ISTP kariéry: ISTP nejlepší a nejhorší práce

Strojní inženýr, počítačový vývojář nebo třeba jaderný technik...To jsou jen některá z povolání vhodných pro osobnostní typ ISTP. V tomto článku probereme několik nejlepších povolání pro osobnosti typu ISTP a nabídneme mnoho dalších kariérních možností, které můžete zvážit, pokud patříte k tomuto typu osobnosti.

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
Obsah
Obsah

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis
📌 Tip: V rámci hledání ideální práce a uplatnění je rozhodující tvorba životopisu! Proč? Rozhodnutí zda vás pozvou na pracovní pohovor, či nikoliv, často vyplívá z toho, jak jste se prezentovali v CVčku. Je to vaše možnost, jak udělat dobrý dojem. Výběr vhodné profesionální šablony umožňuje dobře CV strukturovat a nezapomenout na žádný důležitý údaj!

Seznam nejvhodnějších oborů a povolání pro ISTP


Osobnostní typy ISTP jsou nejšťastnější v povoláních, kde mohou řešit problémy a být kreativní. Stejně jako ostatní osobnostní typy se i ISTP uplatní v různých profesích a odvětvích.

Nejspíše však budou nejspokojenější v zaměstnáních, kde mohou uplatnit své praktické dovednosti a technické znalosti. Osobnost ISTP se dobře hodí do strojírenských nebo inženýrských profesí, ale také do záchranářských, technologických, vojenských a výrobních profesí.

Mezi nejvhodnější obory a profese pro ISTP patří:

istp kariery istp nejlepsi a nejhorsi prace

Vědy a zdravotnictví

Tvůrčí umění

 • Zvukový inženýr
 • Osvětlovací technik
 • Grafický designér
 • Spisovatel

Obchod

 • Manažer dodavatelského řetězce
 • Podnikatel

Informační technologie

 • Technická podpora IT
 • Systémový analytik
 • Poradce pro kybernetickou bezpečnost
 • Vývojář softwaru
istp kariery istp nejlepsi a nejhorsi prace

Vzdělávání, filozofie, akademická sféra a právo

 • Učitel informatiky
 • Sportovní trenér
 • Spolupracovník v aplikovaném výzkumu

Stavebnictví

Různé

 • Elektrikář
 • Policejní důstojník
 • Hasič
 • Mechanik
 • Konstruktér
 • Voják
 • Dělník v továrně
 • Pracovník první pomoci
 • Lesník
 • Pilot letecké společnosti
 • Sportovec
 • Zahradní architekt
 • Strojník nebo operátor strojů
 • Koordinátor reakce na krizové situace
 • Zeměměřič
📌 Tip: Další příklady životopisů podle oborů pro vás máme na našem webu v sekci "Příklady". Inspirujte se s námi a získejte ideální práci, ve které vám bude vše vyhovovat od kolegů v týmu přes pracovní prostředí po nadřízené.

Prohlédněte si články na našem kariérním blogu:👇

istp kariery istp nejlepsi a nejhorsi prace

Jaká práce může být pro ISTP nevhodná a proč?


ISTP potřebují pracovat v oboru, kde mohou uplatnit své přirozené schopnosti řešit problémy a logicky myslet. ISTP nemají tendenci být úspěšní v povoláních, která vyžadují pravidelnou interakci s lidmi nebo kde je nezbytná kreativita.

Osobnost ISTP je jedním z nejpřizpůsobivějších typů osobnosti a tato flexibilita je jednou z jejich největších výhod. Jejich povolání je však třeba volit na základě jejich silných stránek a brát v úvahu jejich slabé stránky. Když je totiž ISTP se svou prací nespokojený, může se chovat iracionálně. To ovlivňuje nejen jejich výkonnost na pracovišti, ale může mít negativní dopad i na jejich duševní zdraví obecně.

ISTP jsou introverti, a proto je pro ně náročné vykonávat profese, které zahrnují rozsáhlé množství sociálních interakcí. Jako osobnost jsou optimističtí a energičtí, ale tyto vlastnosti jsou zaměřeny na jejich vnitřní svět. A někdy je pro ně těžké potvrdit emoce, pocity a názory druhých.

Mezi povolání, kterým by se ISTP měli vyhnout, patří například:

 • Řemeslník
 • Reportér
 • Novinář
 • Herec
 • Urbanista
 • Výzkumník trhu
 • Duchovní
 • Sociální pracovník
 • Učitel v mateřské škole
 • Učitel speciální pedagogiky
 • Ředitel sociálních služeb
 • Recepční
 • Zdravotní sestra
 • Zubní lékař
 • Ergoterapeut
 • Rodinný lékař
 • Pediatr
 • Veterinární technik

Co je pro ISTP typické? Definice a silné i slabé stránky tohoto osobnostního typu


Osobnosti typu ISTP rády přijímají výzvy a hledají kreativní řešení. Jsou to nezávislí myslitelé, kteří mají talent porozumět složitým systémům, a proto vynikají v hledání způsobů, jak zlepšit fungování věcí v reálném světě!

ISTP často dělají povolání, která vyžadují analytické myšlení, jako je inženýrství nebo počítačové programování.

istp kariery istp nejlepsi a nejhorsi prace

ISTP-A

ISTP-A je asertivnější, dominantní typ. Mají sklon převzít vedení. I když jsou stále analytičtí, mají také silný smysl pro spravedlnost nebo férovost, což mohou využít v kariérách, jako je vymáhání práva.

Kariéra ISTP-A

 • První pomocník
 • Hasič
 • Policista
 • Voják
 • Pilot letecké společnosti
 • Sportovec
 • Koordinátor krizové reakce

ISTP-T

ISTP-T je stydlivější a introvertnější než ISTP-A. V porovnání s ISTP-A je to typ, který je více introvertní. Mají menší tendenci převzít vedení nebo být středem pozornosti. Stále jsou analytičtí a logičtí, ale mohou dát přednost kariéře, kde mohou pracovat v zákulisí, například ve výzkumu nebo vývoji.

Kariéra ISTP-T

 • Mechanik
 • Zvukař
 • Systémový analytik
 • Manažer dodavatelského řetězce
 • Krajinář
 • učitel přírodních věd
 • Grafický designér
 • Geodet
istp kariery istp nejlepsi a nejhorsi prace

Silné stránky ISTP


ISTP mají vynikající schopnosti kritického myšlení. Oceňují logiku a data. Proto se jim zpravidla nebude dařit v zaměstnáních, kde je důležitá kreativita a svobodné vyjadřování.

 • Vynalézavost
 • Přizpůsobivost
 • Klid pod tlakem
 • Optimistický a bezstarostný
 • Logické a praktické myšlení
 • Spontánní a odvážný

Slabé stránky ISTP


ISTP mohou být považováni za nespolečenské, protože raději pracují sami. Mohou však pracovat s ostatními, ale je lepší, když jsou kolegové podobně smýšlející. Proto jsou pro ISTP vhodnou volbou akademické nebo vědecké obory.

 • Tvrdohlavost
 • Snadno se nudí
 • Nevidí širší souvislosti
 • Mohou příliš riskovat
istp kariery istp nejlepsi a nejhorsi prace

ISTP v práci


Osobnostní typy ISTP jsou při své práci známé svou schopností řešit problémy praktickým způsobem. Většinu své práce raději vykonávají samostatně a dokáží se soustředit na daný úkol. Typy ISTP jsou obecně tiché a pozorné, ale v případě potřeby dobře spolupracují s ostatními, pokud je prostředí pro sdílení flexibilní a uvolněné.

Mnoho osobnostních typů ISTP usiluje o kariéru, v níž mohou dosahovat hmatatelných výsledků. Mnozí dávají přednost analytickým nebo technickým úkolům, které jim umožňují aplikovat praktická řešení bez předpojatosti nebo emocionálních ohledů, které je v pracovním prostředí rozptylují. Když se objeví problémy, dokáží se přizpůsobit a najít rychlé řešení. Tento typ osobnosti si v práci cení efektivity a logiky a je o něm známo, že udělá i něco navíc, aby projekt dotáhl do konce.

ISTP v týmu


ISTP jsou praktičtí, na úkoly orientovaní členové týmu, kteří se obvykle více soustředí na daný problém než na zúčastněné osoby. Mají tendenci hledat způsoby, jak přispět okamžitou akcí, a jsou talentovanými, přímočarými řešiteli problémů.

ISTP zřídkakdy vyžadují pozornost týmu, místo toho raději pozorují a naskočí tam, kde vidí příležitost něco udělat. ISTP vnášejí do týmu účinnou energii a obvykle se sami ujímají praktických opatření tam, kde to vidí jako potřebné.

Jejich racionální analýza často proniká přímo k jádru věci a pomáhá ostatním pochopit, jak postupovat dál. Na abstraktní diskuse však obvykle nemají příliš trpělivosti a mohou zanedbávat příjemnosti spolupráce s ostatními. Ve skutečnosti mnoho ISTP raději prostě udělá to, co je třeba, než aby museli trávit čas informováním nebo zapojováním ostatních.

ISTP jako vůdčí osobnost


Na vedoucích pozicích mají ISTP tendenci být flexibilní a samostatní a očekávají, že jejich podřízení budou také samostatní. Jejich přístup je praktický a konkrétní a budou raději vést týmy na projektech, kde jsou rychle vidět hmatatelné výsledky.

ISTP jsou dobří v krizových situacích, které je třeba řešit okamžitě, a hned se vrhnou do práce, aby ji dokončili. ISTP jsou silně orientováni na akci a jejich chápání úkolů je často více kinetické než verbální.

Často je pro ně mnohem snazší něco jednoduše udělat sami, než to vysvětlovat někomu jinému, což může pro vedoucí ISTP, kteří se snaží delegovat, představovat problém. Pro ISTP je často přirozenější vést spíše příkladem než vysvětlováním a obvykle se jim nejlépe daří vést týmy zkušených, soběstačných pracovníků.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké práce jsou v rámci vhodných kariér pro ISTP nejlépe placené?

ISTP se daří v profesích, které vyžadují akční přístup k řešení problémů. Lidé s osobnostním typem ISTP mají rádi praktické projekty a fyzické výzvy. Jejich klidná a vynalézavá povaha se dobře hodí k řešení krizových situací.

Některé vědecké a zdravotnické pozice jsou dobře placené. To platí zejména pro inženýry a vedoucí pracovníky ve zdravotnictví.

Dobrodružná povaha ISTP může vést i k některým lépe placeným pozicím. Průměrný základní plat pilotů leteckých společností se pohybuje okolo 96 000 až 116 000 Kč hrubého měsíčně. (zdroj: Kurzy.cz)

K dalším vysoce placeným možnostem patří například:

 • Aplikovaný výzkumný pracovník
 • Manažer dodavatelského řetězce
 • Konzultant pro kybernetickou bezpečnost

Je možné najít ideální ISTP práci, i když chybá vysokoškolské vzdělání?

ISTP jsou logičtí, efektivní a praktičtí lidé. Rádi se učí v praxi a teorie je nezajímá, takže je pro ně logické, že se chtějí rovnou vrhnout do práce.

Pro ISTP, kteří chtějí pracovat bez vysokoškolského vzdělání, jsou potenciálními možnostmi stavební dělníci, instalatéři, elektrikáři a zahradníci - v podstatě profese, které zahrnují práci s nářadím nebo stroji nebo řešení konkrétních problémů.

Jaké jsou vhodné ISTP vysokoškolské obory?

Ačkoli jsou ISTP přirozeně zvídaví, nejsou nejlepší v tom, aby zůstali konzistentní. Snadno ztrácejí pozornost, pokud se nevěnují svému úkolu. Z tohoto důvodu musí být opatrní při výběru vysokoškolského oboru. Je pro ně důležité, aby se rozhodli správně, protože to ovlivní jejich kariérní postup po ukončení studia. Jsou však přirozeně zvídaví a existuje řada oborů, které odpovídají jejich typu osobnosti.

Vzhledem k jejich potřebě napravovat problémy a řešit hádanky by je mohla zajímat například kriminalistika. ISTP rádi přicházejí věcem na kloub. Udržuje je to v napětí, což je emoce, která je živí. V kriminalistice je třeba se na věci dívat objektivně a nebýt zaujatý. ISTP mají schopnost dívat se na situaci realisticky, což je pro takový obor ideální.

Další fantastickou volbou pro ISTP obor je inženýrství. Specializace na strojírenství je prvním milníkem k tomu, aby se z vás stal inženýr, a jak jsme již zmínili, je to pro ISTP skvělá cesta. Totéž platí pro obor informatiky a také pro stomatologii. Existuje mnoho cest, kterými se ISTP může vydat, ale nejdůležitější je zůstat konzistentní.

Zde je seznam s dalšími návrhy oborů, které by se hodily pro ISTP:

 • Biologie
 • Obchodní administrativa
 • Obchodní informační technologie
 • Počítačové informační systémy
 • Informatika
 • Stavební management
 • Trestní právo a kriminologie
 • Ekonomie
 • Věda o cvičení
 • Finance
 • Geologie
 • Zdravotní vědy
 • Průmyslová technologie
 • Krajinářská architektura
 • Právní studia
 • Logistika a řízení dodavatelských řetězců
 • Technologie výrobního inženýrství
 • Strojírenská technologie
 • Matematické vědy
 • Zdravotnické technologie
 • Přírodní zdroje a environmentální management
 • Tělesná výchova
 • Příprava na právo
 • Předlékařská přípravka
 • Řízení rizik a pojištění
 • Telekomunikace

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis