Nejlepší ESTJ práce: Seznam oborů a povolání, na které se hodí typ osobnosti ESTJ?

Soudce, trenér nebo třeba lékárník...to jsou jen některé z nejvhodnějších prací, které jsou vhodné pro ESTJ. Jakým oborům a povoláním by se měli ESTJ věnovat, aby se na své pozici co nejlépe uplatnili?

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
Obsah
Obsah

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Pokud jste typ osobnosti ESTJ a jste na začátku své kariéry, pravděpodobně hledáte povolání, které přirozeně odpovídá vašemu temperamentu a chování. Proto jsme pro vás sestavili seznam úžasných povolání, o kterých mohou ESTJ uvažovat. Od manažerských a vedoucích pozic až po zemědělství a vymáhání práva - ESTJ mají spoustu možností, jak si najít ideální zaměstnání.

Na druhou stranu existují obory a profese, které je lepší z kariérní dráhy vynechat, pokud vám v dotazníku jako osobnostní typ vyšel ESTJ. I na ty se v tomto článku podíváme.

📌 Tip: Personalisté mají rádi přehledné životopisy, ať už je váš typ osobnosti jakýkoliv. Skvělý konečný výsledek si zajistíte použitím profesionální šablony životopisu.

Lidé s ESTJ jsou nejvhodnější pro management a řízení


ESTJ se často daří, když mají ve své kariéře prvek vedení nebo řízení. Vedení druhých je něco, co je pro mnoho lidí s touto osobností velmi důležité. Ačkoli mohou uspět v jakékoli kariéře, následující obory by mohly být pro osobnost ESTJ vhodné:

 • Trénování, končink a mentorink
 • Nábor zaměstnanců
 • Právo a vymáhání práva
 • Řízení podniku
 • Vedoucí pozice
 • Vlastní podnikání
 • Účetnictví, finance a obchod
 • Vzdělávání, filozofie, akademická obec
💡 Poznámka: Ať už ESTJ zastávají vedoucí pozice, nebo ne, nejlépe se jim daří v zaměstnání, kde mohou řídit lidi, struktury nebo systémy. Díky svému analytickému myšlení a zájmu o čísla se jim daří spíše v oblasti financí, obchodu nebo práva, kde existují jednoznačné odpovědi a "správné" postupy.

estj prace

Seznam nejlepších povolání: Co je pro ESTJ nejlepší?


Níže už se podíváme na konkrétní povolání, ve kterých bubou ESTJ efektivní:

 • Sportovní trenér
 • Finanční ředitel
 • Obchodní inženýr
 • Makléř
 • Pojišťovací agent
 • Manažer prodeje
 • Nákupní agent
 • Realitní makléř
 • Manažer hotelu
 • Úvěrový analytik
 • Rozpočtový analytik
 • Pojišťovací makléř
 • Finanční poradce
 • Projektový manažer
 • Poradce pro řízení
 • Manažer kanceláře
 • Veřejný správce
 • Informační ředitel
 • Vojenský důstojník
 • Policejní důstojník
 • Pilot letecké společnosti
 • Učitel odborného výcviku
 • Kuchař
 • Advokát
 • Koncipient
 • Soudce
 • Dozorce
 • Auditor
 • Ředitel školy
 • Správce nemovitostí
 • Majitel restaurace
 • Lékárník
 • Zubař
 • Lékař
 • Sportovní trenér
 • Stavební inženýr
 • Strojní inženýr
 • Průmyslový inženýr
 • Letecký inženýr
 • Správce databáze
 • odhadce nemovitostí
 • Odhadce nákladů
 • Stavební inspektor
 • Vedoucí továrny
 • Generální dodavatel

Podívejte se na naše další expertní články:👇

📌 Tip: Další postupy a návody, jak napsat nejlepší životopis, motivák nebo se prezentovat při ústním pohovoru, naleznete na našem kariérním blogu.

estj prace

Proč se na některá povolání ESTJ nehodí?


Pro ESTJ jako jeden z nejpracovitějších a nejodhodlanějších osobnostních typů obzvlášť platí, že mohou dosáhnout úspěchu v jakémkoli prostředí, pokud se do něj pustí. Přesto mohou být některé profesní zvláštnosti pro ESTJ příliš frustrující, a tudíž nestojí za námahu.

ESTJ mají rádi řád a stabilitu, takže pracovní prostředí, kde přirozený stav věcí bývá chaotický nebo nepředvídatelný, pro ně může být příliš vyčerpávající.

ESTJ také dávají přednost jasným pravidlům ohledně cílů a přijatelného chování, takže nejednoznačnost v tomto ohledu mohou těžko snášet.

Další podmínkou, která může ESTJ odradit, je prostředí, které neochotně přijímá nápady na zlepšení nebo zpětnou vazbu obecně. ESTJ vždy usilují o zvýšení efektivity a rozhodně by se jim nelíbilo, kdyby byly jejich názory ignorovány nebo odmítány.

Seznam profesí, kterým je lepší se jako ESTJ vyhnout


Níže uvádíme několik konkrétních příkladů profesí, pro které se ESTJ nemusí hodit:

 • Umělec
 • Grafický designér
 • Spisovatel
 • Hudebník
 • Herec
 • Umělecký ředitel
 • Kosmetolog
 • Hostinský v restauraci
 • Pracovník pro volný čas
 • Učitel v mateřské škole
 • Sociální vědec
 • Fyzioterapeut
 • Poskytovatel péče o děti
 • Sociální pracovník
 • Zdravotní sestra
 • Veterinární asistent
 • Psycholog
 • Knihovník

Definice osobnostního typu ESTJ


Osobnostní typ ESTJ se vyznačuje:

 • extrovertními,
 • vnímavými,
 • myslícími a
 • posuzujícími osobnostními rysy.

ESTJ jsou organizovaní a logicky uvažující. Rádi vnášejí do každé situace řád a strukturu. Osobnostní typ ESTJ je nejčastějším z 16 Myers-Briggsových (MBTI) osobnostních typů. ESTJ tvoří 9,3 % populace.

Pro ESTJ je důležitá čestnost a poctivost. Nemají rádi lenost a dodržují pravidla a normy. ESTJ jednají na základě konkrétních faktů a osobních zkušeností.

Lidé s osobnostním typem ESTJ jsou dobrými týmovými hráči. Jsou zdatní v organizování druhých, aby se jim podařilo udělat práci. Jsou pracovití, svědomití a výkonní. Nebojí se činit těžká rozhodnutí, když je to zapotřebí. Najdeme je také ve vedoucích funkcích v rámci jejich komunit.

estj prace

Jaký je ESTJ?


ESTJ jsou praktičtí a cílevědomí. Bývají loajální a poslušní pracovníci, kteří usilují o dokonalost. Mají silný smysl pro morálku a velmi jim záleží na jejich blízkých. V důsledku toho se typy ESTJ často drží svých zásad, i když to neodpovídá momentálnímu všeobecnému mínění.

Tyto vlastnosti vedou ESTJ k vedoucím pozicím; jsou přímí, nebojí se činit těžká rozhodnutí a je na ně spolehnutí. Tyto osobnostní typy dokážou s lehkostí vést a zároveň jít příkladem svým zaměstnancům.

Ne všichni ESTJ jsou však stejní. Mnohé z těchto osobnostních typů lze dále rozdělit buď na asertivní (ESTJ-A), nebo turbulentní (ESTJ-T).

ESTJ-A

ESTJ-A často hledají uznání svého okolí a mohou být značně soutěživí. Jsou přímočaří a často působí neomaleně, protože chtějí jít přímo k věci. ESTJ-A mohou být nekompromisní ve svých názorech a mají silnou pracovní morálku, které se ostatní v jejich okolí málokdy vyrovnají.

Kariéra ESTJ-A

 • Advokát
 • Soudce
 • Aktivista
 • Voják
 • Zubař
 • Lékárník
 • Policista
 • Pilot letecké společnosti

ESTJ-T

ESTJ-T mají tendenci být sociálně obratnější než jejich protějšky ESTJ-A. Bouřliví ESTJ však mohou působit přecitlivěle. Konstruktivní kritiku si někdy berou osobně, zejména v pracovním prostředí. To však ESTJ-T pouze motivuje k usilovnější práci a dosahování vysokých úspěchů.

Kariéra ESTJ-T

 • Manažer hotelu
 • Stavební manažer
 • Ředitel školy
 • Projektový manažer
 • Realitní makléř
 • Bankovní manažer
 • Manažer IT školení
 • Zákonodárce
estj prace

Silné stránky ESTJ na pracovišti


Osobnosti typu ESTJ patří k nejspolehlivějším lidem, s nimiž se můžete setkat. Dobře si vedou pod tlakem, nebojí se stanovovat si cíle, které jsou pro ně výzvou, a výborně řeší problémy. Patří k nejoddanějším typům osobností a jsou vždy k dispozici členům svého týmu. ESTJ navíc často umí dobře motivovat a vést týmy a zajišťují, aby byly úkoly splněny včas a bez chyb.

ESTJ často přinášejí na pracoviště mnoho silných stránek, včetně:

 • Silné organizační schopnosti: ESTJ jsou přirozeně organizovaní a daří se jim ve strukturovaném prostředí. Rádi vytvářejí plány, rozvrhy a systémy, které zajišťují hladký průběh všeho.
 • Smysl pro detail: ESTJ jsou obecně orientovaní na detaily a zaměřují se na přesnost. Dokážou rozložit složité procesy do jednodušších kroků a je na ně spolehnutí, že odhalí přehlédnutí nebo chyby.
 • Rozhodování: ESTJ mají sklon k logickému a analytickému myšlení. Rozhodují se na základě objektivních faktů a údajů a dokáží rychle zvážit výhody a nevýhody různých možností.

Seznam dalších silných stránek ESTJ

 • Organizovaný
 • Spolehlivý
 • Pracovitý
 • Vynikající komunikátor
 • Jasné myšlení a racionální uvažování
 • Pevně rozhodnutý a oddaný

Slabé stránky ESTJ na pracovišti


ESTJ jsou vlivné a silné osobnostní typy, ale mohou jim chybět mezilidské dovednosti. ESTJ jsou také nadměrně zaměřeni na pravidla, strukturu a řád. To může být v mnoha situacích silnou stránkou, ale může to také vést k potížím s přizpůsobením se novým situacím nebo s myšlením mimo rámec.

ESTJ přinášejí na pracoviště mnoho silných stránek, ale vzhledem ke svým osobnostním rysům se mohou potýkat i s některými problémy. Mezi potenciální slabé stránky ESTJ v práci patří:

 • Rigidní myšlení: ESTJ mají tendenci bránit se změnám a držet se zavedených metod a postupů, i když už nejsou efektivní.
 • Potíže s kreativitou: ESTJ mají sklon k logickému a konkrétnímu myšlení a mohou potřebovat pomoc při řešení abstraktnějších nebo kreativnějších úkolů.
 • Obtíže s nejednoznačností: ESTJ se mohou cítit nepříjemně, když čelí nejednoznačnosti nebo nejistotě.

Seznam dalších slabých stránek ESTJ

 • Soudnost
 • Nepružný
 • Tvrdohlavost
 • Nedostatek empatie
estj prace

ESTJ v práci


ESTJ se daří ve firmách, které mají dobře definované struktury a zásady. ESTJ rádi a výborně organizují projekty, procesy a lidi. ESTJ rádi vytvářejí efektivní a strukturované pracovní prostředí.

V rámci týmů a projektů budou ESTJ plnit zadané úkoly - včas a kvalitně. Baví je vedoucí pozice, kde mohou prosazovat organizační zásady a postupy. Jako manažeři umí ESTJ výborně nastavit očekávání. Dávají jasné pokyny, jak úkoly splnit.

ESTJ rádi sdružují lidi k řešení problémů. Obvykle mají síť silných a pozitivních profesních vztahů a kontaktů. Jsou zdatní v mobilizaci zdrojů k realizaci projektu.

Dávají přednost tomu, aby tak činili v rámci standardizovaných a dobře pochopených struktur. ESTJ umí mnohem lépe přimět kolečka ve stroji ke spolupráci, než aby stroj zcela vynalezli. Nejisté nebo nestálé pracovní prostředí s vysokou mírou změn může ESTJ zneklidňovat.

To neznamená, že ESTJ nemají zájem o zlepšení. ESTJ milují příležitost k optimalizaci podnikových činností a zvýšení efektivity a produktivity. Rozsáhlá transformace nebo přílišné přemýšlení o modrém nebi však může ESTJ připadat zbytečné. Dávají přednost akci před tím, co mohou vnímat jako "ustrnulost".

ESTJ se obvykle rozhodují logicky a pragmaticky. Při rozhodování se spoléhají na své předchozí zkušenosti. ESTJ se zajímají spíše o fakta a údaje než o emoce nebo intuici. To může znamenat, že mohou příliš rychle zavrhnout nové myšlenky. Mohou také přehlédnout potenciální příležitosti k růstu.

Pokud lidé tyto normy nesplňují, ESTJ neváhají vyjádřit své zklamání. To může vést k tomu, že je ostatní budou vnímat jako soudce. ESTJ nechtějí být necitliví. Jejich silné přesvědčení o tom, jak by se věci měly dělat, je může činit nepružnými.

Zastřešující touha dotáhnout úkoly do konce může ESTJ pomoci tuto tendenci zmírnit. Vědí, že se musí spoléhat na ostatní, aby se věci dělaly efektivně.

ESTJ v týmu


Osobnosti ESTJ často umí dobře motivovat ostatní a budou se snažit zajistit úspěch členů svého týmu. V případě potřeby mohou poskytnout vedení při řešení problémů, ale kreativní a nestandardní myšlení raději přenechávají jiným lidem v týmu. ESTJ se nejlépe daří na pozicích, kde mají autoritu nad ostatními, protože tam se cítí sebejistě a spokojeně.

estj prace

ESTJ jsou přirozenými vůdci


ESTJ jsou pracovití, orientovaní na detail a strategičtí zaměstnanci. Souhrnně řečeno, "výkonné" osobnostní typy jsou nezbytné pro každé pracoviště, protože přebírají odpovědnost, usilují o dokonalost a nikdy se nesmíří s minimem.

Jaká je práce s ESTJ?


Kolegové ESTJ jsou velmi spolehliví a zaměřují se na plnění úkolů. Členové týmu vědí, že se na své kolegy ESTJ mohou spolehnout, že jejich práce bude hotová. ESTJ přebírají odpovědnost za dotažení projektů do konce. Jsou také vynikající v organizování ostatních. Spravedlivě rozdělují práci a efektivně řídí zdroje.

Lidé s osobnostním typem ESTJ jsou ceněni pro své racionální rozhodování a jasnou komunikaci. To může být velmi uklidňující, když týmy čelí složitým nebo vysoce náročným úkolům. ESTJ mohou pomoci vnést řád do chaosu a stanoví jasná očekávání, jak by se věci měly dělat.

ESTJ se rádi drží osvědčených metod. To může být frustrující pro kolegy, kteří dávají přednost flexibilnějším nebo inovativnějším přístupům. ESTJ se pravděpodobně dostanou do stresu, když pracují s kolegy, kteří jsou neorganizovaní, neefektivní nebo nedodržují své závazky.

Jaké jsou tipy pro ESTJ, aby v práci uspěli?


Pokud jste ESTJ a chcete být v práci úspěšnější, zvažte tyto tipy:

 • Využijte své přirozené vůdčí schopnosti ve svůj prospěch.
 • Zaměřte se na spolupráci a týmovou práci s kolegy.
 • Pracujte na rozvoji své emoční inteligence.
 • Stanovte si jasné cíle a stanovte si priority úkolů podle jejich důležitosti a naléhavosti.
 • Aktivně naslouchejte svým kolegům a vyhledávejte zpětnou vazbu, abyste zlepšili svůj výkon.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky (FAQ)

Jaká jsou nejlépe placená povolání pro ESTJ?

ESTJ se daří v profesích, které vyžadují racionální rozhodování, jsou zaměřené na procesy a vyžadují vysoké osobní standardy a integritu.

Některé pozice ve vědě a zdravotnictví jsou vysoce placené. Průměrný plat zubařů činí 69 384 Kč měsíčně. Strojní inženýři si mohou vydělat 52 937 Kč měsíčně a lékárníci 58 888 Kč měsíčně.

Vůdčí schopnosti a dobrý obchodní talent ESTJ mohou vést k lukrativním kariérám. Ačkoli se platy generálních ředitelů mohou značně lišit, průměrný plat činí 111 778 Kč měsíčně.

Zdroj: Personálka.cz

Mezi další vysoce placené možnosti patří např.:

 • Pilot letecké společnosti
 • Advokát
 • Ředitel školy

Jsou ESTJ dobří v matematice?

Ano! ESTJ mají tendenci vynikat v matematice díky svému přirozenému sklonu ke strukturovanosti a organizovanosti.

Jaké obory jsou pro ESTJ vhodné?

Mezi obory, které mohou ESTJ zaujmout, patří obchodní management, finance, účetnictví, strojírenství, informatika a právo. Tyto obory vyžadují logické myšlení, smysl pro detail a systematický přístup k řešení problémů.

Jaká povolání jsou vhodná pro ESTJ, která nevyžadují vysokoškolské vzdělání?

Pro ESTJ se může hodit několik povolání, která nevyžadují vysokoškolské vzdělání. Některé možnosti se nabízí například v oblasti řízení logistiky, řízení provozu, prodeje nebo administrativy.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis