Vytváření šablony životopisu v španělštině - krok za krokem

Při hledání práce ve španělsky mluvících zemích je důležité vytvořit životopis, který odpovídá místním požadavkům a očekáváním. Trh práce ve Španělsku je charakterizován konkurencí, hodnotou profesních certifikátů a velkou důležitostí osobních kontaktů. Jaké jsou klíčové prvky životopisu pro španělský trh? Jaké informace by měly být zahrnuty a jaké je ideální formátování? Jak zvýšit atraktivitu vašeho životopisu pro španělského zaměstnavatele?
Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový životopis v španělštině

Datos Personales

Nombre: Juan Pérez
Dirección: Calle Sol, 123, Madrid, España
Teléfono: +34 600 123 456
Correo electrónico: juanperez@gmail.com
Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 1985
Nacionalidad: Española

Perfil Profesional

Soy un profesional del marketing digital con más de 8 años de experiencia en la planificación y ejecución de estrategias de marketing. Tengo un historial comprobado de aumento de la visibilidad en línea y la generación de leads a través de SEO y publicidad pagada. Soy eficaz en el desarrollo de campañas de marketing a través de plataformas de redes sociales.

Experiencia Laboral

Especialista en Marketing Digital, ABC Company, Madrid, España
Febrero 2015 - Presente

 • Diseñé e implementé campañas de marketing digital que aumentaron la visibilidad de la marca en un 35%.
 • Mejoré el tráfico del sitio web en un 50% mediante la implementación de estrategias de SEO y SEM efectivas.
 • Administré con éxito un presupuesto de publicidad en línea de €100,000, optimizándolo para maximizar el ROI.

Asistente de Marketing, XYZ Company, Barcelona, España
Enero 2012 - Enero 2015

 • Desarrollé contenido para redes sociales, blogs y boletines informativos.
 • Ayudé en la coordinación de eventos de marketing y ventas.
 • Realicé investigaciones de mercado y análisis de la competencia.

Educación

Máster en Marketing Digital, Universidad de Barcelona, España
Septiembre 2010 - Junio 2012

Licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Marketing, Universidad Complutense de Madrid, España
Septiembre 2006 - Junio 2010

Habilidades

 • Experto en Google AdWords y Google Analytics
 • Competente en SEO y SEM
 • Capacidades de gestión de proyectos
 • Excelentes habilidades de comunicación
 • Dominio del inglés y el español

Referencias

Disponibles a petición

Toto je příklad životopisu a jména, adresy, telefonní čísla a místa jsou fiktivní.

V následujícím textu se budeme věnovat tomu, jak napsat dokonalý životopis v španělštině, který bude přizpůsobený potřebám španělského trhu práce. Životopis je jedním z nejdůležitějších dokumentů, který představuje první krok k získání zaměstnání. Při psaní životopisu v španělštině je důležité respektovat určité zvyklosti a očekávání, které se mohou lišit od těch, na které jsme zvyklí v jiných zemích. Kvalitně napsaný životopis v španělštině, který odpovídá místním konvencím a normám, může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch na španělském trhu práce.

spanelstina jazyk

Užitečné fráze pro psaní životopisu ve španělštině


V následujícím textu najdete užitečný seznam výrazů souvisejících s psaním životopisu, které jsme pro vás přeložili do španělštiny. Tyto výrazy se mohou hodit nejen při psaní životopisu v španělštině, ale také při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, kteří ovládají tento jazyk.

 • Struktura životopisu - Estructura del currículum
 • Formátování životopisu - Formato del currículum
 • Vzdělání - Educación
 • Dovednosti - Habilidades
 • Praxe - Prácticas
 • Pracovní zkušenosti - Experiencia laboral
 • Osobní údaje - Datos personales
 • Kontakt - Contacto
 • Jazykové dovednosti - Competencias lingüísticas
 • Reference - Referencias
 • Certifikáty a ocenění - Certificados y premios
 • Zájmy a koníčky - Intereses y hobbies

Doufáme, že tato terminologie vám pomůže při psaní profesionálního životopisu v španělštině.

Užitečná gramatika pro psaní životopisu ve španělštině


Španělská gramatika je zásadní pro správné psaní životopisu v tomto jazyce. Nicméně, skloňování v španělštině je mnohem jednodušší než v češtině, protože španělská substantiva a přídavná jména nemají pádový systém. Místo toho se určuje role slova ve větě pomocí předložek a pořadí slov. Časování sloves je však komplexnější, s různými koncovkami pro různé časy, módy a osoby.

Při psaní životopisu v španělštině by měl být použit předminulý čas (pretérito perfecto simple) nebo přítomný čas (presente), v závislosti na tom, zda je akce již dokončena nebo stále probíhá. Životopis by měl být napsán ve třetí osobě jednotného čísla. Například: "Juan trabajó en una empresa multinacional durante cinco años" (Juan pracoval v mezinárodní společnosti pět let) nebo "Juan trabaja en una empresa multinacional desde hace cinco años" (Juan pracuje v mezinárodní společnosti pět let).

Důležitost struktury a formátování životopisu ve španělštině


Estratégicamente estructurar un currículum es crucial para destacarse en el competitivo mercado laboral español. La disposición del CV juega un papel esencial en la presentación de los objetivos y desafíos profesionales de una manera clara y atractiva. Una buena estructura puede destacar las habilidades y experiencias más relevantes, facilitando al empleador la identificación de los candidatos más calificados. Un currículum bien organizado también puede reflejar el profesionalismo y la atención al detalle del candidato, cualidades altamente valoradas en cualquier campo. Por lo tanto, invertir tiempo y esfuerzo en la estructuración de un currículum no solo puede abrir puertas a nuevas oportunidades, sino también establecer una sólida primera impresión. En resumen, la estructura del currículum puede ser un factor determinante en la consecución de los objetivos profesionales en el mercado laboral español.

Kromě šablony životopisu ve španělštině nabízíme i další podobné šablony, které by vás mohly zajímat.

Hrajte na španělské struny: Jak správně formátovat životopis v španělštině

Při vytváření životopisu v španělštině je důležité vzít v úvahu následující stylistické aspekty:

 • Písmo: Pro španělský trh je ideální použití písma Arial nebo Times New Roman, které jsou považovány za nejčistší a nejsnadněji čitelné. Písmo by mělo být konzistentní po celém dokumentu a velikost by měla být mezi 10 až 12 body pro hlavní text a 14 až 16 pro nadpisy.
 • Formát: Životopisy v španělštině obecně sledují chronologický formát, který prezentuje zkušenosti a vzdělání v pořadí od nejnovějšího po nejstarší. Tento formát je preferován, protože umožňuje snadno sledovat kariérní postup kandidáta.
 • Okraje: Doporučené okraje pro životopis jsou 2,5 cm na všech stranách. Toto nastavení umožňuje optimální využití prostoru na stránce a zároveň zajišťuje, že dokument je přehledný a snadno čitelný.
 • Odrážky a oddělovače: Odrážky jsou ideální pro výčet dovedností, úspěchů nebo úkolů v rámci jednotlivých pracovních pozic. Pomáhají zvýraznit klíčové informace a usnadňují rychlé čtení. Oddělovače mohou být užitečné pro vizuální oddělení různých sekci životopisu, což zase přispívá k lepší orientaci v dokumentu.

Při vytváření životopisu je důležité mít na paměti, že jeho hlavním účelem je představit kandidáta v nejlepším možném světle a zaujmout potenciálního zaměstnavatele. Všechny výše uvedené aspekty by měly přispět k tomuto cíli.

Jak správně sestavit životopis ve španělštině: Klíčová role struktury

spanelstina jazyk


Životopis je klíčovým dokumentem při hledání práce, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Pro Španělsko platí specifické zvyklosti, které je dobré dodržet. Mezi základní části životopisu patří:

 • Osobní údaje: Tyto informace by měly obsahovat jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje včetně telefonu a e-mailu. V Španělsku je také běžné uvádět svůj DNI (španělský občanský průkaz) nebo NIE (číslo pro cizince).
 • Fotografie: Na rozdíl od některých jiných zemí, ve Španělsku je stále běžné přikládat k životopisu fotografii. Měla by být profesionální a reprezentativní.
 • Profesní profil: Jedná se o krátký úvod, který popisuje vaše profesní zaměření, zkušenosti a cíle. Měl by být přizpůsoben konkrétnímu místu, o které se ucházíte.
 • Profesní zkušenosti: Zde by měly být uvedeny všechny relevantní pracovní zkušenosti, počínaje nejnovějšími. U každé z nich by měl být uveden název pozice, název společnosti, období působení a hlavní pracovní úkoly.
 • Vzdělání: V této části uveďte své formální vzdělání, včetně názvu studijního programu, školy a roku absolvování. Ve Španělsku je běžné uvádět i střední školu.
 • Dovednosti: Zde uveďte jazykové dovednosti a další dovednosti relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Ve Španělsku je velký důraz kladen na jazykové dovednosti, zejména na znalost angličtiny a španělštiny.
 • Referencí: Pokud máte souhlas od předchozích zaměstnavatelů, můžete zde uvést jejich kontaktní údaje. V Španělsku je to běžný zvyk.
 • Zájmy a koníčky: Tato část je volitelná, ale může pomoci vytvořit kompletnější obraz o vás jako o uchazeči.

Každá z těchto částí by měla být jasně definovaná a dobře strukturovaná, aby bylo snadné najít požadované informace.

Jak vytvořit účinné záhlaví pro váš životopis v španělštině

spanelstina jazyk


Záhlaví životopisu v španělštině je nesmírně důležité, protože by mělo být jasně viditelné a obsahovat všechny kontaktní informace. Je to první věc, kterou potenciální zaměstnavatel vidí, a může rozhodovat o tom, zda životopis přečte dále.

Pro vytvoření záhlaví životopisu postupujte následovně:

 1. Na začátek dokumentu napište své příjmení a jméno. Tyto informace by měly být napsány velkými písmeny a měly by být umístěny na samostatném řádku.
 2. Pod své jméno a příjmení napište svou profesi a obor. Tyto informace pomáhají zaměstnavatelům rychle pochopit, jaké je vaše odborné zaměření.
 3. Na další řádek uveďte svou poštovní adresu. Adresa by měla být napsána úplně a správně, včetně poštovního směrovacího čísla.
 4. Následuje telefonní číslo. Zadejte své primární telefonní číslo, na kterém vás mohou potenciální zaměstnavatelé snadno dosáhnout. Pokud máte více telefonních čísel, uveďte je všechny.
 5. Nakonec napište svou e-mailovou adresu. Zvolte profesionální e-mailovou adresu, které obsahuje vaše jméno nebo příjmení a vyhněte se neprofesionálním přezdívkám nebo slovům.

Pokud budete tuto strukturu dodržovat, vytvoříte přehledné a profesionální záhlaví svého životopisu v španělštině.

Pérez, Juan

Ingeniero de Software y Tecnología

Calle de Alcalá 15, 28014 Madrid, España

Teléfono: +34 912 345 678

Correo electrónico: juan.perez@gmail.com


Hrajte na první dojem: Jak správně začlenit fotografii do životopisu v španělštině

V španělsky mluvících zemích je praxe přidávání fotografie do životopisu různá a záleží na konkrétních normách a očekáváních dané země nebo oboru. V některých případech může být fotografie žádoucí nebo dokonce vyžadována. Pokud je tomu tak, měla by být fotografie profesionální a reprezentovat kandidáta v nejlepším světle. Velikost by měla být obvykle pasová, tedy přibližně 35mm x 45mm, a měla by být umístěna v pravém horním rohu životopisu.

Pokud fotografie není vyžadována, může to být z důvodu ochrany osobních údajů a rovných příležitostí. Zaměstnavatelé mohou chtít zabránit jakémukoli možnému náznaku diskriminace na základě vzhledu, pohlaví, věku nebo etnického původu. Proto je důležité se vždy informovat o konkrétních požadavcích dané firmy nebo oboru, než se rozhodnete přidat fotografii do svého životopisu.

Význam zkušeností v životopise pro španělský pracovní trh


Jak správně zapsat pracovní zkušenosti do životopisu pro španělský trh práce

Oddíl o zkušenostech v životopise týkající se španělštiny má zásadní význam pro potenciálního zaměstnavatele, který hledá kandidáta s dovednostmi v tomto jazyce. Španělština je druhým nejrozšířenějším jazykem na světě, a proto se ovládání tohoto jazyka může stát klíčovou kompetencí pro různé pozice, například v oblasti mezinárodního obchodu, cestovního ruchu, překladatelství nebo vzdělávání.

Při psaní této části doporučujeme postupovat následovně:

 • Chronologické řazení: Začněte s nejnovější pracovní zkušeností a postupujte zpět. Tento formát je nejpřehlednější a nejčastěji používaný.
 • Data uzavření smlouvy: Uveďte měsíc a rok nástupu a odchodu z pozice. Pokud jste na pozici stále, uveďte "současnost" místo data odchodu.
 • Název práce: Napište přesný název své role. To může být například "překladatel angličtina-španělština" nebo "manažer pro španělskojazyčné trhy".
 • Seznam odrážek: Popište své hlavní úkoly, projekty a úspěchy na dané pozici. Každý bod by měl začínat silným slovesem, například "vedl", "koordinoval", "vytvořil" atd.
 • Popis práce: V každé odrážce buďte konkrétní ohledně toho, co vaše role zahrnovala a jaké dovednosti jste využívali. Například "Využíval jsem své pokročilé jazykové dovednosti při překládání technických manuálů" nebo "Komunikoval jsem se španělsky mluvícími klienty a řešil jejich požadavky".
 • Použití klíčových slov: Zaměřte se na klíčová slova, která jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. To může zahrnovat "španělština", "mezinárodní obchod", "překladatelství", "cestovní ruch" atd.

Vždy si před odesláním životopisu zkontrolujte, zda jste všechny tyto kroky dodrželi.

Posición: Gerente de Proyectos

Empresa: Soluciones Tecnológicas, S.A. Madrid, España

Fechas: Enero 2016 - Diciembre 2020


 • Liderazgo y gestión de un equipo de 10 personas.
 • Supervisión y coordinación de proyectos de desarrollo de software.
 • Implementación de estrategias para mejorar la eficiencia del equipo.
 • Gestión de la comunicación con clientes y stakeholders.
 • Control de presupuestos y plazos de entrega de los proyectos.

spanelstina jazyk

Jak napsat španělský životopis bez předchozí zkušenosti

Pokud se chystáte vyplnit životopis v španělštině a nevíte, jak na to, jste na správném místě. Následující tipy jsou určeny pro ty, kteří potřebují návod krok za krokem, jak vytvořit profesionální životopis, i když nemají žádné předchozí zkušenosti. Níže uvedené informace vám pomohou vyhnout se chybám a vytvořit si silný a přesvědčivý životopis.

 1. Osobní údaje: Začněte tím, že poskytnete své základní osobní údaje, jako je jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště a kontaktní údaje.
 2. Cíl: Napište jasný a stručný cíl, který vysvětluje, proč jste se rozhodli podat životopis a co doufáte získat z potenciálního zaměstnání.
 3. Vzdělání: I když nemáte žádné pracovní zkušenosti, je důležité zahrnout veškeré relevantní vzdělání, které jste dosáhli. To může zahrnovat střední školu, univerzitu nebo jakékoliv další odborné kurzy, které jste absolvovali.
 4. Dovednosti: Uveďte všechny dovednosti, které můžou být pro zaměstnavatele přínosné. To může zahrnovat schopnost práce v týmu, organizaci, komunikaci, řešení problémů nebo technické dovednosti.
 5. Jazyky: Pokud mluvíte několika jazyky, uveďte je v životopise. Pro zaměstnavatele může být důležité, pokud můžete komunikovat se zákazníky nebo klienty v jejich rodném jazyce.
 6. Volnočasové aktivity a zájmy: Tato sekce může pomoci zaměstnavateli pochopit, jaké jsou vaše zájmy a hodnoty. Může také naznačovat, jaké dovednosti jste získali mimo formální vzdělávací prostředí.
 7. Reference: Pokud máte někoho, kdo může poskytnout doporučení nebo potvrdit vaše dovednosti a schopnosti, uveďte jejich kontaktní údaje v životopise.
 8. Profesionální prezentace: Ujistěte se, že váš životopis je dobře organizovaný, bez pravopisných a gramatických chyb a je snadno čitelný.
 9. Pravdivost: Nikdy nelžete nebo nepřehánějte ve svém životopise. Je lepší říct pravdu a být upřímný o svých zkušenostech a dovednostech.
 10. Přizpůsobení: Přizpůsobte svůj životopis pro každou pracovní nabídku, na kterou se přihlašujete. Zaměřte se na dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro danou pozici.

Význam vzdělání v životopisu napsaném ve španělštině


Část o vzdělání v životopise hraje klíčovou roli, zejména v Španělsku, kde zaměstnavatelé často vyžadují konkrétní vzdělání a kvalifikace pro určité pozice. Údaje o vzdělání mohou poskytnout potenciálnímu zaměstnavateli přehled o kandidátových schopnostech, dovednostech a znalostech, které získal během studia. Detaily o dosaženém vzdělání, jako jsou názvy stupňů, instituce, kde byly získány, a data ukončení, mohou být rozhodující pro přijetí rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí kandidáta.

V Španělsku je také důležité uvádět jakýkoli další odborný výcvik nebo certifikace, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Toto může zahrnovat jazykové dovednosti, počítačové dovednosti nebo specifické technické dovednosti. Všechny tyto informace poskytují zaměstnavateli ucelený pohled na kandidátovu kvalifikaci a připravenost na vykonávání práce.

Jak správně uvádět vzdělání v životopise v španělštině

Umístění vzdělání v životopise v španělštině závisí na několika faktorech. Mladí absolventi nebo lidé s málo pracovními zkušenostmi by měli uvést své vzdělání na prvním místě, protože je to jejich nejsilnější stránka. V takovém případě je důležité uvést nejen úroveň dosaženého vzdělání, ale i jméno instituce, obor studia a datum ukončení studia. Například: "Licenciado en Economía, Universidad Complutense de Madrid, 2015-2019".

Na druhou stranu, lidé s bohatou pracovní zkušeností by měli své vzdělání uvádět až po svých pracovních zkušenostech. Pracovní zkušenosti jsou v tomto případě relevantnější a významnější pro potenciálního zaměstnavatele. Například zkušený IT specialista by měl nejprve uvést své pracovní zkušenosti a poté své vzdělání, například: "Especialista en sistemas informáticos, IBM, 2005-2020" následováno "Licenciado en Informática, Universidad Politécnica de Madrid, 2000-2004".

Je důležité si uvědomit, že všechny tyto informace by měly být prezentovány v přehledné a strukturované formě, aby bylo jednoduché pro personalistu rychle najít nejdůležitější informace. V každém případě je vždy nezbytné přizpůsobit svůj životopis konkrétní nabídce práce a potřebám zaměstnavatele.

Formación Académica

2016 - 2020: Licenciatura en Filología Hispánica, Universidad de Barcelona, España

Durante mi educación, me centré en el estudio de la literatura y la lingüística española, adquiriendo un amplio conocimiento de la cultura hispánica, la historia y el arte.


2012 - 2016: Bachillerato en Humanidades, Instituto de Educación Secundaria de Barcelona, España

Destacado en asignaturas relacionadas con las humanidades, incluyendo historia, filosofía y literatura.


Cursos Adicionales:

 • Curso de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Instituto Cervantes, 2020
 • Curso de Traducción Español-Inglés, Universidad de Salamanca, 2019

Idiomas:

 • Español (nativo)
 • Inglés (fluido)
 • Francés (intermedio)

Habilidades Informáticas:

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Workspace, Moodle

Certificados:

 • Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), Universidad de Barcelona, 2020
 • Examen DELE Nivel C2, Instituto Cervantes, 2018

Důležitost dovedností pro životopis v španělštině


spanelstina jazyk


Dovednosti jsou klíčovým prvkem každého životopisu a pro Španělsko to platí dvojnásob. Pokud hledáte práci v této zemi, budou náboráři zvláště věnovat pozornost vašim jazykovým schopnostem, konkrétně znalosti španělštiny. Znalost španělštiny je často klíčovým předpokladem pro práci ve Španělsku, ať už se jedná o práci v oblasti turismu, obchodu nebo vzdělávání. Kromě toho se v životopise často očekává prokázání odborných dovedností, které jsou relevantní pro dané odvětví.

Na španělském trhu práce náboráři hledají také adaptabilitu, komunikační dovednosti a týmovou práci. Španělská firemní kultura klade velký důraz na kolektivní práci a dobré mezilidské vztahy, takže dokázání těchto dovedností může být rozhodující. Dále, vzhledem k dynamickému prostředí mnoha španělských společností, se vysoce cení schopnost rychle se učit a přizpůsobovat se novým situacím. Znalost dalších jazyků, jako je angličtina nebo němčina, je také velkým plusem, zejména pro pozice, které vyžadují mezinárodní interakci.

V následujících odstavcích vám představíme vzorový seznam měkkých a tvrdých dovedností, které mohou být užitečné při psaní životopisu v španělštině.

Měkké dovednosti (Habilidades blandas):

 • Komunikativnost (Comunicación)
 • Týmová práce (Trabajo en equipo)
 • Řešení problémů (Resolución de problemas)
 • Kritické myšlení (Pensamiento crítico)
 • Flexibilita (Flexibilidad)
 • Organizační dovednosti (Habilidades organizativas)
 • Stresová odolnost (Manejo del estrés)
 • Kreativita (Creatividad)
 • Proaktivita (Proactividad)
 • Empatie (Empatía)

Tvrdé dovednosti (Habilidades duras):

 • Ovládání počítače (Dominio de la computadora)
 • Znalost cizích jazyků (Conocimiento de idiomas extranjeros)
 • Znalost MS Office (Conocimiento de MS Office)
 • Programování (Programación)
 • Grafický design (Diseño gráfico)
 • Účetnictví (Contabilidad)
 • Projektový management (Gestión de proyectos)
 • SEO/SEM marketing (Marketing SEO/SEM)
 • Data analýza (Análisis de datos)
 • Řízení sociálních sítí (Gestión de redes sociales)

Další důležité části životopisu v španělštině


Další rubriky v životopise mohou být velmi užitečné pro představení sebe sama v celkovém kontextu. Rozšiřují obrázek o vás jako o jedinci a mohou poskytnout důkaz o vašich dovednostech a zájmech mimo vaši profesní dráhu. Mohou také pomoci potenciálním zaměstnavatelům lépe pochopit, jaké jsou vaše hodnoty a jak byste mohli zapadnout do jejich týmu.

Zvolila jsem rubriky "Jazyky" a "Koníčky nebo zájmy". Tyto kategorie jsou důležité, protože dávají potenciálním zaměstnavatelům představu o vašem vzdělání a osobních zájmech.

Rubrika "Jazyky" je klíčová pro mezinárodní pozice nebo pozice, kde je komunikace s lidmi z různých kultur a zemí běžná. V této sekci můžete uvést jazyky, kterými hovoříte, a úroveň vaší dovednosti v každém z nich. To může být velmi přitažlivé pro zaměstnavatele, kteří hledají kandidáty s jazykovými dovednostmi.

Rubrika "Koníčky nebo zájmy" může potenciálnímu zaměstnavateli ukázat, jaké aktivity máte rádi ve svém volném čase. To může pomoci vytvořit obraz o vás jako o osobě a také může ukázat, jaké další dovednosti můžete přinést do týmu. Například, pokud je váš koníček týmový sport, to může naznačovat, že jste týmový hráč. Nebo pokud se ve volném čase věnujete dobrovolnické práci, to může ukázat vaši schopnost empatie a péče o druhé.

Jak vylepšit svůj životopis v španělštině


Zlepšete svůj španělský životopis s následujícími konkrétními tipy, které jsou přizpůsobeny potřebám španělského trhu:

 1. Používejte správný formát: V Španělsku je běžné používat chronologický formát životopisu, kde nejnovější pracovní zkušenosti jsou uvedeny první.
 2. Osobní údaje: Kromě jména, kontaktů a data narození, uveďte také vaše národnost a státní příslušnost. V Španělsku je to běžná praxe.
 3. Profesní fotografie: Ve Španělsku je běžné mít na životopise profesionální fotografii. Ujistěte se, že je kvalitní a působíte na ní profesionálně.
 4. Přizpůsobte svůj životopis: Zaměstnavatelé v Španělsku oceňují, když se životopis přizpůsobí konkrétní pozici. Změňte svůj životopis pro každé místo, na které se hlásíte, aby jste ukázali, jak jsou vaše dovednosti a zkušenosti relevantní.
 5. Jazykové dovednosti: Uveďte své jazykové dovednosti a úroveň zvládnutí každého jazyka. Pokud jste rodilý mluvčí nebo máte pokročilé jazykové dovednosti, uveďte to.
 6. Uveďte referenční dopisy: Pokud máte dopisy od bývalých zaměstnavatelů, uveďte je v příloze. V Španělsku se to často očekává.
 7. Uveďte své zájmy: V Španělsku je běžné uvést své zájmy a koníčky na životopise. To pomáhá zaměstnavatelům pochopit, jaký jste člověk.
 8. Krátký a jasný: V životopise byste měli být struční a jasní. Zaměstnavatelé v Španělsku obvykle preferují životopisy, které jsou jednoduché a přímočaré.

Klíčové prvky životopisu v španělštině


spanelstina jazyk


Závěrem chci podotknout, že při psaní životopisu v španělštině je důležité dodržovat několik klíčových bodů. Životopis by měl být přehledný, stručný a jasně formulovaný. Níže uvádím několik konkrétních tipů, které by vám měly pomoci sepsat úspěšný životopis v španělštině.

 1. Především si oprašte svou španělštinu. Životopis by měl být bez chyb, takže pokud jste si v jazyce nejistí, požádejte někoho, kdo španělsky ovládá, aby váš životopis přečetl.
 2. Používejte běžné španělské fráze a výrazy pro životopisy. Například 'experiencia laboral' pro pracovní zkušenosti, 'educación' pro vzdělání, atd.
 3. Vyzdvihujte své dovednosti a zkušenosti, které jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte. Tyto informace by měly být snadno identifikovatelné na první pohled.
 4. Uveďte své kontaktní údaje na začátku životopisu. Tyto informace by měly zahrnovat jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a možná i adresu bydliště.
 5. Udržujte svůj životopis stručný a jasný. Obecně platí, že životopis by neměl být delší než dvě strany.
 6. Používejte bullet body pro snadné čtení a rychlé skenování.
 7. Nezapomeňte uvést své reference, pokud máte nějaké k dispozici.
 8. Nakonec si důkladně přečtěte svůj životopis, aby jste se ujistili, že neobsahuje žádné chyby a že je vše správně a korektně formulováno.

Jak napsat motivační dopis v španělštině


Přiložení motivačního dopisu k životopisu je v rámci hledání práce ve Španělsku klíčové. Motivační dopis totiž poskytuje příležitost lépe představit vaše schopnosti, zkušenosti a profesní cíle, které nemusí být zcela zřejmé z informací uvedených v životopise. Tento dopis je také významným nástrojem, kterým můžete ukázat svou motivaci a zájem o pracovní pozici a společnost, o kterou se ucházíte. Navíc, vhodně napsaný motivační dopis ve španělštině může posílit dojem o vaší jazykové dovednosti a adaptabilitě v španělsky mluvícím prostředí.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Jak správně napsat životopis v španělštině: Nejčastější dotazy

1) Jaký je standardní formát životopisu v Španělsku?

Ve Španělsku se nejčastěji používá chronologický formát životopisu, kde jsou poslední pracovní zkušenosti uvedeny jako první. Oblíbený je také evropský formát životopisu, Europass. Velmi důležitá je přehlednost a stručnost informací. Je doporučeno uvést osobní údaje, vzdělání, jazykové znalosti, pracovní zkušenosti a dovednosti. Ve Španělsku je také běžné přiložit k životopisu fotografii.

2) Je potřeba uvést osobní údaje v životopisu při hledání práce ve Španělsku?

Ano, ve Španělsku je běžné uvést v životopisu některé osobní údaje, jako je jméno, příjmení, datum narození, národnost, stav (svobodný/ženatý), adresa, telefonní číslo a e-mail. Tuto sekci je obvykle možné nalézt na začátku životopisu.

3) Jaký je proces žádosti o zaměstnání ve Španělsku?

Proces žádosti o zaměstnání ve Španělsku se může lišit v závislosti na typu pozice a společnosti. Většinou se však očekává, že uchazeč zašle svůj životopis a motivační dopis e-mailem nebo přes online platformu. Následně může být pozván k telefonickému rozhovoru nebo rozhovoru tváří v tvář. Ve Španělsku je běžné, že proces náboru zahrnuje několik kol rozhovorů.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá