Nejlepší INTJ práce: Jaké obory a profese jsou nejvhodnější pro INTJ?

Počítačový programátor, datový analytik nebo třeba mikrolog...to jsou jen některé z ideálních povolání, na které se skvěle hodí osobnostní typ INTJ. Pokud jste šťastlivcem, který patří do této úzké skupiny "mistrovských mozků", pak vás jistě zajímá, jak se kariérně profilovat!

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
Obsah
Obsah

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Ať už jste čerstvým absolventem, nebo se rozhodujete o změně kariéry, může být užitečné vzít v úvahu svůj typ osobnosti, když přemýšlíte o tom, jakou práci chcete. Podle populárního Myers-Briggsova osobnostního testu se osobnostem typu INTJ (což znamená introvertní, intuitivní, přemýšlivý a soudný) někdy říká "mistrovský mozek" nebo "architekt". Jedná se o jeden z nejvzácnějších osobnostních typů, ale je běžný mezi generálními řediteli a významnými politiky, jako je třeba Barack Obama, Hillary Clintonová, Elon Musk, Bill Gates nebo Mark Zuckerberg.

📌 Tip: Cesta k vysněné práci vhodné pro osobnostní typ INTJ vede přes dokonale sepsaný životopis. Vytvořte jej pomocí některé z našich profesionálních šablon a pozvání na pracovní pohovor máte v kapse!

intj prace

Jaké obory jsou pro INTJ nejvhodnější?


Osobnostní typy INTJ jsou nejšťastnější v povoláních, která rozvíjejí jejich intelekt a využívají jejich strategickou povahu. Stejně jako všechny ostatní typy osobností se i INTJ mohou uplatnit v různých profesích a odvětvích, a to zejména v oborech, jako je:

 • Věda a zdravotnictví
 • Informační technologie
 • Obchod
 • Právo
 • Vzdělávání, filozofie, akademická sféra
 • Tvůrčí umění

Nejspíše však budou nejspokojenější v zaměstnáních, kde mohou uplatnit své analytické schopnosti při řešení složitých problémů s cílem dosáhnout pozitivních změn. INTJ tíhnou k profesím STEM. Jejich inovativní povaha se však může uplatnit i v kreativním umění. Dobrou volbou je také aplikovaný výzkum, role analytiků a jakákoli profese, která představuje intelektuální výzvu nebo podněcuje jejich zvědavost.

Seznam konkrétních profesích, ve kterých může být INTJ sám sebou?


Jste INTJ a snažíte se vymyslet svůj další krok? Pak jste na správném místě. Níže vám povíme vše o nejvhodnějších povoláních, která jsou pro osobnosti INTJ ideální. Mezi nejvhodnější profese pro INTJ patří:

intj prace

Vědy a zdravotnictví

 • Strojní inženýr
 • Soudní znalec
 • Patolog
 • Stavební inženýr
 • Mikrobiolog
 • Politolog
 • Statistik
 • Chirurg
 • Chemik
 • Datový vědec
 • Ekonom
 • Biomedicínský inženýr

Tvůrčí umění

 • Grafický designér
 • Skladatel
 • Technický spisovatel
 • Fotograf

Obchod

 • Podnikatel
 • Obchodní analytik
 • Finanční plánovač
 • Auditor
 • Manažerský poradce
 • Analytik průzkumu trhu
 • Forenzní účetní
 • Podnikový stratég
intj prace

Informační technologie

Vzdělávání, filozofie, akademická sféra a právo

 • Advokát
 • Soudce
 • Univerzitní profesor
 • Akademický výzkumník

Různé

 • Architekt
 • Specialista na zpravodajské služby
📌 Tip: Netušíte, jak pro danou pozici, na kterou se jako INTJ hodíte, napsat ideální životopis? Inspirujte se v našich příkladech CVček. Naleznete v nich všechny obory i profese.

Na našich internetových stránkách v sekci „Hledání práce“ naleznete řadu expertních článků, jako například:👇

INTJ je na některé obory a profese krátký! Proč?


INTJ mohou mít potíže s prací v rychlém prostředí. Osobnosti INTJ mají také problémy s přílišnou emocionalitou a mohou být k sobě velmi kritické. Často mají problémy s dobrou spoluprací s ostatními a nerady plní rozkazy, aniž by rozuměly jejich odůvodnění. INTJ také dávají přednost samostatné práci, takže práce, která vyžaduje důslednou spolupráci s týmem, pro ně není ideální.

intj prace

Povolání, kterým by se měl INTJ raději vyhnout


Následující profesní dráhy mohou být pro osobnostní typy INTJ méně vhodné:

 • Manažer lidských zdrojů
 • Zdravotní sestra
 • Poradce pro zákaznické služby
 • Učitelka v mateřské škole
 • Manažer sociálních médií
 • Telemarketingový pracovník
 • Obchodní zástupce
 • Pracovník pro volný čas
 • Manažer hotelu
 • Realitní makléř
 • Sociální pracovník

Co je to typ osobnosti INTJ?


Podle Myers-Briggsova osobnostního testu mají osobnosti typu INTJ následující rysy:

 • Introverze (rezervovaný a introspektivní).
 • Intuice (hledání nových možností a řešení)
 • Kritické myšlení (Objektivní přístup k problému s cílem dosáhnout řešení)
 • Sklon k posuzování (Vždy plánují a zjišťují, zda jdou správným směrem).

Osobnosti INTJ mají nekonečnou zálibu v učení se novým věcem. Ke všemu přistupují spíše s logikou než s emocemi. Tento typ osobnosti je oddaný své práci a neustále hledá analytická řešení problémů ve svém okolí.

INTJ-A vs. INTJ-T


INTJ lze rozdělit na asertivní a turbulentní osobnosti. Tyto identity ovlivňují všechny čtyři prvky, které tvoří typ osobnosti INTP.

V rámci omezení svého celkového typu mají asertivní identity tendenci být méně vnímavé, ale snadněji se zbavují starostí. Turbulentní identity bývají citlivější k pocitům druhých. Mohou však být zahlceny starostmi o věci, které jsou mimo jejich kontrolu.

Tyto dvě podkategorie vnášejí do prvků osobnostního typu INTJ trochu více nuancí. Například všichni INTJ se cítí jistí svým intelektem a kompetencemi. Typy INTJ-T však mají tendenci své schopnosti uplatňovat důkladněji. Je to proto, že INTJ-T mají tendenci více se obávat toho, jak jsou jejich schopnosti vnímány. To může INTJ-T motivovat k usilovnější práci a dosažení většího úspěchu než INTJ-A.

intj prace


To neznamená, že INTJ-A nejsou ambiciózní. Stejně jako všichni INTJ si cení úspěchu. INTJ-A však mají tendenci být spíše vnitřně než vnějškově motivováni. Díky této vnitřní motivaci mohou být INTJ-A rigidnější než jejich protějšky INTJ-T. INTJ-T jsou ochotnější přizpůsobit své osobní cíle a priority, pokud vidí, že by to vedlo k většímu celkovému zlepšení.

Tato přizpůsobivost umožňuje INTJ-T snadněji spolupracovat s ostatními. Všichni INTJ upřednostňují logické uvažování před emocemi. Hluboká touha INTJ-T po zlepšení za každou cenu však znamená, že se snaží získat souhlas ostatních. To jim může umožnit dosahovat lepších a konzistentnějších výsledků než INTJ-A.

INTJ-A si cení své autonomie. Jejich motivací je důvěra ve vlastní intelekt a racionální uvažování. Rádi překračují pravomoci ostatních, pokud to znamená, že práce bude hotová. To znamená, že INTJ-A jsou vysoce efektivní. Když se dostaví výsledky, dostaví se rychle. Tím se maximalizuje poměr nákladů a přínosů.

Vzhledem k těmto nuancím se podívejme na to, jak by některá z výše uvedených povolání mohla vyhovovat oběma podkategoriím identity:

Kariéra INTJ-A

INTJ-A jsou osobnostní typy, které oceňují introverzi a abstraktnější myšlení. Mohou být méně přístupní, ale mají vysoké sebevědomí. Mají tendenci odmítat emoce a nechat se ovládat racionalitou a mají tendenci mít jen několik blízkých přátel.

 • Soudce
 • Chirurg
 • Auditor
 • Statistik
 • Chemik
 • Patolog
 • Soudní znalec
 • Skladatel

Kariéra INTJ-T

INFJ-T naopak spíše podporují ostatní a přijímají od nich nápady a myšlenky. Mají tendenci být aktivnější a citlivější, když přijde čas na kritiku, a dívají se na věci z více úhlů pohledu, aby našli řešení, která budou nejlepší pro všechny zúčastněné.

 • Podnikatel
 • Manažerský poradce
 • Strojní inženýr
 • Podnikový stratég
 • Analytik průzkumu trhu
 • Grafický designér
 • Architekt

Silné stránky INTJ


INTJ jsou intelektuální a ambiciózní a mají neobvyklou kombinaci motivace, integrity, sebedůvěry a schopností strategického myšlení, díky čemuž se dobře hodí pro kariéru v technologických nebo vědeckých oborech.

intj prace


Svou inteligenci dokáží využít k tomu, aby za pochodu vytvářeli nové inovace bez většího vedení ze strany ostatních. Tato nezávislost často znamená, že osobnostní typy INTJ potřebují zaměstnání bez mnoha schůzek, protože to nezapojuje jejich přirozeného hledačského ducha, který dává přednost iniciativě.

 • Vizionářství
 • Odhodlaný
 • Logický a praktický
 • Vysoce analytický
 • Zvědavý
 • Nezávislý

Slabé stránky INTJ


INTJ jsou zdatní v logickém myšlení, ale často nejsou dobří ve společnosti. Mohou být skvělí v efektivním a účinném vedení projektu, ale mohou mít problémy s emocionálním propojením s ostatními členy týmu na projektu.

Osobnosti INTJ mohou mít problém s přílišnou náročností na druhé lidi a těžko komunikují s lidmi, kteří neuvažují jako oni.  Velmi se také potýkají s pracovním procesem, který podle nich není efektivní nebo je ztrátou času.

 • Kritický
 • Dismisivní
 • Tvrdohlavý
 • Neemotivní

Jací jsou INTJ v týmu?


Tento typ osobnosti je zaměřen na řešení problémů a efektivitu. To však může vést k frustraci z lidí, kteří mohou být příliš nároční na ostatní členy týmu. Volně hovoří o neúspěších a nedostatcích v projektu, což může být pro ostatní urážlivé a odrazující.

INTJ mohou při interakci se skupinou působit jako hrubý a necitlivý člověk. Nedělají to záměrně; mají potíže se čtením sociálních signálů, takže je pro ně těžké pochopit, jak jejich slova přijímá okolí. INTJ to však vnímá jako svůj způsob, jak zlepšit produkt nebo službu.

intj prace

Jací jsou INTJ jako lídři?


INTJ jsou často skvělými vůdci, protože mají silný smysl pro integritu a dokážou uvažovat velmi strategicky. INTJ se nebojí převzít iniciativu a umí skvěle řešit problémy, takže kariéra INTJ, která tyto vlastnosti oceňuje, je pro ně velmi vhodná. Protože mají vysokou úroveň integrity, jsou důvěryhodnými vůdci. Jsou také skvělí v plánování logické vize společnosti.

Naopak INTJ často dávají přednost samostatné práci, což nemusí být pro vedoucí pozici ideální. Osobnosti INTJ mohou mít také problém s přílišnou kritičností vůči sobě i ostatním, což může způsobovat třenice na vedoucí pozici.

Sečteno, podtrženo


INTJ jsou považováni za mistrovské osobnosti. Proto by měli hledat pozice, které podporují a oslavují jejich schopnost řešit složité problémy a vždy hledat nové způsoby inovace a zlepšování produktu nebo služby.

Ideální je kariéra, která vyžaduje minimum týmové práce, schůzek a mezilidských vztahů s maximální samostatností, logickým myšlením a strategií. Skutečně se pevně drží svých povahových rysů, kterými jsou introverze, intuice, přemýšlení a úsudek. Jakmile najdou kariéru, která odpovídá jejich silným stránkám, bude se jim skutečně dařit a stanou se neocenitelným přínosem v každé společnosti.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky (FAQ)

Jaká jsou nejlépe placená povolání pro INTJ?

INTJ se daří v profesích, které vyžadují analýzu a zlepšování složitých systémů. Lidé s osobnostním typem INTJ chtějí využít svůj intelekt k tomu, aby změnili svět k lepšímu.

Některé pozice ve vědě a zdravotnictví jsou velmi dobře placené. Platy chirurgů se mohou lišit, ale průměrný plat činí 63 952 Kč hrubého měsíčně. Vývojoví inženýři si mohou vydělat 68 398 Kč hrubého měsíčně. (zdroj: PrůměrnéPlaty.cz)

Rovněž analytické schopnosti INTJ mohou vést i k některým lépe placeným pozicím. Průměrný základní obchodních analytiků činí 74 867 Kč za měsíc. (zdroj: PrůměrnéPlaty.cz)

Mezi další vysoce placené možnosti patří například:

 • Univerzitní profesor
 • Advokát
 • Analytik kybernetické bezpečnosti

Jaké vysokoškolské obory jsou vhodné pro INTJ?

INTJ jsou motivováni k tomu, aby si kladli vysoké nároky a cíle a snažili se jich dosáhnout za každou cenu. Jejich odhodlání, obětavost a nezlomné soustředění jsou mezi ostatními typy osobností velmi vzácné.

INTJ nejsou naprogramovaní jako stroje, ve skutečnosti mají výjimečnou tvůrčí a inovativní energii. Pro INTJ je důležité, aby jim bylo umožněno tuto energii projevit i v těch nejsložitějších profesích. Při volbě profesní dráhy musí najít šťastnou rovnováhu mezi touhou a schopnostmi, což vyžaduje určité plánování - už od výběru vysokoškolského oboru.

Plánování nikdy nebylo pro INTJ chybou, protože jim nedělá potíže dívat se na věc s nadhledem a činit informovaná rozhodnutí. INTJ potřebují důvěru a nezávislost, aby si mohli vybrat svou jedinečnou cestu.

Zformulovali jsme seznam vysokoškolských oborů, které mohou být skvělým výchozím bodem na cestě k objevení nejvhodnější kariéry INTJ:

 • Architektura
 • IT, robotika a umělá inteligence
 • Vědy o životním prostředí
 • Fyzika a astronomie
 • Informatika a programování
 • Městské plánování
 • Biologie a neurovědy
 • Historie a politika
 • Právo životního prostředí nebo právo obecně

Jaká je nejlepší práce pro osobnost INTJ?

INTJ se daří v intelektuálně náročném prostředí, které využívá jejich hnací sílu. Jejich kariérní volba může zahrnovat i vedoucí pozice. Pro INTJ je skvělé strukturované prostředí, které podporuje kreativní nápady, výzkum, analýzu a logické řešení problémů.

Čeho si INTJ nejvíce cení?

INTJ si cení prostoru a možnosti rozvíjet své schopnosti a znalosti. Maximální uspokojení jim přináší rozvíjení jejich analytických schopností a logického myšlení.

Proč je osobnost INTJ tak vzácná?

"N" a "J" INTJ jsou dva z nejvzácnějších osobnostních rysů, takže je logické, že ještě vzácnější je mít oba.

Jaké schopnosti má INTJ?

INTJ jsou vysoce racionální jedinci, kteří jsou motivovaní a nezávislí. Jejich zvědavost, neotřelé nápady, schopnost kritického myšlení a rozhodnost jsou jejich nejdůležitějšími dovednostmi. Jejich znalost může INTJ pomoci lépe se rozhodovat o kariéře a najít vysněnou práci.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis