Jak správně napsat životopis pro Austrálii a úspěšně se ucházet o práci

Při hledání práce v Austrálii může být klíčovým faktorem k úspěchu takový životopis, který zaujme zaměstnavatele z Down Under. Australský trh práce se vyznačuje vysokou konkurencí, důrazem na praktické dovednosti a preferencí lokálního pracovního zkušeností. Jak tedy napsat životopis, který upoutá pozornost australských zaměstnavatelů? Jaké informace by měl obsahovat a jaké formální nároky na něj jsou kladeny v Austrálii? A jakým způsobem prezentovat své dovednosti a zkušenosti tak, aby odpovídaly preferencím na australském trhu práce?

Níže najdete vzorový životopis pro australský pracovní trh, napsaný v angličtině, která je v Austrálii nejčastěji používaným jazykem. Tento příklad si můžete upravit podle svých potřeb.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový životopis pro trh práce v Austrálii

PERSONAL INFORMATION

Name: John Doe
Address: 123 Sydney Street, Melbourne, VIC 3000, Australia
Mobile: +61 123 456 789
Email: john.doe@example.com
Date of birth: 1 January 1990
Nationality: Australian

CAREER OBJECTIVE

A highly motivated and experienced Accountant, I am currently seeking a challenging role in a reputable organization where I can utilise my skills and knowledge in accountancy and financial management.

EDUCATION

Bachelor of Commerce (Accounting)
Monash University, Melbourne, VIC
February 2008 - November 2011

WORK EXPERIENCE

Senior Accountant
XYZ Company, Melbourne, VIC
December 2016 - Present

 • Preparation of monthly, quarterly and annual financial reports
 • Budgeting and financial forecasting
 • Liaising with external auditors and tax agents

Accountant
ABC Corporation, Melbourne, VIC
January 2012 - November 2016

 • Assisted in the preparation of financial statements
 • Conducted financial analysis and prepared reports

SKILLS

 • Proficient in Microsoft Office suite and accounting software (MYOB, Xero)
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Attention to detail and high level of accuracy

LANGUAGES

English - Native proficiency
Spanish - Professional working proficiency

REFERENCES

Available upon request

I hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge.

Date: ________

John Doe

V následujících řádcích se věnujeme tomu, jak napsat účinný životopis pro australský trh práce. Zaměříme se na specifické požadavky a očekávání, které australské firmy mají vůči životopisům, a poskytneme vám několik užitečných tipů, jak uspět při hledání práce v Austrálii a jak se na ni úspěšně ucházet. Kvalitní a dobře strukturovaný životopis je základním kamenem každého úspěšného procesu hledání práce, protože vám dává možnost vyniknout a představit se potenciálnímu zaměstnavateli v nejlepším světle. Pokud jste zahraniční uchazeč, měli byste vědět, že v Austrálii se životopis obvykle píše v angličtině, nicméně v některých případech může být vhodné přiložit i překlad do jiného jazyka, pokud je to důležité pro pozici, o kterou se ucházíte.


Hledání a ucházení o práci v Austrálii: Praktické tipy a rady


Hledání práce v zahraničí, konkrétně v Austrálii, může být vzrušující, ale také náročné. Zde je několik rad, které vám pomohou při hledání práce "Down Under":

 • Vytvořte si silný životopis a motivační dopis: Australské firmy obvykle očekávají, že uchazeči předloží životopis a motivační dopis přizpůsobený konkrétní pozici, o kterou se ucházejí.
 • Využijte online pracovních portálů: Existují webové stránky, které se zaměřují na práci v Austrálii, jako je Seek, Indeed a CareerOne.
 • Síťujte: Networking je klíčový pro hledání práce v Austrálii. Připojte se k profesionálním skupinám na LinkedIn a navštivte setkání a konference ve vašem oboru.
 • Využijte pracovních agentur: Mnoho firem v Austrálii využívá služeb pracovních agentur, takže je dobré se zaregistrovat u několika z nich.
 • Životopisy v češtině: Ačkoli je čeština krásný jazyk, v Austrálii není obchodním jazykem. Předložením životopisu v češtině byste mohli ztratit šanci na získání pozice. Je tedy důležité předložit životopis v angličtině.

Jakmile jste našli práci, o kterou máte zájem, je čas se ucházet. Zde je několik tipů, jak se ucházet o práci v Austrálii:

 • Přizpůsobení životopisu: Ujistěte se, že váš životopis je aktuální a přizpůsobený konkrétní pozici, o kterou se ucházíte.
 • Kontrola gramatiky a pravopisu: Chyby v gramatice nebo pravopisu mohou znamenat rozdíl mezi získáním rozhovoru a tím, že budete přehlédnuti.
 • Odpovědi na selekční kritéria: Některé pozice mohou požadovat, abyste odpověděli na selekční kritéria. Ujistěte se, že jste se na tuto část přihlášky důkladně připravili.
 • Příprava na pohovor: Pokud jste byli pozváni na pohovor, ujistěte se, že jste se na něj řádně připravili. Měli byste vědět, co firma dělá, a mít několik příkladů, jak vaše dovednosti a zkušenosti odpovídají pozici, o kterou se ucházíte.
 • Žádost o práci v češtině: Stejně jako u životopisu, i přihláška by měla být v angličtině, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Důležitost profesionálního e-mailu při žádosti o zaměstnání v Austrálii

Pokud se chcete ucházet o práci v Austrálii, je důležité vědět, jak správně napsat profesionální e-mail s životopisem. V e-mailu by mělo být jasně uvedeno, pro jakou pozici se ucházíte, jaké máte relevantní zkušenosti a dovednosti a proč máte zájem o danou pozici. Dále by měl e-mail obsahovat odkaz na váš životopis nebo ho mít přiložený jako přílohu. Při psaní životopisu je důležité dbát na to, aby byl přizpůsobený australskému trhu práce, což znamená, že by měl být stručný, jasný a měl by obsahovat jen relevantní informace. Na závěr je důležité, aby váš e-mail vzbudil zájem a byl profesionálně napsán. Níže naleznete vzorový e-mail, který vám může posloužit jako inspirace při psaní vlastního e-mailu.

Subject: Application for Position at Your Organization

Dear Hiring Manager,

I hope this email finds you well.

I am writing to express my interest in the open position at your esteemed organization, as advertised. With my extensive experience and skill set, I believe I could make a significant contribution to your team.

Attached is my resume for your review. I would greatly appreciate the opportunity to discuss my application with you further at a time that is convenient for you.

Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of working with you.

Best regards,

[Your Name]

[Your Contact Information]


Hledání základních pracovních míst v Austrálii


 1. Výzkum trhu práce: Nejprve si vytvořte přehled o trhu práce v Austrálii. Věnujte se otázkám jako: Které obory nabízejí nejvíce příležitostí pro lidi bez zkušeností? Kde se nacházejí tyto pracovní příležitosti? Jaká jsou očekávání zaměstnavatelů?
 2. Využijte online pracovních portálů: Portály jako Indeed, Seek nebo CareerOne jsou dobrými zdroji pro hledání práce v Austrálii. Můžete nastavit upozornění na nové pracovní příležitosti, které odpovídají vašim preferencím.
 3. Zúčastněte se pracovních veletrhů a networkingových akcí: Tyto akce mohou být skvělou příležitostí k navázání kontaktů a získání cenných informací o trhu práce.
 4. Vytvořte si australský životopis: Australské životopisy se mohou lišit od těch, na které jste zvyklí. Obecně by měl být životopis stručný (nejlépe na jedné stránce), s důrazem na dovednosti a schopnosti, které mohou být pro zaměstnavatele užitečné. Pokud nemáte žádné pracovní zkušenosti, můžete zahrnout dobrovolnickou práci, kurzy, které jste absolvovali, nebo jiné relevantní zkušenosti.
 5. Uveďte referenční osoby: Pokud máte někoho, kdo může potvrdit vaše dovednosti a schopnosti, je dobré uvést jej jako referenční osobu.
 6. Učte se anglicky: Angličtina je hlavním jazykem v Austrálii, takže pokud ji neovládáte, může to být vážnou překážkou při hledání práce. Existují různé kurzy angličtiny pro cizince, které vám mohou pomoci zlepšit vaše jazykové dovednosti.
 7. Životopis v jiném jazyce: Pokud angličtinu neovládáte na dostatečné úrovni, můžete svůj životopis napsat v jiném jazyce. Mějte však na paměti, že to může omezit počet pracovních příležitostí, na které můžete aplikovat. Pokud máte možnost, nechte svůj životopis přeložit do angličtiny profesionálním překladatelem.
 8. Využijte služeb pro hledání práce: Existují různé organizace, které poskytují služby pro hledání práce, včetně poradenství, školení a podpory při přípravě životopisu. Tyto služby mohou být zvláště užitečné pro lidi bez zkušeností nebo pro ty, kteří se potýkají s jazykovou bariérou.

Dokumenty potřebné pro žádost o zaměstnání v Austrálii


Při žádosti o zaměstnání v Austrálii je třeba předložit několik klíčových dokumentů. Za prvé, budete potřebovat platný cestovní pas. Tento dokument je požadován pro všechny mezinárodní cestovatele a musí být platný po dobu vašeho pobytu v Austrálii.

Druhým nezbytným dokumentem je vízum. V Austrálii existuje řada různých typů pracovních víz, včetně dočasného pracovního víza, víza pro kvalifikované pracovníky a víza pro regionální práci. Typ víza, který budete potřebovat, bude záviset na typu práce, kterou chcete v Austrálii vykonávat, a na délce vašeho plánovaného pobytu. Při žádosti o vízum budete muset poskytnout řadu dokumentů, včetně potvrzení o zaměstnání, důkazů o kvalifikaci a zdravotních prohlídek.

Dalším důležitým dokumentem je životopis nebo CV. V Austrálii se očekává, že životopis bude strukturován určitým způsobem a bude obsahovat konkrétní informace, včetně osobních údajů, vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností a referencí.

Pokud jste získali kvalifikaci mimo Austrálii, může být také požadováno, abyste předložili dokumenty potvrzující rovnocennost vaší kvalifikace s australskými standardy. To může zahrnovat předložení vašich akademických záznamů a potvrzení od relevantní australské profesní organizace.

Konečně, pokud jste nerezident a plánujete pracovat v Austrálii, budete také muset předložit daňové číslo (TFN). TFN je jedinečné číslo vydávané australskou daňovou kanceláří, které se používá pro správu daňových a vládních systémů. Bez TFN může být na vaše příjmy uplatněna vyšší daň. TFN můžete požádat online po příjezdu do Austrálie.

Užitečné fráze pro psaní životopisu pro australský trh práce a jejich překlad


V tomto textu naleznete seznam užitečných výrazů, které jsou součástí procesu psaní životopisu pro trh práce v Austrálii. Tyto výrazy jsou přeloženy do angličtiny, jazyka, který je v Austrálii oficiálně používán. Tento seznam by měl sloužit jako praktický průvodce, který vás provede všemi důležitými aspekty psaní kvalitního životopisu.

 • struktura životopisu - resume structure
 • formátování životopisu - resume formatting
 • vzdělání - education
 • dovednosti - skills
 • praxe - internship
 • pracovní zkušenosti - work experience
 • osobní údaje - personal details
 • kontaktní informace - contact information
 • jazykové znalosti - language proficiency
 • certifikáty a licence - certificates and licenses
 • doporučení - references
 • kariérní cíle - career objectives
 • dosažené úspěchy - achievements
 • zájmy a koníčky - interests and hobbies
 • dobrovolnická činnost - volunteer work

Struktura, formátování a využití fotografií při tvorbě životopisu pro australský trh


Správně strukturovaný a naformátovaný životopis je klíčovým prvkem úspěšné žádosti o práci v Austrálii. Jeho profesionální uspořádání dokáže zaujmout potenciální zaměstnavatele a vyzdvihnout kvality a dovednosti uchazeče. Úvod životopisu by měl ve stručnosti prezentovat kariérní cíle a výzvy uchazeče, což zaměstnavatelům napomáhá pochopit jeho ambice a motivaci.

Při stylistickém nastavení životopisu je nutné dbát na následující aspekty:

 1. Písmo: Pro snadné čtení doporučujeme použít jednoduché a dobře čitelné písmo, jako je Arial nebo Calibri.
 2. Formát: Upřednostňovaný formát je PDF, který zajistí, že dokument se zobrazí stejně na všech zařízeních.
 3. Okraje: Pro vyvážený vzhled doporučujeme nastavit okraje na 2,5 cm na všech stranách dokumentu.
 4. Odrážky: Používejte odrážky pro snadnou orientaci v textu a pro vyzdvihnutí klíčových informací.
 5. Oddělovače: Oddělovače mohou pomoci vizuálně strukturovat obsah a zlepšit jeho čitelnost.

Všechny tyto prvky přispívají k profesionálnímu a přehlednému vzhledu životopisu a usnadňují jeho čtení potenciálním zaměstnavatelům. Na trhu práce v Austrálii není zvykem přidávat do životopisu fotografii, protože důraz je kladen především na kvalitu a relevantnost prezentovaných informací.

Kromě šablony životopisu pro Austrálii máme v nabídce i další podobné šablony, které byste mohli chtít vyzkoušet.

Klíčové prvky úspěšného životopisu pro australský trh práce


australie zeme


Hlavní role záhlaví v životopisu: Vstupenka na australský pracovní trh

Záhlaví životopisu je pro australský trh nesmírně důležité, jelikož by mělo být na první pohled viditelné a musí obsahovat veškeré kontaktní údaje. Vytvoření správného záhlaví je jednoduché, stačí postupovat podle následujících pokynů:

Na úplný vrch dokumentu napište své příjmení a jméno. Toto jsou nejdůležitější údaje, proto by měly být napsány velkými písmeny nebo tučně, aby vynikly.

Těsně pod jménem a příjmením uveďte svou profesi a obor. To dává zaměstnavateli rychlý přehled o tom, jakou roli hledáte a jaké jsou vaše specializace.

Následuje poštovní adresa. Ačkoli mnoho lidí dnes preferuje digitální komunikaci, stále je důležité uvést svůj fyzický bydliště. Zaměstnavatelé tak mohou zjistit, jak daleko byste museli dojíždět do práce.

Neméně důležité je také uvést telefonní číslo. Zaměstnavatelé ho použijí jako hlavní způsob rychlé komunikace, pokud budou mít dotazy nebo vás pozvou na pohovor.

Poslední položkou v záhlaví by měla být e-mailová adresa. Ujistěte se, že je profesionální a snadno čitelná. E-mail je často první způsob, jakým vás zaměstnavatelé kontaktují, takže je důležité, aby byl správně napsán.

Surname: Smith

First Name: John

Profession: Software Developer

Postal Address: 123 Example Street Sydney, NSW 2000 Australia

Phone: +61 400 123 456

Email: johnsmith@example.com


Význam zkušeností v životopise pro australský trh práce

Sekce o zkušenostech v životopise má významný význam pro australský trh práce, protože zaměstnavatelé hledají kandidáty s relevantními zkušenostmi a schopnostmi. Tato část je klíčová pro prezentaci vašich předchozích úspěchů a dovedností, které jsou přímo spojeny s nabízenou pracovní pozicí.

 • Chronologické řazení: Australské životopisy upřednostňují chronologické řazení, začínající nejnovějšími pracovními zkušenostmi. Toto řazení ukazuje vaši kariérní dráhu a vývoj dovedností v průběhu času.
 • Data uzavření smlouvy: Uveďte data začátku a konce vaší práce u každého zaměstnavatele. To poskytuje jasný přehled o délce vašeho působení na daném pracovišti.
 • Název práce: Uveďte přesný název vaší role. To umožní zaměstnavateli rychle pochopit, jaké pozice jste v minulosti zastával.
 • Seznam odrážek: Popište své úkoly a odpovědnosti pomocí odrážek. To zvyšuje čitelnost a umožňuje zaměstnavatelům rychle zjistit, co byly vaše hlavní role a úkoly.
 • Popis práce: Důkladně popište své pracovní úkoly a výsledky. Zaměřte se na konkrétní projekty, na kterých jste pracoval, a na to, jak jste přispěli k úspěchu firmy.
 • Použití klíčových slov: Vložte klíčová slova, která jsou uvedena v pracovním inzerátu, do svého popisu. To pomůže vašemu životopisu procházet automatickými systémy sledování životopisů a zvýší vaše šance na přijetí.

Position: Social Media Manager

Employer: Virgin Australia, Brisbane

Data: June 2018 - Present


Description:

 • Lead and coordinate social media for the Virgin Australia brand.
 • Creation and implementation of social media strategies to improve online presence.
 • Communication and interaction with the brand's online community.
 • Monitoring trends in social media and adjusting the strategy accordingly.
 • Regular analysis and reporting of social media results to management.

australie zeme


Význam Vzdělání v Životopise pro Australský Trh Práce

Část o vzdělání v životopise určeném pro australský trh práce je klíčová, neboť personalisté v Austrálii velmi důkladně zkoumají akademické kvalifikace uchazečů. Austrálie je země s vysokým standardem vzdělání a personalisté očekávají, že uchazeči budou mít relevantní vzdělání v oblasti, na kterou se ucházejí. Proto je důležité uvést všechny relevantní informace týkající se vzdělání, včetně místa studia, oboru, stupně vzdělání a roků studia. Detaily o akademických projektech, oceněních nebo publikacích jsou také velmi cenné, protože mohou ukázat hloubku znalostí a schopností.

Umístění sekce o vzdělání v životopise závisí na konkrétní situaci uchazeče. Pokud je uchazeč nedávno absolvoval školu nebo univerzitu, je vhodné uvést vzdělání na prvním místě, jelikož to je nejrelevantnější informace. To je obzvláště důležité, pokud uchazeč má málo nebo žádné pracovní zkušenosti. Na druhou stranu, pokud má uchazeč bohaté pracovní zkušenosti v relevantním oboru, měla by být tato část uvedena na prvním místě. V tomto případě by bylo nejlepší uvést vzdělání až po pracovních zkušenostech, protože personalisté v Austrálii obvykle nejprve hledají praktické zkušenosti a dovednosti. Například, pokud má uchazeč více než deset let zkušeností v oboru IT, měly by být tyto zkušenosti uvedeny před vzděláním.

Education

2007 - 2011: Bachelor of Business Administration

University of Sydney, Sydney, NSW, Australia

 • Specialisation: International Business
 • Relevant coursework: Marketing, Financial Accounting, Business Law, Operations Management and Leadership.
 • Achievements: Graduated with Distinction, Dean’s Honours List

2012 - 2014: Master of Business Administration

Monash University, Melbourne, VIC, Australia

 • Specialisation: Strategic Management
 • Relevant coursework: Strategic Planning, Change Management, Business Ethics, Corporate Finance.
 • Achievements: Graduated with High Distinction, Awarded the MBA Director’s Scholarship

Languages:

 • English – Native proficiency
 • Mandarin – Professional working proficiency
 • Spanish – Intermediate proficiency

Certifications:

 • Certified Public Accountant (CPA Australia)
 • Project Management Professional (PMP)

Continuing Professional Development:

 • Regular attendee of Australian Institute of Company Directors (AICD) events
 • Completed short courses on Leadership, Business Analytics and Digital Marketing through online platforms like Coursera and LinkedIn Learning.

Důležitost dovedností v životopise pro australský trh práce

australie zeme


Dovednosti jsou klíčovou součástí životopisu, zejména pokud se ucházíte o práci na trhu v Austrálii. Australské firmy a náboráři kladou velký důraz na praktické dovednosti a zkušenosti, které můžete přinést do jejich týmu. Vaše profesní dovednosti a zkušenosti ukazují, jak můžete přispět k úspěchu firmy. Zvláště pokud jste cizinec, je důležité zdůraznit své unikátní dovednosti a zkušenosti, které by mohly přinést nový pohled nebo odborné znalosti, které místní trh nemůže nabídnout.

Náboráři na australském trhu práce hledají kandidáty, kteří nejen že splňují požadavky na dovednosti a zkušenosti pro danou roli, ale také ukazují, že jsou flexibilní, adaptabilní a ochotni učit se. Austrálie je velmi konkurenceschopný trh, takže náboráři hledají jedince, kteří se mohou rychle přizpůsobit a převzít iniciativu. Také hodnotí, jak dobře by kandidát zapadl do firemní kultury a týmu. Proto je důležité, aby váš životopis nejenže ukazoval vaše dovednosti a zkušenosti, ale také vaši osobnost a postoj k práci.

V následujícím textu vám představíme vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které se mohou hodit při tvorbě vašeho životopisu pro australský pracovní trh.

Měkké dovednosti (Soft skills):

 • Schopnost týmové práce (Teamwork skills)
 • Komunikační dovednosti (Communication skills)
 • Schopnost řešit problémy (Problem-solving skills)
 • Schopnost vyjednávat (Negotiation skills)
 • Schopnost adaptace (Adaptability)
 • Organizační dovednosti (Organizational skills)
 • Schopnost vést ostatní (Leadership skills)
 • Schopnost pracovat pod tlakem (Ability to work under pressure)
 • Schopnost samostatnosti a sebeřízení (Self-motivation and self-direction)
 • Empatie a interpersonální dovednosti (Empathy and interpersonal skills)

Tvrdé dovednosti (Hard skills):

 • Ovládání cizích jazyků (Foreign language proficiency)
 • Ovládání počítačových programů a softwaru (Computer programs and software proficiency)
 • Znalosti v oboru (Industry knowledge)
 • Znalosti projektového managementu (Project management knowledge)
 • Znalosti v oblasti účetnictví (Accounting skills)
 • Schopnost analyzovat data (Data analysis skills)
 • Pracovní zkušenosti v daném oboru (Work experience in the field)
 • Certifikáty a licence (Certificates and licenses)
 • Znalosti v oblasti marketingu (Marketing skills)
 • Technické dovednosti (Technical skills)

Další sekce potřebné pro australský trh práce


Další rubriky v životopise mohou pomoct potenciálním zaměstnavatelům lépe pochopit vaše dovednosti, zkušenosti a kvalifikace, což může zvýšit vaše šance na získání práce. Rubrika "Jazyky" může ukázat vaši schopnost komunikovat s klienty nebo kolegy z různých kulturních prostředí. Rubrika "Certifikáty" může dokázat, že jste získali specifické dovednosti nebo znalosti v určité oblasti.

Rubrika "Jazyky" je důležitá, protože Austrálie je multikulturní země s obyvateli z celého světa. Pokud ovládáte více jazyků, může to být velkým přínosem pro firmy, které mají zahraniční klienty nebo pobočky. Uveďte jazyky, kterými mluvíte, a úroveň vaší zdatnosti v každém z nich.

Rubrika "Certifikáty" může být pro zaměstnavatele velmi užitečná, protože ukazuje, že jste se vzdělávali a zdokonalovali své dovednosti v určité oblasti. Tato sekce by měla obsahovat jakékoliv relevantní certifikáty, licence nebo akreditace, které jste získali. Uveďte název certifikátu, organizaci, která ho vydala, a datum získání. Pokud je to relevantní, můžete také uvést, jaké dovednosti nebo znalosti certifikát potvrzuje.

Body na zlepšení životopisu pro australský pracovní trh


Při psaní životopisu pro australský trh práce je důležité vzít v úvahu některé specifické aspekty a očekávání. Zde je několik tipů, které by mohly pomoci zvýšit vaše šance na úspěch.

 1. Užijte profesionální tón: Australské firmy oceňují profesionální přístup. Vyhněte se neformálnímu jazyku a slangovým výrazům.
 2. Zdůrazněte dovednosti relevantní pro pozici: Australské firmy často hledají konkrétní dovednosti, takže je důležité je výrazně zvýraznit v životopise.
 3. Detaily o práci v zahraničí: Pokud jste pracovali v zahraničí, zahrňte tyto informace. Austrálie je multikulturní země a zkušenosti z jiných zemí mohou být považovány za přínos.
 4. Vzdělání a kvalifikace: Uveďte všechny své relevantní kvalifikace a vzdělání. Pokud jste studovali nebo získali kvalifikaci mimo Austrálii, zkuste uvést její australský ekvivalent.
 5. Refereční kontakty: Australské firmy často využívají referencí, takže je důležité uvést kontaktní údaje na osoby, které mohou poskytnout o vás referenci.
 6. Průkaz o práci: Pokud jste cizinec, uveďte, že máte platný pracovní vízum. Pokud jste australský občan nebo stálý obyvatel, uveďte to také, aby bylo jasné, že můžete legálně pracovat v Austrálii.
 7. Stručnost a jasnost: Australské firmy oceňují stručné a jasné životopisy. Nezahrnujte nepotřebné informace a snažte se omezit celkovou délku na 2-3 stránky.
 8. Uveďte očekávaný plat: To není povinné, ale některé firmy to mohou očekávat. Pokud se rozhodnete uvést očekávaný plat, udělejte to tak, aby bylo jasné, že jde o očekávání, nikoli požadavek.
australie zeme


Motivační dopisy pro australský pracovní trh


Přikládání motivačního dopisu k životopisu je nezbytným krokem při žádosti o práci v Austrálii. Tento dokument umožňuje uchazečům podrobněji popsat své dovednosti, zkušenosti a důvody, proč mají zájem o danou pozici. Motivační dopis je také příležitostí, jak se výrazněji odlišit od ostatních kandidátů a upoutat pozornost potenciálního zaměstnavatele. Australské firmy často hledají kandidáty, kteří jsou nadšení a motivovaní, proto je důležité, aby váš dopis reflektoval tyto vlastnosti. Navíc, prostřednictvím tohoto dopisu můžete vyjádřit své porozumění firemní kultury a hodnot, což může být rozhodující faktor pro zaměstnavatele.

Příprava na pracovní pohovor při žádosti o práci v Austrálii


Příprava na pracovní pohovor je klíčový krok k úspěchu při hledání zaměstnání. To platí dvojnásob, pokud se chystáte pracovat v zahraničí, například v Austrálii. Kultura, zvyky a očekávání se mohou lišit od země k zemi a je důležité se na to předem připravit. Následující tipy vám pomohou připravit se na pracovní pohovor v Austrálii.

Co DĚLAT:
 1. Důkladně se připravte: Věnujte čas výzkumu firmy a pozice, o kterou se ucházíte. Zjistěte, jaké jsou hlavní hodnoty firmy a jak můžete přispět k jejímu úspěchu.

 2. Dodržujte formální oblečení: Australské firmy obecně očekávají, že uchazeči o práci se na pohovor dostaví v formálním oblečení, pokud není uvedeno jinak.

 3. Buďte upřímní a autentičtí: Australské pracovní kultuře je vlastní otevřenost a upřímnost. Buďte sami sebou a upřímně odpovídejte na otázky.

 4. Projevte entuziasmus: Ukazujte svůj zájem a nadšení pro pracovní pozici, o kterou se ucházíte.

 5. Využijte STAR metodu: Při odpovědích na otázky používejte metodu STAR (Situace, Úkol, Aktivita, Výsledek) pro popis konkrétních situací a ukázání, jak jste řešili problémy nebo dosáhli úspěchů.

Co NEdělat:
 1. Nedodržujte neformální oblečení: Pokud není uvedeno jinak, vyhněte se neformálnímu oblečení jako jsou džíny nebo trička.

 2. Nezamlčujte informace: Austrálie je známá svou otevřeností a upřímností. Nezamlčujte informace a buďte upřímní.

 3. Nepřehánějte: Ačkoli je důležité projevit svůj entuziasmus a zájem o pozici, nepřehánějte to. Buďte autentičtí.

 4. Nebuďte nepřipraveni: Před pohovorem si připravte odpovědi na běžné otázky a věnujte čas výzkumu o firmě a pozici.

 5. Nespěchejte s odpovědmi: Dejte si čas na zodpovězení otázek. Je lepší mít dobře promyšlenou odpověď, než odpovědět příliš rychle a nepromyšleně.

Osvědčené postupy při žádosti o pracovní pohovor v Austrálii


Při žádosti o zaměstnání v Austrálii je klíčovou součástí předložení dobře sestaveného životopisu. Australské firmy preferují stručné a jasné životopisy, které jsou nejlépe omezeny na dvě strany. Je důležité uvést všechny relevantní dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro danou pozici. Vzdělání a pracovní zkušenosti by měly být uvedeny v chronologickém pořadí, počínaje nejnovějším. Nezapomeňte zahrnout i dovednosti a zkušenosti, které jsou specifické pro australský pracovní trh.

Motivační dopis by měl být přizpůsoben konkrétnímu zaměstnání, na které se ucházíte. Měl by jasně vysvětlit, proč jste vhodný kandidát pro danou pozici a jaké přínosy můžete přinést společnosti. Pokuste se vyjádřit svou motivaci a nadšení pro danou pozici. Dopis by měl být stručný a jasný, bez chyb v pravopisu a gramatice.

Příprava na pracovní pohovor je také klíčovým faktorem úspěchu. Důkladně se seznámeníte se společností a požadavky na danou pozici. Připravte se na potenciální otázky a připravte si také několik otázek, které můžete položit zaměstnavateli. V Austrálii je velký důraz kladen na soft skills, takže se snažte ukázat svou schopnost týmové práce, komunikace a řešení problémů.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Časté dotazy týkající se žádosti o zaměstnání a psaní životopisu pro australský trh práce

Jaký formát by měl mít můj životopis pro australského zaměstnavatele?

V Austrálii se obecně preferuje tzv. "chronologický" formát životopisu, kde jsou vaše poslední pracovní zkušenosti uvedeny jako první. Každá položka by měla obsahovat název pozice, jméno firmy, data zaměstnání a krátký popis vašich úkolů a pravomocí. Je také důležité uvést vaše dovednosti a kvalifikace, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Australské životopisy jsou obecně delší než v jiných zemích, a mohou být až 3-4 strany dlouhé.

Co bych měl/a uvést v doprovodném dopise pro australského zaměstnavatele?

V doprovodném dopise byste měli uvést, proč se ucházíte o danou pozici a jaké máte relevantní zkušenosti a dovednosti. Důležité je také prokázat, že jste se o firmě dozvěděl/a a že máte o ni skutečný zájem. V Austrálii je také běžné uvést v dopise vaše kontaktní údaje a kdy jste k dispozici pro případný pohovor.

Jaké jsou specifické požadavky pro pracovní povolení v Austrálii?

Pro práci v Austrálii budete potřebovat pracovní vízum. Existuje několik typů víz, včetně Skilled Independent Visa (Subclass 189), Skilled Nominated Visa (Subclass 190) a Temporary Skill Shortage Visa (Subclass 482). Pro získání těchto víz budete muset splnit určité kvalifikační požadavky, které mohou zahrnovat odborné dovednosti, zkušenosti a úroveň angličtiny. Je také důležité si uvědomit, že některá víza mohou vyžadovat nominaci nebo sponzorství od australského zaměstnavatele nebo vlády.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis