Vysokoškolský učitel: Životopis, který vám zajistí pozvání na pracovní pohovor!

Práce vysokoškolského učitele přináší zadostiučinění. Svým učením formujete mladou generaci studentů a pomáháte jim vstoupit do života dospělých. Na akademické půdě však panuje velká konkurence.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový příklad životopisu vysokoškolského učitele

Mgr. Gabriela Altová
Vysokoškolská pedagožka
721 308 722
gabriela.altova@seznam.cz
Plzeň
LinkedIn.com/in/gabrielaaltova
Akademia.cz/profil/gabrielaaltova

O mně
Jsem vysokoškolská pedagožka s více než pěti lety zkušeností výuky francouzské literatury a historie na českých univerzitách. Kromě přípravy, rozvíjení a konkretizace vzdělávacích programů a učebních lekcí mám rovněž zkušenosti se samotnou tvorba studijních programů zaměřených na francouzskou kulturu, metodik i učebních postupů a na jejich následném zavádění. Jsem pečlivá, spravedlivá a nechybí mi chuť předávat studentům nadšení pro francouzskou kulturu.

Pracovní zkušenosti
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra románských jazykůVýuka francouzských reálií v rámci doktorského studia, vyučované předměty: Francouzská literatura 19. století, Francouzská literatura 20. století, Francouzská historie, Socio-kulturní vývoj Francie od 20. století po současnostŘíjen 2019 až současnost

 •  Příprava vlastních výukových materiálů
 •  Vedení seminárních, bakalářských a diplomových prací studentů
 •  Poskytování konzultací studentům
 •  Administrativní činnosti spojené s evidencí studentských výsledků
 •  Zapojování studentů do studií a projektů zaměřených na francouzskou literaturu a historii


Jazykové centrum France, Praha
Lektorka francouzštiny
2015 až současnost

 •  Jazykové kurzy francouzštiny pro středně pokročilé a pokročilé studenty

Vzdělání
Univerzita Karlova v Praze
Doktorský studijní program Francouzská kultura 20. století
2019 až současnost

 • Téma disertační práce:    
  Proměna francouzské poezie po sovětské invazi v roce 1968  


Univerzita Karlova v Praze
Magisterský studijní program Francouzské socio-kulturní reálie
2017 až 2019

 •  Roční studijní stáž na Université d'Artois, Arras
 •  Pedagogické minimum (Pedagogická fakulta UK): Učitelství francouzštiny jako cizího jazyka, 2018

Univerzita Karlova v Praze
Bakalářský studijní program v dvouoboru Francouzská literatura a historie
2014 až 2017

 •  Roční studijní stáž na Université de Pyrénées-Orientales, Perpignan

Francouzské gymnázium v Praze
2008 až 2014

Dovednosti

 •  Tvorba studijních programů
 •  Tvorba metodik a učebních postupů
 •  Francouzská didaktika a didaktická technika
 •  Manažerské a koncepční schopnosti
 •  Výuka odborných disciplin
 •  Motivování k zájmu o učivo
 •  Pečlivost a svědomitost
 •  Trpělivost

Jazyky

 •  Francouzský jazyk: C2
 •  Německý jazyk: C1
 •  Anglický jazyk: C1

Projekty

 •  Analýza stylistických figur ve francouzské poezii 60. let 20 stol., grant TaČR, 2022
 •  Zapojení studentů do studie vlivu české emigrace na francouzskou literární scénu po roce 1968, 2021
 •  Reflexe sovětské okupace Československa v roce 1968 ve francouzské poezii, 2020

Publikace

 •  Česká a francouzská poezie 60. let, komparativní studie a analýza motivů okupace, 2021
 •  Šedesátá léta ve francouzské poezii očima české emigrace, publikace diplomové práce v nakladatelství Academia, 2019

Univerzity tak od kandidátů na pozici očekávají jen to nejlepší. Dokažte, že jste vhodným kandidátem a vytvořte přesvědčivý životopis vysokoškolského učitele , který zaujme a vyslouží vám pozvání na pracovní pohovor.

Máte-li potřebnou kvalifikaci k úspěchu, ale nejste si jisti, jak svou akademickou dráhu dát na papír, pak se inspirujte s námi. Přinášíme vám podrobného průvodce psaním životopisu vysokoškolského učitele, ve kterém si konkrétně ukážeme:

 • Kompletní příklad životopisu učitele vysoké školy pro vaši inspiraci
 • Formální náležitosti životopisu, a to včetně formátu, rozvržení a struktury CV
 • Detailně popsané jednotlivé části životopisu vysokoškolského učitele s praktickými příklady
 • Rady a tipy, jak životopis dovést k dokonalosti a porazit tvrdou konkurenci
📌 Tip : Vyberte si jednu z našich přehledných šablon CV a životopis budete mít hotový do deseti minut!

Níže začínáme vzorovým příkladem životopisu vysokoškolského učitele. Další příklady životopisů podle oboru naleznete na našich stránkách, a to včetně obecného životopisu učitele , učitele angličtiny nebo učitele v mateřské škole . Inspirujte se!

📌 Tip : Hlásíte se na pozici vysokoškolského učitele na zahraniční univerzitě? Přečtěte si, jak napsat CV v angličtině , němčině , španělštině či francouzštině ! Jazykové mutace životopisů naleznete mezi příklady na našich stránkách.


Učitel životopis

Jak je na tom vysokoškolský učitel s platem? Průměrná měsíční mzda a hodinová sazba učitelů na vysoké škole

Podle posledních statistik činil v České republice měsíční průměrný plat vysokoškolského učitele 48 469 Kč (zdroj: kupnisila.cz ). To by odpovídalo hodinové mzdě ve výši 275 Kč na hodinu. Pro představu rovněž uvádíme průměrné platy jiných pedagogů na různých stupních českého školského systému (zdroj: prumerneplaty.cz ):

 • Středoškolský učitel: 47 628 Kč
 • Učitel na 2. stupni základní školy: 46 267 Kč
 • Učitel na 1. stupni základní školy: 46 267 Kč
 • Učitel v mateřské škole: 36 778 Kč
💡 Poznámka : Výše uvedené částky slouží pouze pro vaši představu. Vezměte na vědomí, že reálná výše platu se bude odvíjet od mnoha proměnných, jako je kvalifikace, míra zkušeností, místo výkonu práce, velikost úvazku, práce na projektech apod.

Jak napsat životopis učitele na vysoké škole krok za krokem?

Na každou otevřenou pozici na univerzitě se pravděpodobně hlásí desítky uchazečů, z nich zhruba polovina splňuje potřebnou kvalifikaci. To je stále vysoká konkurence. Životopis zprostředkovává první kontakt mezi vámi a vaším budoucím zaměstnavatelem. Neprošvihněte šanci projít sítem a dostat se do druhého kola na ústní pohovor!

Napíšete-li silný životopis, který vynikne, zvýšíte tím možnost úspěchu. Vytvořte proto CV, které maximálně odpovídá popisu práce a požadavkům na ideálního kandidáta z pracovní nabídky. Obecně psaným životopisem totiž nic nezmůžete. Univerzita dá přednost kandidátům, kteří si dali práce s přizpůsobením CVčka na míru pozici, a tudíž odpovídají požadavkům lépe než vy.

Také pamatujte, že můžete mít sebelepší kvalifikaci, nicméně pokud ji v životopisu přehledně neuvedete, můžete se s pozváním na pohovor rozloučit. Dejte si proto vedle obsahu záležet i na formální stránce dokumentu.

Kromě obsahu se zaměřte i na formu životopisu

Snadná čitelnost a maximální přehlednost. To by měly být dvě hlavní vlastnosti, které splňuje vaše CVčko. Na personálním oddělení univerzity nemají celý den na luštění vašeho životopisu. Usnadněte jim práci a vytvořte na první pohled vizuálně atraktivní dokument, ve kterém jsou veškeré informace uvedeny přehledně.

Formát

Zvolte si formát životopisu, který nejlépe odpovídá úrovni vašich zkušeností. Existují tři hlavní typy formátů , ze kterých můžete vybírat. Podrobně si je popíšeme níže:

 • Obráceně chronologický formát: Jedná se o nejčastěji používaný způsob řazení informací do životopisu, který se soustředí na pracovní historii. Veškeré informace jsou uváděny od té nejnovější po nejstarší. Ideální pro kandidáty, kteří již mají pedagogickou praxi.
 • Funkční formát: Tento formát klade větší důraz na dovednosti a dosažené vzdělání. Je tudíž vhodný pro začínající pedagogy bez praxe.
 • Hybridní neboli kombinovaný formát: Jedná se o kombinaci dvou výše zmíněných formátů. Je ideální pro velmi zkušené pedagogy, kteří mají mnoho let pracovních zkušeností a také řadu přenositelných dovedností.

Rozvržení

Způsob, jakým celý dokument naformátujete, udává celkovou čitelnost a přehlednost uvedených informací. Stáhněte si naši šablonu CV učitele , do které stačí vepsat jednotlivé informace, nebo si šablonu naformátujte sami, a to podle následujících pravidel:

 • Ideální rozsah životopisu je jedna stranu velikosti A4. Máte-li za sebou dlouhou pedagogickou praxi, můžete napsat CV na dvě strany. Tři už jsou však příliš!
 • Vyberte si jednoduché písmo, jako je Arial, Times New Roman nebo Calibri. Stejného písma se držte napříč celým životopisem. Neměňte styly a nepřehánějte to s barvami.
 • Velikost písma nastavte na 10 až 12 bodů pro běžný text a 12 až 14 bodů pro nadpisy. Velikost okrajů nastavte na 2,5 cm po všech stranách dokumentu. Ideální řádkování je 1,15 nebo 1,5.
 • Mezi jednotlivými částmi životopisu ponechte dostatek volného místa, abyste je tak od sebe vizuálně oddělili.
 • Není-li v nabídce práce uvedeno jinak, pak výsledný životopis uložte ve formátu souboru PDF. Jiné formáty (zejména DOC) mají tendenci se rozhodit, pokud jsou otevřeny v jiném zařízení. Z těžce naformátovaného dokumentu tak zůstane jen "rozsypaný čaj".

Struktura

Jednotlivé informace tematicky rozdělte do částí, a to následujících:

 • Záhlaví s kontaktními údaji
 • Profesní shrnutí (část nazvaná "O mně")
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Dovednosti
 • Další doplňkové části (jazyky, počítačové dovednosti, publikace, projekty, kurzy a školení apod.)

Učitel životopis

Záhlaví životopisu s kontaktními údaji

Do záhlaví dokumentu umístěte kontaktní údaje. Zkontrolujte si, že jsou aktualizované a neobsahují překlepy. Jinak byste na telefonát s pozváním na pohovor čekali marně. Mezi kontaktními údaji uveďte následující:

 • Celé jméno a příjmení společně s akademickými tituly
 • Název profese, zde buďte co nejkonkrétnější
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • Místo bydliště
 • Odkaz na online profil na profesních stránkách (nepovinné)

Příklady

Správně

Ph.D. Jaroslav Čihák

Vysokoškolský učitel dějin umění

jaroslav.cihak@centrum.cz

Olomouc


Chybně

Jaroslav Čihák

Vysokoškolský učitel

Rodinný stav: Rozvedený

Věk: 40 let

723 856 432

jarda83@centrum.cz

Slunečná 209/4, 401 00 Olomouc


V případě kontaktních údajů nejste povinni uvádět osobní informace, jako je věk, datum narození či rodinný stav apod. V případě bydliště je zcela dostačující název města, ve kterém žijete. Nemusíte tedy vypisovat celou fyzickou adresu.

⚠️ Varování : Nikdy neposílejte životopis z emailové adresy u svého stávajícího zaměstnavatele. Nemáte-li adresu v profesionálně vypadajícím formátu, založte si novou!

Připojte k životopisu fotografii a blýsknete se v dobrém světle!

V českém prostředí je zcela běžné připojovat do životopisu fotografii. V záplavě CVček bez osobnosti vaši žádost vyčlení nad konkurenci. Dejte si však záležet na výběru vhodné fotky. Do životopisu byste měli vložit profesionální portrét, který zobrazuje vaši tvář a ramena na neutrálním pozadí. Selfíčka, momenty nebo hromadné fotky jsou absolutně nevhodné a působí neprofesionálním dojmem.

📌 Tip : Příklady vhodných i nevhodných fotografií do životopisu naleznete na našich stránkách v sekci kariérního blogu.


Učitel životopis

Detailně popište pracovní historii učitele

Kam oči potenciálního zaměstnavatele zamíří jako první? Do sekci věnované pracovním zkušenostem! Uveďte je proto do nejmenšího detailu. U každého zaměstnavatele vypište následující informace:

 • Název zaměstnavatele, místo
 • Název zastávané pozice
 • Doba, po kterou jste na pozici působili
 • Několik stručných bodů s hlavní náplní práce

Příklad

Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra anglického jazyka, Plzeň

Vysokoškolský učitel anglické fonetiky

2013 až 2019

 • Vedení dvousemestrálního programu anglické výslovnosti
 • Koncepce sylabu, metodik a učebních postupů
 • Vedení seminárních a ročníkových prací

Jak napsat CV vysokoškolského učitele bez zkušeností?

Studujete-li doktorské studium, máte tu výhodu, že učíte vysokoškolské studenty v rámci svého programu. Zaměřte se na tuto praxi a v životopise ji detailně popište. Další možností, jak učit na vysoké škole i bez pedagogické praxe, je, pokud jste odborník z praxe. V takovém případě můžete učit bez studia pedagogicky zaměřeného studia nebo studia daného oboru.

Stojíte-li však na začátku své kariéry, doporučujeme použít funkční formát životopisu, díky kterému budete moci zdůraznit své dovednosti, a naopak upozadit pracovní historii.

Podrobně zdokumentujte dosažené vzdělání

V případě vysokoškolského učitele je vzdělání nesmírně důležité. Abyste mohli učit na vysoké škole, budete potřebovat alespoň bakalářský titul.

Výhodou však bude magisterský titul v daném oboru. Chcete-li vyučovaný předmět na vysoké škole rovněž garantovat, budete potřebovat doktorský titul.

V akademickém prostředí proto více než kdekoliv jinde platí, že čím více vystudovaných programů, tím lépe. Z toho důvodu dosažené vzdělání detailně popište. Jste-li na začátku své kariéry, uvádějte i hlavní náplň studia a akademické úspěchy.

U každého dosaženého vzdělání uveďte následující informace:
 • Název vzdělávací instituce, místo
 • Název studovaného oboru
 • Doba studia
 • Několik stručných bodů s hlavní náplní práce

Učitel životopis

Příklad

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

Doktorské studium oboru Lékařská psychologie a psychopatologie

2011 až 2014

 • Základní i aplikovaný výzkum v oblasti biopsychosociálních vztahů

Vyberte do životopisu nejlepší dovednosti učitele

Do této sekce nakombinujte vyvážený mix jak tvrdých (technických), tak měkkých (osobních, vrozených) dovedností, které vás předurčují k práci pedagoga a dělají z vás odborníka v daném oboru.

⚠️ Varování : Nezahlcujte čtenáře svého životopisu kupou dovedností, které neodpovídají popisu práce. Ideální počet dovedností v životopise je 5 až 10.

Tvrdé dovednosti

 • Tvorba a příprava vlastních výukových materiálů
 • Manažerské a koncepční dovednosti
 • Vedení výuky formou příkladů
 • Orientace v učebních dokumentech
 • Vedení výzkumu, rešerší
 • Koncepce vysokoškolských projektů pro pedagogy i studenty
 • Znalost procesu žádosti o vysokoškolské granty

Měkké dovednosti

 • Přirozená autorita
 • Trpělivost
 • Schopnost motivovat a předat zájem o obor
 • Komunikace a organizace
 • Férové jednání
 • Časová flexibilita

Přidejte do životopisu učitele další části, které vás odliší od konkurence

Výše uvedené části životopisu budou mít ve své žádosti o práci všichni kandidáti. Vyčleňte se z davu přidáním dalších sekcí, které zvyšují vaši hodnotu na trhu práce. Přidat můžete následující sekce:

 • Publikace
 • Projekty
 • Konference
 • Kurzy
 • Školení
 • Workshopy
 • Jazyky
 • atd.

Učitel životopis

Profesní shrnutí: Přesvědčte o svých kvalitách učitele!

Profesní shrnutí je krátký odstavec o dvou až pěti větách umístěný za kontaktní údaje. Ve stručnosti shrnuje vaši dosavadní akademickou dráhu, vyzdvihuje vaše největší kariérní úspěchy a upozorňuje na vaše silné stránky (dovednosti, znalosti, povahové rysy apod.).

V profesním shrnutí nezapomeňte zmínit přidanou hodnotu, kterou můžete potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout.

📌 Tip : Profesní shrnutí napište až na úplný závěr. Jen tak budete jasně vědět, jaké informace z vašeho životopisu v něm vyzdvihnout!

Příklady

Správně
Jsem zkušený vysokoškolský pedagog s více než sedmi lety praxe jako učitel na soukromé vysoké škole a více než patnácti lety praxe jako odborník v oboru právo. Vyučuji zejména autorské právo, a to jak v češtině, tak v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Jsem časově flexibilní a v případě potřeby mohu vystupovat jako garant předmětů zaměřených na právo.

Chybně
Jsem zkušený učitel na vysoké škole. Mám mnoho let praxe. Po přečtení vaší pracovní nabídky pevně věřím, že jsem tím správným kandidátem na pozici. Jsem časově flexibilní a do práce mohu nastoupit ihned.

Vidíte ten rozdíl? Zatímco první kandidát jasně uvádí, jaké jsou jeho přednosti a léta praxe, druhý neuvádí žádné relevantní informace. Jakého z nich byste pozvali na pohovor?

Profesionální tipy, díky kterým životopis učitele vyladíte k dokonalosti

Níže uvádíme zaručené tipy, díky kterým váš životopis přistane na hromádce s úspěšnými kandidáty:

 • Nikdy neposílejte obecný životopis. Raději do něj vložte fráze z popisu práce, příklady toho, jak jste pomohli předchozím zaměstnavatelům, a působivá čísla, která budou demonstrovat vaši přidanou hodnotu.
 • Ujistěte se, že váš životopis vyniká (ze správných důvodů) tím, že ho několikrát pečlivě zkontrolujete. Pravopisnými a stylistickými chybami nebo překlepy nikoho neoslníte.
 • Kromě jazyka si dejte záležet i na vizuální stránce dokumentu, která musí být na první pohled atraktivní. Použijte naši profesionální šablonu CV a uděláte skvělý dojem!
 • K životopisu připojte i motivační dopis, který podobně jako CV přizpůsobíte na míru pracovní pozici.

Učitel životopis

Shrnutí na závěr aneb jak na nejlepší CV vysokoškolského učitele

Pojďme si na závěr shrnout hlavní poznatky z tohoto průvodce psaním životopisu učitele na vysoké škole:

 • Životopis musí být stručný a výstižný. Snažte se jej omezit na jednu stranu. Kde to jen jde, uvádějte odkaz na online portfolia publikací nebo profesní profily.
 • Začněte aktuálními kontaktními údaji, které vložíte do záhlaví dokumentu.
 • Pokračujte přesvědčivým profesním shrnutím, ve kterém se představíte jako nejlepší možný kandidát.
 • Následuje část věnovaná pracovním zkušenostem, ty uvádějte v obráceně chronologickém pořadí.
 • Detailně zmapujte dosažené vzdělání, a to včetně hlavní náplně studia.
 • Vložte sekci věnovanou vašim tvrdým i měkkým dovednostem. Uveďte je přehledně jkao seznam odrážek.
 • Přidejte další sekce, které zvýší vaši hodnotu na trhu práce a vyčlení vás od konkurence.
 • Výsledný dokument odešlete společně s motivačním dopisem. Oba dokumenty uložte ve formátu PDF.

Hodně štěstí!

Nezapomeňte na motivační dopis!

Chcete zvýšit svou šanci na postup do dalšího výběrového kola? Připojte ke svému životopisu motivační dopis, ve kterém rozvedete informace z CVčka a vyjádříte svůj opravdový zájem o pozici.

Podrobný návod, jak napsat motivační dopis krok za krokem spolu s praktickými příklady naleznete na našich stránkách. Další užitečné články jsou dostupné na našem kariérním blogu .

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis