Vrchní zdravotní sestra: Životopis, se kterým zabodujete!

Vrchní sestry dohlížejí na ostatní sestry a podílejí se také na ošetřování omezeného počtu pacientů. Jejich úloha spočívá v hodnocení výkonu ostatních sester, vedení a motivování ostatních členů personálu, plnění administrativních úkolů a zajišťování vysoké úrovně péče o pacienty.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Váš životopis vrchních sester by měl zdůrazňovat dlouholetou praxi v ošetřovatelství, vůdčí a řídící schopnosti a dobré komunikační dovednosti. Licence registrované sestry a akademický titul v oboru ošetřovatelství jsou ve většině životopisů běžnou součástí.

📌 Tip : Napište svůj životopis vrchní zdravotní sestry ještě dnes! Využijte profesionálně naformátovanou šablonu CV , se kterou bude vaše tvorba CV naprostá hračka!

Na našich stránkách v sekci příkladů pro vás máme připraveno mnoho dalších ukázek CVček z oblasti zdravotnictví. Doporučujeme vám načerpat inspiraci například v životopise zdravotní sestry na pohotovosti . Jestliže jste však stále studentkou či studentem ošetřovatelství, pak vás bude nejspíše zajímat životopis studenta tohoto oboru. K dispozici jsou však i CV zubařů , lékařů a specialistů.


vrchní sestry

Jaký je plat vrchní sestry v roce 2023? Je to stále lepší

Na základě údajů z jednoho z předních pracovních portálů vyplývá, že si v České republice vrchní sestra přijde na v průměru 49 479 Kč hrubého měsíčně. Jen pro srovnání běžná zdravotní sestra si v České republice v průměru každý měsíc přijde na 34 052 Kč (zdroj: prumerneplaty.cz ). Platy v oblasti zdravotnictví rok od roku stoupají, a jedná se tak o relativně perspektivní zaměstnání, a to zejména v soukromém sektoru, kde se platy pohybují ještě o něco výše.

💡 Poznámka : Čím vyšší bude vaše kvalifikace v oblasti ošetřovatelství, tím vyšší bude také váš plat. Dále se bude výše platu odvíjet od typu zařízení, ve kterém pracujete a také na vzdělání nebo délce pracovního úvazku.

Nabijte sestru životopis, aneb když jsem se ucházel/a o práci v zahraničí a v té době jsem neuměl/a anglicky: Psaní CV v angličtině a jak na to!

Hledáte si perspektivnější zaměstnání na pozici vrchní sestry v zahraničí? Pak budete potřebovat perfektní životopis v angličtině nebo jiném cizím jazyku! Dokažte, že se v zahraničním zdravotnickém zařízení neztratíte! Vytvořte nejlepší CV, i když jste nikdy předtím nepsali životopis v angličtině! Ukážeme vám, jak se k psaní CV v angličtině postavit čelem! Máme pro vás příklad životopisu v angličtině , němčině , francouzštině a dalších cizích jazycích!

Tvorba životopisu vrchní sestry krok za krokem

Když se začnete ucházet o místo vrchní sestry, budete se muset popasovat s tvorbou profesionálního životopisu vrchní sestry. Životopis vrchní sestry obsahuje přehled vašeho dosavadního vzdělání, manažerských dovedností a vedoucích zkušeností, což zvýší vaše šance na úspěch při přijímacím pohovoru.

Formát

Chcete-li vytvořit poutavý životopis vrchní sestry pro personalistu, budete se chtít dozvědět více o formátování životopisu. Na základě vaší úrovně zkušeností a situace budete moci určit, který formát životopisu je pro vás nejvhodnější.

Tři typy formátů životopisu vrchní sestry:
 • Chronologický formát životopisu: Uveďte od nejnovějšího zaměstnání po nejméně aktuální. Vhodný pro ty, kteří mají rozsáhlé relevantní pracovní zkušenosti.
 • Funkční formát životopisu: Zaměřte se na dovednosti a úspěchy. Vhodné pro ty, kteří mají v kariéře mezery.
 • Kombinovaný formát životopisu: Zaměřte se na dovednosti, úspěchy a zkušenosti (od nejnovějšího po nejstarší). Vhodný pro ty, kteří mají široký soubor dovedností a pracovních zkušeností a mění kariéru.
📌 Tip : Projděte si tři různé formáty životopisu a zjistěte více o formátování životopisu vrchní sestry.

Rozvržení

Jako vrchní sestra přesně víte, jak důležité je udržovat pořádek. Ukažte náborovému pracovníkovi, jak jste organizovaní, a dodržujte tato jednoduchá pravidla formátování:

 • Ujistěte se, že záhlaví životopisu obsahuje všechny potřebné kontaktní údaje.
 • Oddíly životopisu označte velkými, pro čtenáře přívětivými nadpisy.
 • Používejte nejlepší formát životopisu. V naprosté většině případů by měl být chronologický formát životopisu vaší první volbou.
 • Zvolte profesionálně vypadající a čitelné písmo životopisu.
 • S bílým místem zacházejte jako s přítelem, ne jako s nepřítelem. Zaměřte se na podstatné věci, ostatní vynechejte.
 • Pokud váháte, zda je lepší životopis ve formátu PDF nebo Word, zvolte verzi PDF. Pokud jste nebyli jasně požádáni, abyste předložili verzi pro MS Word. Byl v inzerátu uveden požadavek na PDF? Sem s tím! Byla by chyba odeslat dokument jako soubor DOC!
📌 Tip : Neotravujte se s tvorbou a formátováním vlastní šablony CV a raději použijte naši profesionální šablon u, do které už jen stačí vyplnit potřebné informace!

Struktura

 • Záhlaví : Uveďte své aktuální kontaktní údaje. Záhlaví s kontaktními údaji musí být profesionální, přehledné a úplné.

 • Profesní shrnutí : Vytvořte působivý úvod. Upoutejte pozornost čtenářů tím, že do svého životopisu vrchní sestry napíšete silné profesní shrnutí. Tímto způsobem vaše žádost vynikne mezi ostatními životopisy, které personalisté a náboroví manažeři každý den procházejí.

 • Pracovní zkušenosti : Vyjmenujte a popište své klíčové profesní zkušenosti. Tuto část považujte za jádro svého životopisu, protože je klíčová pro diskusi o minulých funkcích, které jste zastávali, a o příslušných úspěších, kterých jste dosáhli. Do pracovní historie patří relevantní zkušenosti a včetně let, které jste strávili v jednotlivých společnostech nebo u jednotlivých zaměstnavatelů.

 • Vzdělání : Zdůrazněte své nejvyšší kvalifikace. To pomůže čtenářům přesně určit, proč a jak se na danou práci hodíte.

 • Dovednosti : Zmiňte své hlavní dovednosti. To je vlastně dobrá taktika, jak svůj životopis přizpůsobit na míru pracovní pozici. Tato část je tedy užitečná pro náboráře, kteří si mohou ověřit, zda vaše zkušenosti odpovídají popisu pracovní pozice vrchní sestry, kterou hledají.

 • Doplňkové sekce : Přidejte na konec životopisu jakékoliv další části CV, které vám mohou pomoci při výběrovém řízení. Může se jednat například o dobrovolnickou činnost, kurzy, ocenění, počítačové a jazykové dovednosti, zájmy a záliby apod.

vrchní sestry

Tvorba záhlaví s kontaktními informacemi

V horní části dokumentu vytvořte záhlaví životopisu, ve kterém uvedete své jméno, kontaktní údaje a místo, a to následujícím způsobem:

 • Na prvním řádku uveďte své jméno a příjmení.
 • Na dalším řádku uveďte svou profesní e-mailovou adresu,
 • dále telefonní číslo
 • a město.

Uvedení těchto informací v horní části stránky pomůže personalistům snadněji je najít. Pokud s vámi budou chtít vést pohovor, mohou vás kontaktovat pomocí vaší e-mailové adresy nebo telefonního čísla. Ujistěte se, že jsou všechny tyto údaje aktuální, abyste dostávali důležitá sdělení o potenciálních pracovních místech.

Naskenujte kontaktní údaje ze vzorového životopisu vrchní sestry a vykreslete je stejně, abyste si vytvořili životopis vrchní sestry.

Příklad

Správně
Bc. Adéla Nová
Vrchní zdravotní sestra
123 456 789
adela.nova@platforma.com
Litomyšl

Chybně
Bc. Adéla Nová
Vrchní zdravotní sestra
Rodinný stav: Vdaná, 2 děti
Věk: 36 let
123 456 789
adelka@platforma.com
Litomyšl

⚠️ Varování : Při psaní životopisu vrchní sestry jsou chyby nemístné. Vaše kontaktní údaje musí být naprosto přesné, tedy bez překlepů a neaktualizovaných informací a dalších chyb!

A co fotografie? Patří do profesionálního životopisu?

Na otázku, zda má být v životopise fotografie, neexistuje jednoduchá odpověď. Záleží na zemi, ve které se ucházíte o práci. Pokud si hledáte práci zdravotní sestry v zahraničí, například ve Velké Británii, USA nebo Kanadě, měli byste se fotografiím vyhnout, ale v kontinentální Evropě, tedy i v České republice, je obvykle standardem fotografii k životopisu přidat.

Při volbě vhodné fotografie si však dejte záležet na tom, aby se jednalo o profesionální portrét. Ten by měl zobrazovat vaši tvář po ramena na neutrálním pozadí. O tom, že do CV přidáte selfie nebo momentku, si nechte jen zdát! Selfíčko je v životopise velké faux-pas. To, že nemáte vhodnou fotografii, také neznamená, že byste měli svou tvář vyříznout z hromadné fotografie. Za to se také můžete velmi rychle diskvalifikovat. A zbytečně! To už je lepší fotku nepřidávat!

📌 Tip : Podrobný návod, jak nejlépe vybrat vhodnou fotografii do CVčka, naleznete zde .

Pracovní zkušenosti vrchní sestry musí vyniknout

Sekce o pracovních zkušenostech je mozkovým kmenem vašeho životopisu vrchní sestry. Záleží na něm všechno!

Zde je návod, jak vyniknout v popisu práce vrchní sestry:
 • Začněte svou poslední pozicí a ty předchozí nechte následovat.
 • Ujistěte se, že jste do každé položky uvedli název práce, název společnosti, místo a data, kdy jste pracovali.
 • Jako odrážky uveďte své povinnosti a úspěchy. Pro každou pozici stačí 6-7 odrážek.
 • Vždy přizpůsobte svůj životopis pracovní nabídce a zaměřte se na relevantní věci.
 • Popište své odpovědnosti a povinnosti vrchní sestry pomocí akčních sloves: plánoval, koordinoval, plánoval, předělával atd.
 • Všude, kde můžete - uvádějte čísla.

Vaše odrážky o zkušenostech by měly sdělovat vaše technické kompetence a měkké dovednosti. Je to důležité zejména v souvislosti s velkým nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví.

💡 Poznámka : Vzhledem k tomu, že práce vrchní sestry zahrnuje řízení týmu zdravotních sester, je důležité, abyste prokázali své zkušenosti s vedením. Uveďte podrobnosti o předchozích pozicích, kde jste byli vedoucím pracovníkem, i když to bylo mimo zdravotnictví. Popište své povinnosti a případná zlepšení, která jste zavedli.

Příklad

Nemocnice Na Mýtince, Praha 3

Vrchní zdravotní sestra

Leden 2011 až květen 2019

 • Řízení týmu zdravotnického personálu. Vyhodnocování potřeb péče o pacienty, určování priorit léčby
 • Přesné dokumentování všech prvků ošetřovatelského hodnocení, léčby, léků, pokynů k propuštění a následné péče
 • Provádění odstraňování stehů u pacientů. Vedení karet pacientů a důvěrných složek
 • Spolupráce s týmem zdravotnických pracovníků s cílem zajistit celkovou pohodu všech pacientů.
 • Pomoc pacientům s mnoha chronickými diagnózami včetně chronické obstrukční plicní nemoci a astmatu.
 • Poskytování behaviorální/emocionální podpory a dohledu osobám s potřebou péče o duševní zdraví. Ošetřoval pacienty s mrtvicí, úrazy hlavy a intrakraniálními hematomy

Jak napsat životopis zdravotní sestry bez zkušeností?

Začínající zdravotní sestra začíná svou kariéru po získání licence nebo certifikátu v oboru ošetřovatelství. Často vykonávají rutinní klinické úkony, jako je podávání léků a očkování. Jelikož se jedná o vysoce odbornou pozici, která vyžaduje specifické znalosti v oboru, naučit se psát životopis zdravotní sestry na základní úrovni vám může pomoci zaujmout personalisty a zvýšit vaše šance na získání zaměstnání.

Třebaže je pro začínající zdravotní sestru ve zdravotnictví řada pracovních příležitostí, na pozici vrchní zdravorní sestry je vhodné se hlásit až po alespoň pěti letech zkušeností jako řadová zdravotní sestra.


vrchní sestry

Vzdělání v oblasti poskytování zdravotnické péče

Na této pozici je výhodou akademická kvalifikace, například magisterský titul v oboru ošetřovatelství nebo příslušné certifikáty. Proto byste měli jasně uvést své tituly, kurzy nebo případné specializace v ošetřovatelství, kterých jste dosáhli. Nezapomeňte však, že se nemusíte uchýlit pouze k jejich výčtu, nýbrž se ponořte do toho, jak budou přínosné pro vaši roli vrchní sestry.

V závislosti na místě, kde pracujete, mohou zaměstnavatelé požadovat, abyste měli vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství. Někteří zaměstnavatelé také upřednostňují, aby vrchní sestry měly magisterský titul.

Své vzdělání můžete uvést za sekcí pracovních zkušeností, abyste personalistům ukázali, že máte vzdělání odpovídající dané pozici. Začněte svým posledním titulem a přidejte název titulu a oboru a název instituce, kterou jste navštěvovali. Můžete také uvést náplň studia, pokud jste absolvovali v posledních třech letech.

Všechny potřebné dovednosti vrchní sestry

Vrchní sestra je registrovaná zdravotní sestra, která dohlíží na práci ostatních sester na oddělení. Jsou to zkušení zdravotničtí pracovníci, kteří se podílejí na vytváření zásad a postupů ošetřovatelské jednotky. Mezi každodenní povinnosti vrchní sestry patří spolupráce s lékaři a dalšími členy zdravotnického týmu při koordinaci péče o pacienty.

Mezi další povinnosti vrchní sestry patří například:
 • vedení pohovorů a přijímání nových zaměstnanců
 • sestavování rozpočtu
 • zavádění iniciativ na zlepšení kvality
 • vedení nových studentů

Při sestavování žádosti o místo vrchní sestry byste měli zdůraznit dovednosti, které máte a díky nimž budete cenným přínosem pro tým. Patří sem měkké dovednosti, které zajistí, že budete dobře vycházet s kolegy a pacienty, i tvrdé dovednosti, jako je zadávání dat.

Zde je několik příkladů tvrdých a měkkých dovedností, které můžete uvést v motivačním dopise pro vrchní sestru:

Tvrdé dovednosti

 • Řízení zaměstnanců
 • Správa plánu péče
 • Vedení zdravotních karet
 • Klinická dokumentace
 • Péče o pacienty
 • Hodnocení pacienta
 • Intravenózní léčba
 • Péče o rány
 • Podávání léků
 • Vedení, školení a mentoring
 • Lékařská terminologie
 • Reakce na mimořádné události

Měkké dovednosti

 • Komunikace
 • Empatie
 • Vedení
 • Řešení problémů
 • Organizace
 • Time management
 • Rozhodování

Další doplňkové sekce životopisu vrchní zdravotní sestry

Další podrobnosti, jako jsou ocenění, knižní publikace, webové stránky, portfolio atd., se hodí do sekce doplňující informace. Prohlédněte si doplňující informace z příkladů životopisů vrchních sester a použijte je při tvorbě vlastního životopisu vrchní sestry.

Vytvořte si výjimečnou sestru a zvažte zařazení sekcí o:

 • Jazykové dovednosti
 • úspěchy a ocenění
 • Dobrovolnictví
 • Záliby a zájmy

Příklady

Jazyky
 • Čeština (rodilý mluvčí)
 • Angličtina (konverzační)
 • Němčina (začátečník)
Certifikáty
 • Licencované praktické ošetřovatelství (EDUClinic+), 2012-2013
 • Licencované odborné ošetřovatelství (EDUClinic+), 2013-2014
Členství
 • Česká společnost zdravotnických pracovníků, člen, 2009-současnost
 • Federace registrovaných sester ČR, člen, 2011-současnost


vrchní sestry

Profesní shrnutí musí nejlépe prezentovat vaše kariérní úspěchy ve zdravotnictví

Úvodní odstavec životopisu se také nazývá profesní shrnutí životopisu. Je to stručný přehled hlavních bodů vašeho životopisu vrchní sestry a jedna z prvních věcí, na kterou se náborový pracovník podívá. Využijte ho a ukažte, že máte svou kariéru pod kontrolou.

 • Pokud máte za sebou více než 2 roky praxe, přejděte na shrnutí životopisu. Shrnutí životopisu se skládá ze 2-3 vět představujících vaše zkušenosti a klíčové úspěchy.
 • Napište kariérní cíl životopisu, pokud jste kandidátem na základní úrovni. Cíl životopisu je zaměřen na vaše dovednosti a jeho cílem je ukázat potenciálnímu zaměstnavateli, že se na danou pozici hodíte nejlépe.

Jaký je rozdíl mezi kariérním cílem životopisu a shrnutím životopisu vrchní sestry?

Teoreticky má shrnutí životopisu vrchní sestry přednost před cílem, pokud jde o zkušenosti. Obvykle ti, kteří mají dobré pracovní zkušenosti, popisují totéž pomocí shrnutí, zatímco ti, kteří nemají žádné zkušenosti, píší prohlášení o cíli. Podívejte se na výše uvedené příklady životopisu vrchní sestry a porovnejte tyto dvě části životopisu v jejich úplnosti.

📌 Tip : Profesionální rada: Profil životopisu napište, až bude celý životopis vrchní sestry kompletní. Tato část je shrnutím. Jako takový musí vycházet z plnohodnotné verze.

Příklady profesního shrnutí

Správně
Jsem specializovaná registrovaná vrchní zdravotní sestra s desetiletou praxí na novorozeneckých a pohotovostních odděleních. Mohu nabídnout prokazatelnou zkušenost s vedením ošetřovatelských týmů, které poskytují vysoce kvalitní péči a zlepšují výsledky pacientů. Mám výjimečné klinické dovednosti s vášní pro mentoring nového zdravotnického personálu.

Zde kandidátka jasně zmiňuje, v čem vyniká, jaká je její praxe i přidaná hodnota, kterou může zaměstnavateli nabídnout.

Chybně
V letech minulých jsem se zabývala prací v nemocnici na pozici zdravotní sestry. Později jsem se z ošetřovatelských pozic stáhnula a živila se jinak. Nicméně nyní cítím, že je čas se do zdravotnictví navrátit. Jsem pilná a svědomitá. Práce je pro mě vším!

Zde toto kandidátka příliš mnoho neprozradí ani o sobě, ani o svých předešlých zkušenostech. Profesní shrnutí je prázdné, bez relevantního obsahu.


Rady a tipy, jak napsat nejlepší CV zdravotní sestry

Nyní, když už jsme se seznámili se základními částmi životopisu vrchní sestry, je třeba se zeptat, jak vlastně napsat svůj životopis tak, aby bylo zaděláno na pozvání na pracovní pohovor? Zde jsou naše odborné tipy:

 • Přizpůsobte životopis vrchní sestry dané roli : Zaměstnavatelé budou chtít při prohlížení všech předložených životopisů vrchních sester hledat ty nejvhodnější kandidáty. Dbejte na to, abyste do svého životopisu zahrnuli relevantní zkušenosti, které budou nejlépe odpovídat popisu práce vrchní sestry. Například životopis vrchní sestry na pohotovosti a životopis vrchní sestry na jednotce intenzivní péče by měly být mírně odlišně zaměřené: vrchní sestra na pohotovosti by měla být klidná a flexibilní v obtížných situacích, zatímco vrchní sestra na jednotce intenzivní péče by měla být organizovaná a precizní. Nezapomeňte si pečlivě prostudovat specifika role a zahrňte je do svého životopisu vrchní sestry, abyste ukázali, že se na ni hodíte.

 • Do životopisu vrchní sestry uveďte pouze relevantní informace : Ukažte, že plně vyhovujete požadavkům na danou pracovní pozici tím, že upravíte použitou šablonu a do životopisu uvedete pouze dovednosti a zkušenosti související s prací vrchní sestry.

 • Do popisu v části pracovních zkušeností v životopise vrchní sestry přidejte kvantifikovatelné a měřitelné úspěchy : Přimějte personalistu, aby vás pozval na pohovor, tím, že uvedete podrobné informace o svých úspěších s čísly. Například v životopise vrchní sestry přidejte číselné důkazy.

 • Zkontrolujte si svůj životopis vrchní sestry : Podobně jako si vrchní sestry budou muset zkontrolovat zařazení personálu a pacientů, budete muset překontrolovat svůj životopis vrchní sestry, abyste v něm nepřehlédli nějaké chyby.

Rekapitulace hlavních bodů z tohoto průvodce psaním CVčka

Profesionální rada: před odesláním životopisu jej ještě jednou zkontrolujte. Jako vodítko vám poslouží tento stručný kontrolní seznam:

 • Zkontrolujte, zda jsou v životopise uvedeny vaše aktuální kontaktní údaje.
 • Napište přesvědčivé profesní shrnutí, které umístíte do horní poloviny životopisu.
 • Nezapomeňte uvést své nejlepší výkony a dovednosti, které vám pomohou poskytnout silnější kontext nebo podporu, proč se na danou pozici hodíte nejlépe.
 • Důraz klaďte na svou klíčovou pracovní historii.
 • Zahrňte ocenění a úspěchy, které jste získali během své kariéry.

vrchní sestry

Motivační dopis je vždy dobrý nápad!

I když někteří tvrdí opak. Motivační dopisy nejsou mrtvé. Polovina náborářů si váš motivační dopis ráda přečte. Řiďte se našimi rychlými a špinavými tipy, jak napsat motivační dopis během chvilky:

 • Nejprve si najděte nejlepší formát motivačního dopisu pro vaše potřeby.
 • Ujistěte se, že motivační dopis začínáte poutavě.
 • Celý motivační dopis strukturujte podle toho, co můžete nabídnout.
 • Motivační dopis zakončete výzvou k akci.
📌 Tip : Své šance na získání práce můžete zvýšit tím, že budete sledovat svou žádost o zaměstnání. Krátkým e-mailem nebo rychlým telefonátem dáte najevo, že vám na vás záleží.

Často kladené otázky (FAQ)

Přestože není motivační dopis povinný, dobře napsaný motivační dopis vám pomůže odlišit se od ostatních uchazečů a poskytne příležitost ukázat vaše nadšení a konkrétní kvalifikaci pro pozici vrchní sestry.

Co přesně dělají vrchní sestry a jaká je jejich denní náplň práce?

Vrchní sestry jsou zodpovědné za dohled nad konkrétními odděleními ve zdravotnickém zařízení během přidělených směn. Vrchní sestry se podílejí na plnění úkolů, jako jsou - delegování ošetřovatelských úkolů, dohled nad přijímáním a propouštěním pacientů, příprava rozpisů, sledování a objednávání léků a provádění zátěže pacientů v závislosti na pracovní a směnové činnosti. V životopise vrchní sestry je kladen důraz také na tyto úkoly - plánování rozpočtů pro ošetřovatelský personál, poskytování administrativní pomoci nemocničnímu personálu a plnění všech dalších ošetřovatelských povinností podle zadání.

Na základě námi analyzovaných pracovních pozic má většina vrchních sester několik základních povinností:

 • Řízení a plánování práce sester: Jednou z hlavních povinností vrchní sestry je řídit tým sester během směny, aby poskytovaly péči pacientům a podporovaly lékaře v celé nemocnici nebo zdravotnickém zařízení. Tento aspekt této funkce obvykle zahrnuje vyhodnocování aktuálních potřeb, určování, jak nejlépe využít dostupný personál, a přidělování úkolů sestrám. Kromě toho poskytují vrchní sestry praktickou podporu v období, kdy je práce hodně.

 • Určení potřeb péče o pacienty: Vrchní sestry hrají klíčovou roli při vyhodnocování potřeb péče o pacienty a vypracovávání plánů péče. V mnoha případech dohlížejí na zdravotní sestry pověřené shromažďováním údajů o pacientech a mohou vést rozhovory s pacienty nebo je vyšetřovat, aby určily nejlepší postup, který jim pomůže vyřešit jejich zdravotní problémy. Vrchní sestry také sledují pohodu pacientů po celou dobu jejich pobytu v zařízení.

 • Provádění hodnocení sester: V rámci své vedoucí role provádějí vrchní sestry hodnocení a hodnocení výkonu sester ve svých týmech. To obvykle zahrnuje přímé pozorování, když sestra vykonává své povinnosti a postupy u pacienta, spolu s individuálními schůzkami, na kterých se diskutuje o oblastech, které je třeba zlepšit, a poskytuje se konstruktivní zpětná vazba. Vrchní sestry mohou také připravovat zprávy týkající se činnosti jejich týmu.

 • Spolupráce s lékaři a zdravotnickými týmy: V průběhu celého procesu péče o pacienty vrchní sestry úzce spolupracují s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky při řešení naléhavých a průběžných potřeb pacientů. Pokud například lékař požaduje, aby sestra prováděla pravidelná pozorování životních funkcí pacienta před stanovením dalšího postupu, přidělí vrchní sestra k tomuto pacientovi člena svého týmu.

 • Řešení konfliktů v týmu: Vrchní sestry zajišťují soudržnost a efektivitu týmu tím, že řeší konflikty mezi členy ošetřovatelského personálu. To vyžaduje, aby vrchní sestra úzce spolupracovala s členy týmu, kteří jsou v konfliktu, aby pochopila podstatu sporu a vypracovala řešení, které pomůže týmu pracovat efektivněji, aniž by byl narušen průběh péče o pacienty.

 • Udržování administrativních potřeb: Většina vrchních sester podporuje činnosti nemocnice nebo zdravotnického zařízení také tím, že vede administrativní záznamy, zejména ty, které se týkají jejich týmů nebo pacientů v jejich péči. To může zahrnovat shromažďování a evidenci údajů o sestrách nebo pacientech, předkládání certifikačních dokumentů dozorovým organizacím a poskytování zpráv týkajících se postupů a výsledků péče o pacienty.

Jaké jsou kladeny podmínky pro výkon profese vrchní zdravotní sestry?

Kandidát na pozici vrchní sestry by měl být schopen dobře vyvažovat jak administrativní, tak klinickou péči, měl by mít dokumentační schopnosti a disponovat schopností hodnotit výkony sester, které jsou pod jeho vedením; pro tuto pozici jsou klíčové vynikající komunikační a interpersonální dovednosti. Nutné je vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství, mezi další kvalifikační předpoklady patří titul docenta nebo platná certifikace zdravotní sestry.

Vrchní sestry dohlížejí na týmy zdravotních sester a zároveň vykonávají každodenní povinnosti. Většina vrchních sester má alespoň bakalářský titul a následující dovednosti:

Odborné znalosti v oblasti ošetřovatelství

Vrchní sestry by měly mít dobré povědomí o povinnostech RN a schopnost vykonávat povinnosti, které podporují lékaře a další zdravotnický personál.

Dovednosti v oblasti podpory pacientů

Účinná podpora pacientů je pro tuto funkci stěžejní, takže vrchní sestry musí mít vynikající chování u lůžka a pozorovací schopnosti, aby dokázaly posoudit zdravotní potřeby pacientů.

Vedení týmu

Vrchní sestry vedou týmy, které zahrnují RN a další sestry, takže by měly být efektivními vedoucími a koordinátory týmů, kteří jsou schopni nasměrovat členy týmu tam, kde je jich nejvíce potřeba

Kritické myšlení

Kritické myšlení je pro roli sestry klíčové, proto by vrchní sestry měly být schopné zkoumat a posuzovat situace a pacienty a činit rychlá rozhodnutí, která podpoří zdravotní výsledky pacientů.

Organizace a řízení času

Vrchní sestry často řídí rozvrh svých týmů a řídí jejich činnost během směny, takže organizace a efektivní řízení času jsou klíčové.

Komunikační dovednosti

Písemná a ústní komunikace jsou pro tuto roli klíčové, protože vrchní sestry musí komunikovat se zdravotnickými pracovníky a pacienty a připravovat zprávy a další dokumenty související s jejich povinnostmi

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis