Policejní důstojník: Životopis, se kterým posílíte policejní sbor

Jako policista jste zvyklý na disciplínu a organizaci – to jsou vlastnosti, které by měl odrážet i váš životopis policisty. Co dalšího však má dobrý životopis obsahovat? Psaní úžasného životopisu se může zdát vyčerpávající víc než noční pronásledování podezřelého, ale nemusí to být až zase taková věda. Obzvláště pokud použijete některou z našich předpřipravených šablon CV a inspirujete se našimi příklady dle oboru.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Kolik si můžete vydělat na pozici policisty v roce 2023?

Tento průvodce obsahuje vše, co potřebujete vědět o psaní životopisu policisty, včetně podstatných údajů, které se vyplatí zahrnout, nebo naopak vynechat, abyste byli přijati rychleji!

📌 Tip : Neztrácejte čas a trpělivost. Použijte profesionální šablonu CV , se kterou bude tvorba životopisu hračka!

Průměrný měsíční plat na pozici policisty v České republice dosahuje částky 57 551 Kč , která v případě práce na plný úvazek odpovídá hodinové mzdě ve výši 322 Kč (zdroj: prumerneplaty.cz ).

Navíc po třech letech v policejní službě se policista může těšit na zvýšení platu. K němu následně dochází periodicky v závislosti na době odsloužených let.

💡 Poznámka : Při nástupu do policejního sboru můžete také počítat s náborovým příspěvkem. Dále máte bezplatně nárok na služební výstroj (uniforma, obuv). Základní plat pas stoupá v závislosti na osobních příplatcích, odměnách apod.

Jak napsat životopis policisty krok za krokem


Policejní důstojník životopis

Práce v oblasti veřejné bezpečnosti je v současné společnosti jednou z nejušlechtilejších profesí. Proto by váš životopis policisty měl podrobně popisovat vaše nadšení a zkušenosti s ochranou životů a majetku obyvatel ČR.

V ideálním případě byste měli uvést všechny své předchozí zkušenosti policisty, včetně místa, kde jste sloužili, a povinností, které jste vykonávali. Nezapomeňte do životopisu policisty uvést osvědčení o absolvování policejní akademie a případnou další trestněprávní nebo právní kvalifikaci. Tolik k obsahu, nicméně při tvorbě CV je důležitá také formální úprava. Pojďme se podívat na formát, rozložení a strukturu životopisu.

Formát

Většina personalistů preferuje obráceně chronologický formát životopisu , který klade důraz na vaši pracovní historii a měl by ukázat, jak jste v průběhu let postupovali ve své policejní kariéře. V sekci věnované vaší pracovní historii i vzdělání řaďte informace v obráceném chronologickém pořadí, tedy od nejnovější po nejstarší.

Dalším formátem, který mohou někteří uchazeči o zaměstnání zvážit, je funkční formát . V tomto uspořádání informací je kladen větší důraz na část věnovanou vašim dovednostem. Obecně by toto formátování měli využívat lidé s menšími pracovními zkušenostmi.

Máte-li mnoho let zkušeností, můžete vybrat i hybridní formát , který kombinuje dva výše uvedené typy formátování životopisu.

Rozvržení

Chcete-li, aby se váš životopis snadno četl, používejte čitelná písma, jako je Arial nebo Cambria.

Na běžný text vám postačí písmo o velikosti 10 až 12 bodů. Na nadpisy používejte větší velikost, a to 12 až 14 bodů. Mezi informace vkládejte strategické bílé místo, kterým je od sebe tematicky odlišíte.

Nakonec uložte svou práci do formátu PDF. Životopisy policistů ve formátu PDF si zachovají své formátování. Životopisy v MS Word mohou při přenosu změnit podobu.

📌 Tip : PDF jsou nejlepší, ale ujistěte se, že odeslání životopisu v tomto formátu pracovní nabídka nezakazuje.

Struktura


Policejní důstojník životopis

Informace rozdělte do oddělených sekcí, a to následujících:

 • Kontaktní údaje, které vložíte do záhlaví
 • Profesní shrnutí s krátkou prezentací vaší kandidatury
 • Pracovní zkušenosti uvedené v obráceně chronologickém pořadí
 • Vzdělání a dlouhodobější kurzy
 • Dovednosti, a to jak tvrdé, tak měkké
 • Další doplňkové sekce (počítačové dovednosti, jazyky, certifikace apod.)
📌 Tip : Nechcete se zdržovat s dlouhavým formátováním dokumentu? Řešením je předpřipravená šablona CV , která vám ušetří čas!

Začněte v záhlaví dokumentu uvedením kontaktních údajů

Kontaktní údaje vložte do záhlaví dokumentu, a to následující:

 • Vaše jméno a příjmení čitelným a větším písmem
 • Dále jako podnadpis použijte název pracovní pozice, o kterou máte zájem, či název pozice, na které v současné době působíte
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Adresa (jen vaše město)
 • Odkaz na vaše portfolio nebo online profil, například na síti LinkedIn.
⚠️ Varování : Držte se oblíbených poskytovatelů e-mailu, jako je Gmail nebo Seznam. A při vytváření uživatelského jména používejte tyto profesionální formáty a vyhněte se přezdívkám a zdrobnělinám.

Příklady pro inspiraci

Správně
Kristýna Nová
Policistka
234 567 890
kristyna.nova@platforma.com
Slaný u Prahy
LinkedIn.com/in/kristynanova

Chybně
Kristýna Nová
Policistka
Věk: 33 let
Rodinný stav: Rozvedená
234 567 890
kristyna.nova@platforma.com
Slaný u Prahy
LinkedIn.com/in/kristynanova

Nepodporujte podvody nebo krádeže identity. Sdílení pouze základních kontaktních údajů výrazně snižuje toto neblahé riziko a také maximalizuje vaši osobní bezpečnost. Neuvádějte tedy osobní údaje, ty do záhlaví nepatří. Primárně byste měli uvést kontakt na svou osobu.

📌 Tip : Fotografie hlavy (v ČR je často vyžadována nebo vítána). Máte-li profesionální portrét, připojte jej do záhlaví!

Pro povolání policisty je zásadní pracovní historie


Policejní důstojník životopis

Váš policejní životopis musí prokázat, že se na práci policisty hodíte jako neprůstřelná vesta na míru. Za tímto účelem si pečlivě přečtěte popis práce. Pak napište body, které dokazují, že pracovní nabídce odpovídáte.

V životopise byste měli mít uvedena dvě nebo tři zaměstnání. Každé z těchto zaměstnání vyžaduje pět až osm bodů, přičemž každý z nich popisuje jinou odpovědnost, kterou jste zastávali. Pokud je to možné, uveďte podrobnosti a kvantifikovatelná fakta, která podpoří vámi předkládané důkazy. Nejste si jisti, jak to funguje? Podívejte se na náš příklad životopisu policisty.

Příklad

Policie ČR, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Policista se specializací na střelné zbraně
Leden 2018 až prosinec 2020
 • Řízení bezpečnostního týmu 4 - 15 kvalifikovaných policistů, reakce na hodnocení zaměstnanců, koučování a mentorování zaměstnanců s cílem zajistit rozvoj dovedností v rámci odboru
 • Vedení při četných kritických událostech a zavádění technik krizového řízení s cílem zajistit co nejrychlejší návrat k normálnímu fungování služby
 • Přezkoumávání bezpečnostních a policejních plánů včetně bezpečnostních plánů zúčastněných stran s cílem maximalizovat dopad omezených zdrojů
 • Provádění společných pracovních operací s různými soukromými bezpečnostními službami s cílem snížit ztráty a zajistit bezpečnost zaměstnanců
 • Zapojení zaměstnanců do zajištění bezpečnosti, včetně způsobů, jak předcházet napadení a minimalizovat ztráty pro organizaci a osoby

📌 Tip: Zaměstnavatelé nechtějí vidět seznam pracovních povinností. Již vědí, co policista dělá. Místo toho použijte odrážky z popisu práce, abyste se zmínili o úspěších ve vaší kariéře policisty. S jakými situacemi jste se setkali, jak jste na ně reagovali a jaký byl výsledek nebo dopad? Pokud je to možné, tato tvrzení kvantifikujte.

Jak napsat životopis policisty bez zkušeností?

Nikdy předtím jste nebyli policistou? I tak můžete mít zkušenosti, které potenciální zaměstnavatel ocení. Podívejte se na minulá zaměstnání s povinnostmi, dovednostmi a odpovědností policisty. V životopise policejního důstojníka bez praxe vypadá skvěle některá z následujících činností:

 • Zkušenosti z armády prokazují sebekázeň, motivaci, psychickou odolnost, výcvik se zbraní apod. Pokud je máte, pochlubte se jimi ve svém policejním životopise.
 • Zkušenosti policejního kadeta (nebo speciální policejní zkušenosti). Kadeti jsou něco jako policejní praktikanti nebo stážisté. V životopise policisty to vypadá skvěle.
 • Práce mimo policii, která ukazuje policejní kvality. Uveďte zaměstnání nebo dobrovolnické pozice, kde jste pracovali s veřejností nebo využívali dovednosti policisty.
 • Zkušenosti s prodejem nebo dobrovolnická práce se seniory či dětmi ukazují cennou interakci s veřejností. Cokoli, co ukazuje sebekázeň a pracovní morálku, patří do životopisu policisty a policejního detektiva také.

Studovali jste na policejní akademii? Uveďte dosažené vzdělání správně!

Stačí uvést název školy a titul, že? Omyl! Pokud nepoužijete své vzdělání k tomu, abyste ukázali, proč se na danou pozici hodíte, střílíte slepými náboji.

Část životopisu policisty věnovanou vzdělání začněte takto:
 • Název a místo školy
 • Název oboru
 • Roky ve škole
 • Pak ale přidejte mnohem víc, například hlavní náplň studia, akademické úspěchy apod.

Policejní důstojník životopis

Příklad

Policejní akademie České republiky v Praze
Magisterský studijní program Bezpečnostní aspekty ve veřejné správě
2018 až 2020
 • Bezpečnostní management a krizové řízení
 • Bezpečnostní systém ČR
 • Trestní, ústavní a správní právo

Zajistěte si místo na policejní stanici vhodným uvedením dovedností

Už jsme vám to říkali - při psaní životopisu se vždy řiďte popisy pracovních míst. Váš životopis musí být přizpůsoben požadavkům na míru. Totéž platí pro část životopisu věnovanou dovednostem. Zde je seznam dovedností, které byste měli do životopisu uvést:

Tvrdé dovednosti policisty

 • Právní znalosti
 • Podávání zpráv
 • Střelba
 • Poskytnutí první pomoci
 • Počítačové dovednosti
 • Řízení vozidel (sk. B a A)
 • Sebeobrana

Měkké dovednosti policisty

 • Aktivní naslouchání
 • Řešení konfliktů
 • Empatie
 • Profesní etika
 • Soucit
 • Přizpůsobivost
 • Neverbální komunikace
 • Kritické myšlení a pozorování
 • Budování důvěry

K získání práce budete potřebovat doplňkové sekce


Životopis policejního důstojníka

Váš životopis není jednotný. Je v něm vzdělání, zkušenosti a dovednosti. Ale kde je osobnost? Vášeň? Pokud zůstanete u základů, dostanete základní práci v oblasti ochrany a zajištění bezpečnosti, pokud vůbec nějakou.

Ale přidejte cílené další sekce a uděláte ze svého policejního životopisu smrtící zbraň. Ukažte cokoli, co prokazuje interakci s veřejností, vůdčí schopnosti nebo jakoukoli jinou kvalifikaci policisty. Uveďte také ocenění a pochvaly.

Dále můžete do životopisu začlenit:
 • Počítačové dovednosti
 • Jazykové dovednosti
 • Dobrovolnická činnost
 • Kurzy, školení a semináře
 • Zájmy a záliby

Profesní shrnutí, které vás vykreslí jako nejlepšího kandidáta

Shrnutí je krátký popis vaší kariéry, který personalistům přibližuje vaše úspěchy, silné stránky a odpovědnosti. K napsání profesionálního shrnutí existuje snadný návod.

V první větě zdůrazněte dvě dovednosti a v další větě dvě klíčové odpovědnosti. Nakonec uveďte název pozice, abyste profesní shrnutí ještě více personalizovali.

Příklady

Správně
Jsem městský strážník s více než 12 roky praxe u městské policie v Ústeckém kraji. Dovedu účinně řešit konflikty a nebezpečné situace. Aktivně spolupracuji s vedoucími představiteli komunity s cílem nalézt relevantní řešení a dosáhnout pozitivní změny ve svém regionu.

Tento strážník zní sebevědomě. Prezentuje své silné dovednosti a uvádí přidanou hodnotu, kterou může nabídnout.

Chybně
Jsem strážník s praxí. Snažím se dosáhnout pozitivních změn ve svém regionu. Na místo městského strážníka se tak dokonale hodím. Mám všechny relevantní dovednosti i znalosti.

Takto ne. Tento uchazeč napsat obecné shrnutí, které nikoho neoslní.

Rady a tipy, jak životopis napsat na míru práce u policie

Hledání práce policisty by vám mělo dodat naději a vzrušení. Tyto jednoduché zásady a doporučení vám poskytnou výhodu, kterou potřebujete k tomu, abyste mohli zaměstnavateli sebevědomě prezentovat svou kvalifikaci.

 • Všechny sekce životopisu přizpůsobte na míru konkrétní pozici policisty.
 • Vytvořte si seznam úspěchů. Použijte ho k tomu, abyste si udělali přehled o kvantifikovatelných úspěších pro svůj životopis.
 • Neplaťte někomu jinému, aby to udělal za vás. Místo plýtvání penězi na profesionální autory životopisů využijte této příležitosti a představte své schopnosti v tom nejlepším světle pomocí profesionální šablony CV .
 • Nepředkládejte životopis s překlepy nebo gramatickými chybami.

Rekapitulujeme: Shrnutí klíčových bodů

 • Formát životopisu si zvolte na základě své kariérní dráhy a aktuální situace v zaměstnání u policie.
 • Použijte respektované uspořádání, například obrácený chronologický formát. V něm je vaše poslední zaměstnání uvedeno jako první.
 • Vytvořte záhlaví životopisu, ve kterém bude uveden název požadované pracovní pozice a snadno dostupné kontaktní údaje.
 • Ve shrnutí uveďte konkrétní informace o svých zkušenostech, úspěších a budoucích cílech.
 • Při popisu svých zkušeností uvádějte tvrdá čísla a konkrétní příklady, které ukazují, jaký dopad jste měli na svých předchozích pozicích.
 • Uveďte měkké dovednosti podložené příklady.
 • Přidejte všechny své technické dovednosti a certifikáty, které máte a které odpovídají popisu pracovní pozice.
 • Ukažte v životopise špetku osobnosti, která prokáže, že se hodíte do dané kultury, a správnou kombinaci tvrdých a měkkých dovedností.

Motivační dopis je nutnou součástí žádosti o práci u policie!


Životopis policejního důstojníka

Domníváte se, že motivační dopisy policistů nikdo nečte? Není tomu tak! Naopak! Díky motivačnímu dopisu se vaše žádost může posunout na první místo mezi úspěšnými kandidáty, kteří postoupí do dalšího kola.

Jak jej správně napsat? Za prvé, přizpůsobte si ho. Použijte jméno vedoucího náboru. Pak najděte skutečnost, která se vám na daném oddělení líbí, a zmiňte ji. Dále ukažte, jak můžete pomoci. Vyberte ze svého životopisu nejpoutavější úspěch a stručně o něm vyprávějte.

📌 Tip : Zajímají vás další rady a tipy, jak napsat působivý motivační dopis? Podrobnosti se dozvíte zde .

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké jsou kladeny požadavky na policisty?

Jako první požadavek bývá uvedeno vzdělání. K výkonu práce policisty bude zapotřebí minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Výhodou však bude absolvovaná policejní akademie a vyšší odborné školy policejní.

Dále se často setkáte s požadavkem na pracovní zkušenosti, na některých pozicích alespoň 2 roky. Nicméně setkáte se i s pozicemi, na kterých vás v rámci odborné přípravy připraví na vše potřebné, co budete k výkonu práce potřebovat.

Samozřejmostí je pak trestní bezúhonnost a státní občanství ČR. Z měkkých dovedností je kladen velký důraz na zdravotní, fyzickou a psychickou způsobilost. Jako policista budete rovněž potřebovat smysl pro zodpovědnost.

Co můžete udělat pro to, aby váš životopis policisty vynikl?

Existuje několik technik, jak nechat žádost vyniknout. Jedním z užitečných pokynů na cestě k úspěchu je zaměřit se pouze na to, co je důležité. Pokud se chcete ucházet o místo policisty, měli byste se zaměřit na dovednosti a pracovní zkušenosti, které vám v tomto úsilí pomohou.

Uvádět v části pracovní historie nerelevantní informace, jako je například doba, kdy jste pracovali v supermarketě nebo za barem, se vám nebude hodit. Můžete ji uvést, ale neměla by zabírat mnoho místa, pokud není vaším hlavním úspěchem.

Váš životopis také vynikne pomocí naší moderní šablony CV , díky které si vysloužíte nálepku profesionála, který dbá na detaily.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá