Senior Data Scientist: Životopis, kterým nejlépe ukážete svou kvalifikaci

Senior Data Scientists formulují požadavky na projekt, delegují úkoly na mladší datové vědce, sledují jejich výkon a mají další povinnosti vyšší úrovně. Jejich úkolem je vést společnosti k úspěchu pomocí datové analytiky.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Příklad životopisu senior datového vědce

Ing. Miloš Babka
Senior Data Scientist
123 456 789
milos.babka@platforma.com
Praha
LinkedIn.com/in/milosbabka

O mně
Jsem Senor Data Scientist s více než 10 lety zkušeností, vášní pro data a datovou vědu, který neustále hledá nové způsoby řešení a nebojí se výzev. Mohu nabídnout bohaté zkušenosti s aplikací pokročilé analytiky na různé obchodní situace, mám prokazatelnou schopnost syntetizovat komplexní data, rozumím moderním technikám strojového a statistického učení a všechny tyto dovednosti dovedu efektivně převést do účinné obchodní strategie. Jsem týmový hráč se skvělými komunikačními dovednostmi a ochotou pomáhat ostatním členům týmu.

Pracovní zkušenosti
Senior Data Scientist
Tech Data s.r.o., Praha
Leden 2018 až současnost

 •  Aplikování nejmodernějšího strojového učení, statistiky a data miningu ke zjištění chování zákazníků
 •  Vymýšlení a integrování nových řešení náročných problémů souvisejících s daty
 •  Vývoj škálovatelné a efektivní metody pro rozsáhlé analýzy dat a vývoj modelů
 •  Koučování a poskytování výzkumných a systémových pokynů týmu dalších výzkumných pracovníků v různých oblastech, včetně genomu videoobsahu, sociálního dolování, analýzy dat
 •  Spolupráce s inženýry na optimalizaci adaptivních algoritmů pro streamování videa, které určují klíčové aspekty zážitku ze sledování, jako je kvalita videa, zpoždění před zahájením přehrávání a míra přerušení přehrávání
 •  Zkoumání způsobů, jak účinně a efektivně lokalizovat obsah (video a audio zdroje, titulky, textové popisy) na nové trhy a do nových jazyků po celém světě
 •  A/B testování a další: Zlepšování zákaznického zážitku pomocí experimentů a datové vědy


Tech Mobility HUB Prague s.r.o., Praha
Data Scientist
Říjen 2014 až prosinec 2017

 •  Vytváření ETL pipeline v aplikacích Snowflake, MySQL, Python
 •  Navrhujte, vytvářejte a udržujte následující pipelines pro big data v distribuovaném prostředí pro maximální produktivitu a škálovatelnost
 •  Vývoj, vyhodnocování a nasazení/skórování ML
 •  Vytváření reportů o návratnosti investic do marketingových kampaní pro klienty s důrazem na integritu dat a konzistenci reportů
 •  Využití technologií jako Python, Spark, Scala pro marketingovou automatizaci
 •  Spolupráce s ostatními týmy (datový inženýr, datový analytik) k zajištění začlenění příslušných metrik a dimenzí do datových sad a integraci datových produktů do infrastruktury.


Advanced Analytics s.r.o., Praha
Junior IT Data Scientist - Graduate Program
Září 2012 až září 2014

 •  Spolupráce na projektech založených na statistickém a strojovém učení
 •  Vývoj a údržba prediktivních modelů, klasifikátorů a dalších datových produktů
 •  Podpora a rozvoj modelu pro predikci LTV
 •  Identifikace a analýza chování zákazníků pro využití v taktickém a strategickém rozhodování a integraci do procesů, operací a produktů společnosti
 •  Řízení celého životního cyklu modelů od začátku do konce (vývoj, nasazení, údržba)
 •  Podpora a rozvoj experimentálního rámce s cílem poskytovat průkazné výsledky testů AB


Vzdělání
Vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Magisterský studijní program Datové vědy
2010 až 2012

 •  Statistická analýza dat
 •  Symbolické strojové učení
 •  Pokročilá algoritmizace


Vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Bakalářský studijní program Statistika ve výpočetní technice
2007 až 2010

Certifikace

 •  Azure Senior Data Scientist, Microsoft, 2018
 •  Python Expert, Tech Data, 2016
 •  Azure Data Scientist Associate, Microsoft, 2014


Technické dovednosti

 •  ETL Data
 •  ML modelování, optimalizace a automatizace
 •  Monitorování a reportování
 •  Automatizace marketingu
 •  Programování & skriptování v jazycích Python, Scala, R
 •  Znalost PySpark/Scala
 •  Statistika a strojové učení
 •  Jazyk SQL


Měkké dovednosti

 •  Práce v týmu
 •  Vedení lidí
 •  Proaktivita
 •  Sebemotivace
 •  Komunikace


Jazykové dovednosti

Angličtina: C1

Váš potenciální zaměstnavatel bude očekávat, že jako Senior Data Scientist budete mít rozsáhlé zkušenosti v oblasti datové vědy, proto je důležité, abyste ve svém životopise prokázali svou kvalifikaci. Měli byste upřednostnit relevantní pracovní zkušenosti a zdůraznit své vedoucí postavení i pokročilé technické dovednosti, jako je znalost programovacích jazyků R nebo Python.


Senior Data Scientist životopis

K získání této vysoce kvalifikované práce budete muset zaměstnavateli poskytnout silný životopis senior data scientist , na jehož základě vás pozve na pracovní pohovor.

Čemu se budeme v tomto průvodci psaním CV senior data scientist věnovat?
 • Jak správně naformátovat životopis, abyste veškeré informace uvedli přehledně
 • Jak hovořit o svých pracovních zkušenostech a osobních projektech
 • Jak vytvořit konkurenceschopnou sekci dovedností
 • Jak přizpůsobit svůj životopis pro každou pracovní pozici, o kterou se ucházíte
📌 Tip : Díky našim profesionálním šablonám si můžete být jistí svým životopisem. Nejenže vám celý proces tvorby životopisu značně urychlí, ale také zajistí, že nezapomenete uvést žádné potřebné informace, a navíc bude skvěle vypadat.

Začneme uceleným příkladem Senior Data scientist. Další příklady CV z oboru IT a datové analýzy jsou dostupné na našich webových stránkách. Například zde je k mání podrobný provodce psaním životopisu na pozici datový analytik.

Write the Data Scientist Recume of Your Life! In English!

Do you want to stand out and get the best work possible as a data scientist up there? Then consider working for a foreign company or moving for work abroad! But wait a minute! Before you do that, you will have to write an outstanding data scientist resume in English!

Writing a resume can be a challenge, let alone writing it in English! But don't worry, we have you covered! Just adjust your resume to the company and its specific requirements. You will find out how to do it here .

📌 Tip : Need some help with your English data scientist resume? Make sure to check out our writing guide and tips for writing your resume in English! You can find it here . Also, find out how to write a cover letter in English! The best and easiest way to do it is to check out our writing guide about cover letters in English !


Senior Data Scientist životopis

Jaký je průměrný plat na pozici senior datového vědce?

Práce v oblasti Data Science je více než lukrativní. O to více, jste-li již Senior Data Scientist s dlouholetou praxí a zkušenostmi, které můžete předávat dále. Základní průměrné platové rozmezí se v České republice pohybuje od 40 493 Kč až 115 466 Kč hrubého měsíčně (zdroj: www.platy.cz ). Vy jako zkušený profesionál můžete počítat s horní hranicí tohoto rozmezí.

💡 Poznámka : Čím více let zkušeností budete mít, tím více si můžete jako datový vědec vydělat. Váš plat bude dále záležet na regionu, míře specifických dovedností a technických certifikací apod.

Jak napsat životopis pro oblast Data Science krok za krokem?

Z každého řádku vašeho životopisu musí vyřazovat profesionalita! Než začnete s jeho tvorbou, rozmyslete si logické uspořádání a způsob uvádění jednotlivých informací.

Správné formátování životopisu je základ!

Ideální formát

Jako zkušenému datovému vám vědci doporučujeme obráceně chronologický formát životopisu, díky kterému budete moci nejprve prezentovat nedávné zkušenosti. To znamená, že jako první uvedete nejnovější a nejdůležitější informace a data. Začíná se nejnovější časovou osou a postupuje se směrem dozadu, např. v části s pracovními zkušenostmi je na prvním místě nejnovější pracovní pozice, nikoli nejstarší. Díky tomuto strukturování životopisu je časová osa vaší kariéry více ustálená.

Další způsob řazení informací, který můžete jako Senior Data Scientist zvolit, je hybridní uspořádání , ve kterém dostane prostor jak vaše pracovní historie, tak přenositelné dovednosti ze všech vašich projektů.

📌 Tip : Přečtěte si více informací o jednotlivých formátech. Naleznete je společně s ukázkovými příklady zde .

ROZVRŽENÍ A Další formální náležitosti

Ano, víme, máte řadu let zkušeností a dlouhou pracovní historii, ALE! Pokuste se omezit délku svého životopisu na jeden list papíru. Je-li to vzhledem ke všem vašim certifikacím a pracovním pozicím nemožné, můžete CV protáhnout na dvě strany. Od delšího životopisu však odrazujeme! Rizikem překročení dvou stran je zahrnutí nepodstatného obsahu, který by mohl odvádět pozornost od vaší kvalifikace.Dále volte jednoduchou šablonu CV s přehledným designem bez zbytečných okras. Zapomeňte na ozdobná písma, křiklavé barvy, obrázky a další grafické prvky, které jedině odvádějí pozornost od obsahu.

Pamatujte, že vaší nejsilnější zbraní jsou informace a data o vaší kvalifikaci, nepotřebujete berličky v podobě vystylovaného životopisu, který je obtížně čitelný.

STRUKTURA


CV si přehledně rozvrhněte do následujícch oddílů:
 • Kontaktní údaje v sekci záhlaví
 • Shrnutí profesní dráhy (O mně)
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Dovednosti
 • Doplňkové oddíly (zejména certifikace, IT programy, programovací i cizí jazyky apod.)

Životopis začněte v záhlaví dokumentu

Při uvádění vašeho kontaktu (který vložte do záhlaví dokumentu k ušetření místa) je vůbec nejdůležitější uvést následující:

 • Celé jméno a příjmení + akademický titul (ideálně Ing.)
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Název města
 • Odkaz na profil na LinkedInu

Příklady

Správně
Ing. Žaneta Fialová
Datová vědkyně
123 456 789
zaneta.fialova@platforma.com
Ostrava
LinkedIn.com/in/zanetafialova

Chybně
Ing. Žaneta Fialová
Datová vědkyně
Rodinný stav: Vdaná
Věk: 31 let
123 456 789
zanetka91@platforma.com
Ostrava
LinkedIn.com/in/zanetafialova

Neuvádějte osobní informace, jako je váš věk, datum narození, rodinný stav atd.

⚠️ Varování : E-mail s přezdívkou nebo zdrobnělinou opravdu nepůsobí profesionálně! Také je velké paux-pas odeslat životopis z adresy u stávajícího zaměstnavatele. Ke komunikaci použijte osobní e-mail, ale v profesionálně vypadajícím formátu bez dalších zbytečností.


Senior Data Scientist životopis

Velmi podrobně popište svou kariérní dráhu

Kromě oficiálního názvu zaměstnavatele a místa, kde jste práci vykonávali, nezapomeňte uvést název své pozice, dobu nástupu a ukončení práce a tři až šest odrážek s hlavními pracovními úspěchy.

📌 Tip : Při tvorbě této sekce se neomezujte na suché vypsání pracovních zkušeností, ale přihoďte i statistiky a data s čísly!

Příklad

Tech HUB Brno s.r.o., Brno - Židenice
Data Scientist
Leden 2017 až prosinec 2021
 • Tvorba a zavádění nové business strategie získávání zákazníků, která zvýšila počet příchozích kontaktů o 42 %.
 • Využití strukturovaných a nestrukturovaných dat k analýze chování zákazníků, na jejichž základě byla zavedena strategie vedoucí k 18% snížení odchodu zákazníků
 • Tvorba funkcí ze surových dat a vizualizace na podporu výkonných rozhodnutí, jejichž výsledkem bylo 15% zvýšení úspěšnosti týmu

Uveďte nejen nejvyšší vzdělání, ale také odborné kurzy

Většina zaměstnavatelů požaduje vysokoškolské vzdělání na magisterské úrovni v oboru IT, statistiky, matematiky či ekonomiky. Ujistěte se tady, že své nejvyšší dosažené vzdělání podrobně popíšete.

Příklad

Univerzita Hradec Králové
Magisterský obor Datová věda
2016 až 2018
 • Podniková analytika se zaměřením na efektivní business procesy
 • Navrhování, vytváření a provozování SQL a NoSQL databází
 • Vytváření a provoz datových skladů

Namixujte své nejlepší hard skills and soft skills senior datového vědce!

Do sekce dovedností vložte seznam softwaru, hardwaru a technických postupů, které ovládáte. Nezapomeňte uvést ty, které jsou v inzerátu výslovně zmíněny. Jedná se o důležitá "klíčová slova", která pomohou vašemu životopisu získat vysoké hodnocení, až jej bude v prvním kole prověřování rychle "skenovat" personalista.

Zde jsou další klíčové tvrdé a měkké dovednosti, které skvěle vypadají v životopise zkušeného datového vědce:

Tvrdé dovednosti

Tvrdé dovednosti, jako je software, nástroje a technické znalosti pro interakci na webových stránkách, vývoj serverů a databází pro funkčnost webových stránek a kódování pro různé platformy.

 • Algoritmy strojového učení
 • Statistická analýza
 • Dolování dat
 • Modelování dat
 • Vizualizace dat
 • Technologie velkých dat
 • Zpracování přirozeného jazyka (NLP)
 • Hluboké učení
 • Prediktivní modelování
 • Analýza časových řad
 • Cloud Computing
 • Programovací jazyky (Python, R, SQL)

Senior Data Scientist životopis

Měkké dovednosti

Nezapomeňte však zahrnout i měkké dovednosti, jako je týmová práce a komunikační dovednosti, které jsou nezbytné pro koordinaci s vývojářem, konzultantem, vlastníkem firmy a designérem ui/ux.

 • Vedení a řízení týmu
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Spolupráce a koordinace napříč funkcemi
 • Řešení problémů a kritické myšlení
 • Přizpůsobivost a flexibilita
 • Řízení času a stanovení priorit
 • Empatie a orientace na zákazníka
 • Rozhodování a strategické plánování
 • Řešení konfliktů a vyjednávání
 • Kreativita a inovace
 • Aktivní naslouchání a zapracování zpětné vazby
 • Emoční inteligence a budování vztahů
 • Porozumění produktu
 • Logické uvažování a selský rozum

Senior Data Scientist životopis

Certifikace v oblasti informačních technologií a další doplňkové sekce do CV

Pro vás jako Senior Data Scientists práce na CVčku ještě nekončí! Dále uveďte doplňkové sekce, kterými dokážete svou kvalifikaci a zájem o práci s daty. Jedná se zejména o sekci " Cerfifikace ". U každé udělené certifikace uveďte nejen její oficiální název, ale také název institutu, který vám ji udělil a rok, kdy jste certifikaci získali.

Příklad:
 • Certified Analytics Professional (CAP), IBM Institute, 2019

Dále uveďte znalost cizích jazyků , a to zejména angličtiny, která je pro výkon vaší profese "a must"! Nezapomeňte zmínit dosaženou úroveň jazyka.

Doporučujeme zvlášť vyčlenit i vaše technické znalosti v oblasti programovacích jazyků a nástrojů potřebných k práci s daty, jako je C/C++, Java, Perl, SQL, R, SAS, Hive, Spark, Big Data apod.

Životopis uveďte profesním shrnutím svých kariérních úspěchů

V konkurenčním oboru, jako je datová věda, personalisté někdy posuzují stovky žádostí o jednu pozici. Napsat životopis, který vynikne, je obtížné, proto tento problém vyřešte tím, že do svého životopisu zahrnete přesvědčivý úvod v podobě profesního shrnutí.

Jedná se o stručný odstavec o 2-3 větách o vašich zkušenostech a dovednostech, které souvisejí s danou pracovní pozicí.

Příklady

Správně
Jsem Senior Data Scientist s šestiletou praxí v SQL, C++ a vizualizaci dat. Mám pokročilou znalost algoritmů strojového učení a schopnost vytvářet prediktivní modely, které budou mít pozitivní vliv na business. Rovněž mohu nabídnout schopnost vyvíjet a nasazovat složité algoritmy pro automatizaci a zefektivnění podnikových procesů. Jsem časově flexibilní a dokážu efektivně vést tým datových vědců.

Kandidát do svého profesního shrnutí uvedl všechny potřebná data, která podpořil konkrétními čísly a příklady z praxe. Skvělé je také jmenovitě vyjmenovat inženýrské programy a programovací jazyky, které ovládáte, přesně tak, jako to udělal tento uchazeč ve svém shrnutí, které je poutavé a maximálně k věci.

Chybně
Jsem zkušený data scientist, který pro váš business udělá vše, co bude v jeho silách, aby mu pomohl vzkvétat. Po přečtení pracovní nabídky pevně věřím, že mám všechny potřebné dovednosti a zkušenosti v oboru datové vědy.

Ve svém shrnutí si nemůžete dovolit vyjadřovat se vágně tak, jako tento kandidát. V takovém případě bude část "O mně" pouze zabírat místo, ale nesplní svůj účel – stručně, ale výstižně vás představit a uvést příklady z praxe.

Rady a triky, jak napsat nejlepší CVčko profíka na data

 • Přizpůsobení obsahu životopisu pomocí klíčových slov z oblasti IT a data miningu/analýzy/vědy : Čím více klíčových slov týkajících se Senior Data Scientist použijete, tím větší je šance, že se váš životopis dostane na hromádku s úspěšnými uchazeči.
 • Využití čísel a faktů k prokázání kvantifikace: Nevyplňujte svůj životopis pouze seznamem svých pracovních povinností. Chcete-li na potenciálního zaměstnavatele zapůsobit, uveďte své zkušenosti v kontextu s konkrétními příklady a tvrdými čísly, která dokazují, že jste zkušený IT specialista.
 • Jazyková korektura : Jste sice specialisti na data a jejich zkoumání, ale to neznamená, že si můžete dovolit dělat chyby v češtině! Jestliže jste z českého jazyka nikdy neměli jedničky, poproste zdatnějšího přítele, kolegu nebo člena rodiny, aby váš životopis zkontrolovat předtím, než jej odešlete.

Pojďme si shrnout data aneb jak napsat CV senior datového vědce

Při psaní životopisu na pozici Senior Data Scientist uvádějte relevantní informace v bodech a přehledných odrážkách tak, abyste šetřili místem a celý obsah se vám vešel na jednu až dvě strany.

Ve svém životopise zdůrazněte zejména své odborné znalosti v oblasti využívání dat k řízení obchodních výsledků se zaměřením na strojové učení a prediktivní modelování.


Senior Data Scientist životopis

Zdůrazněte své technické dovednosti, včetně znalosti programovacích jazyků, jako jsou Python, R a SQL, a zkušenosti s technologiemi pro zpracování velkých objemů dat, jako jsou Hadoop, Spark a databáze NoSQL.

Uveďte konkrétní příklady toho, jak jste využili data a strojové učení k dosažení dopadu pro vaši organizaci, například ke zlepšení zkušeností zákazníků, optimalizaci procesů nebo vývoji nových produktů, abyste prokázali svou schopnost proměnit data v cenné poznatky a řešení.

Uveďte i dosažené vzdělání a jakékoliv další odborné kurzy, školení a certifikace, které jste získali v průběhu své kariérní dráhy.

I jako senior potřebujete motivační dopis!

Nepřehlížejte význam motivačního dopisu. Pokud se domníváte, že jej jako zkušený data scientist nepotřebujete, pak jste na omylu!

Významný dopad, který může zanechat na potenciální zaměstnavatele, sehraje svou roli v rozhodujícím okamžiku, zda budete přijati, nebo ne.

Zjednodušeně řečeno, motivační dopis představuje skvělý nástroj, jak zvýšit šanci na získání práce. Přečtěte si, jak napsat naprosto dokonalý motivační dopis , na jehož základě se dostanete na pohovor do společnosti, pro kterou chcete pracovat, a to i v případě, že se jedná o konkurenční nabídku práce, což je pro data scientists v podstatě vždy!

Často kladené otázky (FAQ)

Data a data a zase data: Co vlastně dělá datový vědec?

Takový datový vědec (anglicky Data Scientist ) objevuje nejrůznější poznatky prostřednictvím analýzy dat, aby tak podporoval rozvoj podnikání a podnikových strategií. Senior datový vědec ( Senior Data Scientist ) má podobné povinnosti jako juniorní datový vědec, ale více se podílí na řízení týmu a má větší pravomoci při dlouhodobých rozhodnutích a projektech založených na datech.

Jaké jsou na Senior Data Scientists obvykle kladeny požadavky?

Ideální uchazeč o seniorní pozici by měl mít vysokoškolské vzdělání, a to buď v oboru IT, matematiky, statistiky, ekonometrie a minimálně pětiletou praxi v oboru.

Z technických dovedností bývá požadována znalost programovacích jazyků, jako je SQL či Python, statistické znalosti, jako je třeba A/B testování, confusion matrix, zkušenosti s reportingovými a dalšími technickými nástroji atd. Jako data scientist budete také muset minimálně na komunikativní úrovni ovládat anglický jazyk.

Z měkkých dovedností je kladen důraz na výborné analyticko-logické myšlení, selský rozum, iniciativu, samostatnost, práce v týmu, preciznost.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá