Šablona životopisu: Průvodce psaním životopisu v rumunštině

V Rumunsku je tvorba životopisu klíčovým faktorem pro úspěch na trhu práce, který je charakterizován vysokou konkurencí a preferencí místních jazykových dovedností. Jak tedy vytvořit životopis, který bude v Rumunsku úspěšný? Jaké jsou nejlepší techniky pro vytváření životopisu, který bude odpovídat očekáváním rumunských zaměstnavatelů? Tyto otázky budou v následujícím článku podrobně zodpovězeny.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu v rumunštině

Nume: Ion Popescu
Adresă: Strada București, București, România
Telefon: +40 123 456 789
E-mail: ion.popescu@gmail.com

Experiență profesională:

Manager de Proiect, ABC Company, București, România, Iulie 2015 - prezent

 • Coordonarea și gestionarea tuturor aspectelor proiectelor, inclusiv planificarea, organizarea, personalul, conducerea și controlul resurselor de proiect.
 • Dezvoltarea de planuri de proiect detaliate pentru a urmări progresul.
 • Asigurarea că toate proiectele sunt livrate la timp, în cadrul scopului și bugetului.

Inginer Civil, XYZ Company, București, România, Ianuarie 2010 - Iunie 2015

 • Proiectarea și supervizarea construcției de clădiri, poduri și drumuri.
 • Asigurarea conformității cu normele de siguranță și reglementările de construcție.
 • Colaborarea cu arhitecții și alte profesii înrudite pentru a coordona detaliile de proiectare.

Educație:

Master în Managementul Proiectelor, Universitatea Politehnica din București, 2015

 • Specializare în managementul proiectelor de construcții.

Licență în Inginerie Civilă, Universitatea Tehnică de Construcții București, 2010

 • Specializare în proiectarea și construcția de structuri de rezistență.

Competențe:

 • Excelente abilități de organizare și planificare.
 • Cunoașterea profundă a principiilor de inginerie și management de proiect.
 • Abilitatea de a lucra în condiții de stres și de a respecta termenele limită stricte.
 • Cunoașterea software-urilor de proiectare asistată de calculator (CAD).
 • Limbi străine: Engleză - nivel avansat, Franceză - nivel intermediar.

Referințe:

Disponibile la cerere.

Ve zbytku tohoto článku se zaměříme na to, jak napsat dokonalý životopis v rumunštině pro rumunský trh práce. Účelem psaní životopisu v rumunštině je poskytnout potenciálním zaměstnavatelům v Rumunsku podrobný přehled o vaší pracovní zkušenosti, dovednostech a kvalifikacích. Psaní životopisu v jazyce země, kde se ucházíte o práci, je nejen projevem respektu, ale také dokazuje vaši schopnost komunikovat a integrovat se do daného pracovního prostředí. Přečtěte si následující rady, jak vytvořit efektivní životopis, který vás vynikne mezi ostatními uchazeči na rumunském trhu práce.

rumunstina jazyk

Užitečné fráze pro psaní životopisu v rumunštině


V následující části tohoto textu naleznete seznam užitečných výrazů týkajících se psaní životopisu. Tato slova jsou přeložena do rumunštiny, aby vám pomohla lépe porozumět struktuře a formátu životopisu v tomto jazyce.

 • Struktura životopisu - Structura CV
 • Formátování životopisu - Formatarea CV
 • Vzdělání - Educație
 • Dovednosti - Abilități
 • Praxe - Practică
 • Pracovní zkušenosti - Experiență de muncă
 • Kontaktní informace - Informații de contact
 • Reference - Referințe
 • Osobní profil - Profil personal
 • Jazykové dovednosti - Competențe lingvistice
 • Certifikáty a kurzy - Certificări și cursuri

Doufáme, že tento seznam vám usnadní psaní životopisu v rumunštině a pomůže vám při hledání práce na rumunském trhu práce.

Gramatika potřebná pro psaní životopisu v rumunštině


Rumunština je románský jazyk, který má vlastní gramatické pravidla, včetně skloňování a časování sloves. Skloňování v rumunštině je složitější než v jiných románských jazycích, protože rumunština má šest pádů: nominativ, akuzativ, dativ, genitiv, vokativ a instrumentál. Každý pád má své vlastní koncovky, které se liší v závislosti na rodu, čísle a určitosti daného substantiva. Například slovo "životopis" se v rumunštině řekne "curriculum vitae" a v genitivu se skloňuje jako "curriculumului vitae".

Časování sloves v rumunštině je podobně složité, protože rumunština má šest časových forem: přítomný, minulý, budoucí, podmiňovací, příčestí a příkazovací. Při psaní životopisu by měl být použit především přítomný čas a třetí osoba jednotného čísla, aby byl text formální a objektivní. Například "Pan Novák pracuje jako učitel" se v rumunštině řekne "Domnul Novak lucrează ca profesor". Místo první osoby ("já pracuji jako učitel" - "eu lucrez ca profesor") se tedy používá třetí osoba ("on pracuje jako učitel" - "el lucrează ca profesor"), což je v rumunštině běžné pro formální a odborné texty, jako je životopis.

Jak správně strukturovat a formátovat životopis v rumunštině


Dobře strukturovaný životopis může být klíčem k úspěchu na rumunském trhu práce. Jasná a soudržná struktura umožní potenciálnímu zaměstnavateli rychle identifikovat relevantní informace. V konkurenčním prostředí je nezbytné prezentovat o sobě profesionální a efektivní obraz. Správná organizace životopisu tedy může znamenat rozdíl mezi výběrem na pohovor nebo přehlédnutím. Při hledání práce záleží na každém detailu a dobře strukturovaný životopis je prvním krokem k dosažení vašich profesních cílů. Závěrem lze říci, že dobře strukturovaný životopis je mocným nástrojem při řešení kariérních výzev.

Kromě Rumunštiny máme i další šablony životopisů, které by vás mohly zajímat.

Jak napsat úspěšný životopis v rumunštině: klíčová role správného formátování

Při tvorbě životopisu v rumunštině je důležité dodržet následující stylistická nastavení:

 • Písmo: Doporučujeme používat standardní fonty, jako je Arial, Times New Roman nebo Calibri. Jsou snadno čitelné a profesionálně vypadají. Rumunština používá diakritické znaky, proto je důležité zvolit takové písmo, které je podporuje.
 • Formát: Standardní formát je A4. Jelikož tento formát je nejčastěji používaný ve většině zemí včetně Rumunska, poskytuje jednotný a profesionální vzhled.
 • Okraje: Doporučujeme nastavit okraje na 1 palcový okraj na všech stranách. Toto je běžný standard, který umožňuje snadné čtení a kopírování dokumentu.
 • Odrážky: Používejte odrážky k zvýraznění klíčových bodů vašeho životopisu. To pomůže zaměstnavateli snadno najít nejdůležitější informace.
 • Oddělovače: Oddělovače mohou pomoci rozdělit různé sekce životopisu, například vzdělání, zkušenosti a dovednosti. To pomůže zaměstnavateli snadno navigovat v dokumentu.
 • Barvy: Udržujte barvy jednoduché a profesionální. Černá je standardní volba pro text, zatímco bílá je preferovaná pro pozadí. Je možné použít jiné barvy, ale měly by být decentní a neodvádět pozornost od obsahu životopisu.

Tyto rady jsou specifické pro rumunský trh, protože respektují místní konvence a zvyklosti v oblasti formálního psaní a designu dokumentů.

Hrajte na první dobrou: Struktura životopisu v rumunštině jako klíč k úspěchu

rumunstina jazyk


Životopis v Rumunštině je dokument, který popisuje vzdělání, pracovní zkušenosti a dovednosti jednotlivce. Stejně jako v mnoha jiných zemích, i v Rumunsku je důležité mít strukturovaný a profesionální životopis. Zde jsou hlavní části, které by měl obsahovat:

 • Osobní údaje: Tato sekce obsahuje základní informace o uchazeči, včetně jména, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy. V Rumunsku se také často uvádí data narození a občanství.
 • Profesní profil: Tato část je krátkým úvodem, který popisuje dosavadní kariéru a odborné dovednosti uchazeče. Měl by zahrnovat konkrétní úspěchy a dovednosti, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se uchází.
 • Profesní zkušenosti: V této části uchazeč popisuje své předchozí pracovní pozice, úkoly a dosažené výsledky. Je důležité uvést názvy pozic, názvy firem, období působení a hlavní odpovědnosti.
 • Vzdělání: Tato část obsahuje informace o formálním vzdělání uchazeče, včetně střední školy, vysoké školy nebo univerzity a eventuálního postgraduálního studia. V Rumunsku je také běžné uvádět středoškolské vzdělání, zejména pokud je to relevantní pro pozici, o kterou se uchází.
 • Dovednosti: V této sekci uchazeč uvádí své dovednosti, které jsou relevantní pro danou pozici. Může to zahrnovat technické dovednosti, jazykové dovednosti nebo soft skills.
 • Další oddíly: Může zahrnovat oblasti zájmu, certifikáty, reference, jazykové dovednosti atd. V Rumunsku je například běžné uvádět znalost angličtiny nebo francouzštiny, což jsou dva z nejčastěji používaných cizích jazyků.
Při sestavování životopisu je důležité vzít v úvahu specifika rumunského trhu práce a kultury, a proto by měl být životopis přizpůsoben konkrétnímu zaměstnavateli a pozici.

Hrajte na první dojem: Jak správně napsat záhlaví životopisu v rumunštině

rumunstina jazyk


Záhlaví životopisu v rumunštině je klíčové, protože obsahuje všechny důležité kontaktní informace, které musí být pro potenciálního zaměstnavatele snadno viditelné. Pro vytvoření záhlaví životopisu v rumunštině můžete následovat tyto kroky:

Začněte svým příjmením a jménem. Toto jsou základní informace, které by měly být v záhlaví životopisu jasně viditelné. Následovat by měla vaše profese a obor, na který se zaměřujete. Zde uveďte konkrétní název pozice nebo oboru, ve kterém máte praxi či o němž máte znalosti.

Následně uveďte svou poštovní adresu. I když se dnes mnoho komunikace odehrává elektronicky, je stále důležité uvést fyzickou adresu pro případ, že by vás zaměstnavatel chtěl kontaktovat poštou.

Dále je nezbytné uvést telefonní číslo, na kterém vás může potenciální zaměstnavatel snadno a rychle kontaktovat.

Posledním krokem je zahrnutí vaší e-mailové adresy. Toto je dnes nejběžnější forma komunikace mezi uchazeči a zaměstnavateli, takže je důležité, aby byla vaše e-mailová adresa aktuální a pravidelně ji kontrolujete.

Nume, Prenume

Profesie și domeniu

Adresă de corespondență:

Strada, Număr, Oraș, Cod poștal, Țară

Telefon: (cod țară) număr de telefon

E-mail: adresa de email


Hrajte si s fotografií: Tipy na životopis v rumunštině, který zaujme

V Rumunsku je zvykem přiložit k životopisu fotografii. Tento postup není povinný, ale je doporučený, protože může pomoci zaměstnavateli lépe si vás zapamatovat a vizuálně si vás spojit s vaším životopisem. Pokud se však rozhodnete fotografii do životopisu vložit, měli byste dodržet několik pravidel.

Fotografie by měla být profesionální a odpovídat pozici, na kterou se hlásíte. Nemělo by se jednat o selfie nebo neformální snímek. Ideální je portrétní foto, kde jste oblečeni slušivě a vhodně pro pracovní prostředí. Dobře je také, pokud na fotografii vypadáte přátelsky a sebejistě.

Velikost fotografie by měla být standardní, tj. cca 3,5 x 4,5 cm. Záleží na tom, jaký formát životopisu používáte – pokud je to elektronická verze, může být fotografie vložena do horní části dokumentu, pokud je to tištěná verze, může být přiložena zvlášť.

Pokud se rozhodnete fotografii nepřiložit, není to chyba. Především je důležitý obsah životopisu a vaše kvalifikace. Někteří zaměstnavatelé mohou dokonce považovat nepřiložení fotografie za výhodu, protože se tak mohou vyhnout možným obviněním z diskriminace na základě vzhledu.

Jak napsat životopis v rumunštině: Důležitost zkušeností pro rumunský pracovní trh


Jak správně zapsat pracovní zkušenosti do životopisu pro rumunský trh práce

Oddíl o zkušenostech v Rumunština v životopise je nezbytný pro zaměstnavatele, kteří hledají kandidáty s konkrétními jazykovými dovednostmi. Tato sekce pomáhá kandidátovi představit své kompetence a dovednosti v rumunštině, což může být klíčové pro pozice, kde je třeba komunikovat s rumunsky mluvícími klienty nebo obchodními partnery.

Při psaní této části doporučujeme:

 • Chronologické řazení: Začněte s nejnovější pracovní zkušeností a pokračujte zpět v čase. Toto uspořádání dává zaměstnavatelům jasný přehled o vašem profesním vývoji.
 • Data uzavření smlouvy: Uveďte přesná data (měsíc a rok), kdy jste začali a skončili v dané pozici. Takto zaměstnavatelé vidí, jak dlouho jste pracovali na každé pozici.
 • Název práce: Jasně uveďte název vaší pozice. Tento údaj by měl být konkrétní a odrážet povahu vaší práce.
 • Seznam odrážek: Popište své hlavní úkoly a odpovědnosti pomocí odrážek. To zjednoduší čtení a umožní zaměstnavatelům rychle získat představu o tom, co jste dělali.
 • Popis práce: Do každé odrážky vložte stručný, ale konkrétní popis vaší role a úkolů. Zaměřte se na to, co jste dosáhli, nejen na to, co jste dělali.
 • Použití klíčových slov: Použijte klíčová slova, která jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Tyto klíčové slova by měly odrážet vaše dovednosti a zkušenosti v rumunštině.

Pozice: Manager Proiect, SC Construct SRL, București, România (Ianuarie 2015 - Prezent)

 • Coordonarea și supravegherea tuturor activităților de proiect.
 • Dezvoltarea și implementarea planurilor de proiect.
 • Gestionarea și optimizarea resurselor.
 • Monitorizarea progresului proiectului și raportarea către stakeholderi.
 • Asigurarea că proiectele sunt finalizate la timp și în buget.

rumunstina jazyk

Jak napsat rumunský životopis bez pracovních zkušeností

Při hledání práce v Rumunsku může být vyplnění životopisu v rumunštině obtížné, obzvláště pokud nemáte žádné předchozí zkušenosti. V následujících odstavcích najdete rady a tipy, které vám pomohou tento proces zjednodušit. Tyto tipy jsou snadno použitelné a budou vám nápomocné při vytváření profesionálního a přesvědčivého životopisu.

 1. Zdůrazněte své vzdělání: Pokud nemáte pracovní zkušenosti, je důležité zdůraznit vaše vzdělání. Detailně popište své studijní obory, kurzy a diplomy.
 2. Uveďte dovednosti a znalosti: Uveďte všechny relevantní dovednosti a znalosti, které máte. To může zahrnovat jazykové dovednosti, počítačové dovednosti, dovednosti řízení projektů, atd.
 3. Připojte dobrovolnickou práci: Pokud jste se zúčastnili dobrovolnických aktivit, přidejte je do svého životopisu. Tato zkušenost může demonstrovat vaše schopnosti a angažovanost.
 4. Zaměřte se na své osobní projekty: Pokud jste pracovali na nějakých osobních projektech, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte, uvádějte je v životopise.
 5. Uveďte certifikáty a ocenění: Pokud máte nějaké certifikáty nebo ocenění, které jsou relevantní pro pozici, uveďte je v životopise.
 6. Zahrňte doporučení: Pokud máte doporučení od učitelů, trenérů nebo jiných důvěryhodných osob, zahrňte je do svého životopisu.
 7. Vytvořte silný osobní profil: Na začátku životopisu vytvořte silný osobní profil, který shrnuje vaše dovednosti, cíle a ambice.
 8. Použijte profesionální formát a jazyk: Ujistěte se, že váš životopis je dobře strukturovaný, snadno čitelný a bez pravopisných chyb.
 9. Přizpůsobte svůj životopis: Ujistěte se, že váš životopis je přizpůsobený konkrétnímu zaměstnavateli a pozici, o kterou se ucházíte.
 10. Ukažte svou motivaci a entuziasmus: I když nemáte pracovní zkušenosti, můžete stále ukázat svou motivaci a entuziasmus pro dané odvětví nebo pozici.

Význam vzdělání v rumunském životopise


Část o vzdělání v životopise hraje zásadní roli, zejména v Rumunsku. Vzdělání je klíčovým ukazatelem odborných kvalifikací uchazeče o práci a může poskytnout potenciálnímu zaměstnavateli důležité informace o jeho zkušenostech, dovednostech a znalostech. Tato sekce také může odhalit, zda má uchazeč potřebné vzdělání a odbornou přípravu, které jsou specificky vyžadovány pro danou pozici.

V Rumunsku, kde je vzdělanost velmi ceněna, může být tato část životopisu rozhodující při výběru kandidátů pro pracovní pohovor. Zaměstnavatelé často hledají uchazeče, kteří dokázali svůj závazek k vzdělání a osobnímu rozvoji. Část o vzdělání v životopise také může poskytnout informace o uchazečově schopnosti plánování a organizace, což jsou dovednosti, které jsou často vyžadovány v mnoha profesích.

Jak správně uvést vzdělání v životopise v rumunštině

Umístění sekce vzdělání v životopisu závisí na konkrétní situaci a zkušenostech uchazeče. V rumunštině je to stejné jako v jiných jazycích. Pokud je uchazeč čerstvý absolvent nebo student, je vhodné uvést sekci vzdělání na prvním místě. Důvodem je, že uchazeč nemá žádné nebo málo pracovních zkušeností a jeho vzdělání je tak nejrelevantnější informací pro potenciálního zaměstnavatele. Například, pokud uchazeč právě dokončil studium lékařství na významné rumunské univerzitě, je toto vzdělání klíčové a mělo by být uvedeno na prvním místě.

Na druhou stranu, pokud má uchazeč již rozsáhlé pracovní zkušenosti, měly by být tyto informace uvedeny na prvním místě, protože jsou pro potenciálního zaměstnavatele více relevantní. Například, pokud uchazeč pracoval jako vedoucí týmu v rumunském softwarovém vývojovém centru po dobu 5 let, jsou tyto zkušenosti důležitější než detaily o jeho vzdělání.

Tedy, umístění sekce vzdělání v životopisu v rumunštině závisí na konkrétních okolnostech a zkušenostech uchazeče, a ne na jazyce, v němž je životopis napsán.

Educație

2009-2013: Universitatea de Vest, Timișoara, România

 • Licență în Filologie, specializarea Limba și Literatura Română - Limba și Literatura Engleză. Am absolvit cu nota 9,50. Lucrarea mea de licență, "Influența culturii anglo-saxone asupra literaturii române moderne", a fost premiată cu nota 10.

2013-2015: Universitatea București, București, România

 • Master în Studii Culturale Anglofone, cu accent pe literatura și cultura britanică. Lucrarea mea de disertație, "Reprezentări ale Femeii in Literatura Victoriană", a primit nota 10.

Cursuri și Certificări

 • 2016: Certificat de Competențe Lingvistice în Limba Engleză - nivel C2
 • 2017: Curs de formare în predare pentru profesori, oferit de Ministerul Educației Naționale
 • 2018: Certificat de Competențe Digitale - nivel intermediar

Toate învățăturile și experiențele mele mi-au oferit o bună înțelegere a limbii și literaturii române și engleze, precum și a culturii anglofone. Am o pasiune pentru predare și sunt dedicat dezvoltării continue a abilităților mele pedagogice.


Důležitost dovedností pro životopis v rumunštině


rumunstina jazyk


Dovednosti v životopise jsou klíčové pro úspěch na trhu práce, a to platí pro všechny země, včetně Rumunska. Kvalitní životopis je první věc, kterou potenciální zaměstnavatel vidí, a tak může výrazně ovlivnit, zda budete pozváni k pohovoru. Kromě základních informací o vašem vzdělání a předchozích pracovních zkušenostech by měl životopis jasně ukazovat, jaké dovednosti a schopnosti máte. Tyto dovednosti mohou být obecné, jako je schopnost práce v týmu, komunikace nebo řešení problémů, ale také specifické pro danou pozici nebo obor.

Na rumunském trhu práce hledají náboráři kandidáty, kteří jsou schopni se přizpůsobit rychle měnícím se podmínkám a kteří mají silné komunikační a mezioborové dovednosti. Znalost angličtiny je často vyžadována, stejně jako schopnost práce s digitálními technologiemi. V mnoha oborech jsou také velmi ceněny specializované dovednosti a certifikáty. Například v IT sektoru je velký důraz kladen na programovací jazyky a znalost konkrétních softwarových nástrojů. Ve výrobním průmyslu jsou naopak důležité technické dovednosti a praxe s konkrétními stroji a technologiemi.

V následujícím textu vám představíme vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které mohou být užitečné při psaní životopisu v rumunštině.

Měkké dovednosti (Soft Skills):

 • Komunikační dovednosti (Abilități de comunicare)
 • Schopnost týmové práce (Abilitatea de a lucra în echipă)
 • Řešení problémů (Rezolvarea problemelor)
 • Schopnost organizace a plánování (Abilități de organizare și planificare)
 • Adaptabilita (Adaptabilitate)
 • Schopnost sebeřízení (Autogestiune)
 • Empatie (Empatie)
 • Kritické myšlení (Gândire critică)
 • Kreativita (Creativitate)
 • Motivační schopnosti (Abilități de motivare)

Tvrdé dovednosti (Abilități grele):

 • Ovládání počítačových programů (Cunoașterea programelor de calculator)
 • Cizí jazyky (Limbi străine)
 • Ovládání strojů a zařízení (Manipularea mașinilor și echipamentelor)
 • Technické dovednosti (Abilități tehnice)
 • Znalost specifických nástrojů a technologií (Cunoașterea unor instrumente și tehnologii specifice)
 • Řízení projektů (Managementul proiectelor)
 • Schopnost analyzovat data (Abilitatea de a analiza date)
 • Schopnost vedení (Abilități de conducere)
 • Znalost právních předpisů (Cunoașterea legilor)
 • Certifikace a licence (Certificări și licențe)

Další důležité části životopisu v rumunštině


Přidání dalších kategorií do životopisu může potenciálnímu zaměstnavateli poskytnout ucelenější pohled na kandidáta. Ve většině případů může některé z těchto dodatečných informací hrát rozhodující roli při výběru kandidáta pro rozhovor. Například pokud hledají někoho, kdo mluví určitým jazykem, má konkrétní certifikát nebo zkušenosti s určitými IT nástroji. Je také možné, že zaměstnavatel hledá někoho s určitými koníčky nebo zájmy, které jsou relevantní pro danou pozici.

Zvolil jsem kategorie "Jazyky" a "IT nástroje".

Sekce "Jazyky" je důležitá, protože zdůrazňuje vaši schopnost komunikovat v různých jazycích, což je v dnešní globalizované době velmi cenné. Dobrá jazyková dovednost může být pro zaměstnavatele velmi atraktivní, zejména pokud firma spolupracuje s mezinárodními partnery. V této sekci byste měli uvést všechny jazyky, kterými mluvíte, a také úroveň vaší dovednosti (například základní, střední, pokročilá, rodilý mluvčí).

Kategorie "IT nástroje" je také velmi důležitá, zejména v dnešní digitální době. Tato sekce by měla obsahovat informace o vašich technických dovednostech, jako jsou programovací jazyky, software, hardware, operační systémy atd., které ovládáte. Znalost IT nástrojů může být pro zaměstnavatele velmi atraktivní, protože technologie hrají v dnešní době klíčovou roli ve většině pracovních pozic.

Jak zlepšit svůj životopis napsaný v Rumunštině


Zde je několik konkrétních tipů, které vám pomohou vylepšit váš Rumunština životopis a zvýšit vaše šance na úspěch na rumunském trhu práce:

 1. Jazykové schopnosti: Uveďte svou úroveň ovládání rumunštiny, stejně jako jakékoliv další jazyky, kterými mluvíte. Pokud máte certifikáty o jazykových schopnostech, nezapomeňte je také uvést.
 2. Formát a styl: Rumunské životopisy jsou obvykle stručné, s důrazem na konkrétní dovednosti a zkušenosti. Vyhněte se dlouhým odstavcům a použijte odrážky pro jednoduchost a čitelnost.
 3. Osobní údaje: Na rozdíl od některých zemí, v Rumunsku je běžné uvést v životopise svůj věk, rodinný stav a počet dětí. Pokud se však necítíte pohodlně s poskytnutím těchto informací, nemusíte je uvádět.
 4. Fotografie: Přestože to není povinné, pro mnoho rumunských zaměstnavatelů je běžné, že životopis obsahuje profesionální fotografii.
 5. Pracovní zkušenosti: Začněte nejnovější pracovní zkušeností a pokračujte zpětně. Uveďte název pozice, název společnosti, dobu trvání a stručný popis vašich povinností a dosažených výsledků.
 6. Vzdělání: Podobně jako u pracovních zkušeností, začněte svým nejnovějším stupněm vzdělání a pokračujte zpětně.
 7. Kontaktní informace: Ujistěte se, že uvádíte své aktuální kontaktní údaje, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.
 8. Reference: Pokud máte reference, je dobré je uvést. Pokud ne, můžete jednoduše napsat: "Reference k dispozici na vyžádání.

Klíčové prvky životopisu v rumunštině


rumunstina jazyk


Psaní životopisu může být náročné, zejméně pokud je cílem se zapsat do paměti potenciálního zaměstnavatele. Zde jsou některé klíčové body, které byste měli mít na paměti při psaní životopisu v rumunštině:

 1. Struktura: Životopis by měl být strukturován a snadno čitelný. Využijte bullet points, oddělovače a nadpisy pro jednotlivé sekce (např. Osobní údaje, Vzdělání, Pracovní zkušenosti).
 2. Jazyk: Používejte profesionální, ale jednoduchý jazyk. Vyhněte se slangovým výrazům nebo odborným termínům bez vysvětlení.
 3. Pravopis a gramatika: Před odesláním životopisu si ho důkladně zkontrolujte na chyby v pravopisu a gramatice. Případně požádejte někoho, kdo rumunsky dobře ovládá, aby to udělal za vás.
 4. Údaje: Zajistěte, aby všechny vaše kontaktní údaje byly aktuální a správné. Zahrnujte telefonní číslo, e-mail a bydliště.
 5. Osobní profil: Napište stručný popis o sobě, svých dovednostech a zkušenostech hned na začátek životopisu.
 6. Zaměřte se na dovednosti a zkušenosti relevantní pro pozici, na kterou se hlásíte: Nezahrnujte všechny své zkušenosti a dovednosti, ale soustřeďte se na ty, které jsou relevantní pro konkrétní pozici.
 7. Reference: Pokud je to možné, uvádějte reference od předchozích zaměstnavatelů.

Jak napsat motivační dopis v rumunštině


Při hledání práce v Rumunsku je velmi důležité přiložit k životopisu motivační dopis. Tento dokument vám umožní představit se zaměstnavateli nejen jako odborník v určité oblasti, ale také jako člověk s konkrétními hodnotami a ambicemi. Motivační dopis nabízí příležitost vysvětlit, proč máte zájem o danou pozici a jaké jsou vaše profesní cíle. Také můžete v něm zdůraznit, jaké dovednosti a zkušenosti můžete přinést do potenciálního pracovního místa. Bez tohoto důležitého dokumentu by vaše žádost o práci mohla být v Rumunsku snadno přehlédnuta.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Jak napsat životopis v rumunštině: odpovědi na nejčastější dotazy

Jaký je tradiční formát životopisu v Rumunsku?

Tradiční formát životopisu v Rumunsku je chronologický, kde je nejnovější zkušenost uvedena jako první. Je důležité zahrnout osobní údaje, vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti a jazyky. Rumunský životopis by měl být stručný a jasný, obvykle na jedné stránce.

Je v Rumunsku běžné zahrnout fotografii do životopisu?

Ano, v Rumunsku je velmi běžné zahrnout do životopisu profesionální fotografii. Je to ve skutečnosti očekáváno od většiny zaměstnavatelů. Fotografie by měla být aktuální a profesionálně vypadající.

Jaké jsou specifika při psaní žádosti o zaměstnání v Rumunsku?

Při psaní žádosti o zaměstnání je důležité být přímočarý a stručný. Měli byste jasně uvést, proč se ucházíte o danou pozici a jaké jsou vaše kvalifikace. V Rumunsku je také velmi důležité ukázat respekt vůči zaměstnavateli, proto je vhodné žádost formálně zakončit. Kromě toho je v Rumunsku běžné zaslat žádost o zaměstnání e-mailem, než poštou.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis