Jak napsat životopis pro Nový Zéland a úspěšně se ucházet o práci

Vstup na novozélandský pracovní trh může být výzvou, především pokud neznáte místní zvyklosti a očekávání. Nový Zéland je znám svou otevřeností a inkluzivitou, ale také vysoce konkurenčním pracovním prostředím, kde je důležité se odlišit. Jak tedy napsat životopis, který upoutá pozornost zaměstnavatelů na Novém Zélandu? Jaké dovednosti a zkušenosti preferují novozélandští zaměstnavatelé? A jaký formát a styl životopisu je v této zemi nejvhodnější?

Následující text je vzorovým životopisem pro trh práce v Novém Zélandu, napsaným v angličtině, která je zde, vedle maorštiny, jedním z nejpoužívanějších jazyků. Tento příklad si můžete libovolně upravit podle svých potřeb.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový životopis pro trh práce v Novém Zélandu

Curriculum Vitae

John Smith
123 Park Street, Auckland, New Zealand
Phone: +64 123 456 789
Email: johnsmith@email.com

Objective

Dedicated and results-oriented software engineer with more than 5 years of experience in the IT field, seeking a challenging role where I can utilise my skills and experience to contribute to a company's success and further develop my professional skills.

Work Experience

Software Engineer
Tech Company, Auckland, New Zealand
June 2016 - Present

 • Lead a team of 5 software developers working on various projects.
 • Collaborated with cross-functional teams to define, design, and ship new features.
 • Unit-tested code for robustness, usability, and general reliability.
 • Ensured bugs and performance bottlenecks are fixed promptly.

Junior Software Developer
IT Company, Wellington, New Zealand
January 2014 - May 2016

 • Assisted in the design, development, testing, and maintenance of software systems.
 • Conducted code reviews and wrote comprehensive technical documentation.
 • Identified and resolved software application issues.

Education

Bachelor of Computer Science
University of Auckland, Auckland, New Zealand
2010 - 2013

Skills

 • Strong knowledge of Java, C++, and Python.
 • Proficient in SQL and experience with database management.
 • Excellent problem-solving skills and attention to detail.
 • Strong written and verbal communication skills.

References

Available upon request.

Národnost, pohlaví, věk a další citlivé informace byly záměrně vynechány v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů na Novém Zélandu.

Ve zbytku tohoto článku se zaměříme na to, jak napsat ideální životopis, který vás vyčlení z davu uchazečů o práci na trhu Nového Zélandu. Poskytneme také tipy a rady, jak efektivně hledat práci v Novém Zélandu a jak se o ni úspěšně ucházet. Důležitým prvkem při hledání práce v Novém Zélandu je vysoce kvalitní a přesvědčivý životopis, jenž je často prvním kontaktem mezi vás a potenciálním zaměstnavatelem. V Novém Zélandu můžete svůj životopis napsat buď v angličtině nebo v maorštině, které jsou oficiálními jazyky této země. V následujících odstavcích vám poskytneme pokyny a tipy, jak vytvořit životopis, který vám pomůže získat práci svých snů na Novém Zélandu.

Novy zeland zeme

Průvodce hledáním a ucházením se o práci v Novém Zélandu


Hledání práce v Nový Zéland může být vzrušující a zároveň výzvou. Nový Zéland je země s bohatými pracovními příležitostmi a příjemným pracovním prostředím. Následující jsou některé tipy, které vám pomohou při hledání práce v Nový Zélandu:

 • Využijte online pracovních portálů: Mnoho firem v Nový Zélandu využívá online pracovní portály k náboru nových zaměstnanců. Tyto portály vám umožní vyhledávat podle oboru, umístění a úrovně pozice.
 • Síťujte: Využijte profesní sítě jako LinkedIn pro navázání kontaktů s profesionály v Nový Zélandu.
 • Učte se anglicky: Angličtina je hlavním jazykem v Nový Zélandu, takže je důležité ovládat tento jazyk alespoň na základní úrovni.
 • Respektujte kulturu: Nový Zéland je země s unikátní kulturou a tradicemi. Pochopení a respektování těchto tradic může výrazně pomoci při hledání práce.

Ucházení se o práci v Nový Zélandu vyžaduje pečlivé plánování a přípravu. Existují určité kroky, které musíte podniknout, aby jste maximalizovali své šance na úspěch. Následující jsou některé kroky k ucházení se o práci v Nový Zélandu:

 • Připravte si životopis: Životopis je nezbytným dokumentem při ucházení se o práci. Je důležité, aby byl životopis napsán v angličtině, jelikož čeština není v Nový Zélandu obchodním jazykem a životopisy v češtině nejsou běžně přijímány.
 • Napište motivační dopis: Motivační dopis by měl být krátký a jasný, popisující, proč byste měli být vybráni pro danou pozici.
 • Připravte se na pohovor: Pohovor může být proveden osobně nebo online. Je důležité být na pohovor dobře připravený a ukázat své dovednosti a zkušenosti.
 • Získejte pracovní vízum: Pokud nejste občanem Nový Zélandu nebo Austrálie, budete potřebovat pracovní vízum. Proces získání pracovního víza může být složitý, takže je důležité začít ho včas.

Důležitost profesionálního e-mailu při žádosti o zaměstnání v Novém Zélandu

Pokud máte zájem o práci na Novém Zélandu, je nejdůležitější především vytvoření profesionálního e-mailu s přiloženým životopisem, který zašlete potenciálním zaměstnavatelům. Tento e-mail by měl být stručný, jasný a měl by obsahovat detailní informace o vaší pracovní zkušenosti, dovednostech a vzdělání, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Na Novém Zélandu je velký důraz kladen na osobní přístup, takže je vhodné popsat, proč máte o danou práci zájem a jaké hodnoty můžete firmě přinést. Dále je důležité uvést, že jste si vědomi právních požadavků na práci na Novém Zélandu (například vízových podmínek). V příští části vám poskytneme vzorový e-mail, který vám může pomoci sestavit ten svůj.

Subject: Job Application - [Your Name]

Dear Hiring Manager,

I am writing to apply for the position advertised on your website. Attached, please find my CV and cover letter for your consideration.

I believe my skills and experience align well with the requirements of the role, and I am confident that I would make a valuable addition to your team.

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss my candidacy further.

Kind Regards,

[Your Name]

[Your Contact Information]


Hledání základních pracovních pozic v Novém Zélandu


 1. Zkuste se zaměřit na práce, které nevyžadují zvláštní dovednosti nebo vzdělání: Pokud nemáte žádné zkušenosti, můžete se pokusit o práci v oblasti zákaznického servisu, v maloobchodě, v gastronomii, nebo na farmách, kde často hledají sezónní pracovníky.
 2. Využijte online pracovních portálů: Na Novém Zélandu jsou populární pracovní weby jako Seek, Trade Me Jobs, nebo New Kiwis. Na těchto stránkách můžete hledat práci podle typu, umístění, platového rozpětí a dalších kritérií.
 3. Připravte si silný životopis: I když nemáte pracovní zkušenosti, můžete do svého životopisu zahrnout dovednosti a schopnosti, které můžou být pro zaměstnavatele přitažlivé. Můžete také zmínit jakékoli dobrovolnické zkušenosti nebo projekty, na kterých jste se podíleli.
 4. Učte se anglicky: Angličtina je oficiálním jazykem na Novém Zélandu a je to jazyk, kterým se mluví v práci. Pokud jste se angličtinu učili, ale nejste si jistí svými dovednostmi, můžete se přihlásit do jazykové školy nebo najít jazykového partnera, aby vám pomohl.
 5. Síťování: Navazování kontaktů je skvělý způsob, jak najít práci. Můžete se zapojit do komunitních skupin, sportovních klubů nebo se účastnit akcí a setkání, kde můžete potkat lidi, kteří vám mohou pomoci najít práci.
 6. Používejte správný formát pro svůj životopis: Na Novém Zélandu je častější formát životopisu o délce 2-3 stran. Měl by obsahovat vaše kontaktní údaje, shrnutí dovedností a zkušeností, vzdělání a reference.
 7. Jazyky pro životopis: Primárním jazykem pro životopis by měla být angličtina. Pokud se však domníváte, že by vaše znalost jiného jazyka mohla být pro vašeho potenciálního zaměstnavatele užitečná, můžete životopis připravit také v tomto jazyce.

Dokumenty potřebné pro žádost o zaměstnání v Novém Zélandu


Žádost o zaměstnání v Novém Zélandu vyžaduje několik dokumentů, aby byla úspěšná. Jedním z nejdůležitějších dokumentů je životopis nebo resumé. To by mělo být detailní a aktuální, s kompletním přehledem o vaší kariéře, vzdělání a dovednostech. Na Novém Zélandu je běžné, že životopis je dlouhý až tři strany. Dále byste měli mít doprovodný dopis, který je specificky napsaný pro pozici, o kterou se ucházíte.

Druhým důležitým dokumentem je pracovní víza. Pokud nejste občanem Nového Zélandu nebo stálým rezidentem, budete potřebovat pracovní víza k legálnímu zaměstnání. Typ víza, který budete potřebovat, závisí na typu práce, kterou hodláte dělat, a jak dlouho plánujete zůstat.

Dalším klíčovým dokumentem, který budete potřebovat, je doklad o vašem vzdělání a kvalifikacích. To může zahrnovat vysokoškolské diplomy, certifikáty o odborné přípravě nebo jiné relevantní kvalifikace. Pokud jsou vaše kvalifikace získané mimo Nový Zéland, může být nutné je nechat posoudit Novozélandskou kvalifikační autoritou (NZQA).

Kromě toho může být také vyžadováno, abyste předložili doklady o předchozím zaměstnání, jako jsou reference od předchozích zaměstnavatelů. Tyto reference by měly potvrzovat vaše dovednosti, zkušenosti a schopnosti, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. V některých případech může být také požadována trestní bezúhonnost.

Užitečné fráze pro psaní životopisu pro novozélandský pracovní trh a jejich překlady


V následujícím textu najdete seznam užitečných výrazů a frází souvisejících s tvorbou životopisu pro trh práce v Nový Zéland. Tyto termíny jsou přeložené do angličtiny, protože angličtina je oficiálním jazykem Nového Zélandu.

 • Struktura životopisu - CV structure
 • Formátování životopisu - CV formatting
 • Vzdělání - Education
 • Dovednosti - Skills
 • Praxe - Internship
 • Pracovní zkušenosti - Work experience
 • Reference - References
 • Jazykové znalosti - Language proficiency
 • Certifikáty a kurzy - Certificates and courses
 • Osobní údaje - Personal details
 • Místo narození - Place of birth
 • Národnost - Nationality
 • Cíle v kariéře - Career objectives
 • Osobní profil - Personal profile
 • Zájmy - Interests
 • Kontaktní informace - Contact information
 • Předchozí zaměstnavatelé - Previous employers
 • Doporučení - Recommendations

Tyto termíny by měly být užitečné při sestavování vašeho životopisu pro novozélandský trh práce.

Použití správné struktury, formátování a fotografie při tvorbě životopisu pro novozélandský trh


Správně strukturovaný a naformátovaný životopis je klíčovým nástrojem při hledání práce na Novém Zélandu. Tento dokument je prvním dojmem, který zanecháte u potenciálního zaměstnavatele, a může ovlivnit, zda vás pozvou k dalšímu pohovoru. Dobře uspořádaný životopis může zvýšit vaše šance na úspěch v konkurenčním trhu práce.

Při tvorbě životopisu pro trh práce na Novém Zélandu je důležité dodržet následující pokyny:

 1. Písmo: Použijte jednoduché a čitelné písmo, například Arial nebo Times New Roman, velikosti 10 až 12. Tento typ písma je nejen snadno čitelný, ale také působí profesionálně.
 2. Formát: Preferovaný formát je PDF, který zachovává uspořádání životopisu na různých zařízeních.
 3. Okraje: Doporučuje se udržovat okraje široké 2,54 cm (1 palec) po celém obvodu stránky. Toto uspořádání je optimalizované pro tisk a zvyšuje čitelnost dokumentu.
 4. Odrážky: Používání odrážek je důležité pro snadnou orientaci v textu. Umožňují rychlé a efektivní čtení informací.
 5. Oddělovače: Použijte oddělovače, jako jsou horizontální čáry, pro rozdělení jednotlivých sekcí. To umožňuje lepší strukturu a přehlednost životopisu.

Na Novém Zélandu není běžné přidávat do životopisu fotografii. Místo toho se zaměřte na představení svých dovedností, zkušeností a ambicí tak, aby odpovídaly požadavkům pracovní pozice. Dobře naformátovaný a strukturovaný životopis může být rozhodujícím faktorem při získání vysněné práce.

Kromě šablony životopisu pro Nový Zéland nabízíme i další podobné šablony, které byste mohli chtít vyzkoušet.

Klíčové prvky životopisu pro úspěch na pracovním trhu v Novém Zélandu


Novy zeland zeme

Klíčová role záhlaví životopisu pro pracovní trh na Novém Zélandu

Záhlaví životopisu je klíčovým prvkem při hledání zaměstnání na Novém Zélandu, jelikož by mělo být jasně viditelné a obsahovat všechny důležité kontaktní informace. Vytvoření efektivního záhlaví se může zdát obtížné, ale následující pokyny by měly zjednodušit tento proces.

První řádek záhlaví by měl obsahovat vaše příjmení a jméno. Toto je základní informace, kterou potenciální zaměstnavatelé potřebují k identifikaci uchazeče. Příklad: "Novák, Jan".

Druhý řádek by měl uvádět vaši profesi a obor. Tato informace pomáhá zaměstnavatelům rychle určit, jaké jsou vaše odborné dovednosti a zkušenosti. Příklad: "Inženýr, stavebnictví".

Třetí řádek by měl obsahovat vaši poštovní adresu. To umožňuje zaměstnavatelům vědět, kde bydlíte a zda by bylo logické vás zaměstnat vzhledem k jejich geografické poloze. Příklad: "Ulice Lipová 5, 110 00 Praha".

Čtvrtý řádek by měl uvádět vaše kontaktní telefonní číslo. Zaměstnavatelé toto číslo použijí, pokud se rozhodnou pozvat vás na pohovor nebo pokud budou potřebovat další informace. Příklad: "+420 123 456 789".

Pátý a poslední řádek by měl obsahovat vaši e-mailovou adresu. Tato adresa je nezbytná pro elektronickou komunikaci, která je nyní běžnou součástí procesu hledání zaměstnání. Příklad: "jan.novak@email.com".

Sledováním těchto pokynů můžete vytvořit efektivní a profesionální záhlaví, které vás odliší od ostatních uchazečů o zaměstnání na Novém Zélandu.

Surname: Smith

First Name: John

Profession: Software Developer

Address: 123 Queen Street, Auckland 1010, New Zealand

Phone: +64 9 123 4567

Email: johnsmith@email.com


Význam zkušeností v životopise pro pracovní trh v Novém Zélandu

Část týkající se zkušeností v životopise je zásadní pro potenciálního zaměstnavatele, protože ukazuje vaše schopnosti a výsledky v praxi. Na Novém Zélandu, kde je pracovní prostředí známé svou měnící se dynamikou a flexibilitou, je tento oddíl ještě důležitější, protože ukazuje, jak dobře dokážete reagovat na různé situace a přizpůsobit se různým rolím.

 • Uspořádejte své zkušenosti chronologicky: Začněte nejnovější pracovní zkušeností a postupujte zpět v čase. Toto uspořádání umožňuje zaměstnavatelům vidět vaše nejnovější a tedy nejrelevantnější zkušenosti.
 • Uveďte data uzavření smlouvy: Zahrnujte měsíc a rok začátku a konce každého zaměstnání. To poskytuje jasný přehled o délce vaší zkušenosti v dané roli.
 • Název práce: Uveďte oficiální název vaší role. To dává zaměstnavatelům náznak o úrovni vaší zkušenosti a odpovědnosti.
 • Seznam odrážek: Každou roli rozložte do několika odrážek, které popisují vaše hlavní úkoly, odpovědnosti a úspěchy.
 • Popis práce: Být konkrétní ohledně toho, co jste dělali v každé roli. Ukažte, jak jste přispěli k úspěchu organizace, a nebojte se používat konkrétní čísla a metriky k podpoře svých tvrzení.
 • Použití klíčových slov: Zaměstnavatelé často používají software na sledování životopisů, který vyhledává klíčová slova související s danou rolí. Použijte klíčová slova z popisu práce ve svém životopise, aby byl snáze nalezený.

Position: Sales Manager

Employer: Spark New Zealand

Dates: January 2015 - December 2019


Description:

 • Developing and implementing strategies to increase sales.
 • Regular communication with key customers and partners.
 • Managing a team of salespeople and ensuring their training.
 • Market and competition analysis, preparing reports.
 • Collaborating on the development of new products and services.

Novy zeland zeme

Význam vzdělání v životopise pro novozélandský trh práce

Sekce o vzdělání v životopisu je pro personalisty v Novém Zélandu klíčová. Představuje přehled formálního vzdělání uchazeče a jeho kvalifikace relevantní pro pozici, o kterou se uchází. Detaily, jako jsou jméno instituce, studijní obor, hodnocení a datum ukončení studia, jsou běžně uvedeny. Pokud má uchazeč relevantní další školení, certifikáty nebo dovednosti získané mimo formální vzdělání, je také důležité je uvést. To pomáhá personalistům posoudit, zda má uchazeč potřebné kompetence a zkušenosti pro danou roli.

Poloha sekce o vzdělání v životopisu závisí na konkrétních okolnostech uchazeče. Pro absolventy nebo ty, kteří mají málo pracovních zkušeností, je vhodné umístit sekci o vzdělání na samotný začátek, jelikož to je nejrelevantnější informace, kterou mohou předložit. Například, pokud je uchazečem nový absolvent v oboru, jako je software engineering, a uchází se o pozici programátora, pak je vhodné umístit vzdělání na prvním místě, aby personalista viděl, že má uchazeč potřebné vzdělání pro tuto roli. Na druhou stranu, pokud uchazeč má mnoho let zkušeností v daném oboru a jeho vzdělání je méně relevantní nebo aktuální, pak by sekce o vzdělání měla být umístěna po sekci o pracovních zkušenostech. Například, pokud je uchazečem zkušený manažer s více než 20 lety zkušeností v oboru, pak by měly být jeho pracovní zkušenosti uvedeny jako první.

Education and Qualifications:

 • 2008 - 2012: Bachelor's degree in International Business, Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand
 • 2012 - 2014: Master's degree in International Business, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand

Language Skills:

 • English - Native speaker
 • Maori - Basic level
 • Spanish - Advanced level (DELE - Diplomas de Español como Lengua Extranjera - level C1)

Further Education and Certifications:

 • 2015: Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA), University of Auckland, Auckland, New Zealand
 • 2017: Certificate in Business English Training (CertIBET), Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand

Note: The official languages of New Zealand are English and Maori. The above example is written in English, which is one of the official languages of New Zealand.


Význam dovedností v životopise pro trh práce na Novém Zélandu

Novy zeland zeme

Dovednosti jsou klíčovým prvkem v životopise, zejména pokud se ucházíte o práci na trhu Nového Zélandu. Nový Zéland je známý svým konkurenčním pracovním prostředím, kde zaměstnavatelé hledají kandidáty, kteří nejen splňují požadavky na konkrétní pozici, ale také přinášejí unikátní soubor dovedností a schopností, které mohou přispět k růstu a úspěchu jejich organizace. Životopis je vaší příležitostí ukázat potenciálním zaměstnavatelům, co umíte a co můžete nabídnout. Proto je důležité, abyste se soustředili na prezentaci svých nejsilnějších dovedností a schopností, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.

Náboráři na Novém Zélandu hledají uchazeče, kteří nejenže mají potřebné technické dovednosti, ale také dovednosti měkké, jako je schopnost týmové práce, komunikace, řešení problémů a adaptabilita. Zatímco technické dovednosti můžete získat prostřednictvím formálního vzdělání a praxe, měkké dovednosti jsou často získávány a rozvíjeny v průběhu času a jsou stejně důležité pro váš profesní úspěch. Zaměstnavatelé také oceňují kandidáty, kteří jsou schopni se rychle učit a přizpůsobovat se novým situacím, protože to ukazuje flexibilitu a odolnost v rychle se měnícím pracovním prostředí.

V následujícím textu vám představíme vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které by vám mohly být nápomocné při sestavování životopisu pro novozélandský pracovní trh.

Měkké dovednosti (Soft skills):

 • Schopnost týmové práce (Teamwork ability)
 • Dobré komunikační dovednosti (Good communication skills)
 • Flexibilita (Flexibility)
 • Řešení problémů (Problem-solving)
 • Schopnost pracovat pod tlakem (Ability to work under pressure)
 • Schopnost se učit a přizpůsobovat se novým situacím (Ability to learn and adapt to new situations)
 • Organizační dovednosti (Organizational skills)
 • Zodpovědnost (Responsibility)
 • Kreativita (Creativity)
 • Schopnost samořízení (Self-management ability)
 • Přátelský a pozitivní přístup (Friendly and positive attitude)

Tvrdé dovednosti (Hard skills):

 • Ovládání počítačových programů (Computer program proficiency)
 • Jazykové dovednosti (Language skills)
 • Odborné dovednosti a znalosti (Technical skills and knowledge)
 • Řidičský průkaz (Driving license)
 • První pomoc (First aid)
 • Ovládání strojů a techniky (Machinery and technology operation)
 • Certifikáty a licence (Certificates and licenses)
 • Znalost právních předpisů (Knowledge of legal regulations)
 • Schopnost práce s daty a analýz (Data and analysis skills)
 • Znalost norem a standardů (Knowledge of norms and standards)

Další důležité sekce pro životopis určený pro novozélandský pracovní trh


Další rubriky, které lze zahrnout do životopisu, mohou potenciálnímu zaměstnavateli poskytnout více informací o vašich dovednostech, zkušenostech a zájmech mimo předchozí pracovní zkušenosti. Takové informace mohou být pro ně užitečné při rozhodování, zda jste vhodným kandidátem pro jejich pozici. Přidání dalších kategorií do vašeho životopisu může také pomoci vyniknout mezi konkurencí, protože ukazuje, že jste vícestranný jedinec s různými dovednostmi a zájmy.

Z následujících kategorií bych si vybral Jazyky a Certifikáty.

Jazyky jsou důležitou kategorií k zahrnutí do životopisu, zejména pokud hledáte práci v zemi, kde je více než jeden oficiální jazyk, jako je tomu na Novém Zélandu. Tato rubrika ukazuje potenciálnímu zaměstnavateli, že jste schopni komunikovat efektivně s různými skupinami lidí a že máte schopnost se učit a adaptovat se na nové situace. Navíc, pokud hledáte práci v mezinárodní společnosti, mohou jazykové dovednosti poskytnout další výhodu.

Certifikáty jsou také důležitou kategorií, kterou byste měli zahrnout do svého životopisu. Tato sekce ukazuje zaměstnavateli, že jste se účastnili dalšího vzdělání nebo školení v určité oblasti, což může být pro ně velmi atraktivní. Certifikáty mohou také ukázat, že jste na sobě pracovali a rozvíjeli své dovednosti i mimo pracovní prostředí. Navíc, některé pozice mohou vyžadovat specifické certifikáty, takže jejich zahrnutí do životopisu je klíčové.

Zlepšení životopisu pro pracovní trh Nového Zélandu


Při psaní životopisu pro trh práce na Novém Zélandu je důležité mít na paměti, že každá země má své vlastní konvence a očekávání, pokud jde o formát a obsah životopisu. Následující tipy by vám měly pomoci vytvořit CV, které bude efektivní a přizpůsobené novozélandským zaměstnavatelům.

 1. Stručnost je klíčem: Novozélandské životopisy by měly být co nejstručnější, ideálně 2-3 stránky. Zaměřte se na posledních 10-15 let vášeho pracovního života.
 2. Detaily kontaktu: Uveďte své kontaktní údaje včetně telefonního čísla a e-mailové adresy. Pokud jste zahraniční uchazeč, uveďte také svůj stav práce (například držitel víza).
 3. Uveďte průvodní dopis: Průvodní dopis je na Novém Zélandu běžný a očekávaný. Měl by být stručný a jasně vysvětlit, proč jste vhodný kandidát na danou pozici.
 4. Zaměřte se na dovednosti a zkušenosti: Novozélandští zaměstnavatelé dávají přednost životopisům, které jsou orientované na dovednosti a zkušenosti, než na chronologický přehled pracovních pozic.
 5. Ukažte svou ochotu k učení: Novozélandská kultura oceňuje snahu o osobní a profesní rozvoj. Pokud máte jakékoliv příklady toho, jak jste se snažili zlepšit své dovednosti nebo se učit něco nového, určitě je uveďte.
 6. Refereční dopisy: Novozélandští zaměstnavatelé často požadují doporučení od předchozích zaměstnavatelů. Měli byste mít připraveny alespoň dva dopisy od lidí, kteří dobře znají vaši práci.
 7. Pravopis a gramatika: Ujistěte se, že váš životopis je bez chyb. Může být užitečné nechat ho přečíst někým jiným, aby zkontroloval možné chyby, které byste mohl přehlédnout.
 8. Personalizace: Pokud je to možné, personalizujte svůj životopis pro každou pozici, o kterou se ucházíte. To znamená, že byste měli upravit své dovednosti a zkušenosti tak, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům konkrétního zaměstnavatele.
Novy zeland zeme

Motivační dopisy pro pracovní trh Nového Zélandu


Motivační dopis je klíčovým prvkem při žádosti o práci na Novém Zélandu, stejně jako v mnoha dalších zemích. Jeho přiložení k životopisu umožňuje zaměstnavatelům lépe pochopit vaše schopnosti, zkušenosti a hlavně motivaci pro danou pozici. V dopise můžete detailněji vysvětlit, proč jste ideální kandidát pro danou roli, a jak můžete přispět k růstu a úspěchu firmy. Navíc, motivační dopis je skvělá příležitost prokázat své porozumění kultuře a pracovnímu prostředí na Novém Zélandu, což může být pro zaměstnavatele velmi atraktivní.

Příprava na pracovní pohovor pro práci na Novém Zélandu


Příprava na pracovní pohovor je kritickým krokem k získání zaměstnání, zvláště v konkurenčním prostředí, jakým je Nový Zéland. Nároky a očekávání zaměstnavatelů se mohou v různých zemích lišit, takže je důležité porozumět specifickým rysům novozélandského trhu práce. Bez ohledu na to, zda jste místní obyvatel nebo cizinec hledající práci na Novém Zélandu, správná příprava na pohovor vám může výrazně pomoci vyniknout mezi ostatními kandidáty.

Co DĚLAT:
 • Proveďte důkladný výzkum: Zjistěte si, co nejvíce informací o firmě a pozici, o kterou se ucházíte. To zahrnuje porozumění firemní kultuře, hodnotám a cílům.

 • Připravte se na typické otázky: Novozélandští zaměstnavatelé často kladou otázky týkající se vašich předchozích zkušeností, dovedností a kvalit. Měli byste být připraveni demonstrovat, jak můžete přispět k jejich týmu.

 • Naučte se místní etiketu: Novozélandská kultura oceňuje upřímnost, skromnost a fair play. Představte se jako důvěryhodný a spolehlivý kandidát.

 • Připravte si otázky: Mít vlastní otázky pro zaměstnavatele ukazuje váš zájem o pozici a firmu.

Co NEdělat:
 • Nedramatizujte své schopnosti: Novozélandská kultura oceňuje skromnost, takže se vyhněte přehnaným tvrzením o svých schopnostech.

 • Nedělejte nepřiměřené poznámky: Respektujte různorodost a vyhněte se jakýmkoli urážlivým nebo nepřiměřeným poznámkám.

 • Nezapomeňte na důležité detaily: Představte se včas a správně oblečeni. Dodržování těchto základních pravidel ukazuje respekt k zaměstnavateli.

 • Nenabízejte nepožádané informace: Zaměřte se na to, co je relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Neposkytujte informace, které s vaší pracovní zkušeností a dovednostmi nesouvisí.

Osvědčené postupy při žádosti o pracovní pohovor na Novém Zélandu


Při žádosti o zaměstnání na Novém Zélandu je důležité dodržet několik osvědčených postupů, které mohou výrazně zvýšit vaše šance na úspěch. Prvním krokem je vytvoření životopisu, který je přizpůsobený zájmové oblasti a je vhodný pro Nový Zéland. Měl by být stručný, ale informativní, s důrazem na dovednosti a zkušenosti, které jsou pro pozici nejrelevantnější.

Motivační dopis je dalším klíčovým prvkem přihlášky. Tento dokument by měl být osobní a jedinečný, a měl by zdůraznit, proč jste ideální kandidát pro danou pozici. Zmíněte své dovednosti, zkušenosti, ale také to, proč vás tato pozice zajímá a jaké jsou vaše budoucí cíle.

Posledním, ale neméně důležitým krokem je účast na pracovním pohovoru. Připravte se na možné otázky, věnujte pozornost svému vzhledu a komunikačním dovednostem. Je také důležité ukázat svou motivaci a zájem o danou pozici. Pracovní pohovor je také příležitostí k získání dalších informací o firmě a pozici, na kterou se hlásíte.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky o žádosti o zaměstnání a psaní životopisu pro novozélandský trh práce

Jaký formát životopisu je obvyklý na Novém Zélandu?

Na Novém Zélandu je nejčastějším formátem životopisu tzv. "skills-based" nebo "functional" CV. Tento formát se zaměřuje na dovednosti a zkušenosti relevantní pro danou pozici, nikoliv na chronologický přehled pracovních zkušeností. Často se také očekává, že životopis bude doplněn o doprovodný dopis, ve kterém uchazeč detailněji vysvětlí, proč je pro danou pozici vhodný.

Jaké informace by měl můj životopis pro práci na Novém Zélandu obsahovat?

Stejně jako v jiných zemích, i na Novém Zélandu by měl životopis obsahovat kontaktní informace, vzdělání, pracovní zkušenosti a dovednosti. Na Novém Zélandu je také obvyklé uvést reference - kontakty na osoby, které mohou potvrdit vaše zkušenosti a dovednosti. Nepovinné, ale často vítané je také uvést konkrétní úspěchy nebo dosažené cíle v předchozích pozicích.

Jaký je proces ucházení se o práci na Novém Zélandu?

Proces hledání práce na Novém Zélandu se neliší od mnoha jiných zemí - je možné hledat přes internet, v novinách nebo prostřednictvím agentur. Pokud jste zahraniční uchazeč, je důležité zkontrolovat, zda máte potřebné pracovní vízum. Na Novém Zélandu je také obvyklé, že k prvnímu kolu výběrového řízení patří telefonický rozhovor. Při osobním pohovoru pak ocení, pokud vyjádříte svůj zájem o novozélandskou kulturu a přizpůsobení se místnímu životnímu stylu.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis