Jak napsat životopis produktového manažera? Praktické příklady a vzory CV

Jako produktový manažer máte na starosti tvorbu koncepce svěřených produktů nebo služeb a spolupracujete na implementaci nových produktů. Dále řešíte kompletní životní cyklus daného produktu a navrhujete a následně zajišťujete úpravy parametrů produktů a s nimi souvisejících služeb podle požadavků trhu.

Formát :
Velikost :
Přizpůsobitelný :
Word (Microsoft)
A4
Ano

Vzorový příklad životopisu produktového manažera pro inspiraci

Bc. Ilona Horáková
Produktová manažerka
+420 723 409 329
ilona.horakova@gmail.com
Ústí nad Labem
LinkedIn.com/in/ilonahorakova

O mně
Jsem cílevědomá produktová manažerka s více než šesti lety zkušeností s podporou obchodní sítě v rámci přidělených produktů, tvorbou produktových materiálů, přípravou a účastí na produktových školeních a monitorováním aktuálních tržních trendů. Nechybí mi vzdělání technického zaměření, ekonomické a finanční povědomí a praxe v obchodní činnosti. Vynikám skvělým prezentačními a vyjednávacími dovednostmi. Jsem časově flexibilní a ochotná cestovat za prací.

Pracovní zkušenosti
AKA Plastics s.r.o., Ústí nad Labem
Produktová manažerka
Leden 2019 až současnost

 •  Řízení a koordinace projektů souvisejících se zaváděním nových produktů
 •  Komunikace s kolegy napříč firmou (obchodní oddělení, výroba, atd.)
 •  Průzkum trhu
 •  Návrh nového sortimentu a cen nových výrobků
 •  Propagace značky a jejich výrobků


CTT Holding a.s., Ústí nad Labem
Produktová specialistka s němčinou
Září 2017 až prosinec 2018

 •  Řízení projektu od jeho začátku až do konce
 •  Komunikace s dodavateli (zpracování poptávky, pomoct s výběrem vhodné varianty) a dalšími členy týmu
 •  Kontrola dokumentů, získávání potřebných dat pro projekt
 •  Uvolnění projektu do výroby

ACROMAN Obaly s.r.o., Ústí nad Labem
Září 2016 až srpen 2017
Junior produktová specialistka

 •  Správa automatických objednávek pro provoz, objednávky pro prodejny
 •  Tvorba plánogramů a jejich implementace
 •  Analýzy a reporting
 •  Komunikace s dodavateli
 •  Spolupráce s oddělením provozu

Vzdělání
Univerzita E. J. Purkyně v Ústí nad Labem
Bakalářský titul v oboru Produktové inženýrství
2013 až 2016

 •  Realizace prototypových výrobků a jejich zavádění do běžné výroby a mapování požadavků trhu
 •  Vývoj, validace a zlepšování technologických procesů
 •  Zlepšování kvality výrobků a procesů
 •  Dokumentace specifikací a procesů

Střední průmyslová škola Lužická, Ústí nad Labem
Obor Strojírenská ekonomika zakončený maturitní zkouškou
2009 až 2013

Dovednosti

 •  Řidičský průkaz sk. B
 •  Schopnost prezentovat službu i produkt
 •  Orientace ve výkresové dokumentaci
 •  Ekonomické a finanční povědomí
 •  Školení pracovních týmů
 •  Vyjednávací dovednosti
 •  Organizační schopnosti
 •  Časová flexibilita
 •  Přesnost a spolehlivost
 •  Ochota cestovat
 •  Tvůrčí myšlení
 •  Marketing

Počítačové dovednosti

 •  Pokročilá znalost MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Teams)
 •  SAP
 •  Quant

Jazyky

 •  Český jazyk: Rodilý mluvčí, skvělý mluvený i písemný projev
 •  Anglický jazyk: Pokročilá znalost na úrovni C1
 •  Německý jazyk: Pokročilá znalost na úrovni B2

Chcete-li se stát úspěšným kandidátem na pozici produktového manažera, budete muset vytvořit svůj vlastní produkt – a to přesvědčivý životopis produktového manažera , který vám zajistí pozvání na pracovní pohovor.

V následujícím podrobném průvodci psaním CV produktového manažera si představíme celý životní cyklus produktu – dozvíte se, jak napsat CV produktového manažera krok za krokem od původní koncepce po finální úpravy. Konkrétně si ukážeme:

 • Vzorový příklad životopisu produktového manažera pro vaši inspiraci
 • Formální náležitosti psaní žádosti včetně formátu, rozvržení a struktury CV
 • Detailně popsané jednotlivé sekce CV produktového manažera s praktickými příklady
 • Profesionální tipy, jak životopis produktového manažera dovést k dokonalosti
📌 Tip : Chcete vytvořit či vylepšit svůj životopis produktového manažera během chvilky? Vyberte si jednu z našich moderních šablon , do které stačí pohodlně vyplnit potřebné informace, a máte hotovo!

Níže začínáme kompletním příkladem CV produktového manažera, kterým se můžete inspirovat při tvorbě vlastního CV. Inspiraci také můžete najít v tomto obecném průvodci psaním životopisu manažera . Další příklady životopisů podle oboru naleznete na našich webových stránkách.

📌 Tip : Hledáte si práci v zahraničí či u velké společnosti s angličtinou jako firemním jazykem? Podívejte se, jak napsat silný životopis v angličtině nebo dalších cizích jazycích, jako je němčina , francouzština či španělština .


Životopis produktový manažer

Kolik si může vydělat produktový manažer? Měsíční platy i hodinové mzdy produkťáků

Produktoví manažeři jsou klíčovým prvkem ve více odvětvích, nicméně nejvíce bývají spojováni s rychle se rozvíjejícím technologickým oborem a dále pak také s bankovním, finančním a pojišťovnickým sektorem. Zatímco produktový manažer obecně řeší kompletní životní cyklus daného produktu a dohlíží na vývoj produktu od začátku až do konce, produktový manažer v pojišťovnictví analyzuje a hodnotí pojistné produkty na pojistném trhu, vytváří produktovou strategii a koncepci v oblasti pojištění (zdroj: nsp.cz ).

Společnosti se na produktové manažery, kteří jim pomáhají dosahovat vytyčených obchodních cílů, spoléhají a také si jich cení. Tomu odpovídá i jejich platové ohodnocení, posuďte sami:

Průměrný plat na pozici produktového manažera v České republice dosahuje hodnoty 53 375 Kč , což při práci na plný úvazek odpovídá hodinové mzdě ve výši 299 Kč . Pro představu průměrný plat na pozici produktového specialisty dosahuje částky 39 500 Kč . To při práci na plný úvazek odpovídá hodinové mzdě ve výši 221 Kč (zdroj: prumerneplaty.cz ).

💡 Poznámka : Výše uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Reálná výše platu produktového manažera se bude lišit v závislosti na kvalifikaci, míře zkušeností, místě výkonu práce a dalších proměnných.


Životopis produktový manažer

Životopis produktový manažer: Průvodce psaním CV

Konkurence je vysoká a společnosti přijmou jen ty nejlepší kandidáty s vhodnou kvalifikací, potřebným vzděláním a správnými dovednostmi.

Chcete-li získat vytouženou práci, budete potřebovat skvělý životopis produktového manažera, doplněný o působivé profesní shrnutí, relevantní pracovní zkušenosti a klíčové dovednosti. Jen tak zapůsobíte na personalistu, který vás kontaktuje s pozváním na pracovní pohovor.

Přinášíme vám podrobný návod, jak napsat skvělý životopis produktového manažera krok za krokem. Začínáme!

Životopis není jen o obsahu. Zaměřte se na formu!

Můžete mít sebelepší kvalifikaci k tomu být úžasným produktovým manažerem, nicméně pokud informace do CV neuvedete přehledným způsobem, nikdo se nebude obtěžovat vaše CVčko luštit.

Vedle obsahu se tedy zaměřte i na formální stránku dokumentu. Ujistěte se, že je vaše CV snadno čitelné a maximálně přehledné . Těchto vlastností docílíte, pokud si vhodně zvolíte formát , rozvržení i strukturu CV . Právě na tyto formální náležitosti se zaměříme v následujících odstavcích.

Ideální formát CV

Formát životopisu udává způsob, jakým do CV řadíte jednotlivé informace. Vybírat můžete ze tří nejčastějších typů životopisu , které si podrobněji představíme níže:

 • Obráceně chronologický formát: Jedná se o nejoblíbenější formát pro vytvoření životopisu. Zdůrazňuje pracovní zkušenosti, které řadí v obráceně chronologickém formátu. To znamená, že vaše nejnovější zkušenost je uvedena nahoře jako první a nejstarší naopak dole jako poslední. Tento způsob řazení informací je však méně vhodný, pokud nemáte mnoho relevantních zkušeností.
 • Funkční formát: Klade důraz na dovednosti a dosažené vzdělání. Použijete jej v případě, že máte pro danou práci odpovídající technické vzdělání, ale nemáte dostatek relevantních pracovních zkušeností.
 • Kombinovaný neboli hybridní formát CV: Kombinuje dva výše uvedené způsoby řazení. Tento formát životopisu můžete použít, pokud máte jak klíčové dovednosti uvedené v popisu práce, tak související profesní zkušenosti.

Přehledné rozvržení CV

Držte se následujících pravidel formátování a vytvoříte snadno čitelný a přehledný životopis produktového manažera:

 • Nepřesáhněte rozsah jedné stránky velikosti A4. Máte-li více než deset let zkušeností, můžete CV roztáhnout na 2 strany, nikdy však více. Dlouhé životopisy nebude chtít nikdo číst.
 • Zvolte si jednoduché písmo, třeba Arial, Times New Roman, Calibri, Georgie či Cambria. Velikost písma nastavte na 10 až 11 bodů pro běžný text a 12 až 14 bodů pro nadpisy.
 • Řádkování nastavte na 1,15 nebo 1,5.
 • Ideální velikost okrajů je 2,5 cm po všech stranách dokumentu.
 • Mezi jednotlivými částmi životopisu ponechte dostatek volného místa, kterým je od sebe vizuálně oddělíte.
 • Není-li v pracovní nabídce uvedeno jinak, pak jako formát souboru volte PDF. Dokumenty ve formátu DOC (Word) mají tendenci se rozhodit, pokud jsou otevřeny v jiném zařízení či v jiném operačním systému.
📌 Tip : Neztrácejte čas složitým formátováním a použijte profesionální šablonu CV dostupnou ke stažení ve formátu PDF i Word.


Životopis produktový manažer

Nejvhodnější struktura CV

Jednotlivé informace rozčleňte do následujících částí životopisu:

 • Záhlaví s kontaktními údaji
 • Profesní shrnutí (část “O mně”)
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Dovednosti
 • Další sekce CV produktového manažera, jako jsou počítačové či jazykové dovednosti, kurzy a školení, zájmy a záliby apod.

Začněte kontaktními údaji

Do záhlaví životopisu umístěte aktuální kontaktní údaje, jako je:

 • Celé vaše jméno a příjmení (popřípadě akademický titul, máte-li)
 • Název vaší profese (zde buďte co nejkonkrétnější)
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Místo bydliště (dostačující je název města)
 • Odkaz na profil na profesní síti LinkedIn (nepovinné)

Příklady

Správně

Ing. Lukáš Mráček

Produktový manažer IT

721 308 422

lukas.mracek@gmail.com

Brno

LinkedIn.com/in/lukasmracek


Chybně

Ing. Lukáš Mráček

Produktový manažer

Datum narození: 24. 3. 1990

Rodinný stav: Ženatý

721 308 422

lukasek@gmail.com

Karáskovo náměstí 11, Brno Židenice 190 00

LinkedIn.com/in/lukasmracek


Uvádění osobních údajů mezi kontaktními údaji je přežitek. Nedejte zaměstnavateli prostor k diskriminaci a vyhněte se zmínce o rodinném stavu, věku nebo datu narození.

⚠️ Varování : Všimnuli jste si, jak neprofesionálně působí emailová adresa s přezdívkou? Nemáte-li reprezentativní email, založte si nový!


Životopis produktový manažer

Nezapomeňte přiložit fotografii

Vhodně zvolená fotografie, kterou přiložíte do CVčka, vám může pomoci získat plusové body navíc! Dejte si však záležet na jejím výběru. Volte pouze profesionální portrét , který zobrazuje naši tvář a ramena na neutrálním pozadí. Zapomeňte na selfíčka, momentky nebo hromadné fotky, ze kterých si “vyříznete” svůj obličej. Takové fotky jsou nevhodné a spíše vašemu životopisu uškodí, než přidají na atraktivitě!

📌 Tip : Prohlédněte si příklady vhodných i nevhodných fotografií do CV. Naleznete je v tomto článku na našem kariérním blogu.

Detailně popište pracovní historii

Chcete-li vytvořit skvělé CV produktového manažera, potřebujete dobře napsanou sekci věnovanou pracovním zkušenostem. Vaše pracovní historie totiž potenciálního zaměstnavatele zajímá ze všeho nejvíce.

Řiďte se následujícími tipy, abyste dosáhli co nejlepších výsledků:

 • U každé pracovní zkušenosti vždy uvádějte názvy společností, pro které jste pracovali. Každá společnost dostane svou sekci.
 • Pod názvem každé společnosti uveďte, jakou funkci jste v ní zastávali. Na další řádek uveďte dobu, po kterou jste ve společnosti pracovali.
 • Následně do přehledných odrážek uveďte pracovní povinnosti, které jste na pozici zastávali.
📌 Tip : Do odrážek se snažte rovněž umístit profesní úspěchy a důležité milníky, kterých jste v každé společnosti dosáhli. Pomohli jste zvýšit zisk společnosti? Tuto skutečnost byste měli uvést právě v oddíle o pracovních zkušenostech.

Příklad

AKERMANN ELECTRONIC, Praha

Produktový manažer IT

Leden 2021 až současnost

 • Zpracování a správa svěřeného produktového portfolia
 • Navazování a udržování vztahů se zákazníky
 • Návrhy řešení aplikací IT produktů pro zákazníky v rámci dlouhodobých projektů
 • Jednání se zákazníky – přímá prezentace produktů/vzorků
 • Kalkulace cen, příprava nabídek
 • Příprava a realizace produktových prezentací
 • Pravidelná komunikace se zahraničními dodavateli – technické řešení nabídky, návrh kustomizace, dodávky zboží
 • Účast na firemních a odborných školeních u zahraničních partnerů
 • Aktivní hledání nových obchodních příležitostí na našem trhu

Jak napsat CV produktového manažera bez zkušeností?

Dobrou zprávou je, že mezi nabídkami naleznete i junior pozice. Při psaní životopisu produktového manažera bez zkušeností upřednostněte funkční formát CV , který vám pomůže zdůraznit vaše specifické dovednosti a dosažené vzdělání a upozadí nedostatečnou pracovní historii.

Možná že jste také absolvovali mnoho stáží, projektů na volné noze a brigád. Vždy je dobré je zahrnout, nicméně pouze v případě, že se shodují s náplní práce, o kterou se právě ucházíte.


Životopis produktový manažer

Nepodceňte sílu vzdělání

Po sekci pracovních zkušeností do životopisu produktového manažera uveďte část věnovanou vzdělání. Vaše akademická kvalifikace pomůže personalistovi pochopit, jakou úroveň technických dovedností máte a zda odpovídá tomu, co od vás očekává.

U každé absolvované vzdělávací instituce uveďte:
 • Název a místo školy
 • Název studovaného oboru, způsob ukončení studia
 • Doba, po kterou jste studovali
 • Několik stručných odrážek s hlavní náplní studia a akademickými úspěchy

Příklad

Business Institut Edu a.s., Praha

MBA Strategický management zakončený obhajobou závěrečné práce

Září 2014 až červen 2015

 • Produktový management
 • Projektové řízení a plánování
 • Marketingové strategie

Namixujte do CV nejlepší dovednosti

Vzhledem k tomu, že společnosti se při navrhování svých produktů ve velké míře spoléhají na produktové manažery, chtějí vědět, že máte dovednosti potřebné k tomu, abyste v této práci vynikali.

Nejlepším způsobem, jak demonstrovat, že dokážete pomoci vyrábět skvělé produkty, které odpovídají potřebám zákazníků, je zdůraznit ve svém životopise správné dovednosti produktového manažera, a to jak tvrdé, tak měkké dovednosti.

Níže uvádíme konkrétní příklady jak tvrdých, tak měkkých dovedností do životopisu produktového manažera:

Tvrdé dovednosti

Do této kategorie patří osvojené dovednosti technického rázu, které jste se naučili při studiu či při ve výkonu práce.

Vzhledem k tomu, že produktoví manažeři musí svými produkty, které pomáhají vyvíjet, uspokojovat požadavky zákazníků, je nezbytností efektivně provádět průzkum trhu. Kromě toho, jakmile je produkt navržen, musí mít produktoví manažeři skvělé softwarové dovednosti, aby mohli vytvořit technické specifikace, které budou inženýři používat.

 • Znalost programovacích jazyků (CSS, HTML, JS, Python)
 • JIRA a agilní software
 • Beta testování a řešení problémů
 • Budování značky
 • Vedení týmu a řízení projektu
 • Analýza zákazníků a dat
 • Finanční analýzy a prognózy
 • Průzkum trhu a analýza trendů
 • Návrh produktu
 • Uvedení produktu na trh
 • Životní cyklus produktu
 • Řízení produktu
 • Zajištění kvality
 • Řízení rizik
 • SWOT analýza
 • Návrh UX/UI

Životopis produktový manažer

Měkké dovednosti

Do této kategorie patří osobní vlastnosti a povahové rysy, které jsou vrozené. Vzhledem ke každodenní práci s lidmi (zákazníky i zaměstnanci) jsou pro produktového manažera nezbytné zejména interpersonální dovednosti a vůdčí schopnosti.

 • Kritické a analytické myšlení
 • Vůdčí schopnosti
 • Řešení problémů
 • Time management
 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Schopnost vyjednávat
 • Organizační dovednosti
 • Časová flexibilita
 • Kreativita

Připojte další sekce CV produktového manažera a odlište se od konkurence

Přidejte do životopisu produktového manažera nepracovní úspěchy do zvláštních dodatečných sekcí, kterými se odlišíte od konkurenčních kandidátů, dokážete svůj zájem o obor nebo dáte vyniknout své osobnosti.

Zvážit můžete přidání následujících sekcí CV produktového manažera:

 • Počítačové dovednosti
 • Jazykové dovednosti
 • Odborné kurzy a školení
 • Konference a publikace
 • Zájmy a záliby
 • Jakékoliv další relevantní sekce

Napište poutavé profesní shrnutí, které zaujme

Jaký je nejrychlejší způsob, jak potenciálnímu zaměstnavateli dokázat, že jste kvalifikovaní pro požadovanou pozici produktového manažera? Uveďte své CV přesvědčivým profesním shrnutím.

Profesní shrnutí je ideálním začátkem vašeho CV produktového manažera, protože vám umožní rychle zdůraznit vaše nejcennější kvalifikace, aniž byste ztráceli vteřinu času personalisty. Jedná se o krátký odstavec o 2 až 5 větách, který zaměstnavateli poskytne přehled vašich pracovních zkušeností, klíčových dovedností, kariérních úspěchů a případných dalších kvalifikací s cílem nalákat k dalšímu čtení.

📌 Tip : Třebaže se profesní shrnutí nachází na samém začátku dokumentu, doporučujeme jej vytvořit až na úplný závěr. Budete tak přesně vědět, jaké informace v něm zdůraznit.


Životopis produktový manažer

Příklady

Správně

Jsem proaktivní produktový manažer s více než 8 lety zkušeností s řízením strategie značky, vyhodnocováním výkonnosti produktů a realizací strategického marketingu zaměřeného na hledání příležitostí k maximalizaci příjmů. Mám bohaté zkušenosti s vedením 4 týmů, které zajistily včasné dodání produktů, zvýšení příjmů o 15 % a zároveň 10% úsporu nákladů na vývoj produktů. Vynikám skvělými prezentačními dovednostmi, dovedu vyjednávat a mám celkový přehled o IT produktech. Rovněž jsem časově flexibilní a ochotný za prací cestovat.


Chybně

Jsem produktový manažer s praxí. Mám příslušné zkušenosti i požadované dovednosti, proto věřím, že jsem přesně tím, koho hledáte. Jsem časově flexibilní a do práce mohu nastoupit ihned. Vlastním řidičský průkaz a nechybí mi ochota cestovat.


Všimnuli jste si rozdílu? Zatímco první uchazeč uvádí svou kvalifikaci včetně pracovní historie a nejsilnějších dovedností, druhý se pouze chvástá, ale svá tvrzení nedokládá žádnými fakty. Druhé profesní shrnutí je příliš vágní a v náborovém procesu by zřejmě neobstálo.

Profesionální tipy, jak CV produktového manažera dovést k dokonalosti

Níže uvádíme dodatečné tipy, které se nám při tvorbě CVčka osvědčily. Než CV produktového manažera odešlete, zvažte následující:

 • Nikdy neposílejte obecný dokument. Každé CV, které na pracovní nabídku odešlete, přizpůsobte na míru popisu pracovní pozici a požadavkům na vhodného kandidáta.
 • V případě životopisu je nesmírně důležitá i vizuální stránka dokumentu . CV by mělo mít atraktivní vzhled , který vybízí k přečtení. Moderní šablona CV produktového manažera vám zajistí profesionální vzhled, čitelnost a přehlednost.
 • Neshoďte svůj životopis zbytečnými pravopisnými a stylistickými chybami nebo překlepy. CV si po sobě několikrát přečtěte, abyste odstranili všechny jazykové nedostatky.
 • K žádosti přiložte motivační dopis, který značně zvýší vaši šanci pozvání na pracovní pohovor.

Shrnutí na závěr aneb jak napsat nejlepší CV produktového manažera v několika krocích


Životopis produktový manažer

Pojďme si na závěr shrnout hlavní kroky při psaní životopisu produktového manažery. Postupujte následovně a pozvání na pohovor na sebe nenechá dlouho čekat!

 • CV produktového manažera omezte na rozsah jedné stránky.
 • Začněte kontaktními údaji, zkontrolujte jejich aktuálnost a dejte si pozor na překlepy.
 • Pokračujte pracovními zkušenostmi, které uvádějte v obráceně chronologickém formátu.
 • Detailně popište dosažené vzdělání. Nemáte-li dostatek praxe, ale zato máte vzdělání v oboru, přidejte i hlavní náplň studia.
 • Do životopisu nakombinujte tvrdé i měkké dovednosti, které jsou relevantní pro danou pozici.
 • Přidejte další sekce CV produktového manažera, jako jsou jazykové dovednosti, softwary, certifikace a další.
 • Výsledný dokument uložte ve formátu PDF a odešlete jej společně s motivačním dopisem.

Připojte motivační dopis!

Motivační dopis není přežitek! Jedná se o skvělý způsob, jak ukázat opravdový zájem o pozici a získat další prostor k prezentaci vaší kvalifikace. Stejně jako CV i motivační dopis produktového musí být přizpůsoben na míru pracovní nabídce.

V motivačním dopise neopakujte suchá fakta uvedená v CV, ale vysvětlete proč jste právě vy tím nejlepším kandidátem. Nebojte se napsat motivační dopis, který dá vyniknout vaší osobnosti. Jak udělat motivák co nejosobnější?

Začněte oslovením pomocí jména náborového manažera. Dále ukažte, že rozumíte potřebám společnosti. Pak ukažte, že tyto potřeby dokážete naplnit. Motivační dopis zakončete výzvou k akci a řekněte si o osobní setkání.

📌 Tip : Jak správně motivační dopis společně s životopisem odeslat bez zbytečných faux-pas se dozvíte zde .

Často kladené otázky (FAQ)

Jakou sekcí začít, pracovními zkušenostmi, či vzděláním?

Zde záleží na míře vašich zkušeností. Máte-li pět a méně let zkušeností a vzdělání v požadovaném oboru, pak doporučujeme uvést sekci vzdělání jako první. Jste-li však ostřílený profesionál, který se může pochlubit mnoha lety praxe, pak uveďte pracovní historii na prvním místě.

Jak správně přizpůsobit životopis na míru pracovní nabídce?

Projděte si text pracovního inzerátu, zaměřte se zejména na popis pracovní pozice a požadavky na kandidáta, identifikujte klíčová slova a ty následně zahrňte do svého CV, a to do všech jeho částí od profesního shrnutí přes pracovní historii po dovednosti.

Jaké vzdělání je zapotřebí z výkonu profese produktového manažera?

Při procházení požadavků z pracovních inzerátů na pozici produktového manažera zjistíte, že většina zaměstnavatelů požaduje minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Na některých pozicích je pak nutný vysokoškolský titul, a to z technicky zaměřeného studijního oboru. Obecně se však dá říci, že důležitější než získané formální vzdělání je pracovní historie. Požadavky na praxi jsou tak často pro zaměstnavatele prioritou.

Vytvořte si životopis s nejlepšími vzory

Vytvořte si životopis za 15 minut

Naše bezplatná kolekce odborně navržených šablon životopisů vám pomůže vyniknout z davu a dostat se o krok blíž k vysněné práci.

Vytvořte si životopis

Vzorové dopisy ke stažení

Šablona motivačního dopisu
Návrh motivačního dopisu
Šablona motivačního dopisu pro studenty - univerzita
Šablona motivačního dopisu pro angažmá