Životopis advokát | Průvodce psaním CV advokáta s příklady a vzory

Jako advokát poskytujete právní služby podle zákona o advokacii, a vaší hlavní náplní práce je zastupování klientů v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajoba klientů v trestních věcech, nebo poskytování právního poradenství a zpracování právních rozborů.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový příklad životopisu advokáta pro inspiraci

JUDr. Kamil Daněk
Samostatný advokát
721 199 402
kamil.danek@advokat.cz
KamilDanekAdvokat.cz
LinkedIn.com/in/kamildanek
Olomouc

O mně

Jsem samostatný advokát s právní specializací v oblasti průmyslového a duševního vlastnictví s více než deseti lety zkušeností v advokacii. Členem České advokátní komory jsem od roku 2012, mám výbornou znalost anglického a německého jazyka včetně právnické terminologie a znalosti britského, amerického a německého právního systému. Vynikám smyslem pro detail a zodpovědností.

Pracovní zkušenosti

AK Felix a spol. s.r.o., Olomouc
Samostatný advokát
Červen 2016 až současnost

 • Dohody o narovnání
 • Licenční smlouvy
 • Koexistenční dohody
 • Sporná řízení u soudu v ČR i SR z porušování práv k předmětům průmyslového vlastnictví a nekalé soutěže
 • Sporná agenda u Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR a SR
 • Překlady právních dokumentů do AJ, korespondence v AJ, komunikace se zahraničními klienty


Konečný & Linke, advokáti, s.r.o., Olomouc
Advokátní koncipient a od roku 2012 samostatný advokát
Září 2009 až duben 2016

 • Poskytování právního poradenství v oblasti průmyslového a duševního vlastnictví
 • Zpracovávání smluv a jiné právní dokumentace
 • Zhotovování právních stanovisek
 • Jednání s klienty
 • Zastupování klientů u soudních jednání
 • Zastupování klientů ve správním řízení
 • Vymáhání pohledávek
 • Vyplňování formulářů pro veřejné rejstříky


Vzdělání

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnické fakulta
Magisterský program v oboru Právo a právní věda
2004 až 2009

 • Půlroční pracovní stáž v Loyd & Loyd, Brighton, UK (2008)
 • Roční studijní stáž na univerzitě Ludwig-Maximilians Universität München (2007)


Gymnázium Jana Masaryka, Olomouc
1996 až 2004

Dovednosti

 • Výborná znalost práce na PC (MS Office)
 • Výborná znalost AJ (C1) a NJ (C1)
 • Schopnost přesně se vyjadřovat v ČJ, AJ a NJ
 • Kultivované vystupování
 • Samostatnost a vysoké pracovní nasazení
 • Smysl pro detail a zodpovědnost
 • Schopnost jít do hloubky problému
 • Ochota neustále se vzdělávat a spolupracovat v týmu


Členství

 • WIPO International, 2015
 • ALAI Česká republika, 2013
 • Česká advokátní komora, 2012

Pamatujete si všechny zákony, které jste se kdy naučili, a to s přesnými čísly stránek, nicméně zákony psaní životopisu se od nich liší! Těmito nepsanými zákony psaní životopisu se řídí personalisté. Váš životopis advokáta by je měl přesvědčit, že právě vás hledají.

Musíte proto vytvořit silný životopis, který sdělí vaše relevantní dovednosti a zkušenosti pro danou pozici. Znalost toho, jak napsat životopis advokáta, vám pomůže účinně zdůraznit vaši jedinečnou kvalifikaci. V tomto podrobném průvodci psaním životopisu advokáta vysvětlíme, jak na to. Konkrétně si ukážeme:

 • Vzorový příklad životopisu advokáta pro vaši inspiraci
 • Formální náležitosti životopisu, včetně ideálního formátu, rozvržení a struktury CV
 • Detailně popsané jednotlivé sekce CV advokáta s praktickými příklady
 • Profesionální tipy, jak životopis advokáta dovést k dokonalosti a vysloužit si pozvání na pohovor
📌 Tip : Chcete mít životopis advokáta hotový za pár minut? Stáhněte si profesionální šablonu CV ve formátu PDF a máte vystaráno!

Níže začínáme kompletním příkladem životopisu advokáta, kterým se můžete inspirovat při vytváření vlastního CV. Další příklady životopisů podle oboru , a to včetně životopisu právníka , naleznete na našich stránkách v sekci „Příklady“.

📌 Tip : Hledáte si práci v zahraničí nebo chcete pracovat se zahraničními klienty? Podívejte se, jak napsat skvělý životopis advokáta v angličtině , němčině , francouzštině či španělštině .

Kolik si můžete vydělat jako advokát? Hodinová sazba a měsíční výdělek advokáta


zivotopis advokat

Jako advokát s alespoň pětiletou praxí si můžete měsíčně přijít na 50 tisíc korun a více, přičemž konkrétní platové ohodnocení se liší zejména v závislosti na místu výkonu práce. Zatímco si advokáti v Libereckém kraji a na Vysočině přijdou na měsíční plat začínající na 45 000 Kč, v Praze jejich plat začíná na 80 tisících korun.

S léty praxe následně roste i plat, zatímco zkušenější advokáti v Liberci nebo v Jihlavě si přijdou na cca 65 tisíc korun, v druhém největším městě Brně nebo v Plzni na zhruba 100 tisíc korun, v Praze to může být i 180 tisíc korun (zdroj: grafton.cz ).

Samostatní advokáti si většinou za své právní služby účtují hodinovou sazbu, která se pohybuje v řádech tisíců, a to na základě mnoha proměnných, jako je specializace, lokalita, expertíza atd.

💡 Poznámka : Výše uvedené částky jsou pouze orientační. Reálná výše měsíčního výdělku se bude odvíjet od místa výkonu práce, právnické specializace, počtu zastupovaných klientů, míry zkušeností apod.

Jak napsat životopis advokáta, který udělá skvělý dojem?

Životopis advokáta je profesionální dokument , který zdůrazňuje vaši kvalifikaci pro zastupování klienta. Měl by obsahovat vaše aktuální kontaktní údaje, jako je jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa, ale také podrobnosti o vaší akademické historii, relevantních pracovních zkušenostech a jedinečných dovednostech.

Uveďte relevantní informace

Než začnete cokoliv psát, udělejte si průzkum, shromážděte údaje a uspořádejte je, abyste mohli naplánovat samotné psaní CVčka.

Musíte pochopit, co od vás potenciální zaměstnavatel požaduje. Na základě toho si vytvoříte plán. Poté shromáždíte informace, které hodláte do životopisu uvést. Při plánování obsahu životopisu postupujte následovně:

 • Několikrát si přečtěte popis pracovní pozice a vyberte klíčová slova.
 • Nastudujte si informace o advokátní kanceláři na internetu, a to buď na jejích oficiálních webových stránkách nebo na LinkedInu.
 • Nasbírané informace použijte při vytváření obsahu, který na míru přizpůsobíte pracovní nabídce.

Životopis není jen o obsahu, zaměřte se na formální stránku!

Nicméně při psaní životopisu advokáta je vedle obsahu rovněž důležitá forma , kterou dokumentu propůjčíte. Můžete mít sebelepší kvalifikaci, ale jestliže nebude vaše CV snadno čitelné a přehledné, nikdo se nebude obtěžovat jeho luštěním!

Kromě uvedení relevantních informací se proto zaměřte i na formální stránku životopisu . Níže uvádíme ověřené tipy, jak CV správně formátovat. Konkrétně si ukážeme, jaký je nejlepší formát, rozvržení nebo struktura životopisu advokáta.

Ideální formát


Formát životopis je způsob, jakým jsou uvedeny jednotlivé sekce CV. V zásadě existují tři hlavní typy formátů používané při psaní životopisů.

 • Obráceně chronologický formát životopisu : Jedná se o nejčastěji používaný formát životopisu, ve kterém nejprve uvedete své nejnovější zkušenosti a postupujete zpět.
 • Funkční formát životopisu : Na rozdíl od výše uvedeného formátu tento způsob řazení klade důraz na vzdělání a dovednosti spíše než na pracovní historii. Je tedy vhodný pro advokátní koncipienty bez předchozí praxe.
 • Hybridní (kombinovaný) formát životopisu : Tento formát je kombinací dvou výše uvedených formátů a je vhodný pro kandidáty s mnoha lety praxe.
📌 Tip : Jako advokátovi vám doporučujeme použít obráceně chronologické řazení. Proč? Stejně jako advokáti jsou i vaši potenciální zaměstnavatelé zaneprázdnění lidé. Pokud se jedná o renomovanou advokátní kancelář, na každou vypsanou pozici dostanou několik stovek životopisů. V praxi tedy stráví čtením jednoho životopisu méně než 10 sekund. Jestliže uvedete naše nejnovější zkušenosti jako první, ušetří jim to čas. Vy navíc budete moci své největší kariérní úspěchy uvést na začátku životopisu, kde si jich všichni všimnou.

Přehledné rozvržení


Musíte si dát záležet na tom, aby byl váš životopis advokáta maximálně přehledný a snadno čitelný . To vám zajistí následující pravidla formátování:

 • Buďte struční a výstižní. Životopis by se vám měl vejít na jednu stranu velikosti A4. Jestliže máte v advokacii deset a více let zkušeností, můžete jej prodloužit na dvě strany. Nikdy však více. Máte-li problém vměstnat veškeré relevantní informace na omezený obsah, pak může být naše šablona CV advokáta s moderním rozvržením ideální řešení!
 • Zvolte si jedno písmo a toho se držte! Upřednostněte běžné a snadno čitelné písmo, jako je Arial, Times New Roman, Calibri či Cambria.
 • Velikost písma nastavte na 10 až 12 bodů pro běžný text a 12 až 14 bodů pro nadpisy. Nepište blechy ani příliš velké nadpisy!
 • Velikost okrajů nastavte na 2,5 cm po všech stranách dokumentu. Ideální velikost řádkování je 1,15 nebo 1,5.
 • Mezi jednotlivými částmi životopisu ponechte dostatek volného místa, abyste je tak od sebe vizuálně oddělili.
 • Výsledný životopis uložte ve formátu PDF. Wordovské dokumenty (formát souboru DOC) se často rozhodí, jsou-li otevřeny v jiném zařízení nebo operačním systému.

Nejlepší struktura


Relevantní informace strukturujte do následujících sekcí CV advokáta:

 • Záhlaví se jménem a kontaktními údaji
 • Profesní shrnutí
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Dovednosti
 • Další sekce CV advokáta, jako jsou počítačové dovednosti, jazyky, konference, školení, semináře, členství v organizacích, zájmy a záliby apod.
📌 Tip : Pořadí jednotlivých oddílů můžete měnit v závislosti na délce praxe, zkušenostech a požadavcích na pracovní místo.


zivotopis advokat

Začněte životopis advokáta aktuálními kontaktními údaji

Na samý úvod životopisu advokáta vložte své aktuální kontaktní údaje, a to nejlépe do záhlaví dokumentu, ušetříte tím místo. Do kontaktních údajů zahrňte:

 • Celé své jméno a příjmení spolu s titulem JUDr.
 • Název profese, přičemž buďte co nejkonkrétnější, můžete uvést i oblast právní specializace
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa v profesionálním formátu. Nepoužívejte svůj současný pracovní e-mail, protože to není profesionální.
 • Místo bydliště, zde postačí název města.
 • Sociální média, jako je LinkedIn apod. Přidání odkazu na váš aktualizovaný profil na síti LinkedIn, nebo profesní webové stránky pošle potenciálnímu zaměstnavateli cennou zprávu.

Příklady

Správně

JUDr. Ivan Vyskočil

Advokát se zaměřením na nemovitostní právo

725 630 422

ivan.vyskocil@gmail.com

Uherské Hradiště

LinkedIn.com/in/ivovyskocil

ivovyskocil.eu


Chybně

JUDr. Ivan Vyskočil

Advokát

Datum narození: 10. 7. 1986

Rodinný stav: Rozvedený

725 630 422

ivanek86@gmail.com

Uherské Hradiště

LinkedIn.com/in/ivovyskocil

Ivovyskocil.eu


Mezi kontaktními údaji nemusíte uvádět osobní informace, jako je věk, datum narození, rodinný stav apod.

⚠️ Varování : Všimnuli jste si, jak neprofesionálně působí emailová adresa s přezdívkou? Pokud nemáte profesionálně vypadající e-mail, založte si nový!

Připojte profesionální portrét!

Připojení fotografie je běžnou praxí. Na některých pozicích se dokonce výslovně setkáte s požadavkem na fotografii. Jako advokát totiž musíte být reprezentativní a mít sympatický vzhled. Přeci jen, klienti se vám budou svěřovat s nejrůznějšími osobními i pracovními záležitostmi a vy musíte vystupováním i vzhledem vzbuzovat jejich důvěru.

Připojte však pouze profesionální portrét , který zobrazuje vaši tvář a ramena na neutrálním pozadí. Pokud reprezentativní fotografii nemáte, zvažte využití služeb fotografa.

📌 Tip : Přečtěte si náš článek na téma fotografie do životopisu , který obsahuje užitečné příklady vhodných i nevhodných fotografií do CV. Článek společně s dalšími praktickými příspěvky naleznete na našem kariérním blogu.

Detailně popište pracovní zkušenosti

Dostáváme se k pravděpodobně nejdůležitější části životopisu advokáta. Většina náborových manažerů se do této části ihned vrhne, přečte si prvních pár řádků, rozhodne se a životopis dočte až do konce. Poradíme, jak tuto sekci věnovanou pracovní historii správně vytvořit.

Své zkušenosti uvádějte v obráceném chronologickém pořadí. To znamená, že byste měli začít uvedením své současné nebo nejnovější pozice a postupovat zpět a vypsat zbytek svých právních zkušeností.

Před rozhodnutím o přijetí do zaměstnání chce zaměstnavatel vědět, zda máte odborné znalosti k plnění pracovních povinností. Projděte si popis práce a zjistěte, jaké úkoly můžete na této nové pozici očekávat. Zvažte svou relevantní pracovní historii a uveďte všechny své předchozí zkušenosti, které nejlépe ilustrují vaše schopnosti vykonávat práci, o kterou se ucházíte. U každé pracovní pozice uveďte následující informace:

 • Název advokátní kanceláře
 • Název pracovní pozice
 • Doba trvání pracovní zkušenosti
 • Pracovní povinnosti

Příklad

Rowan Legal, Praha

Advokátka pro oblast energetiky

Leden 2018 až současnost

 • Poskytování právních služeb v oblasti energetiky
 • Zastupování tuzemských a mezinárodních klientů
 • Kombinace právního poradenství s dovednostmi a schopnostmi dalších odborníků PwC
 • Vedení agendy právního poradenství pro firmy působící v energetice
 • Komunikace s klienty a spolupráce s kolegy napříč společností

Jak napsat životopis advokáta s minimem pracovních zkušeností?

Jestliže máte čerstvě po advokátních zkouškách a hledáte si svoje první místo v advokátní kanceláři jako samostatný advokát, pak v životopise detailně popište svou praxi advokátního koncipienta.

Dále přidejte detailní informace o jakýchkoliv dodatečných aktivitách v oblasti práva, jako jsou studentské a pracovní stáže v zahraničí, členství v profesních spolcích, organizacích apod.

Použít můžete funkční typ životopisu a soustředit se více na dovednosti, které vás předurčují k výkonu práce samostatného advokáta, jako je selský rozum, zodpovědnost, samostatnost, profesionalita apod.


zivotopis advokat

Podrobně zmapujte dosažené vzdělání

K výkonu povolání advokáta je třeba splnit požadavek na formální vzdělání, což je alespoň magisterský titul Mgr. v oblasti práva a složení advokátních zkoušek, které jsou podmíněny tříletou praxí advokátního koncipienta. Následně můžete používat titul JUDr.

Kvalitní vzdělání vám poskytne počáteční znalosti ve zvolené profesní oblasti. Dokažte, že jste absolvovali renomovanou právnickou fakultu. Jak? Do sekce věnované vzdělání uveďte následující informace:

 • Název vzdělávací instituce, místo studia
 • Název vystudovaného oboru
 • Doba, po kterou jste studovali
 • Několik stručných bodů s hlavní náplní studia a akademickými úspěchy

Příklad

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Magisterské studium oboru Právní věda se specializací na pracovní právo

2011 až 2016

 • Odvětví českého práva a základy práva mezinárodního a evropského se zaměřením na pracovní právo
 • Roční zahraniční studijní stáž na právnické fakultě Université d’Artois, Francie, 2014

Vyberte do CV advokáta nejlepší dovednosti

Následuje sekce CV advokáta, ve které zdůrazníte své klíčové kompetence nebo schopnosti, které vás předurčují k práci advokáta. Doporučujeme si detailně přečíst požadavky na kandidáta, abyste zjistili, kterých dovedností si advokátní kancelář cení nejvíce.

Poté do životopisu uveďte všechny, které se shodují s vašimi vlastními dovednostmi. Zaměřte se jak na tvrdé, tak na měkké dovednosti.

Tvrdé dovednosti

Do této kategorie patří dovednosti, které jste si osvojili při studiu nebo v rámci praxe. Mezi nejtypičtější tvrdé dovednosti patří zejména:

 • Provádění právní analýzy a rešerše
 • Znalost procesních postupů
 • Precizní sloh a skvělou znalost českého jazyka
 • Jazyková způsobilost k právním úkonům v českém jazyce, anglickém jazyce nebo jiném cizím jazyce
 • Znalost psaní na počítači všemi deseti prsty či ochotu učit se takto psát
 • Pokročilá znalost práce na PC
 • Řidičský průkaz sk. B

Měkké dovednosti

Mezi tyto dovednosti patří osobní vlastnosti a povahové rysy, které jsou vrozené. Tréninkem je však lze dále posilovat. Mezi typické příklady měkkých dovednosti na pozici advokáta patří třeba:

 • Komunikační dovednosti
 • Profesionalita
 • Zodpovědnost
 • Samostatnost
 • Řešení konfliktů
 • Časový management
 • Naslouchání
 • Silný právní kodex
 • Orientace na detaily
 • Organizovanost
 • Vyjednávání
 • Týmový hráč

zivotopis advokat

Přidejte další sekce CV advokáta, díky kterým se odlišíte od konkurence

Pomocí dalších částí CV advokáta můžete zaujmout v záplavě ostatních kandidátů. Nicméně připojte pouze relevantní sekce, které mají vypovídající hodnotu. Jaké to jsou? Jako advokát můžete zvážit přidání následujících částí:

Počítačové dovednosti : Dokažte, že umíte ovládat textové editory a další programy potřebné pro výkon advokátské profese.

Jazykové dovednosti : Jako advokát využijete cizí jazyky, zejména pak angličtinu. Nucméně jakýkoliv další cizí jazyk alespoň na komunikační úrovni bude velké plus.

Certifikace : Jakékoli certifikáty dovedností související s právem nebo příbuzným oborem výrazně zvýší hodnocení vašeho životopisu.

Dále zvažte přidání následujících částí:

 • Konference
 • Školení, semináře, odborné kurzy
 • Členství v zájmových organizacích
 • Zájmy a záliby

Vytvořte působivé profesní shrnutí

Profesní shrnutí životopisu slouží k tomu, aby vás stručně a výstižně představilo. Mělo by obsahovat informace o vaší kvalifikaci, pracovní historii a silných dovednostech. Jak by mělo profesní shrnutí vypadat? Pod své osobní údaje napište dvě až čtyři věty, které shrnují vaše zkušenosti a dovednosti advokáta. Používejte silná akční slovesa, abyste se představili jako vynikající kandidát.

📌 Tip : Třebaže se profesní shrnutí nachází na samém začátku životopisu hned za kontaktními údaji, vy jej napište až na úplný závěr. Budete tak přesně vědět, jaké informace z CV v něm vyzdvihnout.

Příklady

Správně

Jsem samostatný advokát se specializací na nemovitostní právo s více než sedmi lety zkušeností s právními případy od výstavby, nemovitostních transakcí až po nájmy kancelářských i výrobních prostor pro ty největší světové firmy. Mám bohaté zkušenosti s účastí na mezinárodních projektech, v rámci kterých jsem spolupracoval s kolegy z jiných kanceláří po celém světě. Vynikám aktivním přístupem k práci, pečlivostí, spolehlivostí a loajalitou.


Chybně

Jsem advokát se specializací a s praxí. Mám bohaté zkušenosti a vynikám skvělými dovednostmi. Jsem tím pravým kandidátem do vaší kanceláře. Nastoupit mohu ihned.


Poznáte rozdíl mezi výše uvedenými dvěma příklady? Uvědomujete si, proč první z nich přesvědčí 10krát více než druhý?

Profesionální tipy, jak životopis advokáta vypilovat k dokonalosti

Při psaní životopisu advokáta zvažte následující ověřené tipy, díky kterým vašemu CV nikdo neodolá:

 • Životopis advokáta přizpůsobte na míru pracovní nabídce. Než začnete psát životopis, prostudujte si popis pracovní pozice, abyste lépe porozuměli její náplni a požadavkům zaměstnavatele. Identifikujte klíčová slova a ty následně použijte ve svém CVčku.
 • Nezanedbejte vizuální stránku dokumentu. Váš životopis advokáta musí mít atraktivní vzhled! Ten si zajistíte jednou z našich moderních šablon , které jsou k dispozici ve formátu PDF nebo Word.
 • Zkontrolujte, zda v životopisu nejsou chyby. Před odesláním životopisu si jej několikrát přečtěte a opravte případné gramatické, stylistické nebo interpunkční chyby a překlepy. Tímto způsobem zdůrazníte vaši pozornost věnovanou detailům a zajistíte, že poskytnete profesionální životopis.
 • Zajistěte si názor zvenčí. Zvažte možnost požádat důvěryhodného přítele nebo člena rodiny, aby váš životopis zkontroloval. Mohou vám nabídnout zpětnou vazbu s návrhy na zlepšení nebo odhalit chyby, které vám unikly.
 • K životopisu připojte motivační dopis, který stejně jako CV přizpůsobíte na míru pracovní pozici.

Shrnutí na závěr aneb jak napsat nejlepší CV advokáta v několika krocích

Na závěr si hlavní poznatky z tohoto podrobného průvodce psaním CV advokáta shrneme do několika stručných bodů:

 • Životopis pište výstižně, ideálně na jednu stranu velikosti A4. Máte-li mnoho pracovních zkušeností, můžete jej roztáhnout na dvě strany.
 • Ujistěte se, že vaše jméno a kontaktní údaje jsou v horní části životopisu. Při uvádění kontaktních informací si dejte pozor na jejich aktuálnost a vyvarujte se překlepům.
 • Vyzdvihněte své největší úspěchy, zkušenosti a dovednosti ve 3 až 5 větách a získáte skvělé shrnutí životopisu.
 • Při uvádění zkušeností používejte obrácené chronologické řazení.
 • Pokud je vaše vzdělání silnější než vaše pracovní historie, uveďte vzdělání na prvním místě.
 • V části životopisu věnované dovednostem napište kombinaci měkkých a tvrdých dovedností. Neuvádějte pouze obecné dovednosti, výběr přizpůsobte na míru požadavkům na kandidáta.
 • Přidání certifikátů, zájmů a jazyků do životopisu bude pro potenciálního zaměstnavatele příjemným překvapením.
 • Výsledný životopis uložte ve formátu PDF a odešlete jej společně s motivačním dopisem.

Hodně štěstí s hledáním práce!


zivotopis advokat

Nezapomeňte na motivační dopis!

Chcete-li získat vysněnou práci pro advokátní kancelář, pak budete muset udělat něco navíc, co vám v konkurenčním prostředí poskytne konkurenční výhodu. Na míru přizpůsobeným motivačním dopisem si zajistíte plusové body navíc a předběhnete kandidáty, kteří si práci se sepsáním motivačního dopisu nedali.

📌 Tip : Jak nejlépe životopis společně s životopisem odeslat se dozvíte v tomto článku , který je dostupný na našem kariérním blogu.

Často kladené otázky (FAQ)

Co uvést jako první, pracovní zkušenosti nebo vzdělání?

Jestliže máte mnoho let zkušeností, vždy začínejte pracovní historií. Jste-li však začínající advokát, pak doporučujeme začít vzděláním – o to více, pokud jste například studovali na prestižní škole v zahraničí nebo absolvovali zahraniční stáž, ať už studijní, nebo pracovní (při studiu).

Je vhodné do životopisu advokáta uvádět reference?

Uvádění referencí od klientů nebo advokátních kanceláří v životopise advokáta je poměrně běžnou praxí. V některých pracovních inzerátech se dokonce setkáte s požadavkem na reference, nebo alespoň zmínku o tom, že zaměstnavatel přivítá, pokud zašlete reference.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá