Plavčík: Životopis, se kterým získáte práci na plovárně cobydup!

Jste připraveni vstoupit na trh práce a najít si další práci jako plavčík. Než se do ní však vrhnete po hlavě, musíte se nejprve naučit, jak napsat působivý životopis plavčíka, který bude vyčnívat z davu.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Kariéra plavčíka upřednostňuje bezpečnost a ostražitost a vy musíte být schopni ukázat, s jakým nasazením přistupujete ke svým povinnostem. Při tvorbě životopisu plavčíka se vám bude hodit vaše bystré oko a smysl pro detail.

Tento průvodce prochází jednotlivé sekce životopisu plavčíka a obsahuje užitečné příklady , předpřipravené šablony a užitečné rady, které vám pomohou pochopit, jak na nejlepší CVčko.


Životopis plavčíka

Průměrné platy a hodinové mzdy plavčíků v České republice

Národní soustava povolání uvádí platové rozmezí na pracovní pozici plavčíka mezi 20 000 Kč až 31 000 Kč hrubého měsíčně. Jiný zdroj pak přichází s informací ohledně průměrného základního platu plavčíka, který v ČR dosahuje 25 731 Kč . Tato částka odpovídá hodinové mzdě ve výši 144 Kč (zdroj: prumerneplaty.cz ).

💡 Poznámka : Výše platu může snadno vyšplhat nad výše uvedené částky, a to díky rokům praxe nebo specifickým dovednostem. O výši platu v neposlední řadě rozhoduje lokalita a typ zaměstnavatele či ochota pracovat o víkendech a o státních svátcích.

Jak jako plavčík napsat přesvědčivý životopis? Důraz musí být kladen na formu i obsah!

Než něco zapíšete do životopisu, nejdříve si rozmyslete, jaké bude celkové formátování , rozvržení a struktura CVčka. Pojďme se podívat na několik základních pravidel, která budou tvořit obecný plán vašeho životopisu plavčíka.

Formát

Zlatým standardem tvorby životopisu je obrácený chronologický formát . To znamená, že v každé části životopisu uvedete své nejnovější zkušenosti, úspěchy nebo kvalifikace, po nich následuje další nejnovější zkušenost atd. Například pokud jste v letech 2016 až 2018 pracovali ve společnosti a poté v letech 2018 až 2020 ve společnosti B, uveďte nejprve uvést zkušenosti ze společnosti B. Díky tomu je strukturování vašeho životopisu plavčíka jednoduché, přehledné a čtenář se v něm snadno orientuje.

Zvážit však můžete rovněž funkční či hybridní (kombinovaný) formát. Více o nich se dozvíte zde .

Rozvržení

Zde je několik dalších věcí, které je třeba vzít na vědomí při sestavování životopisu plavčíka:

 • Například délka životopisu na jednu stranu je v tomto odvětví standardem, takže se jí držte!
 • Písmo : Arial, Times New Roman, Verdana a Georgia jsou skvělá písma, která můžete použít pro životopis plavčíka. Tato písma plní funkci ideálního písma pro životopis - jsou čistá, profesionální a snadno čitelná. Samozřejmě si můžete životopis pomocí písma přizpůsobit tak, aby trochu vynikla vaše osobnost, ale nikdy by to nemělo odvádět pozornost od hlavního účelu životopisu. Velikost písma by měla být mezi 11 až 12 body, nadpisy však mohou být uvedeny větším písmem.
 • Okraje : Pro životopis plavčíka stačí standardní okraj o velikosti 2,5 cm. Není to ani příliš mnoho, ani příliš málo, a přesto zůstane váš životopis přehledný a přístupný.
 • Mezery mezi řádky : Pokud jste začínající uchazeč bez větších zkušeností, můžete se rozhodnout pro širší řádkování (1,5), pokud váš obsah dostatečně nezaplňuje stránku. Kromě toho je pro většinu případů vhodné standardní řádkování o velikosti 1 až 1,15 bodů.
 • Obrázky : I v tomto případě se obecně doporučuje neuvádět do životopisu žádné obrázky, protože mohou zabírat cenné místo pro jiné informace, které je důležitější uvést.
 • Typ souboru : Jakmile budete se svým životopisem plavčíka spokojeni, uložte jej jako soubor PDF. V tomto formátu budete životopis posílat, pokud si zaměstnavatel nevyžádá něco jiného. Formát PDF pomáhá zachovat konzistenci celého souboru a pomáhá čtenáři zobrazit váš životopis přesně tak, jak jste zamýšleli.

Než budete číst dál, nezapomeňte si prohlédnout naše přehledné šablony životopisů , které se snadno používají a zároveň jsou příjemné na pohled. Kteroukoli z těchto šablon můžete použít k vytvoření dokonalého životopisu plavčíka!

Struktura

Zde je několik dalších základních věcí, které byste měli do životopisu plavčíka zahrnout a které o vás bude chtít vědět každý potenciální zaměstnavatel:

 • Kontaktní údaje, jako je telefonní číslo, e-mail a adresa.
 • Shrnutí životopisu nebo cíl životopisu
 • Vaše zkušenosti, osvědčení a kvalifikace
 • Dosažené vzdělání a kurzy
 • Vaše dovednosti - měkké i tvrdé dovednosti

Jakékoli další informace, které ukazují, proč se na danou pozici hodíte.

📌 Tip : Vytvořte životopis plavčíka, který vám zajistí pohovor, pomocí našich příkladů a tipů pro psaní. Použijte a přizpůsobte si naši šablonu a získejte místo na pohovoru ještě dnes.

Telefonní číslo, e-mail a další kontaktní informace do životopisu

Tvorbu CVčka byste měli začít vložením svých aktuálně platných kontaktních informací. Při vypisování kontaktu se vyvarujte přidání citlivých a osobních údajů. Váš rodinný stav či počet dětí by neměl být při náboru směrodatný.

Mezi kontaktními údaji uveďte:
 • Své celé jméno a příjmení
 • Název profese
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Místo bydliště
 • Odkaz na profil na LinkedInu či jiný odkaz na profesní profil
Příklad
Správně
Šimon Dlouhý
Plavčík
123 987 456
šimon.dlouhy@platforma.com
Teplice v Čechách
LinkedIn.com/in/simondlouhy

Chybně
Šimon Dlouhý
Plavčík
Rodinný stav: Ženatý
123 987 456
simunek@platforma.com
Teplice v Čechách
LinkedIn.com/in/simondlouhy

⚠️ Varování : Při poskytování kontaktních údajů, například e-mailu, vždy používejte profesionální e-mailovou adresu, nikoli svou osobní s přezdívkami a zdrobnělinami. Dobře funguje například " jananovakova@gmail.com " nebo " novakovajana@gmail.com ". " janička98@gmail.com " není vhodnou volbou a může být vnímána jako neprofesionální.


Životopis plavčíka

Pracovní zkušenosti plavčíka patří na první místo

Část životopisu plavčíka věnovaná pracovní historii je nesmírně důležitá. V této části můžete ukázat své zkušenosti a úspěchy. Potenciálním zaměstnavatelům také ukazuje, že máte potřebnou kvalifikaci, certifikáty a zkušenosti, abyste byli na dané pozici úspěšní. Kromě toho prokazuje, že máte znalosti a zkušenosti, které vám umožní být zodpovědným a spolehlivým plavčíkem. A konečně, silná část o zkušenostech umožňuje zaměstnavatelům snadno identifikovat vlastnosti, které z vás dělají ideálního kandidáta na danou pozici.

Své zkušenosti popište tak, abyste zvýšili šanci na postup do kola pohovoru, proto nezapomeňte zdůraznit své nejlepší úspěchy.

Příklad
Plavecný areál SmiClub s.r.o., Olomouc
Plavčík
Leden 2018 - září 2021
 • Dohled na rušný bazén šest dní v týdnu
 • Zajištění dodržování pravidel plavání a bezpečnosti v bazénech pro dospělé i pro děti
 • Provádění denních kontrol plaveckého vybavení, aby bylo zajištěno dodržování bezpečnostních a hygienických standardů
 • Poskytnutí základní pomoci a resuscitace ve třech případech suchého tonutí

Jak napsat CV plavčíka bez pracovních zkušeností?

Máte kurz plavčíka, ale nikdy jste jako plavčík nepracovali? Nevadí! Vaše CVčko by mělo odrážet vaše schopnosti, přístup a profesní cíle:

 • Jste orientovaní na detaily?
 • Jste ambiciózní?
 • Motivovaný?

Dokažte to díky volbě funkčního formátu, který vám umožní soustředit se na potřebné dovednosti. Také podrobně popište úspěchy a praxi z příslušného kurzu a přidejte zkušenosti, ze kterých si odnášíte přenositelné dovednosti.

Jako plavčíkovi se vám bude hodit i příslušné vzdělání a kurzy

Tato část může být pro vás nejjednodušší částí životopisu plavčíka. Jedná se o jednoduchý výpis všech titulů a diplomů, kterými disponujete, a jsou pro práci plavčíka relevantní.

Pokud jste ještě neabsolvovali vysokou školu, stačí napsat název školy a předpokládané datum ukončení studia.

💡 Poznámka : K práci plavčíka je vyžadováno osvědčení, které je možné získat po úspěšném absolvování plavčického kurzu. Různé druhy plavčíků by také měly absolvovat specializované školení.

Nezapomeňte do oblasti vzdělání v životopise plavčíka uvést všechny informace o certifikátech v oblasti resuscitace, AED, BLS a první pomoci, které jsou součástí vašeho vzdělávacího programu.

Příklad
Akreditovaný kurz plavčíka, EDUSwim Centrum s.r.o., Praha
Leden 2013 až květen 2013
 • Znalosti v oblasti vodní záchrany a první pomoci

Fyzická zdatnost není všechno. Jaké další dovednosti potřebuje plavčík?

Toto je jedna z nejdůležitějších částí životopisu plavčíka. Budete muset uvést dvě skupiny dovedností - tvrdé a měkké dovednosti.

Tvrdé dovednosti jsou specifičtější pro vaši roli plavčíka a jsou to dovednosti, které se obvykle získávají při práci. Měkké dovednosti jsou dovednosti, které jsou obecnější a hodí se pro širokou škálu zaměstnání. Některé příklady dovedností plavčíka pro tvorbu životopisu jsou uvedeny níže:

Tvrdé dovednosti
 • Vynikající plavecké schopnosti
 • Znalost první pomoci
 • Identifikace plavce
 • Používání záchranných bójí
 • Vyhodnocování rizik
 • Hlídání plaveckého areálu
📌 Tip : Zmiňte se o své fyzické kondici a schopnostech. Pro práci plavčíka je důležité vědět, že jste v dobré kondici, abyste mohli vykonávat své povinnosti. Můžete zmínit věci jako, jak rychle dokážete přeplavat určitou vzdálenost, jak rychle dokážete uběhnout 100 metrů, zda máte skvělý zrak, jakou váhu unesete a podobně.

Měkké dovednosti
 • Komunikace
 • Pohotovost
 • Pozornost k detailům
 • Trpělivost
 • Fyzická zdatnost
 • Kritické myšlení
 • Přizpůsobivost
 • Vyrovnanost
 • Schopnost řešit problémy

Životopis plavčíka

Doplňkové sekce do CV, kterými zaujmete

I když dobrý životopis plavčíka obsahuje všechny části, které jsme právě popsali, nejlepší životopis plavčíka je obvykle takový, který jde nad rámec.

To znamená, že si vytvoříte životopis plavčíka další oddíly, které do vašeho životopisu přidají více podrobností.

📌 Tip : Vyberte si další sekce, které mají smysl pro váš životopis a kvalifikaci. Tyto oblasti mohou být skvělou příležitostí, jak zvětšit objem řídkých oblastí životopisu, ukázat svou individualitu nebo prokázat kvalifikaci pro danou práci.

 • Dobrovolnictví
 • Jazykové dovednosti
 • Odborné kurzy, školení
 • Ocenění nebo vyznamenání
 • Koníčky, zájmy a záliby
 • Členství ve sportovních a plaveckých organizacích a uskupeních

Profesní shrnutí vás musí ukázat v nejlepším světle

Shrnutí životopisu nebo kariérní cíl životopisu poskytuje přehled o vás jako o osobě i o vašem životopisu. Shrnutí životopisu se hodí spíše pro ty, kteří mají za sebou několik let praxe spolu s dostatečným počtem certifikátů a úspěchů.

Čím více konkrétních údajů a příkladů uvedete, tím lépe. Samozřejmě nechcete dopustit, aby vše bylo příliš nepřehledné, proto se zaměřte na to nejdůležitější.

Připravili jsme pro vás několik správných i chybných příkladů shrnutí životopisu plavčíka, abychom ukázali, jak mohou reálné příklady vašich úspěchů vytvořit skvělý konečný výsledek.

Příklad
Správně
Jsem zkušený a odhodlaný plavčík s 5 lety praxe a s prokazatelnými výsledky při zajišťování příjemného a bezpečného plavání všech návštěvníků bazénu. Jsem pozorný a pečlivý, odhodlaný udržovat pravidla bezpečnosti plavců za všech okolností účinným dohledem nad všemi plaveckými prostory a klidným prosazováním zákonů a předpisů zařízení.

Chybně
Jsem zkušený plavčík s praxí, který zajišťuje bezpečnost plavců a zároveň jim poskytuje příjemné zážitky v plaveckém areálu.

Všimněte si, jak správný příklad působí podrobněji a vyvolává dojem, že uchazeč ví, co dělá. Chybný příklad naopak působí nedostatečně a pravděpodobně zanechá v náboráři touhu dozvědět se více.

Chybí vám praxe? Použijte kariérní cíl

Cíl životopisu je ideální pro začínající uchazeče, protože se zaměřuje na vaše dovednosti a ukazuje potenciálním personalistům, jak jim tyto dovednosti mohou pomoci.

Je nepravděpodobné, že byste jako uchazeč o zaměstnání měli za sebou léta praxe nebo spoustu úspěchů. Proto pro vás může být nejlepší volbou cíl životopisu.

Cíl životopisu v životopise plavčíka vypadá, že zaměstnavateli poskytne hodnotu, protože zdůrazní dovednosti, které můžete nabídnout a které se shodují s tím, co hledá.

Abyste mohli napsat přesvědčivý cíl životopisu plavčíka, je důležité zaměřit se na požadavky dané role v popisu práce. Pokud například společnost hledá plavčíka, který dokáže hlídat děti v menších bazénech, a vy náhodou tuto dovednost máte, pak je důležité, abyste to zdůraznili a vyhověli tomuto konkrétnímu požadavku na pracovní místo, přestože vám chybí spousta zkušeností.

Při hledání zaměstnání si pečlivě přečtěte popis práce, abyste zjistili, co daná pozice vyžaduje a zda je to pozice, která vám vyhovuje. Pokud máte dovednosti, které odpovídají popisu práce, máte již náskok.

Zde je několik příkladů cílů životopisů plavčíků na juniorské úrovni. Jak vidíte, správný příklad je dobře formulovaný a promyšlený a zároveň poskytuje personalistovi dostatek informací o tom, jak uchazeč splňuje všechny požadavky na danou pozici. Naopak chybný příklad poskytuje základní přehled o zkušenostech a kvalifikaci uchazeče, ale nezabíhá do přílišných podrobností.

Příklad
Správně
Jsem začínající plavčík s více než roční praxí na Máchově jezeře jako instruktor plavání a plavčík pro skupinky do 15 studentů. Mám certifikát z kurzu poskytnutí první pomoci dětem a mladistvým a schopnost za všech okolností řešit nastalé krizové situace pohotově, ale s chladnou hlavou.

Chybně
Jsem mladý plavčík bez praxe, základními znalostmi poskytnutí první pomoci a nyní hledám uplatnění na pozici plavčíka v plavecké škole.

Profesionální tipy, jak CV vypilovat k dokonalosti

Na tomto konkurenčním trhu práce dostávají zaměstnavatelé v průměru desítky žádostí na každé volné pracovní místo. Při zpracování těchto životopisů se společnosti často spoléhají na automatizované systémy sledování uchazečů, které mohou životopisy procházet a vyřazovat nejméně kvalifikované uchazeče.

Při takovém množství přicházejících žádostí věnují náboráři každému životopisu obvykle jen 5 sekund své pozornosti, než se rozhodnou, zda jej vyřadí. Vzhledem k tomu je nejlepší vyhnout se tomu, abyste do své žádosti zahrnuli jakékoli nevhodné informace, které by mohly způsobit její vyřazení. Abyste se ujistili, že váš životopis vynikne, prostudujte si níže uvedený seznam toho, co byste do své žádosti o zaměstnání neměli uvádět.

 • Neuvádění průvodního dopisu . Motivační dopis je skvělý způsob, jak vysvětlit, proč jste nejlepším kandidátem na danou pozici a proč o ni stojíte.
 • Používání příliš velkého množství žargonu . Zaměstnavatelé nechtějí číst životopis plný odborných termínů, kterým nerozumí.
 • Použití obecné šablony . Věnujte čas tomu, abyste svůj životopis přizpůsobili pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Tím zaměstnavateli ukážete, že to s danou pozicí myslíte vážně.
 • Pravopisné a gramatické chyby . Vždy překontrolujte, zda v životopise nejsou překlepy, pravopisné a stylistické chyby.
 • Přílišné zaměření na povinnosti . Nezapomeňte uvést úspěchy a zásluhy, abyste zaměstnavateli ukázali, že jste skvělým kandidátem.
 • Uvádění osobních údajů . Vyvarujte se uvádění osobních údajů, jako je věk, rodinný stav nebo náboženské vyznání.

Shrnutí stěžejních bodů na závěr

V této příručce jsme probrali vše, co potřebujete vědět, abyste mohli co nejlépe vypracovat žádost o zaměstnání na pozici plavčíka. Pojďme si to shrnout:

 • Na struktuře vašeho životopisu záleží. Udržujte ji uspořádanou, profesionální a přehlednou a nezapomeňte používat úhledné písmo a obrácený chronologický formát.
 • Životopis plavčíka by měl obsahovat důležité části, jako je vzdělání, zkušenosti, dovednosti a další sekce. Šablona životopisu plavčíka může pomoci při uspořádání a strukturování těchto částí.
 • Životopis plavčíka by měl začínat shrnutím nebo cílem životopisu, v závislosti na úrovni zkušeností a odborných znalostí uchazeče.
 • Do životopisu plavčíka přidejte specializované dovednosti, jako je resuscitace a první pomoc. To vám pomůže zajistit, že v životopise ukážete, že máte kvalifikaci i požadované vzdělání potřebné pro plavčíka.
 • Přizpůsobte svůj jazyk pro každou konkrétní práci podle popisu práce plavčíka v životopise, abyste zvýšili své šance na získání pohovoru.


Motivační dopis vám přidá plusové body

K životopisu pro práci plavčíka přidejte motivační dopis. Ukažte v něm nadšení pro danou práci a své dva nebo tři nejlepší úspěchy plavčíka. Zde je návod , jak napsat motivační dopis, který bude fungovat.

Často kladené otázky (FAQ)

Co dělá plavčík?

Plavčíci jsou profesionálové v oblasti vodní bezpečnosti, kteří se starají o bezpečnost plavců a návštěvníků plaveckých areálů. Plavčík je zodpovědný za bezpečnost lidí ve vodě, na vodě a v jejím okolí. Dohlíží na plavecký areál, aby zajistil, že plavci dodržují bezpečnostní pokyny, například zákaz potápění v mělkých vodách. Reagují také na nouzové situace, poskytují první pomoc a zachraňují plavce v nebezpečí. Plavčíci mohou také organizovat výuku plavání a poskytovat plavcům informace o bezpečnostních pravidlech.

Jaké jsou povinnosti plavčíka?

Plavčík má na starosti následující:

 • Dohlížet na plavce, aby se předešlo nehodám, a v případě potřeby poskytnout pomoc
 • prosazovat dodržování pravidel a předpisů v bazénu
 • V případě potřeby poskytnout lékařskou pomoc
 • V případě potřeby provádět záchranné akce a resuscitaci
 • Udržovat pořádek a čistotu v areálu bazénu.
 • Poskytovat služby zákazníkům, například odpovídat na dotazy a poskytovat pokyny
 • Kontrolovat vybavení a provádět běžnou údržbu
 • Vyplňovat dokumentaci, například hlášení o událostech a denní záznamy

Jaké jsou kladeny požadavky na plavčíka?

K výkonu profese plavčíka je zapotřebí splnit hned několik požadavků. Pro práci plavčíka je zapotřebí kurz, v rámci kterého si osvojíte záchranářské praktiky, například jak vytáhnout tonoucího z vody, jak rozdýchat dospělého nebo dítě. V rámci kurzu se uchazeč rovněž naučí ošetřovat různá zranění apod. Kurz je nutné zakončit úspěšným složením teoretické i praktické zkoušky.

Dále je nutná pozornost k detailům, vynikající soustředění, fyzická síla a schopnost plavat, protože úkolem plavčíka je pozorovat stav vody a v případě nouze pomáhat plavcům. Plavčíci jsou vyškolení profesionálové, kteří musí mít osvědčení o první pomoci a resuscitaci.


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis