Stavební dělník: Životopis, se kterým na sebe nenechá práce na stavbách dlouho čekat!

Hledáte zaměstnání ve stavebnictví? Abyste si usnadnili hledání práce, musíte mít pevný základ, a to dobře sestavený životopis stavebního dělníka.Jako stavební dělník budete mít na starost celou řadu povinností, které zahrnují fyzickou práci na stavbách. Může se jednat o přípravu staveniště, přesun materiálů, dodržování stavebních plánů, obsluhu stavebního zařízení a mnoho dalšího.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

V závislosti na vzdělání a zkušenostech můžete vykonávat kvalifikovanou a/nebo nekvalifikovanou práci. K tomu, abyste se stali stavebním dělníkem, nepotřebujete formální vzdělání, běžné bývá zaškolení přímo na pracovišti –⁠ co však bude zapotřebí, je životopis. V jeho tvorbě vás zaškolíme my!


Stavební dělník životopis

Naučit se psát přehledný a informativní životopis vám umožní získat vyhlédnuté zaměstnání ve stavebnictví. V tomto článku vám poskytneme podrobný návod, jak napsat CV stavebního dělníka po obsahové i formální stránce, poskytneme konkrétní příklady jednotlivých částí životopisu a také šablonu CV , kterou můžete použít při tvorbě vlastního životopisu.

📌 Tip : Kromě šablon CV jsme si pro vás připravili příklady životopisů podle oboru , a nechybí ani stavebnictví!

Jak je to s platem stavebního dělníka? Průměrný měsíční plat i hodinová mzda

Server Průměrné platy.cz uvádí jako celonárodní platový průměr na pozici stavebního dělníka částku 21 756 Kč hrubého měsíčně. Hodinová mzda při práci na plný úvazek pak dosahuje hodnoty 122 Kč.

💡 Poznámka : Plat se bude odvíjet od typu úvazku i zaměstnavatele. Za práce na stavbách o víkendech, státních svátcích můžete navíc získat příplatek k běžné hodinové mzdě. Více finančně ohodnocena také bude práce, v rámci které jste ochotni cestovat a bydlet přímo na místě stavby.

Tvorba CV stavebního dělníka krok za krokem

Čas, který v průměru personalista stráví nad vaším životopisem, je kratší než přibližně 10 vteřin. Aby se váš životopis dostal do užšího výběru, dodržujte níže uvedená obecná pravidla pro psaní CV:

 • Životopis by neměl přesáhnout jednu stranu
 • Přečtěte si popis pracovního místa a zjistěte, jaké jsou jeho požadavky
 • Pište k věci, stručně a výstižně
 • Použijte atraktivní šablonu životopisu
 • Definujte ideální formát, jasné rozvržení a nejlepší strukturu

Jak nejlépe životopis naformátovat? Úpravu CVčka nepodceňte!

Chcete znát nejrychlejší způsob, jak být odmítnut? Špatný formát může vaši žádost o zaměstnání v oblasti stavebnictví poslat na hromádku s neúspěšnými kandidáty. Nevhodně zvoleným řazením vaší praxe a dovedností můžete svůj životopis pohřbít jako bagr!

Vyberte si formát, který v mžiku ukáže vaše nejlepší vlastnosti.

Obráceně chronologický formát je ve většině případech tím nejvhodnějším. Nejdříve se v něm zobrazí vaše poslední zaměstnání, a to s odrážkami s hlavní náplní práce, které upoutají pozornost.

Vybírat však můžete ještě ze dvou dalších nejčastěji používaných formátů, kterými jsou:

Funkční formát: Použijte jej, pokud nemáte zkušenosti a hledáte si své první zaměstnání. Tento formát vám totiž umožní upozadit nedostatek profesní historie ve prospěch dovedností.

Kombinovaný formát: Použijte jej v případě, že máte více než deset let v oboru a přenositelné dovednosti z předešlých pozic.

Zvažte také následující pravidla týkající se rozvržení:

Stavební dělník životopis

Používejte jasné, čitelné písmo, velké nadpisy a bílé místo mezi nimi, aby vaše slova vynikla.

Řádkování by mělo mít velikost 1,15 a velikost okrajů 2,5 cm. V případě písma nastavte velikost na 11 bodů. Nadpisy mohou být větší cca o 1 až 2 body.

Podívejte se do popisu pracovního místa, zda je v něm uveden určitý formát. Pokud nikoliv, pak pro zaslání životopisu použijte formát PDF. Jeho formátování se nezmění.

📌 Tip : Použijte program na kontrolu pravopisu a gramatiky. Životopis plný chyb vysílá špatnou zprávu o vašich schopnostech.

Informace roztřiďte do jednotlivých oddílů, a to následovně:
 • Záhlaví
 • Profesní shrnutí
 • Zkušenosti (s čísly a výsledky)
 • Vzdělání
 • Relevantní dovednosti
 • Doplňkové oddíly (odborné kurzy, školení, zájmy a záliby apod.)

Kontaktní informace a jak je nejlépe uvést

Každý personalista si přečte záhlaví vašeho životopisu. Přinejmenším vaše jméno. Proto není ztrátou času věnovat trochu úsilí vytvořením záhlaví životopisu. Jedná se však o jednoduchou část, kde je třeba uvést vaše jméno a kontaktní údaje.

Vaše jméno a příjmení uveďte čitelným a větším písmem


Stavební dělník životopis

Název pracovní pozice, o kterou se ucházíte, nebo název vaší současné pracovní pozice jako podnadpis k vašemu jménu

 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Místo (pouze vašeho města)
 • Odkaz na vaše portfolio nebo online profil, například na LinkedIn (nepovinné)
Příklady
Správně

Vašek Ludvík

Stavební dělník

987 654 321

Vasek.ludvik@platforma.cz

Bohušovice nad Ohří

LinkedIn.com/in/vasekludvik


Chybně

Vašek Ludvík

Stavební dělník

Věk: 37 let

Rodinný stav: Ženatý

987 654 321

Vasicek@platforma.cz

Bohušovice nad Ohří

LinkedIn.com/in/vasekludvik


Varování : Váš e-mail musí mít profesionální podobu. Zapomeňte na neoficiální uživatelská jména odvozená od přezdívek nebo zdrobnělin!

Připojit můžete i fotografii. Váš životopis díky fotce nezapadne a bude zapamatovanější. Vybírejte však pouze profesionální portrét .

Jak správně uvést pracovní zkušenosti ze stavebnictví?

Dobře napsaná pracovní historie může mít při hledání zaměstnání velký význam. V této části můžete personalistům ukázat, jak konkrétně jste se podíleli na předchozích stavebních projektech a týmech.

Jak jsme již uvedli v části o formátování životopisu, měli byste své zkušenosti uvádět v obráceném chronologickém pořadí. Část věnovanou zkušenostem začněte svou poslední zkušeností. Pokud jste v současné době na nějaké pracovní pozici, můžete ji uvést jako první.

Jestliže jste pracovali na více pozicích, napište podrobně to, co se vztahuje ke konkrétní práci, o kterou se ucházíte. V ostatních případech můžete vypsat pouze název společnosti a data, kdy jste v ní pracovali.

Pro kvantifikaci svých úspěchů použijte čísla. Čísla dodají vašim zkušenostem na důvěryhodnosti a celistvosti.

Zde je příklad toho, jak lze v sekci věnované zkušenostem kromě pracovních povinností uvést i měřitelné úspěchy:


Stavební dělník životopis

Příklad

Sky Construct s.r.o., Praha

Pracovní dělník

Květen 2020 až duben 2023

 • Obsluha výkonných hydraulických jeřábů na osmi venkovních stavbách
 • Spolupráce se zedníky na pokládce vnějšího kamenného zdiva
 • Udržování čistoty, pořádku a bezpečnosti na staveništi během stavebního tříměsíčního projektu

Jak napsat CV stavebního dělníka na základní úrovni bez zkušeností v oboru stavebnictví?

Začínající stavební dělníci by také měli uvést své zkušenosti? Samozřejmě, i když to zní divně. Dejte náborovým pracovníkům najevo, že pro ně nejste rizikovým zaměstnancem, a to tím, že své předchozí zkušenosti vztáhnete ke stavebním pracím. Zde je příklad:

PK Kop s.r.o., Maloobchod se stavebninami a stavebním nářadím, Praha

Pracovník údržby

Leden 2021 až květen 2023

 • Praktické zkušenosti s prací s různým elektrickým nářadím, jako jsou vrtačky, motorové pily, rozbrušovačky a brusky
 • Pomoc na denní bázi s bezpečným nakládáním a vykládáním zásob v maloobchodě

Jestliže nemáte zkušenosti ani z jiných oblastí, vždy si můžete zvolit funkční formát životopisu a zacílit na své dovednosti, jako je fyzická síla, ochota učit se novým věcem, pracovní morálka a preciznost.

Vzdělání nemůžete opomenout ani ve stavebnictví


Stavební dělník životopis

Ve většině popisů práce stavebních dělníků se neuvádí, jaké konkrétní vzdělání musíte mít. Výhodou je však středoškolské vzdělání s maturitou, není však podmínkou. V této sekci můžete zmínit i rekvalifikační a další odborné kurzy, školení apod.

Pro výčet svého vzdělání použijte vhodný formát. Doporučujeme následující postup:

 • Název školy
 • Název oboru
 • Roky vzdělání
 • Hlavní náplň studia

Příklad

Střední škola stavební

Maturitní obor Stavební práce

2019 až 2023

 • Konstrukce vnitřních i venkovních staveb
 • Technologie stavby a stavební materiály
 • Základy bezpečnosti práce ve stavebnictví

Jakými dovednostmi z oblasti stavebnictví si získáte pozornost zaměstnavatele?

V případě, že nemáte mnoho zkušeností s prací ve stavebnictví, může se sekce dovedností ukázat jako rozhodující. Náboroví pracovníci budou při rozhodování hledět na dovednosti uvedené ve vašem životopise.

Náboroví manažeři v popisu práce konkrétně uvádějí, jaké dovednosti musí uchazeč pro výkon dané práce mít. Podívejte se pozorně na popis práce a vyberte si do svého CV dovednosti, které požadují. Zlatým pravidlem tedy je nepsat obecný soubor dovedností a přizpůsobit svůj životopis každému inzerátu na pracovní pozici.

Jaké hlavní dovednosti jsou v životopise stavebního dělníka hledány?

Existují dva typy dovedností relevantních pro stavební dělníky. Tvrdé (technické) dovednosti a měkké dovednosti (osobní vlastnosti). V části životopisu věnované dovednostem je třeba napsat kombinaci tvrdých a měkkých dovedností, abyste vytvořili pozitivní dojem.

Zde je několik příkladů dovedností do životopisu stavebního dělníka:

Tvrdé dovednosti ze stavebnictví

 • Platný řidičský průkaz (sk. B, C)
 • Čtení technických plánů
 • Dokončovací tesařské práce
 • Řezání materiálů
 • Znalost stavebních materiálů
 • Znalost a dodržování bezpečnostních předpisů

Stavební dělník životopis

Měkké dovednosti ze stavebnictví

 • Interpersonální dovednosti
 • Schopnost pracovat v týmu
 • Vyjednávání
 • Komunikace
 • Řešení problémů

Doplňkové části do CV stavebního dělníka

Části, o kterých jsme hovořili, jsou obsaženy ve většině životopisů, které personalisté dostávají, ale do užšího výběru se dostane jen málo z nich. Jak se dostat mezi tento užší výběr úspěšných kandidátů? Jednoduchým trikem je připojení dalších částí, které jsou relevantní pro oblast stavebnictví.

 • Certifikace v životopise stavebního dělníka : Existují certifikace odborných dovedností pro stavební dělníky. Pokud jste nějakou kvalifikaci absolvovali nebo ji studujete, můžete ji zde uvést, což vašemu profilu dodá velkou přidanou hodnotu.

Kromě těchto certifikátů je extrémně cenné uvést jakýkoli certifikát dovednosti, který prokazuje vaše odborné znalosti v určitém oboru jako zedník, tesař, zedník, železář, malíř, instalatér nebo svářeč.

 • Počítačové dovednosti : Pokud máte nějaké dovednosti v oblasti základů Microsoft Office a souvisejícího softwaru, je to další cenná kvalifikace.
 • Zájmy a záliby: Uveďte své koníčky, pokud souvisejí s prací, o kterou se ucházíte. Neuvádějte obecný soubor zájmů, který nemá s pracovní pozicí nic společného.
 • J azyky : Pokud hovoříte plynně několika jazyky, můžete je uvést. Na některých stavbách pracují dělníci z různých zeměpisných oblastí, kteří hovoří různými jazyky. Vaše jazykové znalosti mohou být pro firmu cenným přínosem při jejich řízení a komunikaci s nimi.

Jak vytvořit perfektní profesní shrnutí životopisu (část „O mně“)?

Profesní shrnutí životopisu je část, která obsahuje stručné shrnutí předchozích zkušeností, dovedností a budoucích cílů uchazeče souvisejících s konkrétním pracovním místem. Tato část „O mně“ životopisu vám může skutečně pomoci vyniknout mezi ostatními kandidáty.

Jaký je zaručený recept na úspěch při tvorbě profesního shrnutí?

 • Uveďte počet let praxe v oboru
 • Přidejte několik klíčových slov z popisu práce
 • Uveďte některé ze svých nejcennějších dovedností a vlastností
 • Vyzdvihněte své nejlepší úspěchy (a přidejte čísla!)
 • Nepoužívejte více než 3-5 vět, abyste zaručili srozumitelnost a udrželi zájem personalisty

Příklady

Správně
Jsem pracovitý a zručný stavební dělník s více než pěti lety praxe na projektech výškových budov v České republice a na Slovensku. Ve svém předchozím zaměstnání jsem na několika projektech pracoval jako stavební mistr a zaškolovat nové stavební dělníky. Kromě stavebních prací zvládám i základní zednické a tesařské práce. Jsem časově flexibilní a ochotný pracovat o víkendech a ve státní svátky.

Chybně
Jsem stavební dělník s dvěma lety praxe v oboru. Zvládám pomocné práce na stavbách, ale jinak jsem bez pracovních zkušeností na typu staveb, které provádí vaše společnost. To však doufám nevadí. Kontaktujte mě!

Přizpůsobte svůj profesní souhrn na základě popisu pracovní pozice. Použijte klíčová slova, která zaměstnavatel v inzerátu uvedl. Ujistěte se, že po přečtení vašeho profesního shrnutí bude mít pocit, že našel toho pravého.


Stavební dělník životopis

Ověřené tipy, díky kterým bude váš životopis bezkonkurenčně dobrý

Níže najdete zaručené tipy, jak vytvořit silný životopis:

 • Přečtěte si pečlivě nabídku práce. Zdůrazněte všechny dovednosti a požadavky. Poté je uveďte v částech svého životopisu.
 • Své dovednosti prokažte v sekci vzdělání a praxe. Kdykoliv to bude možné, demonstrujte své dovednosti čísly a konkrétními příklady.
 • Neodesílejte životopis bez jazykové korektury. Kromě pravopisných a stylistických chyb si také opravte překlepy a typografické chyby, jako jsou mezery navíc nebo nesprávně použité zarovnání textu.
 • Doplňte žádost o práci o motivační dopis, ve kterém se budete moci prezentovat osobněji a dále popisovat své dovednosti, zkušenosti a pozitivní vlastnosti.

Pojďme si to shrnout aneb jak na nejlepší CV

Zvolte si takovou podobu životopisu, která bude správným sdělením a bude odpovídat vaší aktuální kariérní situaci.

 • Je důležité, aby vaše jméno a kontaktní údaje byly uvedeny v horní části životopisu. Vytvořte záhlaví životopisu, ve kterém bude uveden název požadované pracovní pozice a snadno dostupná kontaktní čísla.
 • Ve shrnutí uveďte konkrétní informace o svých zkušenostech, úspěších a budoucích cílech
 • Uveďte své zkušenosti v obráceném chronologickém pořadí. Při popisu svých zkušeností uvádějte podrobné metriky a konkrétní příklady, které ukazují, jaký dopad jste měli na svých předchozích pozicích.
 • Popište své vzdělání a jeho souvislost s daným oborem. Máte-li nedlouho po škole, přidejte hlavní náplň studia.
 • Sestavte správnou kombinaci tvrdých technických dovedností a měkkých osobní dovedností.
 • Přidejte do svého životopisu „doplňkové“ sekce, které zvednou hodnotu vaší žádosti a umožní vám uvést další relevantní informace. Přidejte všechny své technické dovednosti a certifikáty, které máte a které odpovídají popisu pracovní pozice.
 • Ukažte v životopise špetku osobnosti, která prokáže, že se hodíte do dané kultury. Přichystejte personalistovi příjemné překvapení tím, že do životopisu zahrnete certifikáty, zájmy a záliby nebo jazyky.
 • Obohaťte životopis o motivační dopis a oba dokumenty odešlete konkrétní osobě, která má na starosti nábor nových zaměstnanců.

Žádost doplňte o motivační dopis! Vyjádříte tím svůj zájem o pozici!


Stavební dělník životopis

Jestliže se domníváte, že motivační dopisy jsou hrozný nápad, pak se zamyslete znovu. Špatný nápad jsou jen obecně napsané a odfláknuté motivační dopisy. Téměř polovina personalistů motivační dopisy považuje za povinné.

Napište dobrý motivační dopis ke svému životopisu a budete mít napůl vyhráno. Tady je návod, jak na to:

 • Začněte tím, že dopis adresujete přímo osobě pověřené náborem.
 • Za druhé, zmiňte se o jedné nebo dvou skutečnostech, které se vám o společnosti líbí. Tyto skutečnosti si vyhledejte na internetu.
 • Zatřetí uveďte, jak můžete společnosti pomoci. Podívejte se do nabídky práce a najděte největší potřebu společnosti. Pak uveďte nějaký velký úspěch, který ukazuje, jak ji můžete naplnit.
 • Za čtvrté, na závěr uveďte výzvu k akci. Můžete říci něco typu: "Rád bych si s vámi promluvil o své kvalifikaci při osobním pohovoru."
📌 Tip : Další tipy, jak nejlépe napsat motivační dopis, naleznete v tomto článku .

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké jsou povinnosti a náplň práce stavebního dělníka?

Stavební dělníci vykonávají celou řadu činností souvisejících se stavbou. Může se jednat o přípravu a údržbu pracovišť, obsluhu zařízení, přepravu materiálů a stavbu konstrukcí. Někteří se specializují na určité typy stavebních prací, zatímco jiní se mohou zaměřit na nekvalifikované práce. Stavební dělníci také někdy pomáhají řemeslníkům, jako jsou potrubáři a elektrikáři, při plnění jejich povinností.

Co je to všeobecný stavební dělník?

Všeobecný stavební dělník je takový, který se nespecializuje na dílčí část stavebního procesu. Vykonávají širokou škálu kvalifikovaných i nekvalifikovaných prací. Všeobecní stavební dělníci se mohou podílet na stavebním projektu ve více funkcích po celou dobu trvání projektu. Někteří stavební dělníci se naopak rozhodnou specializovat na určitá zařízení nebo úkoly.

Jaké vzdělání potřebuje stavební dělník?

Vzdělání není obvykle podmínkou pro získání pozice stavebního dělníka. U některých pracovních pozic, zejména u pomocných řemeslnických prací, může být vyžadováno středoškolské vzdělání s maturitou. Obvykle se stavební dělníci učí prostřednictvím školení na pracovišti nebo učňovských kurzů. To může v závislosti na programu trvat několik měsíců až čtyři roky. Mnoho stavebních dělníků se neustále učí novým zařízením a technikám.


Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis