Buďte připraveni na intenzivní konkurenci. Singapur je atraktivní destinace pro mnoho expatů, což znamená, že konkurence o pracovní příležitosti může být velmi vysoká.
 1. Odstavec:

Pokud jste se rozhodli, že se chcete ucházet o práci v Singapur, následují zde některé pokyny, které by vám mohly pomoci v tomto procesu:

 • Připravte si životopis a motivační dopis v angličtině. I když je čeština vaším mateřským jazykem, v Singapur je obchodním jazykem angličtina, takže životopisy v češtině nejsou běžně přijímány.
 • Získáte-li pohovor, připravte se na něj důkladně. Jde o to, abyste ukázali své dovednosti a zkušenosti a prokázali, že jste pro danou pozici nejlepší kandidát.
 • Pokud jste se rozhodli pro určitou společnost, udělejte si průzkum. Více informací o ní vám může pomoci při pohovoru.
 • Buďte trpěliví. Proces hledání práce může být dlouhý a náročný, takže je důležité zůstat pozitivní a nevzdávat se.
 • Pokud vám nabídnou práci, ujistěte se, že máte všechny potřebné dokumenty pro získání pracovního povolení. Bez něj nemůžete v Singapur pracovat.

Důležitost profesionálního e-mailu při žádosti o zaměstnání v Singapur

Ucházení o práci v Singapur vyžaduje pečlivou přípravu a profesionalitu. Jedním z klíčových aspektů tohoto procesu je psaní profesionálního e-mailu, který obsahuje váš životopis. Tento e-mail by měl být stručný, ale jasný v popisu vašich schopností, zkušeností a toho, jak byste mohli přispět k potenciálnímu zaměstnavateli. Je důležité, abyste se v e-mailu zaměřili na oblasti, které jsou pro trh práce v Singapur relevantní. Například, pokud se ucházíte o práci v oboru financí, zmiňte konkrétní dovednosti a zkušenosti, které máte v tomto odvětví. Dále byste měli zahrnout kontaktní informace, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa, a uvést, že jste k dispozici pro další otázky nebo pohovor. Níže najdete vzorový e-mail, který vám pomůže lépe pochopit, jak by měl vypadat takový profesionální e-mail.

SPRÁVNĚ

Anglický:

Subject: Application for Position of Marketing Manager

Dear Hiring Manager,

I am writing to apply for the position of Marketing Manager as advertised on your company's website. I am attaching my resume for your review.

I believe that my skills and passion make me a highly competitive candidate for this position. I am eagerly looking forward to the opportunity to work with your team.

Thank you for considering my application.

Yours sincerely,

[Your Name]

Attachments: Resume.pdf

 • -

Malajský:

Subjek: Permohonan untuk Jawatan Pengurus Pemasaran

Pengurus Pengambilan Yang Dihormati,

Saya menulis untuk memohon jawatan Pengurus Pemasaran seperti yang diiklankan di laman web syarikat anda. Saya melampirkan resume saya untuk semakan anda.

Saya percaya bahawa kemahiran dan minat saya menjadikan saya calon yang sangat kompetitif untuk kedudukan ini. Saya sangat menantikan peluang untuk bekerja dengan pasukan anda.

Terima kasih kerana mempertimbangkan permohonan saya.

Yang ikhlas,

[Nama Anda]

Lampiran: Resume.pdf

 • -

Čínský:

主题:营销经理职位申请

尊敬的招聘经理,

我正在写信申请您公司网站上广告中的营销经理职位。我附上了我的简历供您审查。

我相信,我的技能和热情使我成为这个职位的有力竞争者。我非常期待有机会与您的团队一起工作。

谢谢您考虑我的申请。

顺祝商祺,

[您的名字]

附件:简历.pdf

 • -

Tamilský:

பொருள்: மார்க்கெட்டிங் மேலாளர் பணியின் விண்ணப்பம்

ஆட்சேர்ப்பு மேலாளரே,

உங்கள் நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் விளம்பரிக்கப்பட்ட மார்க்கெட்டிங் மேலாளர் பணிக்காக நான் விண்ணப்பிக்கின்றேன். உங்கள் முதலில் என் முதுநிலையை இணைத்துள்ளேன்.

என் திறமைகள் மற்றும் ஆர்வத்தினால், நான் இந்த பணிக்கு மிகவும் போட்டியுள்ளவராக இருக்கின்றேன். உங்கள் அணியுடன் பணியாற்றுவதற்கான வாய்ப்பை மிகவும் ஆர்வமாக எதிர்பார்க்கின்றேன்.

என் விண்ணப்பத்தை முதலில் வைத்துக்கொள்ளும் அலவலாகின்றேன்.

உங்களுக்கு அன்புடன்,

[உங்கள் பெயர்]

இணைப்புகள்: முதுநிலை.pdf


Hledání základních pracovních míst v Singapur

 1. Využijte online pracovních portálů: Stránky jako JobsDB, JobStreet nebo JobsCentral jsou dobrými místy pro hledání práce v Singapuru. Tato místa jsou často prvním místem, kde zaměstnavatelé zveřejňují pracovní pozice.
 2. Síťování: Networking je jedním z nejsilnějších způsobů, jak najít práci kdekoli na světě, včetně Singapuru. Pokud máte přátele nebo rodinu v Singapuru, zeptejte se jich, jestli vědí o volných pracovních místech.
 3. Pracovní veletrhy: Veletrhy práce jsou dobrým místem pro setkání s potenciálními zaměstnavateli a získání informací o různých odvětvích. V Singapuru se konají pravidelně veletrhy práce, na kterých můžete získat cenné informace a kontakty.
 4. Praxe nebo dobrovolnická práce: Jestliže nemáte žádné zkušenosti, může být dobrovolnická práce nebo stáže dobrým způsobem, jak získat zkušenosti a vytvořit si síť kontaktních osob.
 5. Vzdělání: Pokud nemáte zkušenosti, může být dobrým nápadem navštívit kurzy nebo školení, které vám pomohou získat dovednosti potřebné pro práci, kterou hledáte.

Co se týče životopisu, je důležité uvést následující informace:

 1. Osobní údaje: Jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail.
 2. Vzdělání: Detaily o vašem vzdělání, včetně názvu školy nebo univerzity, oboru a roků, kdy jste tam studovali.
 3. Dovednosti: Seznam dovedností, které máte a které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.
 4. Zkušenosti: Pokud nemáte žádné pracovní zkušenosti, můžete uvést zkušenosti z dobrovolnictví, stáží nebo jakékoliv projekty, na kterých jste pracovali během studia.

Pokud neznáte dobře jazyk Singapuru, měli byste se snažit zlepšit své jazykové dovednosti. Singapur je multikulturní země a oficiálními jazyky jsou angličtina, malajština, mandarínština a tamilština. Angličtina je však nejběžnějším jazykem v obchodním prostředí, takže je třeba ovládat ji na pokročilé úrovni.

Pokud se ucházíte o práci v Singapuru, je nejlepší napsat svůj životopis v angličtině, pokud je to možné. Pokud angličtinu neovládáte dobře, můžete přiložit překlad svého životopisu v jiném jazyce, kterým mluvíte plynule.

Dokumenty potřebné pro žádost o zaměstnání v Singapur

Při žádosti o zaměstnání v Singapur je důležité mít připravenou řadu dokumentů. Nejdůležitější je platný cestovní pas, který musí být platný alespoň šest měsíců od data příletu do Singapuru. Dále budete potřebovat doklad o dosaženém vzdělání, jako je například diplom nebo certifikát. Tento dokument musí být v angličtině nebo přeložen do angličtiny a musí být ověřen.

Dalším důležitým dokumentem je profesní životopis nebo CV. Tento dokument by měl obsahovat podrobné informace o vašem dosavadním pracovním a vzdělávacím průběhu. Je důležité, aby byl životopis napsán v angličtině a obsahoval kontaktní informace, jako je telefonní číslo a emailová adresa. Doporučuje se také přiložit dopis s motivací, ve kterém vysvětlíte, proč máte zájem o dané zaměstnání a jaké máte kvalifikace.

Je také možné, že budete požádáni o předložení doporučení od předchozích zaměstnavatelů. Tyto dopisy by měly být napsány v angličtině a měly by obsahovat kontaktní informace na osoby, které doporučení vystavily, pro případné ověření.

V neposlední řadě je důležité mít připravený doklad o finanční situaci. To může být výpis z bankovního účtu nebo jiný doklad, který prokazuje, že máte dostatečné finanční prostředky na pobyt v Singapuru.

Pokud jste cizinec a chcete pracovat v Singapuru, budete také potřebovat pracovní povolení nebo tzv. Employment Pass, který vydává Ministerstvo práce Singapuru. Pro získání tohoto povolení je nezbytné mít nabídku zaměstnání od singapurského zaměstnavatele, který za vás také toto povolení zažádá.

Vzorový životopis pro trh práce v Singapur

Následuje vzorový životopis pro singapurský trh práce ve všech hlavních jazycích používaných v Singapuru - angličtině, mandaríně, malajštině a tamilštině, který si můžete přizpůsobit podle vlastních potřeb.

Angličtina:

Resume

 • ----

Personal Information:

 • --------------------

Name: John Doe

Address: 123, ABC Street, Singapore

Email: johndoe@example.com

Phone: +65-12345678

Objective:

 • --------

To secure a challenging role as a Software Developer in a reputed organization where my skills and knowledge can be utilized for the betterment of the company.

Education:

 • --------

Bachelor of Science in Computer Science, National University of Singapore (2015-2019)

Skills:

 • -----

Proficient in Java, C++, Python, and SQL

Excellent problem-solving skills

Strong knowledge of software development life cycle

Experience with Agile and Scrum methodologies

Work Experience:

 • --------------

Software Developer, XYZ Corp, Singapore (2019-Present)

 • eveloped and maintained enterprise-level applications.
 • orked in a team to deliver projects on time and within budget.
 • erformed debugging and troubleshooting of software issues.

References:

 • ---------

Available upon request

Čínština:

简历

 • ----

个人信息:

 • --------------------

姓名:John Doe

地址:新加坡,ABC街123号

电子邮件:johndoe@example.com

电话:+65-12345678

职业目标:

 • --------

在一家知名公司担任具有挑战性的软件开发者角色,运用我的技能和知识为公司的发展做出贡献。

教育背景:

 • --------

新加坡国立大学计算机科学学士(2015-2019)

技能:

 • -----

精通Java,C++,Python和SQL

出色的解决问题的能力

对软件开发生命周期的深入了解

对敏捷和Scrum方法的经验

工作经历:

 • --------------

软件开发者,XYZ公司,新加坡(2019-至今)

 • 发和维护企业级应用程序。
 • 团队中按时并在预算内完成项目。
 • 行软件问题的调试和排查。

推荐人:

 • ---------

应要求提供

Malajština:

Resume

 • ----

Maklumat Peribadi:

 • --------------------

Nama: John Doe

Alamat: 123, Jalan ABC, Singapura

Emel: johndoe@example.com

Telefon: +65-12345678

Matlamat:

 • --------

Untuk mendapatkan peranan sebagai Pembangun Perisian yang mencabar dalam sebuah organisasi terkenal di mana kemahiran dan pengetahuan saya boleh digunakan untuk kebaikan syarikat.

Pendidikan:

 • --------

Bachelor of Science dalam Sains Komputer, Universiti Kebangsaan Singapura (2015-2019)

Kemahiran:

 • -----

Mahir dalam Java, C++, Python, dan SQL

Kemahiran menyelesaikan masalah yang sangat baik

Pengetahuan yang kuat tentang kitaran hidup pembangunan perisian

Pengalaman dengan metodologi Agile dan Scrum

Pengalaman Kerja:

 • --------------

Pembangun Perisian, XYZ Corp, Singapura (2019-Sekarang)

 • embangun dan mengekalkan aplikasi peringkat perusahaan.
 • ekerja dalam pasukan untuk menyampaikan projek tepat pada masanya dan dalam bajet.
 • elakukan pemecahan masalah dan penyelesaian masalah perisian.

Rujukan:

 • ---------

Tersedia atas permintaan

Tamilština:

சுயவிவரம்

 • ----

தனிப்பட்ட விவரங்கள்:

 • --------------------

பெயர்: ஜான் டோ

முகவரி: 123, ABC தெரு, சிங்கப்பூர்

மின்னஞ்சல்: johndoe@example.com

தொலைபேசி: +65-12345678

நோக்கம்:

 • --------

ஒரு முத்திரண்ட நிறுவனத்தில் சவால்வாழ்க்கையான மென்பொருள் மேலாண்மை வேலையை பெற எனது திறமைகள் மற்றும் அறிவை நிறுவனத்தின் நலனுக்காக பயன்படுத்துவது.

கல்வி:

 • --------

கணினி அறிவியல் பட்சலர், சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகம் (2015-2019)

திறமைகள்:

 • -----

Java, C++, Python, மற்றும் SQL ஆகியவற்றில் முத்திரண்டும்

சிறந்த பிரச்சனை தீர்வு திறமைகள்

மென்பொருள் மேலாண்மை வாழ்க்கை சுழற்சியின் உயர்ந்த அறிவு

Agile மற்றும் Scrum முறைமுகங்களுடன் அனுபவம்

வேலை அனுபவம்:

 • --------------

மென்பொருள் மேலாண்மை, XYZ கோர்பொரேஷன், சிங்கப்பூர் (2019-தற்போது)

 • ுத்திரண்ட அளவில் பயன்பாடுகளை மேலேமைத்து பராமரித்து.
 • ால அளவில் மற்றும் பட்ஜெட் அளவில் திட்டங்களை சமர்ப்பிக்கும் குழுவில் வேலை செய்து.
 • ென்பொருள் பிரச்சனைகளுக்கான டிபக்கிங் மற்றும் தீர்வைக் காண.

குறிப்புகள்:

 • ---------

கோரும்போது கிடைக்கும்.


Užitečné fráze pro psaní životopisu pro trh práce v Singapur a jejich překlad

Na tomto místě naleznete seznam užitečných termínů týkajících se psaní životopisu pro trh práce v Singapur. Tyto termíny byly přeloženy do všech jazyků oficiálně používaných v Singapur, jako jsou malajština, mandarínština, tamilština a angličtina. Seznam termínů byl sestaven tak, aby pokryl všechny klíčové aspekty psaní životopisu, jako je jeho struktura, formátování, vzdělání, dovednosti, praxe, pracovní zkušenosti a další relevantní oblasti. Vzhledem k mnohojazyčnému prostředí v Singapur je důležité, aby byly tyto termíny dostupné všem jazykům používaným v profesním kontextu.

 • Struktura životopisu: Struktur Resume (Malajština), 简历结构 (Mandarínština), முழுமையான வாழ்க்கை வரைவு (Tamilština), Resume structure (Angličtina)
 • Formátování životopisu: Format Resume (Malajština), 简历格式 (Mandarínština), வாழ்க்கை வரைவு வடிவமைப்பு (Tamilština), Resume formatting (Angličtina)
 • Vzdělání: Pendidikan (Malajština), 教育 (Mandarínština), கல்வி (Tamilština), Education (Angličtina)
 • Dovednosti: Kemahiran (Malajština), 技能 (Mandarínština), திறன்கள் (Tamilština), Skills (Angličtina)
 • Praxe: Praktik (Malajština), 实习 (Mandarínština), பிராட்டிஸ் (Tamilština), Practice (Angličtina)
 • Pracovní zkušenosti: Pengalaman Kerja (Malajština), 工作经验 (Mandarínština), பணி அனுபவம் (Tamilština), Work Experience (Angličtina)

Další vhodné termíny mohou zahrnovat například odkazy (References), hobby (Hobbies) nebo jazykové dovednosti (Language Skills).

Struktura, formátování a využití fotografie při tvorbě životopisu pro singapurský trh

Správně strukturovaný a naformátovaný životopis je klíčovým prvkem při žádosti o práci v Singapur. Jeho uspořádání a prezentace může být rozhodující faktor, který zaujme zaměstnavatele a odliší vás od ostatních kandidátů. Nezapomínejte, že váš životopis je často první kontaktní bod mezi vámi a potenciálním zaměstnavatelem, takže je důležité, abyste udělali ten nejlepší možný první dojem.

Stylistické nastavení životopisu pro trh práce v Singapur by mělo zahrnovat následující body:

 1. Písmo: Doporučuje se používat bezpatkové písmo, jako je Arial nebo Calibri, které je snadno čitelné.
 2. Formát: Preferovaným formátem je PDF, který zajišťuje, že formátování zůstane stejné bez ohledu na to, na jakém zařízení bude životopis otevřen.
 3. Okraje: Pro lepší přehlednost by měly být okraje nastaveny na 1 palcovou šířku na všech stranách stránky.
 4. Odrážky: Použití odrážek je ideální pro zvýraznění klíčových dovedností a zkušeností, což ulehčí zaměstnavateli rychlé procházení vašeho životopisu.
 5. Oddělovače: Oddělovače mohou být užitečné pro oddělení jednotlivých částí životopisu, což usnadňuje jeho čtení.

V Singapuru není obvyklé přidávat fotografii do životopisu, pokud o ni zaměstnavatel výslovně nepožádá. Zaměřte se na své dovednosti, zkušenosti a kvalifikace, které jsou pro pozici nejdůležitější, a nechte svůj životopis mluvit za vás.

Kromě Šablony životopisu pro Singapur nabízíme i další podobné šablony, které byste mohli chtít vyzkoušet.


Klíčové aspekty životopisu pro úspěch na singapurském trhu práce

Jak správně napsat záhlaví životopisu pro úspěch na pracovním trhu v Singapuru?

Záhlaví je klíčovým prvkem při psaní životopisu na trhu Singapuru, který by měl být jasně viditelný a obsahovat všechny nezbytné kontaktní informace. Pro vytvoření efektivního záhlaví by měl každý uchazeč o práci následovat tyto pokyny: Nejprve napište své příjmení a jméno, což je základní identifikace pro každého zaměstnavatele. Po jménu následuje profesní název a obor, který uchazeč sleduje, což pomáhá zaměstnavatelům rychle určit, zda se uchazeč hodí do jejich hledaného profilu. Dalším krokem je uvést poštovní adresu, která by měla být aktuální a úplná, aby zaměstnavatelé mohli snadno zasílat potřebné dokumenty. Telefonní číslo je dalším důležitým kontaktním údajem, který umožňuje rychlý a přímý kontakt. Na závěr by měl uchazeč uvést svou e-mailovou adresu, což je dnes nezbytné pro jakoukoli formu profesní komunikace.

SPRÁVNĚ

Angličtina

 • ------------------------------------

Smith, John

Software Engineer

123 Street, Singapore 123456

Phone: +65 1234 5678

Email: johnsmith@email.com

Čínština

 • ------------------------------------

李, 明

计算机工程师

新加坡123街,邮编123456

电话: +65 1234 5678

邮箱: liming@email.com

Malajština

 • ------------------------------------

Ali, Ahmad

Jurutera Perisian

123 Jalan, Singapura 123456

Telefon: +65 1234 5678

E-mel: ahmadali@email.com

Tamilština

 • ------------------------------------

குமார், அனந்த்

மென்பொருள் பொறியாளர்

123 வீதி, சிங்கப்பூர் 123456

தொலைபேசி: +65 1234 5678

மின்னஞ்சல்: anandhkumar@email.com


Význam zkušeností v životopise pro singapurský pracovní trh

Oddíl o pracovních zkušenostech v životopise pro trh práce v Singapuru je klíčový pro potenciální zaměstnavatele, protože představuje konkrétní dovednosti a zkušenosti kandidáta. Singapurské společnosti chtějí vidět výsledky a dosažení, které kandidát přinesl svým předchozím zaměstnavatelům, a také vyhledávají konkrétní dovednosti a zkušenosti relevantní pro pozici, na kterou se ucházíte.

 • Chronologické řazení: Začněte se svou nejnovější pracovní zkušeností a pokračujte zpět v čase. Toto uspořádání umožňuje zaměstnavatelům snadno sledovat váš profesní vývoj a posoudit, zda máte nezbytnou kontinuitu v oblasti, do které se hlásíte.
 • Data uzavření smlouvy: Uveďte konkrétní měsíc a rok, kdy jste začali a skončili v každé pozici. To poskytuje zaměstnavatelům jasný přehled o délce vašeho působení v jednotlivých rolích.
 • Název práce: Uveďte přesný název vaší role v každé společnosti. Tento detail pomáhá zaměstnavatelům lépe pochopit vaše odpovědnosti a úrovně autority.
 • Seznam odrážek: Každou pracovní zkušenost prezentujte v seznamu odrážek, který jasně a stručně popisuje vaše hlavní odpovědnosti a úspěchy. To usnadňuje rychlé procházení a zpracování informací.
 • Popis práce: V každé odrážce podrobně popište, co jste v dané roli dělali, jaké techniky nebo nástroje jste používali a jaké výsledky jste dosáhli. Zaměřte se na konkrétní úspěchy a míru vašeho přínosu.
 • Použití klíčových slov: Zahrnujte klíčová slova a fráze, které jsou relevantní pro pozici, na kterou se ucházíte. Klíčová slova mohou zahrnovat technické dovednosti, softwarové nástroje, průmyslové standardy a další specifika, která by mohla být pro danou roli důležitá.
SPRÁVNĚ

Angličtina:

Position: Marketing Manager

Employer: XYZ Corporation, Singapur

Dates: January 2017 - Present

 • Led team of 5 in executing marketing strategies.
 • Increased company sales by 30% within a year.
 • Managed social media platforms and improved online presence.
 • Organized promotional events and trade shows.
 • Conducted market research to identify new opportunities.

Čínština (zjednodušená):

职位:市场部经理

雇主:新加坡XYZ公司

日期:2017年1月 - 现在

 • 领导5人团队执行市场营销策略。
 • 在一年内将公司销售额提高了30%。
 • 管理社交媒体平台并提高在线知名度。
 • 组织促销活动和贸易展览会。
 • 进行市场研究以识别新的机会。

Malajština:

Jawatan: Pengurus Pemasaran

Majikan: XYZ Corporation, Singapura

Tarikh: Januari 2017 - Kini

 • Memimpin pasukan 5 dalam melaksanakan strategi pemasaran.
 • Meningkatkan jualan syarikat sebanyak 30% dalam setahun.
 • Mengurus platform media sosial dan meningkatkan kehadiran dalam talian.
 • Menguruskan acara promosi dan pameran perdagangan.
 • Melakukan penyelidikan pasaran untuk mengenal pasti peluang baru.

Tamilština:

பதவி: மார்க்கெட்டிங் மேலாளர்

வேலையாளர்: XYZ கோர்போரேஷன், சிங்கப்பூர்

தேதிகள்: ஜனவரி 2017 - தற்போது

 • மார்க்கெட்டிங் கொள்கைகளை செயலாக்கும் 5 ஆட்கள் குழுவை முன்னணி வைத்து வழிநடத்துதல்.
 • ஒரு ஆண்டுக்குள் நிறுவனத்தின் விற்பனையை 30% அதிகரித்தது.
 • சமூக ஊடக மேலாண்மையை மேலும் மேம்படுத்தி இணைய வரைவில் முகம் காட்டுவது.
 • பரபரப்பு நிகழ்வுகள் மற்றும் வணிக காட்சிகளை ஏற்பாடு செய்வது.
 • புதிய வாய்ப்புகளை கண்டறியும் பொது விளக்காய்வை நடத்துவது.

Význam vzdělání v životopise pro singapurský pracovní trh

Část o vzdělání v životopise je zásadní pro trh práce v Singapuru, protože zaměstnavatelé v Singapuru kladou velký důraz na akademické kvalifikace uchazečů. Vzdělání je základním ukazatelem odborných znalostí a dovedností, které uchazeč nabízí. Tyto podrobnosti by měly zahrnovat instituci, kterou uchazeč navštěvoval, obor studia, úroveň dosaženého vzdělání a případně i ocenění nebo stipendia. Singapurský trh práce je velmi konkurenční a zaměstnavatelé často hledají ty nejlepší kandidáty. Proto je důležité, aby uchazeči poskytli co nejkompletnější informace o svém vzdělání, aby se odlišili od ostatních.

Umístění sekce o vzdělání v životopise závisí na specifických okolnostech uchazeče. Pro nedávno absolventy nebo uchazeče s méně pracovními zkušenostmi by měla být sekce o vzdělání umístěna na prvním místě, protože to je jejich nejsilnější aktivum. Například, pokud uchazeč nedávno ukončil doktorské studium v oboru, který je přímo relevantní pro nabízenou pozici, zaměstnavatel bude pravděpodobně hodnotit tuto akademickou kvalifikaci více než krátkou pracovní zkušenost. Na druhou stranu, pokud má uchazeč dlouholetou pracovní zkušenost v relevantním oboru, sekce o vzdělání by měla být uvedena až po sekci o pracovních zkušenostech, protože ty jsou v tomto případě relevantnější a hodnotnější pro potenciálního zaměstnavatele.

SPRÁVNĚ

Angličtina:

Education

 • Bachelor of Science in Computer Engineering, National University of Singapore, 2019
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA), Singapore Polytechnic, 2017
 • GCE Advanced Level, Raffles Institution, 2015

Malajština:

Pendidikan

 • Sarjana Sains dalam Kejuruteraan Komputer, Universiti Kebangsaan Singapura, 2019
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA), Politeknik Singapura, 2017
 • GCE Tahap Lanjutan, Institusi Raffles, 2015

Čínština:

教育

 • 新加坡国立大学计算机工程学士,2019
 • 新加坡理工学院思科认证网络副手(CCNA),2017
 • 莱佛士学院GCE高级水平,2015

Tamilština:

கல்வி

 • கணினி பொறியியல் பிட்செலர்ஸ் டிகிரி, சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகம், 2019
 • சிஸ்கோ சர்டிஃபைட் நெட்வொர்க் அசோசியேட் (CCNA), சிங்கப்பூர் பாலிடெக்னிக், 2017
 • GCE மேம்பட்ட அளவு, ராபல்ஸ் நிகழ்வு, 2015

Význam dovedností v životopise pro singapurský trh práce

Dovednosti jsou v životopisech nesmírně důležité a pro singapurský pracovní trh to platí dvojnásob. Singapur je mezinárodně uznávaným centrem obchodu a výzkumu, což znamená, že konkurence o pracovní místa je vysoká a náboráři hledají velmi kvalifikované kandidáty. Pokud chcete vyniknout, měli byste v životopisu jasně ukázat, jaké dovednosti máte a jak jste je v minulosti uplatnili. Náboráři chtějí vidět, že máte dovednosti, které jsou přímo relevantní pro pozici, na kterou se ucházíte, a že jste schopni tyto dovednosti efektivně využít.

Na singapurském trhu práce se hledají různé dovednosti, ale obecně platí, že náboráři oceňují komunikační schopnosti, schopnost týmové práce, analytické myšlení a schopnost řešit problémy. V závislosti na konkrétní pozici mohou být důležité také technické dovednosti, jako je ovládání specifického softwaru nebo znalost konkrétních metod a postupů. V Singapuru je také velký důraz kladen na mezinárodní zkušenosti a multikulturní dovednosti, protože je to velmi multikulturní a globálně orientované město. Proto byste měli v životopise zdůraznit jakékoliv zkušenosti, které ukazují vaši schopnost úspěšně pracovat v různých kulturách a trzích.

V následujícím textu vám představíme vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které se mohou hodit při sestavování životopisu pro singapurský trh práce.

SPRÁVNĚ

Měkké dovednosti

 • Angličtina: schopnost týmové práce, řešení problémů, efektivní komunikace, schopnost přizpůsobit se, vedení a motivace.
 • Čínština (Mandarínština): spolupráce, rozhodnost, schopnost samostatné práce, časový management, schopnost vyjednávat.
 • Malajština: tvořivost, kritické myšlení, empatie, schopnost multitasking, interkulturní dovednosti.
 • Tamilština: schopnost plánovat a organizovat, schopnost učit se, schopnost poslouchat, schopnost přijímat zpětnou vazbu, schopnost pracovat pod tlakem.

Tvrdé dovednosti

 • Angličtina: ovládání Microsoft Office, programování, data analýza, digitální marketing, účetnictví.
 • Čínština (Mandarínština): technické kreslení, ovládání softwaru SAP, strojírenství, chemické inženýrství, statistika.
 • Malajština: grafický design, ovládání softwaru AutoCAD, projektový management, ovládání softwaru QuickBooks, ovládání softwaru Adobe Photoshop.
 • Tamilština: konstrukční inženýrství, ovládání softwaru MATLAB, biotechnologie, ovládání softwaru Revit, ovládání softwaru SPSS.

Další oddíly pro doplnění životopisu pro singapurský trh práce

Přidání dalších kategorií do životopisu může potenciálním zaměstnavatelům poskytnout podrobnější pohled na vaše dovednosti a zájmy. Může to také ukázat, že jste multifunkční a že jste schopni se přizpůsobit různým situacím.

Zvolené kategorie jsou "Jazyky" a "IT nástroje". Jazyky jsou přímo relevantní pro mezinárodní trh práce, jako je Singapur, kde je znalost více jazyků velkou výhodou. Tato kategorie ukáže, jaké jazyky ovládáte a jakou máte úroveň dovedností v tomto jazyce.

"IT nástroje" jsou také důležitou kategorií, kterou byste měli zahrnout, pokud máte v těchto oblastech dovednosti. Singapur je technologicky pokročilá země a mnoho pracovních pozic vyžaduje jistou míru zručnosti v IT. Tato kategorie může zahrnovat vše od ovládání základních kancelářských programů, jako je Microsoft Office, až po pokročilejší nástroje, jako jsou programovací jazyky nebo software pro grafický design.

Tipy na vylepšení životopisu pro singapurský pracovní trh

Životopis je jedním z nejdůležitějších nástrojů při hledání zaměstnání. Jeho struktura a obsah se mohou lišit v závislosti na regionu, kde hledáte práci. Zde je několik konkrétních rad, jak sestavit účinný životopis pro trh práce v Singapuru:

 1. Úvodní profil: Singapurské firmy preferují životopisy s krátkým úvodním profilem, který jasně a stručně popisuje vaše schopnosti, zkušenosti a profesní cíle.
 2. Důraz na dovednosti a zkušenosti: Zdůrazněte své dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Singapurské firmy hledají kandidáty, kteří jsou schopni přinést hodnotu a rychle se začlenit do týmu.
 3. Přizpůsobení životopisu: Přizpůsobte svůj životopis konkrétní pozici nebo průmyslu. Singapurské firmy oceňují kandidáty, kteří se dokáží přizpůsobit a jsou flexibilní.
 4. Stručnost a přehlednost: Singapurské firmy preferují stručné a přehledné životopisy. Snažte se omezit svůj životopis na maximálně dvě strany a používejte jasné a konzistentní formátování.
 5. Profesionální jazyk: Používejte profesionální a formální jazyk. Vyhněte se slangovým výrazům nebo neformálnímu jazyku.
 6. Důkazy o úspěších: Poskytněte konkrétní příklady vašich úspěchů a dovedností. Singapurské firmy oceňují důkazy o dosažených výsledcích.
 7. Aktuální kontakt: Uveďte své aktuální kontaktní údaje, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy. Singapurské firmy očekávají, že budou moci snadno navázat kontakt s kandidáty.
 8. Kontrola pravopisu a gramatiky: Před odesláním životopisu si jej pečlivě zkontrolujte na chyby v pravopisu a gramatice. Chyby v životopise mohou být pro singapurské firmy signálem nedostatečné pečlivosti.

Motivační dopisy pro singapurský pracovní trh

Přiložení motivačního dopisu k životopisu je velmi důležité při hledání práce v Singapur. Jedná se totiž o příležitost, jak se odlišit od ostatních uchazečů a upoutat pozornost zaměstnavatele. Motivační dopis také umožňuje podrobněji popsat vaše schopnosti, zkušenosti a důvody, proč jste vhodným kandidátem pro danou pozici. Kromě toho může ukázat vaši znalost a zájem o danou firmu nebo odvětví, což je v Singapur, kde je velká konkurence, velmi oceňováno. Ve vysoce konkurenčním a multikulturním prostředí, jakým Singapur je, může být motivační dopis rozhodujícím faktorem při výběru kandidátů.

Příprava na pracovní pohovor při žádosti o práci v Singapuru

Příprava na pracovní pohovor je klíčovým krokem pro úspěšné získání zaměstnání. Singapur, jako jeden z nejdynamickejších a nejkonkurenceschopnějších trhů práce na světě, vyžaduje od uchazečů o práci pečlivou a důkladnou přípravu. Singapurská pracovní kultura se může výrazně lišit od té, na kterou jste zvyklí, a je důležité rozumět očekáváním a normám, které jsou v Singapur běžné. Zde je několik tipů, co dělat a co nedělat při přípravě na pracovní pohovor v Singapur:

Co dělat:

 1. Důkladně se připravte: Udělejte si domácí úkol a zjistěte co nejvíce informací o společnosti, na jejíž pozici se ucházíte.
 2. Oblečení: Singapur je známý svou formální pracovní kulturou. Představte se na pohovoru v profesionálním oblečení.
 3. Připravte se na obtížné otázky: Singapurské firmy se často zaměřují na detailní a obtížné otázky, takže se připravte na situace, kdy budete muset prokázat své schopnosti a zkušenosti.
 4. Zdvořilost: Singapurská kultura oceňuje zdvořilost a respekt. Během pohovoru buďte vždy zdvořilí a respektujte etiketu.
 5. Připravte se na otázky týkající se vaší schopnosti přizpůsobit se: Singapur je kosmopolitní země a zaměstnavatelé budou chtít vědět, jak dobře se dokážete přizpůsobit různým kulturám a pracovním prostředím.

Co NEdělat:

 1. Nepodceňujte význam zdvořilosti: Singapurská kultura klade velký důraz na zdvořilost. Nepodceňujte význam zdvořilého chování a respektu k ostatním.
 2. Nepřehánějte s osobními informacemi: V Singapur je běžné, že se na pohovoru nezmiňujete o svém osobním životě, pokud se na to nezeptají.
 3. Nezapomeňte na čas: Singapur je známý svou puntičkářskou přesností. Nikdy nepřijděte na pohovor pozdě.
 4. Nediskutujte o platových očekáváních, dokud se vás na to nezeptají: Singapurské firmy často považují diskusi o platu za tabu, dokud se na to samy nezeptají.
 5. Nekritizujte svého předchozího zaměstnavatele: Toto je obecné pravidlo pro jakýkoli pracovní pohovor, ale v Singapur je to zvláště důležité.

Osvědčené postupy při žádosti o pracovní pohovor v Singapuru

Při žádosti o zaměstnání v Singapuru je důležité dodržovat určité osvědčené postupy. Především je klíčové vytvořit dobře strukturovaný a profesionální životopis, který přehledně a stručně shrne vaše dosavadní zkušenosti, dovednosti a úspěchy. Singapurské firmy očekávají, že životopis bude srozumitelný, konkrétní a neobsahuje žádné chyby.

Motivační dopis by měl být přizpůsobený konkrétnímu zaměstnavateli a pozici, o kterou se ucházíte. Měl by ukázat vaši znalost firmy a odvětví, vysvětlit, proč máte zájem o danou pozici a proč byste byli pro firmu přínosem.

Poslední, ale rozhodně ne méně důležitou částí je pracovní pohovor. Příprava na pohovor by měla zahrnovat nejen přípravu na možné otázky, ale také důkladné pochopení firemní kultury a hodnot. Singapurské firmy často hodnotí kandidáty nejen na základě jejich dovedností a zkušeností, ale také na základě toho, jak dobře by zapadli do týmu a firemní kultury. Dokážete-li během pohovoru ukázat své schopnosti, motivaci a kompatibilitu s firmou, máte velkou šanci uspět.

Časté dotazy týkající se žádosti o zaměstnání a psaní životopisu pro singapurský trh práce

1. Jaký je formát životopisu pro ucházení se o práci v Singapuru?

Odpověď: Životopis (CV) pro ucházení se o práci v Singapuru by měl zahrnovat osobní údaje (jméno, kontakt, národnost, datum narození), cíl kariéry, vzdělání, odborné kvalifikace, pracovní zkušenosti, dovednosti a reference. Fotografie jsou také často požadovány. Struktura CV je obvykle chronologická, ale může být i funkční nebo kombinovaná. Je však důležité si uvědomit, že v Singapuru je nezákonné uvádět některé informace, jako jsou například rodinný stav nebo náboženské vyznání, pokud je to nerelevantní pro pozici.

2. Jaký je proces ucházení se o práci v Singapuru?

Odpověď: Proces ucházení se o práci v Singapuru obvykle začíná hledáním vhodné pozice na online pracovních portálech nebo v inzerátech. Poté, co vyberete pozici, na kterou se chcete ucházet, odešlete svůj životopis a motivační dopis. Pokud je zaměstnavatel zájemcem, následuje pohovor, který může být telefonický, videohovor nebo osobní setkání. Pokud jste úspěšní, zaměstnavatel vám nabídne smlouvu. Poté, co smlouvu podepíšete, zaměstnavatel zažádá o pracovní pas pro zahraniční pracovníky. Až po schválení pracovního pasu můžete začít pracovat.

3. Jaké jsou specifické požadavky při ucházení se o práci v Singapuru pro cizince?

Odpověď: Cizinci, kteří se chtějí ucházet o práci v Singapuru, musí mít platný pracovní pas, který musí zažádat jejich zaměstnavatel. Existují různé typy pracovních pasů v závislosti na úrovni dovedností a platů. Kromě toho musí cizinci splňovat minimální kritéria pro plat, které jsou stanovené Singapurskou ministerstvem pro pracovní síly. Většina pozic také vyžaduje, aby kandidát ovládal angličtinu, jelikož je to hlavní jazyk používaný v obchodním prostředí Singapuru.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá